Фотополімеризаційна колагенова композиція на основі акрилату нікелю

Номер патенту: 28649

Опубліковано: 25.12.2007

Автор: Верещака Володимир Валентинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фотополімеризаційна колагенова композиція на основі акрилату нікелю, що містить колаген, триетаноламін і метиленовий блакитний, яка відрізняється тим, що вона містить акрилат нікелю формули

як структурувальний агент при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

водний розчин колагену

14

триетаноламін

0,01

метиленовий блакитний

0,0001

акрилат нікелю

3.

Текст

Фотополімеризаційна колагенова композиція на основі акрилату нікелю, що містить колаген, триетаноламін і метиленовий блакитний, яка відрізняється тим, що вона містить акрилат нікелю формули 2 3 28649 4 занурювали у водний розчин метиленового Суть корисної моделі пояснюється блакитного на 30-40с і у водний розчин конкретними прикладами виконання. триетаноламіну на 1-2хв. Після видалення Приклад крапель розчину (приблизно через 15хв) Задача нашого дослідження - вивчення комплексне біополімерне середовище готове до процесів комплексоутворення та лазерного лазерохімічного структурування. структурування макрокомплексів колагену шкіри з Для генерації лазерного опромінення акрилатом нікелю у практично здорових людей використовувалось устаткування, в якому різного віку. Фотополімеризаційну колагенову композицію, джерелом був гелій-неоновий лазер з l=633нм і що містить колаген, триетаноламін і метиленовий потужністю 10-3Вт. блакитний згідно з корисною моделлю, як Лоскути шкіри отримували за допомогою структурувальний агент вводять акрилат нікелю дерматому Miltex Instrument Со (США) з лиця, шиї, формули передньої і задньої поверхні грудної клітки, живота, сідниць, кінцівок. Екстракція колагену І типу виконувалася за методом, запропонованим Strom [1]. Композицію готували на основі 14%-го водного розчину колагену (масова частка 14%) з при такому співвідношенні компонентів: додаванням акрилату нікелю (масова частка 3%). водний розчину Для генерації лазерного опромінення колагену (масова частка 14%) використовувалось устаткування, в якому триетаноламін (масова частка 0,01%) джерелом був гелій-неоновий лазер з l=633нм і метиленовий потужністю 10-3Вт. Опромінення гелій-неонового блакитний (масова частка 0,0001%) лазера направляли через інтерференційний (масова частка 3%). акрилат нікелю фільтр і розсіюючий мікрооб'єктив на реактор із Заявлену композицію одержували наступним кварцового скла, що мав водяну сорочку, в який чином. Першочергова стадія отримання матеріалу вводили колагенову композицію. Композицію зводилася до приготування колагенових шарів і постійно перемішували пропелерним змішувачем. нанесення їх на скляні основи. Через боковий тубус здійснювали відбір проб. Для цього наважку колагену (14,0г) поміщали у Водяна сорочка була з'єднана з термостатом, у хімічний стакан і додавали 95мл води. Суміш якому підтримувалася температура 40,0°С. набухала протягом 24год. Після цього склянку з Інфрачервоні (ІЧ) спектри в діапазоні 400— розчином переносили у термостат і інкубували 4000см-1 знімали на спектрофотометрах Nexus 2год при 70°С, постійно помішуючи. Потім гарячий 470 фірми Nicolet (США) та Pye-Unicam SP3-300 розчин фільтрували через фільтр Шотта у колбу (США) в діапазоні 200-600см-1. Електронні спектри Бунзена під вакуумом водоструменевого насосу. знімалися на спектрофотометрі "Specord М-40" та Для видалення бульбашок повітря розчин Pye-Unicam PU 8800 (США) у діапазоні 200-830нм витримували в термостаті впродовж 12год, (UV/VIS) відносно еталону MgO. охолоджували до 40°С і за допомогою Для дослідження процесів устаткування (Фіг.1) отримували плівки на скляних комплексоутворення і структурування колагенових основах "методом витягування". Розчин колагену біоматриць з метою з'ясування участі груп (1) у склянці переносили в термостат (Т), колагену NH2 та ОН в процесах утворення зшивок нагрівали до 40°С. Скляні основи (2) закріплювали були проведені експерименти з рідкофазного на фіксуючому устаткуванні (3), яке підвішувалося лазерохімічного структурування таких на капроновому шнурі (4) через блок (5). біокомпозицій. Рідкофазну біокомпозицію Піднімальний механізм складався з отримували на основі водного розчину колагену електромотора (М), редуктора (Р) і барабана (Б). (масова частка 14%) з урахуванням того, що її Для нивілювання вібрацій з метою отримання загальний об'єм становив 100мл. У композицію однорідних шарів усі елементи встановлювали і вводили акрилат нікелю з розрахунку отримання монтували на масивній металевій плиті (6), яка 0,5Μ розчину відносно акрилової солі. У кожну лежить на основі з поліуретану. Скляні основи композицію вводили добавки: по 2мл очищували в насиченому розчині Na2CO3, триетаноламіну і метиленового блакитного промивали водою, витримували в хромовій суміші, (масова частка 1%). знову промивали у воді, етанолі, сушили у боксі. Як базис у моделюванні деструкції сполучної Оброблені таким чином основи закріплювали тканини була використана колагенова субстанція, попарно (3) занурювали у розчин колагену, що відігравала роль матриці для введення нагрітого до 40°С ічерез 5хв їх виймали, при активних компонентів. Тому спочатку був цьому на поверхні скла залишався рівномірний отриманий ІЧ-спектр тонкої колагенової плівки шар колагену товщиною близько 20мкм. Плівки (10мкм), відлитої з рідкофазної основи. Слід витримували в боксі одну добу до висушування, зауважити, що незалежно від ділянки тіла, статі і після чого піддавали термічному твердінню в віку всі характеристичні смуги колагену сушильній шафі протягом 15-20хв, при 150°С. проявлялися в ньому ідентично, що дозволило Наступний синтез сполучнотканинних використовувати у дослідженнях вікових змін середовищ являв собою трьохстадійну хімічну сполучної тканини колагенові плівки з різних обробку термічно отверділих колагенових плівок. анатомічних областей. Спочатку основи з плівками занурювали в розчин У ІЧ-спектрах макрокомплексів Ni (II) з акрилату нікелю і витримували у термостаті при акрилат-іоном (2, а) на фоні широких смуг 40°С протягом 20хв. Після такої обробки плівки 5 28649 6 колагену чітко проявляються і смуги акрилат- іона, Дослідження ІЧ-спектрів змішаних координованого нікелем. При цьому макрокомплексів нікелю з оксипроліном дозволяє спостерігається часткове зміщення ІЧ-смуг також з'ясувати участь NH- та ОН-груп колагену, що свідчить про процеси амінокислотних залишків у фотобіохімічних комплексоутворення в ньому. Зміни реакціях з участю акрильних груп комплексів. У спостерігаються в ІЧ-спектрі макрокомплексу Ni (II) спектрах таких макрокомплексів після з акрилат-іоном і колагеном (Фіг.2, а). Ділянка експонування опроміненням гелій-неонового деформаційних коливань груп колагену NH та ОН лазера спостерігається зниження інтенсивності ІЧяк ліганду з максимумом 550-630см-1 зміщується смуг, які відповідають наявності подвійного зв'язку до 700-750см-1, з розширенням. Частота в акрильних групах для комплексу Ni (II) 870валентних коливань цих груп знижуються з 3330 1070см-1 (Фіг.2, б). Це опосередковано вказує на до 3290см-1, що явно свідчить про процеси участь акрильних груп у структуруванні. Чітко комплексоутворення. Однак смуга деформаційних спостерігається також зниження інтенсивності ІЧсиметричних коливань NH-груп (1450см-1) не смуг, що відповідають наявності ОН-груп в зміщується, тобто однозначно сказати про участь оксипроліновому кільці, що також вказує на їх аміногруп у процесі комплексоутворення поки що участь у реакціях з акрильними групами: неможливо. У ІЧ-спектрі опроміненого знижується інтенсивність ІЧ-смуг для комплексів Ni макрокомплексу нікелю (II) спостерігається (Фіг.2, (II) (680, 3280см-1), (Фіг.2 курсив). Підтверджується а, курсив) зниження інтенсивності смуг, також участь аміногруп у фотохімічних процесах з відповідальних за наявність NH- та ОН-груп акрильними групами, оскільки разом з тим (деформаційні коливання груп NH та ОН (500спостерігається зниження інтенсивності смуг 700см-1), симетричних деформаційних коливань позаплощинних симетричних, а також валентних груп NH (1450см-1), валентних коливань NH та ОН коливань аміногруп для комплексів Ni (II) (480, (2980-3290см-1), що також вказує як і у разі 1450, 2380-3000см-1) (Фіг.2 б курсив). Слід комплексу кобальту на участь акрильних, NH- та зауважити, що в ІЧ-спектрах макрокомплексів ОН-груп колагену в процесах комплексоутворення. після опромінення окрім зниження інтенсивності Остаточні висновки про перебіг процесів деяких смуг спостерігається виникнення комплексоутворювального та лазерохімічного вираженого піку середньої інтенсивності. Для структурування колагену з акрилатом нікелю були комплексу Ni (II) ця смуга з'являється у ділянці зроблені після проведення аналогічних реакцій з 1140см-1 (Фіг.2, б, курсив). У цій ділянці лежить оксипроліном, як модельною речовиною валентне коливання зв'язку С-О простих ефірів [3]. найбільш характерним компонентом колагену, Зазначений факт свідчить на користь оскільки у його ІЧ-спектрі коливання NH- та ОНфотобіохімічної взаємодії акрильних груп з ОНгруп проявляються відокремлено, на відміну від групами оксипроліну з утворенням структур, які колагену. Співвідношення ІЧ-спектра оксипроліну містять у собі фрагмент простого ефірного та комплексів оксипроліну з Ni (II) (Фіг.2, б) групування (Фіг.3). А для аміногруп у цьому разі не виявляє зміщення, у першу чергу, валентних і спостерігається утворення нових смуг, оскільки деформаційних коливань ОН-груп (таблиця). вони лежать у ділянці 1400-3000см-1, у якій лежать і інтенсивні смуги аміногруп, внаслідок чого смуги Таблиця заново утворених груп не з'являються (на відміну від ефірних груп утворених у результаті взаємодії ІЧ-спектри коливань оксипроліну й акрилатних комплексів на основі нікелю і оксипроліну Оскільки ОН-груп оксипроліну й акрильних груп). передбачувана реакція між акрильними і аміногрупами має вигляд (Фіг.4), а утворена в Положення максимумів смуги поглинання, см-1 Речовина Позаплощинне деформаційне результаті структура залишається амінною, то в Валентне колагенових матриць, так і ІЧ-спектрах як симетричне коливання (n0H) коливання (gон) оксипроліну на фоні широких інтенсивних смуг Оксипролін 620 3360 аміногруп важко очікувати виникнення смуги Комплекс Ni (II) 680 3280 заново утвореної структури амінного типу. Оскільки досліджені композиції належать до Поряд з їх значними зміщеннями багатокомпонентних окисно-відновних спостерігається неістотне зміщення смуг фоточутливих біосередовищ, то весь процес деформаційних коливань NH-груп оксипроліну для лазерохімічного структурування представляється у комплексу Ni (II) до 480см-1 (Фіг.2). Слід врахувати, вигляді наступної схеми: метиленовий блакитний, що у цьому разі у дослідження включено модельну який є фотосенсибілізатором, поглинає амінокислоту, а не колаген (поліпептид), тому випромінювання гелій-неонового лазера, виявлення смуг аміногруп дуже мале у порівнянні взаємодіє з триетаноламіном, утворюючи зі зміщенням смуг ОН-груп оксипроліну. протонований семихінон (радикал), який, у свою Це дослідження вносить ясність в особливості чергу, взаємодіє з макрокомплексом, активуючи процесів поглинання нікелю колагеновими подвійні зв'язки акрильних груп. Однак слід матрицями. У результаті утворення у водному зазначити, що досліджений акрилат нікелю є розчині на поверхні матриці колагену "бахроми", хромофором і сам частково поглинає лазерне яка має розгалужену поверхню, відбувається опромінення, у результаті чого може виникати проникнення в неї молекул акрилату з їх додаткова активація акрильних груп комплексу. наступним комплексоутворенням внаслідок Активований таким чином макрокомплекс координаційних зв'язків між іонами нікелю та ОНвзаємодіє з макромолекулами колагену за аміногрупами колагенового макроліганду. 7 28649 та гідроксильними групами, утворюючи координаційні вузли між макромолекулами колагену (Фіг.5), де Me-Ni. У цілому структуру колагенового комплексу після лазерохімічного структурування можна представити на Фіг.6. Колаген І типу, що екстрагований зі шкіри різних анатомічних областей у осіб різного віку і статі не мав спектроскопічних відмінностей. Отримані дані свідчать на користь того, що під дією опромінення оптичного діапазону колаген може індукувати на себе сорбцію іонів нікелю з плазми крові чи позаклітинної рідини у осіб похилого віку. Органічна основа матриці утворюється шляхом деструкції колагенового волокна і виникненні комплексів з Ni (II). Основний внесок у процеси лазерохімічного структурування робить взаємодія вінільної групи акрилатів металів з аміно- і оксигрупами колагену, що призводить до утворення місткоподібних структур. Механізм реакції підтверджений використанням замість колагену оксипроліну, притаманної йому амінокислоти. Результатом лазерного впливу є приєднання до комплексу металу додатково через аміно- і гідроксильні групи - двох макромолекули колагену через взаємодію з акрильними лігандами макрокомплексу, у результаті чого утворюється координаційний поліедр, оточений з усіх боків кисеневокоординованими до металу лігандами. Джерела інформації: 1. Микроскопическая техника: Руководство /Под ред. Д.С. Саркисова и Ю.Л. Перова. - М.: Медицина, 1996. - 544с. 2. Верещака В.В. Фотополімеризаційні процеси у колагені шкіри при навантаженні гелійнеоновим лазером. - Спорт, медицина. - 2007. №1. - С.10-17. 3. Смит А. Прикладная ИК - спектроскопия. Основы. Техника. Аналитическое приминение. М.: Мир, 1982. - 272с. 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Photopolymerization collagenous composition based on nickel acrylate

Автори англійською

Vereschaka Volodymyr Valentynovych

Назва патенту російською

Фотополимеризационная коллагеновая композиция на основе акрилата никеля

Автори російською

Верещака Владимир Валентинович

МПК / Мітки

МПК: A61P 17/00

Мітки: основі, акрилату, фотополімеризаційна, колагенова, нікелю, композиція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-28649-fotopolimerizacijjna-kolagenova-kompoziciya-na-osnovi-akrilatu-nikelyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фотополімеризаційна колагенова композиція на основі акрилату нікелю</a>

Подібні патенти