Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини шляхом трансдермальної дії на біологічно активні точки (БАТ), який відрізняється тим, що трансдермальну дію здійснюють шляхом нанесення на зони біологічно активних точок Р 7, Q 14 , Q1 20, TR 5, VB 20 композиції рослинних ефірних олій.

2. Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини за п. 1, який відрізняється тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять розмарин, герань, жасмін, лимон, сандал.

3. Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини за п. 1, який відрізняється тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять чайне дерево, евкаліпт, лаванда, апельсин.

4. Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини за п. 1, який відрізняється тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять м'ята, ялівець, лимон, фенхель, ялиця.

Текст

1. Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини шляхом трансдермальної дії на біологічно активні точки (БАТ), який відрізняється тим, що трансдермальну дію здійснюють шляхом нанесення на зони біологічно активних точок Р 7, Q 14 , Q1 20, TR 5, VB 20 композиції рослинних ефірних олій. 3 спеціально підготовленому персоналі, що звужує можливості використання способу. Прототипом вибраний спосіб регуляції біологічних та фізіологічних систем організму шляхом дії на регулюючу систему каналів тіла з розташованими на них БАТ, пов'язаними із шкірою людини [Овечкин A. M. «Основы чжень-цзю терапии», Саранск, «ГОЛОС». 19991, 417с.]. Відомо, що існують акупунктурні меридіани, які пронизують організм людини [Foil R.X. Cours des implatologves francais а I’Hospital Lariboisiere. November, 1969, Kramer, F., Di energetishen Beziehvngen zwischen Zahn-Mund-Kiefergebiet und dem uberigen Organizmus / Quintessenz, Heft 1, 1965]. Механічне, електричне чи теплове подразнення, яким діють на одну з початкових чи кінцевих точок певного меридіану, викликає зміну електричних параметрів усіх БАТ, що лежать на меридіані. Ця система забезпечує адаптаційні зв'язки організму з зовнішнім середовищем через шкіру, що є бар'єром, який першим приймає на себе зовнішній вплив і першим (в нормі) відповідним чином реагує на нього, при цьому тісні нейрон-гуморальні зв'язки системи з внутрішніми органами, певним чином змінюють протікання життєвих процесів. В своїй більшості БАТ знаходяться в місцях розгалуження судин і нервів, які є вузькими місцями для проходження рідин та енергії, де вони легко блокуються чи застоюються. При подразненні БАТ відбувається розблокування та усунення перепон потоку енергії та рідин тіла, що відновлює гармонію життєвих процесів на місцевому чи системному рівнях. Як і в запропонованій корисній моделі, підвищення адаптаційних можливостей організму в прототипі здійснюється шляхом трансдермальної дії на БАТ. Причиною, що перешкоджає отриманню технічного результату, є необхідність в подразненні окремих БАТ, що займають дуже малу площу, а це потребує спеціалістів високої кваліфікації з голковколювання, що здатні здійснити попадання голки безпосередньо в БАТ. Крім того, в багатьох випадках голковколювання носить травмуючий характер і може бути небезпечним для здоров'я в умовах існування СНІДу, гепатиту та інфекційних захворювань шкіри. Задачею, на вирішення якої спрямована корисна модель, є створення способу підвищення адаптаційних можливостей організму людини шляхом покращення стану психічного здоров'я, покращення опірності організму людини сезонним інфекційним захворюванням та зменшення хроночутливості. Технічний результат, який може бути одержаний при використанні способу, полягає у розширенні площини тіла, на яку діють подразненням. Це дозволяє виконувати подразнення БАТ кожному бажаючому, що призводить до спрощенні способу і розширенні можливостей його використання. Додатковий технічний результат полягає у зменшенні травмуючої дії на організм людини. 28680 4 Суть корисної моделі полягає в тому, що в способі підвищення адаптаційних можливостей організму людини шляхом трансдермальної дії на БАТ, наносять на зони БАТ Р 7, Q 14 , Q1 20, TR 5, VB 20 композицію рослинних ефірних олій. Для покращення стану психічного здоров'я на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять розмарин, герань, жасмин, лимон, сандал. Для підвищення опірності організму людини сезонним інфекціям на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять чайне дерево евкаліпт, лаванда, апельсин. Для зменшення хроночутливості організму людини за умов зміни часу на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять м'ята, ялівець, лимон, фенхель, ялиця. Запропонована корисна модель відрізняється від прототипу тим, що трансдермальну дію здійснюють шляхом нанесення на зони БАТ Р 7, Q 14 , Q1 20, TR 5, VB 20 композиції рослинних ефірних олій. Запропонована корисна модель відрізняється від прототипу також тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять розмарин, герань, жасмин, лимон, сандал. Запропонована корисна модель відрізняється від прототипу також тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять чайне дерево, евкаліпт, лаванда, апельсин. Запропонована корисна модель відрізняється від прототипу також тим, що на вищевказані зони БАТ наносять композицію рослинних ефірних олій, до складу якої входять м'ята, ялівець, лимон, фенхель, ялиця. Між суттєвими ознаками запропонованої корисної моделі і технічним результатом, який може бути досягнутий при її використанні, існує такий причинно-наслідковий зв'язок. Нанесення на зони БАТ, які відповідні за адаптаційні зв'язки організму людини із зовнішнім середовищем, композицій рослинних ефірних олій, дозволяє неінвазивним методом впливати на відповідні органи і системи організму у напрямку покращення реакцій на вимоги оточуючого середовища. При здійсненні способу ефірні олії діють одночасно на зони БАТ та на нюхові органи, що посилює їх дію. Завдяки легкому проникненню ефірних олій через шкіру та слизові оболонки забезпечується висока ефективність та швидкість дії. На відміну від прототипу в запропонованій корисній моделі трансдермальне подразнення здійснюють не на окрему точку, а на більш значну площу нетравмуючим засобом, що робить лікування доступним для всіх бажаючих. Спосіб здійснюють таким чином. Композиції ефірних рослинний олій наносять на шкіру на зонах БАТ Р 7, Q 14 , Q1 20, TR 5, VB 20, які відповідають за адаптаційні зв'язки організму із зовнішнім середовищем. Вище вказані точки розташовані на відкритих ділянках тіла людини, 5 тому зручні для застосування. При нанесенні ефірних олій на зони цих точок, має місце подразнення як ділянок шкіри, так і самих точок. При дії на ці БАТ має місце розблокування їх та усунення перешкод току енергії та рідин тіла, відновлюються гармонія життєвих процесів та місцевому та системному рівнях. У Валеологічній лабораторії Харківського національного університету ім. В. Н Каразіна досліджувався вплив на стан здоров'я людини розроблених в лабораторії фітокомпозицій ефірних олій для трансдермального використання. Дослідження провадились із застосуванням неінвазивних методів діагностики: - на клітинному рівні вивчали рухливість ядер клітин букального епітелію, - на органному рівні вивчалися варіаційнопульсографічні показники, що характеризують стан та адаптаційні можливості серцево-судинної системи, - на організменному рівні здійснювалася комплексна оцінка стану організму за допомогою апаратно-програмного комплексу електропунктурної діагностики "ІНТА" (26 показників, що характеризують енергетичний стан окремих органів і систем організму людини) та визначалися енергетичні ресурси організму методом аурографії. Приклади: 1. Для покращення стану психічного здоров'я людини була розроблена композиція №1, до складу якої входять розмарин, герань, жасмин, сандал. Такій композиції притаманна тонізуюча та загальнозміцнююча дія. На Фіг.1, 2 показаний вплив факторів "іспит" та "суміш ефірних олій" на енергетичний стан імунної системи організму зліва і справа (показник 25 та 26 відповідно). Досліджувалися дві групи студентів до і після іспитів. Початкові значення цих показників були нижчі за норму в обох групах, в кінці досліджень показники також були нижчі за норму, але в групі, яка застосовувала суміш ефірних олій, зниження показників було меншим, ніж в групі яка не застосовувала суміші ефірних олій. Аналізуючи Фіг., можна зробити висновок, що такий стресовий фактор як іспит дуже негативно впливає на енергетичний стан імунної системи, знижуючи енергетичні показники до стану "слабкість" і навіть застосування суміші ефірних олій №1 для покращення стану психічного здоров'я недостатньо для приведення до норми цих показників. 2. Для покращення опірності організму людини сезонним захворюванням була розроблена композиція №2, до складу якої входять чайне дерево, евкаліпт, лаванда, апельсин. Дослідженнями було доведено, що така композиція, нанесена на зони вищевказаних БАТ позитивно впливає на імунну систему, лімфатичну систему, серцево - судинну систему, систему травлення, а також нормалізує значення показників енергетичного стану цих систем, що свідчить про гармонізацію організму в цілому. На Фіг.3, 4 показаний вплив використання суміші ефірних олій (композиція №2) на 28680 6 енергетичний стан імунної системи організму справа і зліва (показники 25 та 26 відповідно). Аналізуючи рисунок, можна зробити висновок, що композиція №2 для покращення опірності організму людини сезонним захворюванням позитивно впливає на енергетичний стан імунної системи, покращуючи опірність сезонним захворюванням. 3. Для зниження хроночутливості організму людини за умов зміни часу була розроблена композиція рослинних ефірних олій №3, до складу якої входять м'ята, ялівець, лимон, фенхель, ялиця. Зміна часу викликає в організмі людини стан енергодефіциту, на що вказує падіння значень розмірів аури та збільшення кількості енергетичних центрів, що перебувають у стані енергодефіциту. Нанесення композиції №3 на зони вищевказаних БАТ має значний позитивний вплив як на роботу окремих органів, так і систем організму (півкуль мозку, мозковий кровообіг, травлення, сечевостатеву систему). У табл.1 наведені показники функціонального стану двох груп студентів до і після переходу на літній час. Перша група застосовувала суміш ефірних олій №3, друга група не застосовувала ніяких препаратів. Дія композиції вимірювалася на 5 день досліджень, при цьому ця дія проявлялася у відмінностях за тими показниками, які більш лабільні та більш тісно пов'язані з рівнем функціонування нервової системи. Так АТс у студентів першої групи порівняно з другою групою був підвищений на 1,7%, АТд - знижений на 3,3%, також спостерігалося зниження ЧСС на 12%. У табл. 2 наведені показники варіабельності серцевого ритму у студентів після переходу на літній час. Індекс напруги у студентів першої групи порівняно з другою був знижений на 37%, Ам кардіоінтервалів, яка характеризує активність симпатичної нервової системи була знижена на 25,1%, а значення варіаційного розмаху (X), який характеризує активність парасимпатичної нервової системи був підвищений на 23%. Також відмічалось підвищення величини моди кардіоінтервалів (М) - на 7,7%. Наведені дані дають підстави зробити висновок про зменшення стресу, викликаного зміною часу, а також про ефективність профілактичної дії композиції №3. для зниження хроночутливості організму людини. 7 28680 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increasing adaptation of human body

Автори англійською

Honcharenko Mariya Stepanivna, Konovalova Olena Olehivna, Melnykova Alla Volodymyrivna, Kamnieva Tamara Petrivna

Назва патенту російською

Способ повышения адаптационных возможностей организма человека

Автори російською

Гончаренко Мария Степановна, Коновалова Елена Олеговна, Мельникова Алла Владимировна, Камнева Тамара Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61H 39/00

Мітки: адаптаційних, спосіб, організму, підвищення, людини, можливостей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-28680-sposib-pidvishhennya-adaptacijjnikh-mozhlivostejj-organizmu-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення адаптаційних можливостей організму людини</a>

Подібні патенти