Спосіб прискорення регенерації тканин під час реплантації ретинованих зубів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прискорення регенерації тканин під час реплантації ретинованих зубів з використанням аутокістки, який відрізняється тим, що у порожнину, утворену хірургічним розтином тканин біля ретинованого зуба, вводять фактор росту з аутокісткою.

Текст

Спосіб прискорення регенерації тканин під час реплантації ретинованих зубів з використанням аутокістки, який відрізняється тим, що у порожнину, утворену хірургічним розтином тканин біля ретинованого зуба, вводять фактор росту з аутокісткою. (19) (21) a200605981 (22) 30.05.2006 (24) 25.12.2007 (72) ЛИХОТА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА ТАМАРА ФАДІЇВНА, UA (73) УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ, UA 3 28637 4 не прорізався, 63 займає його місце. Під час технологію фактор росту значно підвищує рентгенологічного обстеження виявлено, що 23 здатність тканини до загоювання і регенерації, зуб розташований глибоко і косо, тобто самостійно тобто вона показана для заповнювання пазух та прорізатися не може. Після установлення діагнозу, пустот. склали план лікування. Хірургічне втручання Таким чином, спосіб прискорення регенерації провели після інфільтраційної анестезії під час реплантації ретенованих зубів, що (ультракаїн-форте 4% - 2мл) в місці ретенованого заявляється, відповідає критерію корисної моделі зуба: зробили лінійний розтин вздовж „новизна”. Суть корисної моделі підтверджується альвеолярного відростка і два вертикальних простотою виконання, підвищенням ефективності розрізи. Распатором відшарували слизовота швидкості регенерації тканин, методикою та надкістний клапоть трапецевидної форми, прикладам безпосереднього виконання. основою звернений до перехідної складки. Потім Суть корисної моделі полягає в тому, що після видалили кісткову тканину біля ретенованого зуба створення доступу до ретенованого, утворюється і оголили його коронку (Фіг.4). велика кісткова порожнина. Для швидкого Дуже обережно (щоб не травмувати судиннозагоювання рани після переміщення зуба нервовий пучок) провели репозицію зуба, надаючи використовується фактор роста FRP і аутокістка. йому більш придатне положення. При цьому Останні заповнюють порожнину і створюють умови переміщували тільки коронкову частину зуба, для швидкої регенерації процесу. верхівка кореня залишалася у початковому стані. Створюються умови не тільки для загоювання Видалення кісткового прошарку провели за рани, але і накладання механічної апаратури, для допомогою спеціальних гострих інструментів, які переміщення зуба в зубний ряд. дозволяли знімати кістку в вигляді стружки і Методика зібрати на стерильній поверхні. На вестибулярну Після інфільтраційної анестезії (ультракаїнповерхню відкритого 23 зуба зафіксували брекет. форте 4% - 2мл), в місці ретенованого зуба, В результаті репозиції в альвеолярному відростку проводимо лінійний розтин вздовж альвеолярного верхньої щелепи утворилася велика кісткова відростка, і два вертикальних розрізи. Распатором порожнина, яку заповнили аутокісткою і фактором відшаровуємо слизово-надкістний клапоть росту (Фіг.5). трапецевидної форми, основою звернений до Клінічний контроль показав, що рана загоїлась перехідної складки. Потім видаляємо кісткову за 2 доби, зуб перемістився протягом 2-х тижнів. тканину біля ретенованого зуба і оголяємо його Рентгенологічний контроль через 3 місяці коронку. підтвердив утворення структури кісткової тканини Дуже обережно (щоб не травмувати судиннона місце порожнини (Фіг.6, 7, 8). нервовий пучок) проводимо репозицію зуба, Таким чином, ми швидко перемістили 23 зуб в надаючи йому більш придатне положення. При короткі строки регенерації кісткової тканини. цьому переміщуємо тільки коронкову частину зуба, Джерела інформації: верхівка кореня залишається у початковому стані. 1. Арсенина О.И., Стадницкая Н.П. Видалення кісткового прошарку проводимо за Применение современной несъемной допомогою спеціальних гострих інструментів, які ортодонтической техники при лечении пациентов с дозволяють знімати кістку в вигляді стружки, яку ретенированными зубами //Новое в стоматологии. обережно збираємо в стерильну чашку Петрі. В Спец. вып. -1997. -№1. -С.32-34. результаті репозиції утворюється велика кісткова 2. Будкова Т.С., Жигурт Ю.И., Хорошилкина порожнина, яку заповнюємо аутокісткою і Ф.Я. Ретенция зубов, план и прогноз лечения фактором росту. //Новое в стоматологии. Спец. вып. -1997. -№1. На оголеній коронці зафіксуємо брекет і С.46-53. проводимо шинування дротяною композитною 3. Камышева Л.И., Зудина М.Н. и др. конструкцією. На оголеній коронці фіксуємо Рентгенологическое изучение формирования брекет, на вертикальні розрізи накладаємо шви. ретенированных резцов и клыков верхней Зуби шинуємо дротяною композитною челюсти. //Новое в стоматологи. Спец. вып. -1997. конструкцією. -№1. -С.87-90. Для кращого розуміння процесу представлені 4. Козлов В.А. Одонтопластика. –Л., 1974. ілюстративні матеріали. На фігурі 1 - ретенція 23 256с. зуба, місце якого в зубному ряді займає - 63, тобто 5. Михайлова Е.В., Степанов Г.В. тимчасове ікло. На фігурах 2 та 3 – рентгенограми, Одномоментная реплантация ретинированного на яких видно глибоко і косо розташований зуб 23. зуба при ортодонтической коррекции //ОртодентНа фігурі 4 - оголена коронка зуба 23, біля зуба инфо. -1998. -№3. -С.45-46. видалена кісткова тканина. На фігурі 5 6. Неспрядько В.П. Способ выведения зображений зуб 23 після репозиції, на коронці 23 ретенированных зубов. //Стоматология. -1984. зуба зафіксований брекет. На фігурі 6 - 23 зуб в т.63, №3. -С.66-67. стані оклюзії (рана загоїлась). На фігурі 7 - 23 зуб 7. Персин Л.С. Ортодонтия. Лечение знаходиться в зубному ряді - в прикусі (стан зубочелюстных аномалий. -М: Научнозавершення ортодонтичного лікування). На фігурі издательский центр «Инженер», 1998. -295с. 8 - рентгенограма після виведення 23 зуба в 8. Adda F. Concentres plaguettaires 8 Platetet прикус. rich fibrin: une nouvelle strategie en paroПриклад безпосереднього виконання. implantologie. D.U. d implantologie, Paris XII, 2001. Хвора Б., 21p. звернулась зі скаргами на затримку прорізування 23 зуба. Об’єктивно: 23 зуб 5 28637 9. Anitua E Plasma rich I grown factors: Pretiminary results of use in the preparations of future sites for implants //Int j.Oral Muxillofac implants. 1999.-№14. -S.529-535. 10. Obarrio J & Golli The use of autologous Growth factors in periodontal surgical therapy: platelet gel biotechnology - case reports //International- jornal of periodotics and restorative dentistry, page: 487497. 11. Patrick F. The ectopic maxillary canine: A review //British Journal of Ortodontics -1998. –Vol.25. -p.209-216. 12. Ross R. & & Golli The biology of plateletderived factor. -Cell, 1986. -46. -S.155-169. 13. Machetei Eli E., Zyskind Karin, Ben-Yegouda Amos Периодонтиальный аспект при лечении ретенции резцов верхней челюсти //Ортодентинфо. -2000. -№4. -С.35-37. 14. Scomro P., Balcerzak Y., Sobczyk P., Zesakovski М. Ортодонтическо-хирургическая техника обнажения интактного зуба методом закрытого прорезывания //Современная стоматология. Минск. -2005. -№2. -С.56-57. 6 7 28637 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for improving tissue regeneration in replantating retention teeth

Автори англійською

Lykhota Andrii Mykolaiovych, Lykhota Serhii Andriiovych, Lykhota Kostiantyn Mykolaiovych, Lykhota Tamara Fadiivna

Назва патенту російською

Способ ускорения регенерации тканей при реплантации ретинированных зубов

Автори російською

Лихота Андрей Николаевич, Лихота Сергей Андреевич, Лихота Константин Николаевич, Лихота Тамара Фадеевна

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: реплантації, регенерації, тканин, прискорення, спосіб, зубів, ретинованих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-28637-sposib-priskorennya-regeneraci-tkanin-pid-chas-replantaci-retinovanikh-zubiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прискорення регенерації тканин під час реплантації ретинованих зубів</a>

Подібні патенти