Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Регулятор витрати рідини або газу профільований, який містить у собі корпус із вхідним та вихідним патрубками та поворотний регулюючий орган, котрий відрізняється тим, що регулюючий орган виконано у вигляді двох циліндричних напівзатворів, кінематично пов'язаних між собою і встановлених у корпусі з можливістю обертання навколо своїх повздовжніх осей, які перпендикулярні спільній осі вхідного та вихідного патрубків і мають на циліндричних поверхнях кожного з напівзатворів профільні заглиблення із заданими формою та розмірами, наприклад напівкруглі заглиблення, які виконано таким чином, що у діапазоні регулювання прохідний отвір регулятора, утворений як сума заглиблень на обох напівзатворах, співосний з отворами вхідного та вихідного патрубків.

2. Регулятор за п.1, що відрізняється тим, що профільні заглиблення із заданими формою та розмірами на кожному з напівзатворів виконані у вигляді дискретної послідовності розмірів напівотворів, або у вигляді безперервного профілю, створеного внутрішніми огинаючими кривими поверхнями, що з'єднують ці напівотвори.

3. Регулятор за п.п.1, 2, що відрізняється тим, що напівзатвори з фланцямизаглушками вставлені у корпус регулятора з протилежних боків.

Текст

1. Регулятор витрати рідини або газу профільований, який містить у собі корпус із вхідним та вихідним патрубками та поворотний регулюючий орган, котрий відрізняється тим, що регулюючий орган виконано у вигляді двох циліндричних напівзатворів, кінематично пов'язаних між собою і встановлених у корпусі з можливістю обертання навколо своїх повздовжніх осей, які перпендикулярні 30483 що зменшує знос вхідного та вихідного патрубків і, таким чином, збільшує довговічність регулятора. Крім того, профільні заглиблення із заданими формою та розмірами на кожному з напівзатворів можуть бути виконані як у вигляді дискретної послідовності напівотворів, так і у вигляді безперервного профілю, створеного внутрішніми огинаючими кривими поверхнями, що з'єднують ці напівотвори, і це дає змогу забезпечити плавне, практично безступеневе регулювання величини прохідного перетину регулятора у заданому діапазоні регулювання. У конструкції регулятора передбачено, що напівзатвори з фланцями-заглушками встановлюються до корпусу регулятора з протилежних боків, що дозволяє проводити заміну напівзатворів без демонтажу регулятора із трубопроводу. На фіг. 1 показано регулятор витрати рідини (газ) профільований. На фіг. 2 показано регулятор витрати рідини (газ) профільований в розрізі по А-А на фіг. 1. На фіг. 3 показано виконання профілю з дискретними значеннями профільних заглиблень напівзатворів. Регулятор витрати рідини (газу) профільований складається з корпусу 1 з круглими приєднувальними патрубками, циліндричних напівзатворів 2, 3 з профільними заглибленнями, які утворюють прохідний отвір 4. Напівзатвори 2, 3 кінематично пов'язані між собою, наприклад зубчатою передачею 5, 6. До одного з напівзатворів може приєднуватися привод. У корпусі 1 встановлено фланці-заглушки 7, 8. Фланці-заглушки і корпус мають ущільнення 9, 10. Регулятор діє таким чином. У вихідному положенні регулятор забезпечує повнопрохідність і мінімальний гідравлічний опір. Втрати рідини (газу) регулюються зміною перетину прохідного отвору 4 регулятора, для чого приводом обертають зубчату передачу 5, 6, яка синхронно обертає напівзатвори 2, 3, змінюючи величину прохідного отвору 4, і таким чином величину витрати рідини (газу) до заданої величини. Фіг. 2 Фіг. 1 2 30483 Фіг. 3 3 30483 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Profiled controller of gas of liquid flow rate

Автори англійською

Volskyi Eduard Leonidovych, Karachynskyi Valerii Yukhymovych, Kyrylenko Viktor Petrovych, Rezunenko Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Регулятор расхода жидкости или газа профилированный

Автори російською

Вольский Эдуард Леонидович, Карачинский Валерий Ефимович, Кириленко Виктор Петрович, Резуненко Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: F16K 5/00

Мітки: профільований, газу, рідини, регулятор, витрати

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-30483-regulyator-vitrati-ridini-abo-gazu-profilovanijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Регулятор витрати рідини або газу профільований</a>

Подібні патенти