Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери

Номер патенту: 30668

Опубліковано: 11.03.2008

Автор: Конь Катерина Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери, що включає реєстрацію ряду клінічних та лабораторних параметрів, який відрізняється тим, що прогнозують вірогідність виділення полірезистентних збудників, порівнюючи між собою показники сприятливого результату лікування Y1 та несприятливого результату лікування Y2, розрахованих шляхом формування лінійних дискримінантних функцій за наступними параметрами:

Х1 - кількість штучних переривань вагітності,

Х2 - пора року виникнення захворювання або його загострення (Х2=1 узимку, Х2=2 навесні, Х2=3 улітку, Х2=4 восени),

Х3 - підвищення рН піхвового вмісту вище 4,5 та/або наявність "ключових клітин" в піхвовому вмісті та/або позитивний амінний тест (Х3=1 при наявності, Х3=0 при відсутності),

Х4 - наявність ерозії шийки матки (Х4=1 при наявності, Х4=0 при відсутності),

Х5 - наявність ерозії шийки матки в анамнезі (Х5=1 при наявності, Х5=0 при відсутності),

Х6 - наявність кольпіту (Х6=1 при наявності, Х6=0 при відсутності),

Х7 - наявність екзо- або ендоцервіциту (Х7=1 при наявності, Х7=0 при відсутності),

X8 - ідентифікація Ureaplasma urealyticum методом полімеразної ланцюгової реакції (X8=1 при наявності, X8=0 при відсутності),

Х9 - ідентифікація Chlamydia trachomatis методом полімеразної ланцюгової реакції (Х9=1 при наявності, Х9=0 при відсутності),

Х10 - наявність синдрому полікістозу яєчників (Х10=1 при наявності, Х10=0 при відсутності).

2. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за п. 1, який відрізняється тим, що показник сприятливого результату лікування Y1 для хворих із запаленням придатків матки, що сполучаються з запальними або фоновими процесами шийки матки чи піхви, розраховують по формулі:

Y1=-11,64+0,79Х1+2,85X2+1,05Х3+12,52Х4+11,82Х5+14,12Х6+4,96Х7-0,32Х8-3,9Х9.

3. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за п. 1, який відрізняється тим, що показник несприятливого результату лікування Y2 для хворих із запаленням придатків матки, що сполучаються з запальними або фоновими процесами шийки матки чи піхви, розраховують по формулі:

Y2=-12,76+0,86Х1+4,32X2-0,84Х3+10,38Х4+11,27Х5+13,67Х6+2,91Х7-0,94Х8-8,66Х9.

4. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за п. 1, який відрізняється тим, що показник сприятливого результату лікування Y1 для хворих із запаленням придатків матки без захворювань шийки матки чи піхви розраховують по формулі:

Y1=-6,68+0,80Х1+2,94X2+3,23Х3+4,21X8+2,28X9+0,76Х10.

5. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за п. 1, який відрізняється тим, що показник несприятливого результату лікування Y2 для хворих із запаленням придатків матки без захворювань шийки матки чи піхви розраховують по формулі:

Y2=-8,0+1,62Х1+3,36X2+0,68Х3+4,77X8+3,26X9-1,0Х10.

6. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за пп. 1-5, який відрізняється тим, що при Y1>Y2 прогнозують низьку вірогідність виділення полірезистентних збудників.

7. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за пп. 1-5, який відрізняється тим, що при Y1<Y2 прогнозують високу вірогідність виділення полірезистентних збудників.

Текст

1. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери, що включає реєстрацію ряду клінічних та лабораторних параметрів, який відрізняється тим, що прогнозують вірогідність виділення полірезистентних збудників, порівнюючи між собою показники сприятливого результату лікування Y1 та несприятливого результату лікування Y2, розрахованих шляхом формування лінійних дискримінантних функцій за наступними параметрами: Х1 - кількість штучних переривань вагітності, Х2 - пора року виникнення захворювання або його загострення (Х2=1 узимку, Х2=2 навесні, Х2=3 улітку, Х2=4 восени), Х3 - підвищення рН піхвового вмісту ви ще 4,5 та/або наявність "ключових клітин" в піхвовому вмісті та/або позитивний амінний тест (Х3=1 при наявності, Х3=0 при відсутності), Х4 - наявність ерозії шийки матки (Х4=1 при наявності, Х4=0 при відсутності), Х5 - наявність ерозії шийки матки в анамнезі (Х5=1 при наявності, Х5=0 при відсутності), Х6 - наявність кольпіту (Х6=1 при наявності, Х6=0 при відсутності), Х7 - наявність екзо- або ендоцервіциту (Х7=1 при наявності, Х7=0 при відсутності), X8 - іденти фікація Ureaplasma urealyticum методом полімеразної ланцюгової реакції (X8=1 при наявності, X8=0 при відсутності), Х9 - ідентифікація Chlamydia trachomatis методом полімеразної ланцюгової реакції (Х9=1 при наявності, Х9=0 при відсутності), Х10 - наявність синдрому полікістозу яєчників (Х10=1 при наявності, Х10=0 при відсутності). 2. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери за п. 1, який відрізняє ться тим, що показник сприятливого 2 (19) 1 3 30668 Корисна модель стосується гінекології і мікробіології і може бути використана для прогнозування виділення полірезистентних збудників у жінок із запальними захворюваннями статевих органів. В лікуванні запальних захворювань статевих органів у жінок головною є антибіотикотерапія [Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза // Consilium medicum. - 2005. - Т.7, №7. - URL: http://www.consiliummedicum.com/media/consilium/05_07/541.shtml], при цьому найважливішим є вибір раціональної схеми емпіричної антибіотикотерапії до отримання результатів бактеріологічного дослідження. Загальноприйнятими схемами при лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів є застосування в якості препаратів вибору при призначенні антибактеріальної терапії комбінацій антибіотиків, таких як амоксицилін/клавуланат з офлоксацином чи з доксицикліном [Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза // Consilium medicum. - 2005. - Т.7, №7. - URL: http://www.consiliummedicum.com/media/consilium/05_07/541.shtml]. Іншою запропонованою схемою є призначення на першому етапі амоксициліну/клавуланату з доксицикліном або офлоксацину з метронідазолом, а при неефективності вищевказаних комбінацій - при резистентності збуднику рекомендується застосування альтернативних схем, що включають антибіотики з більшим рівнем активності (цефепім з метронідазолом та ін.) та антибіотики резерву карбапенеми (іміпенем та меропенем) [Яковлев С.В., Яковлев В.П. Современная антимикробная терапия // Consilium medicum. - 2007. - Т.9, №1. URL: http://www.consiliummedicum.com/media/consilium/07_01/4.shtml]. Таким чином, основний спосіб лікування запальних захворювань статевих органів у жінок включає призначення антибіотиків чи групи антибіотиків, вибір яких заснований на загальних епідеміологічних даних про антибіотикочутливість збудників, корекція терапії проводиться при її неефективності шляхом призначення альтернативних схем з антибіотиків, що мають більший рівень активності або з антибіотиків резерву [Яковлев С.В., Яковлев В.П. Современная антимикробная терапия // Consilium medicum. 2007. - Т.9, №1. - URL: http://www.consiliummedicum.com/media/consilium/07_01/4.shtml]. Основним недоліком відомих аналогів є неможливість швидкого вибору ефективного антибіотика у зв'язку з неможливістю швидкої оцінки резистентності збудників захворювання до антибіотиків. У зв'язку з вищевказаним, особливе значення набуває розробка заходів по прогнозуванню результату терапії. Відомий спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери, що включає реєстрацію ряду клінічних та 4 лабораторних параметрів [заявка РФ №96120291, МПК G01N33/48 "Способ прогнозирования исхода гнойного воспаления органов женской половой сферы]. Даний спосіб прогнозування є найбільш близьким до того, що заявляється, тому його вибрано в якості прототипу. Однак відомий спосіб не дозволяє виявити резистентність збудників у жінок із запальними захворюваннями статевих органів і на цій основі створити модель прогнозування. В основу корисної моделі покладено задачу в способі прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери шляхом розробки критеріїв індивідуального прогнозування перебігу запальних захворювань і на їхній основі створення математичної моделі вибору найбільш оптимальної терапії запальних захворювань статевих органів у жінок. Задачу, яку покладено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у способі прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери, що включає реєстрацію ряду клінічних та лабораторних параметрів, згідно з корисною моделлю, прогнозують вірогідність виділення полірезистентних збудників, порівнюючи між собою показники сприятливого результату лікування Y1 та несприятливого результату лікування Y2, розрахованих шляхом формування лінійних дискримінантних функцій за наступними параметрами: Х1 - кількість штучних переривань вагітності, Х2 - пора року виникнення захворювання або його загострення (Х2=1 узимку, Х2=2 навесні, Х2=3 улітку, Х2=4 восени), Х3 - підвищення рН піхвового вмісту вище 4,5 та/або наявність «ключових клітин» в піхвовому вмісті та/або позитивний амінний тест (Х3=1 при наявності, Х3=0 при відсутності), Х4 - наявність ерозії шийки матки (Х4=1 при наявності, Х4=0 при відсутності), Х5 - наявність ерозії шийки матки в анамнезі (Х5=1 при наявності, Х5 =0 при відсутності), Х6 - наявність кольпита (X6=1 при наявності, Х6=0 при відсутності), Х7 - наявність екзо- або ендоцервіцита (Х7=1 при наявності, Х7=0 при відсутності), X8 - ідентифікація Ureaplasma urealyticum методом полімеразної ланцюгової реакції (Х8=1 при наявності, X8=0 при відсутності), Х9 - ідентифікація Chlamydia trachomatis методом полімеразної ланцюгової реакції (Х9=1 при наявності, Х9=0 при відсутності), Х10 - наявність синдрому полікистозу яєчників (Х10=1 при наявності, Х10=0 при відсутності). Показник сприятливого результату лікування Y1 для хворих із запаленням придатків матки, що сполучаються з запальними або фоновими процесами шийки матки чи піхви розраховують по формулі: Y1=11,64+0,79Х1+2,85Х2+1,05Х3+12,52Х4+11,82Х5+14, 12Х6+4,96Х7-0,32Х8-3,9 Х9. 5 30668 Показник несприятливого результату лікування Y2 для хворих із запаленням придатків матки, що сполучаються з запальними або фоновими процесами шийки матки чи піхви розраховують по формулі: Y2=-12,76+0,86X1+4,32 Х20,84Х3+10,38Х4+11,27Х5+13,67Х6+2,91 Х7-0,94 X88,66X9. Показник сприятливого результату лікування Y1 для хворих із запаленням придатків матки без захворювань шийки матки чи піхви розраховують по формулі: Y1=6,68+0,80X1+2,94X2+3,23Х3+4,21X8+2,28X9+0,76Х10 . Показник несприятливого результату лікування Y2 для хворих із запаленням придатків матки без захворювань шийки матки чи піхви розраховують по формулі: Yz=-8,0+1,62X1+3,36X2+0,68 Х3+4,77 X8+3,26X91,0Х10. При співвідношенні Y1>Y2 прогнозують низьку вірогідність виділення полірезистентних збудників і рекомендують призначення або продовження застосування в якості терапії антибіотиків із групи препаратів першого вибору. При співвідношенні Y1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prognostication of the female breeding organ inflammatory diseases clinical course

Автори англійською

Kon’ Kateryna Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования течения воспалительных заболеваний женской половой сферы

Автори російською

Конь Катерина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/42, G01N 33/48

Мітки: прогнозування, жіночої, спосіб, статевої, сфери, запальних, перебігу, захворювань

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-30668-sposib-prognozuvannya-perebigu-zapalnikh-zakhvoryuvan-zhinocho-statevo-sferi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери</a>

Подібні патенти