Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Хвилеломна споруда для захисту берегової смуги від розмивання, яка складається з сукупності укісних напівзанурених, пустотілих, поділених на баластні та сухі відсіки залізобетонних хвилеломних блоків трапецоїдної форми (далі блоки), встановлених на дно акваторії на деякій відстані від берегової смуги уздовж фронту набігання хвиль, яка відрізняється тим, що її блоки не з'єднані між собою, а розташовані у шаховому порядку у дві шеренги на відстані половини довжини блока між шеренгами при відстані між блоками у шеренгах, що дорівнює також половині довжини блока, причому глибина занурення блоків у воду дорівнює не менше двох розрахункових  висот хвиль, а верхня частина блока височить над поверхнею води на рівні біля однієї розрахункової висоти хвилі для хвилеломної споруди, що створюється.

2. Хвилеломна споруда за п. 1, яка відрізняється тим, що наріжні борти блоків із боку набігання хвиль мають схил у бік протилежних бортів, які розташовані вертикально.

3.    Хвилеломна споруда за будь-яким із пп. 1,2, яка відрізняється тим, що блоки першої шеренги мають похилі та вертикальні борти, а також торцеві стінки, оснащені вертикальними та горизонтальними ребрами жорсткості, які розташовані з наріжного боку цих поверхонь, а у блоках другої шеренги тільки похилі борти та торцеві стінки оснащені з зовнішнього боку вертикальними та горизонтальними ребрами жорсткості.

4.    Хвилеломна споруда за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що палуба верхньої частини кожного блока з боку, на який набігають хвилі, закінчується консольною конструкцією.

5.    Хвилеломна споруда за будь-яким із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що днищеві плити блоків за периметром мають консольні виступи, які обваловані штучними фасонними блоками та камінням.

6.    Хвилеломна споруда за будь-яким із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що верхні частини блоків мають отвори для заповнення баластних відсіків піском, щебенем, камінням та іншим баластом.

7. Хвилеломна споруда за будь-яким із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що на верхніх палубах розташовані металеві надбудови, які поділені на окремі приміщення.

Текст

1. Хвилеломна споруда для захисту берегової смуги від розмивання, яка складається з сукупності укісних напівзанурених, пусто тілих, поділених на баластні та сухі відсіки залізобетонних хвилеломних блоків трапецоїдної форми (далі блоки), встановлених на дно акваторії на деякій відстані від берегової смуги уздовж фронту набігання хвиль, яка відрізняється тим, що її блоки не з'єднані між собою, а розташовані у шаховому порядку у дві шеренги на відстані половини довжини блока між шеренгами при відстані між блоками у шеренгах, що дорівнює також половині довжини блока, причому глибина занурення блоків у воду дорівнює не менше двох розрахункових висот хвиль, а верхня частина блока височить над поверхнею води на рівні біля однієї розрахункової висоти хвилі для хвилеломної споруди, що створюється. U 2 (19) 1 3 28930 4 передню та задню стінки, верхню плиту, які мають Суть корисної моделі. Наступне відоме. отвори та щілини, а також кам'яну обваловку "Хвилелом напівзануреного типу" створюється на задньої стінки з фільтром. Погашення енергії місці його встановлення з окремих блоків, кожний хвиль, що набігає на хвилелом, здійснюється за з яких містить: фундаментну залізобетонну плиту рахунок поділу водяного потоку у порожнинах великої товщини, похилу передню стінку з блоків на окремі струмені, що мають незначну отворами у вигляді горизонтальних щілиновидних руйнівну силу. Недоліками цієї берегозахісної конфузорів, задню стінку з отворами у вигляді споруди є дуже велика трудомісткість та вартість її горизонтальних щілиновидних дифузорів, яка створення з окремих стінок, плит, кам'яної нахилена у протилежну сторону від акваторії, обваловки, фільтрів тощо безпосередньо на місці фільтр та каміння, накидане між задньою стінкою встановлення хвилелому, тобто в умовах та фільтром; верхню плиту, що спирається на незахищеної від хвиль акваторії; необхідність бокові стінки, які мають вертикальні прорізи. Блоки виконання великих обсягів підводних збиральних встановлюються вздовж лінії фронту набігання та бетонних робіт із залученням спеціальної хвиль з зазорами між собою, порівнювальними з водолазної техніки; трудності із забезпеченням та розмірами щілин у стінках. контролем необхідної високої якості робіт; Наступне нове. "Хвилеломна споруда для необхідність залучення для виконання робіт захисту берегової смуги від розмивання" плавучи х кранів великої вантажопідйомності та утворюється з не з'єднаних між собою інших плавучи х засобів і спеціальної техніки. залізобетонних хвилеломних блоків композитної Терміни виконання робіт у значній мірі конструкції (поз.2 Фіг.1), які мають трапецоїдну обумовлюються погодними умовами. Зазори між форму. Встановлюються вони на дно акваторії у блоками, що порівнювальні з розмірами щілин у дві шеренги у шахматному порядку вздовж лінії передній та задній стінках блоків, а також фронту набігання на берег хвиль. Відстань конструкція передньої стінки не забезпечують встановлення блоків від берегової смуги (поз.1 збереження від розмиву ґрунту дна акваторії у Фіг.1) залежить від глибини дна акваторії, яка у нижній частині блоків, що у подальшому може місці встановлення Хвилеломної споруди призвести до руйнування хвилелому в цілому . дорівнює не менше подвійної висоти Задачами корисної моделі "Хвилеломна розрахункової хвилі. Верхня частина блоків споруда для захисту берегової смуги від височить над поверхнею акваторії на висоту біля розмивання" є: однієї розрахункової висоти хвилі. Відстань між - створення бар'єрної стінки, яка, подібно шеренгами дорівнює половині довжини блока. природному рифовому бар'єру, під час шторму Відстань між блоками у шеренгах також дорівнює забезпечує нерозповсюдження хвильового половині довжини блока. Внутрішня порожнина коливання води на акваторії за нею з кожного блока поділена водонепроникненими інтенсивністю, небезпечною для розмивання поперечними перебірками (поз.3 Фіг.2) та берегової смуги; а також утримує пісок та інші платформами (поз. А Фіг.3) на: баластні відсіки наноси берегової смуги від переміщення їх у (поз.5 Фіг.3) та на сухі відсіки (поз.6 Фіг.3). Кількість сторону більших глибин акваторії; баластних відсіків та їх розміри визначаються при - створення хвилеломних блоків (далі блоки) розрахунках непотопності блоків при їх такої конструкції, яка запобігає розмиванню грунту буксируванні плавом та необхідної кількості дна акваторії у нижній їх частинах та забезпечує баласту, яким заповнюється баластні відсіки надійну фіксацію блоків у визначеному місці у кожного блока для щільного їх прилягання до складі Хвилеломної споруди; ґрунту дна акваторії; а кількість сухи х відсіків - будівництво хвилеломної споруди з типових визначається конструкцією та обсягом елементів хвилеломних блоків спрощеної композитної для додаткового функціонального призначення конструкції, поділених поперечними блоків. Нижні плити (поз.7 Фіг.3) блоків обладнані водонепроникненими перебірками на баластні "ножами" (поз.8 Фіг.3), що заглиблюються у ґрунт відсіки, які забезпечують непотопності блоків під дна, та по периметру мають консольні виступи час їх буксирування плавом з заводу постачальник (поз.9 Фіг.2 та 3), які обваловується штучними до місця встановлення; фасонними блоками (тетраподами, гексалегами, виготовлення блоків в умовах долосами тощо) та камінням (поз. 10 Фіг.2 та 3). спеціалізованого підприємства і буксирування їх Наріжний борт кожного блока (поз. 11 Фіг.3) має практично у повній технічній готовності плавом на укіс у сторону берега, а протилежний борт (поз. 12 місце встановлення у складі хвилеломної споруди; Фіг.3) розташований вертикально. У блоків першої - зменшення обсягів робіт, що виконуються шеренги укісні та вертикальні наріжні борти, а безпосередньо на місці створення хвилеломної також торцеві стінки (поз. 18 Фіг.2) обладнані споруди; вертикальними ребрами жорсткості, які зменшення кількості плавучої розташовані з наріжної сторони цих поверхонь вантажопідйомної, водолазної та іншої спеціальної (поз. 19 Фіг.2 та поз.20 Фіг.2 і 3), а у блоків другої техніки, залученої для створення хвилеломної шеренги вертикальними та горизонтальними споруди; ребрами жорсткості з наріжної сторони обладнані - скорочення терміну та вартості створення тільки укісні борти та торцеві стінки. Кожний блок хвилеломної споруди; хвилеломної споруди обладнаний металевою - розширення функціональних можливостей верхньою надбудовою (поз. 13. Фіг.3), у якій, а використання хвилеломної споруди. також у сухих відсіках (поз.6 Фіг.3) розташовані приміщення різного функціонального призначення. 5 28930 6 Конструкція блоків, технологія їх виготовлення консольних виступів нижніх плит штучними відповідає правилам Російського Морського фігурними бетонними блоками та камінням руйнує Регістра судноплавства, і вимогам Українського набігаючи та відбиті хвилі, запобігає вимиванню Регістра судноплавства, що дозволяє буксирувати ґрунту акваторії з-під блоків і руйнуванню їх плавом морськими і річковими шляхами з Хвилеломної споруди під час шторму. заводу-постачальника до місця створення Хвилеломна споруда, що заявляється, хвилеломної споруди. Встановлюються блоки на функціонує наступним чином: блоки, що дно акваторії при поступовому наповненні їх розташовані у дві шеренги на відставні між ними, баластних відсіків піском, щебенем, камінням яка дорівнює половині довжини блока, а відстань у тощо. Габарити блоків, уклін наріжних бортів шеренгах між блоками дорівнює також половині блоків, розмір та кількість "ножів", розміри довжини блока, створюють бар'єрну стінку, яка під консольних виступів, довжина блоків та в цілому час шторму, подібно природному рифовому хвилеломної споруди та інші її конструктивні бар'єру, забезпечує на акваторії за нею характеристики визначаються розрахунковою нерозповсюдження хвилевого коливання мас води висотою та довжиною хвиль, глибиною акваторії, з інтенсивністю, небезпечною для розмивання характеристиками ґрунту дна, довжиною берегової берегової смуги, а також утримує пісок і наноси лінії, що захищається, тощо. Кількість сухих берегової смуги від переміщення їх у бік більших відсіків, а також приміщень верхньої надбудови глибин акваторії. Встановлення Хвилеломної для кожного блока та обсяги використання їх споруди на глибині, яка дорівнює не менше внутрішнього простору залежать від необхідності подвійної розрахункової висоти хвилі, тобто розташування в них конструктивних елементів глибини розповсюдження хвилевого коливання різноманітного додаткового функціонального мас води, забезпечує: повне гасіння хвиль у той їх призначення. частині, яка дорівнює довжині блоків першої Одним з конструктивних елементів шеренги, а також нерозповсюдження цих хвиль на функціонального додаткового призначення блоків, акваторію за першу шеренгу Хвилеломної які входять до складу Хвилеломної споруди, що споруди. При набіганні хвилі на наріжну уклінну заявляється, є причальна стінка для стоянки стінку блока, рух її водяної маси розділяється на суден. потоки, що спрямовуються уверх, униз та у Одним з конструктивних елементів протилежні сторони вздовж уклінної стінки. функціонального додаткового призначення блоків, Потоки, що спрямовуються уверх, гасяться які входять до складу Хвилеломної споруди, що подовжніми ребрами жорсткості (поз.21 Фіг.3), заявляється, є спортивно-розважальний комплекс. консольними виступами (поз. 15 Фіг.3) та Корисна модель ілюструється наступними відбійною стінкою (поз. 16 Фіг.3); потоки, які кресленнями: Фіг.1 Схема розташування спрямовані униз, утворюють на подовжніх ребрах Хвилеломної споруди для захисту берегової смуги жорсткості штучні водограї, втрачають свою від розмивання; Фіг.2 Виносний елемент А; Фіг.3 енергію руху і гасяться фігурними блоками та Перетин по В-В. камінням (поз. 10 Фіг.2 та 3); спрямовані у Технічний результат. Виготовлення типових протилежні сторони вздовж уклінної стіни гасяться блоків Хвилеломної споруди, що заявляється, не вертикальними ребрами жорсткості (поз.20 Фіг.3), потребує створення нових виробничих зштовхуються з аналогічними потоками від потужностей та не залежить від погодних умов. суміжних хвиль, що призводить до їх Конструкція та технологія виготовлення блоків, що саморуйнування. Та частка хвиль, що пройде між входять до її складу, відповідають діючим блоками першої шеренги у зазори, кожний з яких Правилам Російського Морського Регістра дорівнює половині довжини блока, гаситься судноплавства та Українського Регістра блоками другої шеренги. Таким чином при судноплавства. їх будівництво може бути шаховому розміщенні блоків, здійснюється здійснено в умовах існ уючого підприємства, руйнування регулярного хвильового коливання спеціалізованого на будівництві плавучи х доків та мас води, що набігають на Хвилеломну споруду, а інших плавучи х залізобетонних споруд. Блоки висота хвиль, які пройдуть у зазори між блоками можуть бути виготовлені у необхідній кількості другої шеренги, буде небезпечною для заздалегідь і у високій технічній готовності плавом розмивання берегової смуги та для переміщення доставлені до місця їх встановлення у складі піску та інших наносів берегової смуги у сторону Хвилеломної споруди. Це забезпечить: високу більших глибин акваторії. При цьому обвалування якість виготовлених блоків і в цілому Хвилеломної торцевих частин (поз. 18 Фіг.2) і задніх стінок (поз. споруди, гарантований термін її експлуатації без 12 Фіг.3) та обладнання їх наріжними ремонту на протязі не менше 50 років, скорочення горизонтальними та вертикальними ребрами терміну та вартості її створення. Занурення блоків забезпечує нерозмивання ґрунту в ци х районах на дно акваторії здійснюється при поступовому нижніх плит блоків. У той же час здійснюється насипанні у їх баластні відсіки баласту через постійний обмін води у акваторії за Хвилеломною отвори (не показані). Маса баласту та самого спорудою (поз. 17 Фіг. 1) для самоочищення її від блока забезпечує надійне його прилягання до дна водорості, мулу то що. акваторії, заглиблення "ножів" у ґр унт дна і надійну Сукупність таких суттєви х відзнак фіксацію блока у визначеному місці у складі "Хвилеломної споруди для захисту берегової шеренги Хвилеломної споруди. Обладнання смуги від розмивання", як композитна конструкція блоків з наріжної сторони вертикальними та блоків, з яких вона складається, розміщення горизонтальними ребрами, обвалування блоків у дві шеренги у шаховому порядку, 7 28930 розміщення Хвилеломної споруди на глибині, що перевищує дві розрахункові висоти хвилі; висота верхньої палуби блоків над рівнем акваторії, що дорівнює біля однієї розрахункової висоти хвиль, обладнання бортів та торців блоків з наріжної сторони ребрами жорсткості забезпечують під час шторму захист берегової смуги від розмивання на акваторіях, де доцільно з економічної точки зору створювати стаціонарні напівзанурені хвилеломні споруди. При використанні Хвилеломної споруди, додатково до її основної функції, у якості причалу для суден, вертикальна стінка другої шеренги оснащується причальним брусом, кнехтами тощо (не показані). При використанні Хвилеломної споруди у якості спортивно - розважального комплексу, сухі відсіки та верхні надбудови її блоків облаштовуються відповідним обладнанням (не показано). Джерела інформації: 1. Ф.М. Шихиев, Б.Ф. Горюнов. "Устройство морских портов". Москва "Транспорт" 1976, стр. 154, 164-168. 2. Правила строительства корпусов морских судов и плавучих сооружений с применением железобетона. 2000 г. Российский Морской Регістр судо ходства. 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Breakwater installation for protection of coastal strip against erosion

Автори англійською

Slutskyi Mykola Heorhiiovych, Kryvoshein Vilen Semenovych, Tsyhanov Mykola Vasyliovych, Yermakov Dmytro Vladyslavovych, Dymanova Natalia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Волнорезное сооружение для защиты береговой полосы от размывания

Автори російською

Слуцкий Николай Георгиевич, Кривошеин Вилен Семенович, Цыганов Николай Васильевич, Ермаков Дмитрий Владиславович, Диманова Наталья Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B02B 3/06

Мітки: захисту, споруда, хвилеломна, розмивання, берегової, смуги

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-28930-khvilelomna-sporuda-dlya-zakhistu-beregovo-smugi-vid-rozmivannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Хвилеломна споруда для захисту берегової смуги від розмивання</a>

Подібні патенти