Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб дослідження піротехнічного виробу, що включає його полігонні випробування шляхом підриву, причому оптимальні умови полігонних випробувань задають в залежності від параметрів піротехнічного виробу, а оцінку допустимості його використання визначають по параметрах вибуху і/або горіння, який відрізняється тим, що як параметри піротехнічного виробу використовують параметри його конструкції і параметри піротехнічної суміші.

2. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що додатково як параметри піротехнічного виробу використовують його призначення.

3. Спосіб по п.1 або 2, який відрізняється тим, що додатково як параметри піротехнічного виробу використовують спосіб його використання.

4. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що як параметри конструкції використовують розміри корпусу, тип корпусу - простий, складний або комбінований, матеріал корпусу - картонний, полімерний або комбінований, наявність потенційно уражаючих елементів, тип ініціювального елемента - шнур, що висмикується, вогнепровідний шнур або тертьовий елемент.

5. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що як параметри піротехнічної суміші використовують її хімічний склад, вагу і тротиловий еквівалент.

6. Спосіб по п.2, який відрізняється тим, що як параметри призначення використовують шумове, світлове, або світло-шумове призначення.

7. Спосіб по п.3, який відрізняється тим, що параметрами використання є дистанційне, метальне або суміщене використання.

Текст

1. Спосіб дослідження піротехнічного виробу, що включає його полігонні випробування шляхом підриву, причому оптимальні умови полігонних випробувань задають в залежності від параметрів піротехнічного виробу, а оцінку допустимості його використання визначають по параметрах вибуху і/або горіння, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що як параметри піротехнічного виробу використовують параметри його конструкції і параметри піротехнічної суміші. 2. Спосіб по п.1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що додатково як параметри піротехнічного виробу використовують його призначення. 3. Спосіб по п.1 або 2, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що додатково як параметри піротехнічного виробу використовують спосіб його використання. 4. Спосіб по п.1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що як параметри конструкції використовують розміри корпусу, тип корпусу - простий, складний або комбінований, матеріал корпусу - картонний, полімерний або комбінований, наявність потенційно уражаючих елементів, тип ініціювального елемента - шнур, що висмикується, вогнепровідний шнур або тертьовий елемент. 5. Спосіб по п.1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що як параметри піротехнічної суміші використовують її хімічний склад, вагу і тротиловий еквівалент. 6. Спосіб по п.2, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що як параметри призначення використовують шумове, світлове, або світло-шумове призначення. 7. Спосіб по п.З, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що параметрами використання є дистанційне, метальне або суміщене використання. С > KJ О О Винахід відноситься до способу дослідження піротехнічних виробів (ПВ) з метою встановлення допустимості їх вільного продажу і використання населенням в розважальних цілях. Відомий спосіб дослідження боєприпасів, вибухових пристроїв і вибухових речовин, згідно з яким проводять полігонні дослідження виробу шляхом підриву і оцінюють його по параметрах вибуху і/або горіння. 26950 Цей спосіб дозволяє пересвідчитися в тому, що наприклад, партія виробів, з якої взятий зразок для випробувань, не втратила свої бойові властивості. Спосіб не призначений для оцінки параметрів ПВ з точки зору безпеки його використання для розваг. Задачею цього винаходу є створення способу, який дозволяє достовірно оцінити допустимість ПВ для використання в цілях розваг і його безпеку. Поставлена задача вирішується тим, що піротехнічний виріб досліджують шляхом полігонних випробувань шляхом підриву і оцінюють допустимість його використання по параметрах вибуху і/або горіння, при цьому заздалегідь визначають конструкцію піротехнічного виробу і параметри піротехнічної суміші і на основі отриманих даних задають оптимальні умови подальших полігонних випробувань піротехнічного виробу. Для визначення конструкції піротехнічного виробу оглядають його зовні, частково розбирають корпус, оглядають компоненти і визначають тип корпусу - простий, складний або комбінований, матеріал корпусу - картонний, полімерний або комбінований, наявність потенційно уражаючих елементів, тип ініціюючого елемента - шнур, що висмикується, вогнепровідний шнур або терковий елемент, призначення виробу шумове, світлове або світло-шумове, спосіб використання - дистанційне, метальне або суміщене, і розміри корпусу. Параметри піротехнічної суміші визначають по її хімічному складу, вазі і тротиловому еквіваленту. ПВ випускаються самих різноманітних конструкцій, однак майже завжди їх можна розібрати на наступні основні частини. Корпус виконаний, як правило, з якогонебудь легкого матеріалу - картону, паперу, різних полімерів. Вибивний і запальнорозривний заряд з димних рушничних порохів, бездимних порохів типу "Сокіл" і спеціальних піротехнічних складів, які хімічно близькі до фотосумішей. Самі піротехнічні елементи - зірочки, факели, таблетки, виготовлені з різноманітних вогневих, димових, звукових складів. Крім того, до складу ПВ входять порохові уповільнювачі, що забезпечують їх спрацювання на заданій висоті, і засоби запалення - вогнепровідний шнур, стопінові вогнепровідні нитки (див. Будников М.А. \ інш. Вибухові речовини і порохи, М : ГИОП, 1955; Горст А.Г Порох і вибухові речовини. М/ ГИОП, 1949). Найважливішою характеристикою піротехнічних складів є їх тротиловий еквіва лент вибуху, ініційованого детонатором, під яким розуміється відношення мас заряду тротилу до маси піротехнічного заряду, при вибуху якого досягається однаковий 5 із зарядом з тротилу імпульс тиску ударної хвилі і (або) продуктів вибуху Для більшості піротехнічних складів тротиловий еквівалент вибуху становить 0,02-0,6. Для детонуючих імітаційних складів він стано10 вить 0,4-1,0, що визначає їх підвищену небезпеку в поводженні (див. Мартинов В.В. і інш. Основи криміналістичного дослідження піротехнічних засобів промислового виготовлення: Учбовий посібник. 15 М.: ЭКЦ МВС Росії, 1996). 20 25 30 35 40 45 50 55 У петардах імпортного виробництва вибухове піротехнічне спорядження за своїми характеристиками наближається до фотосуміші, у якої тротиловий еквівалент, приблизно, рівний 0,6-1,0. При дослідженні під мікроскопом (збільшення в 104 рази) було визначено, що могутні петарди споряджені сумішшю окисників у вигляді азотнокислих солей, селітр і магнієво-алюмінієвими пудрами. У закритих оболонках дані суміші вибухають з величезними швидкостями (500 м/сек і більш), виділяючи при цьому безліч нагрітих до високої температури (25003000°С) газів. Дані гази, намагаючись розширитися, розривають оболонки. Вдираючись в атмосферу повітря гази завдають могутнього удару, приводячи навколишнє повітря до сильного стиснення, а потім і розрідження (хвильовий ефект). Продукти згоряння суміші завдають удару по навколишніх предметах, розриваючи їх або деформуючи. Конструкцію ПВ визначають шляхом наступних послідовних дій. 1. Огляд ПВ, в процесі якого встановлюють: - будова корпусу: простий, складний, комбінований. Простий корпус має циліндричну або сферичну форму, виготовлену з тонкошарового або товстошарового картону (паперу). Складний корпус має циліндричну або сферичну форму, виготовлену з тонкошарового або товстошарового картону (паперу), і додатково має заглушку з іншого матеріалу. Комбінований корпус має циліндричну або сферичну форму, виготовлену з тонкошарового або товстошарового картону, паперу, алюмінію, різних полімерів, додатково є заглушка з іншого матеріалу, також можуть бути присутні спеціальні кріпильні і направляючі елементи. При цьому визначається, чи можуть або не можуть елементи корпусу, 26950 додаткові і кріпильні елементи бути уражаючими елементами; - наявність і вигляд ініціюючого елемента: натяжної дії (шнур, що висмикується), вогнепровідної дії (шнур, станин), терковий елемент; - габаритні розміри: малі, середні, великі. Малі - об'єм виробу до 15,7 см 3 . Середні - об'єм виробу від 15,7 до 31,4 см 3 . Великі - об'єм виробу більше за 31,4 см 3 ; - призначення: шумове, світлове, світло-шумове. Шумове - вироби наземної дії, що імітують постріли, розриви снарядів, мін. Відомо, що звуки можуть бути різноманітними: шелестіння, свист, шипіння, постріл. Скажімо, шумовий ефект, схожий на свист, виходить при горінні складів, що містять хлорат калію і галову кислоту, запресованих в паперовий корпус. Частота звукових коливань може мінятися в досить широких межах в залежності від довжини паперового корпусу і швидкості горіння складу. Для звукових ефектів "пострілу" використовується або рушничний димний' порох, або піротехнічні суміші, що згоряють з великою швидкістю, наприклад, суміш з 68-69% перхлорату калію, 32-32% алюмінієвої пудри і 1% графіту. Світлове - вироби з можливим викидом світлового заряду на висоту до 500 м. Вони являють собою картонні циліндри або сферичні корпуси, начинені піротехнічними елементами і вибивним пороховим зарядом. Корпуси виробів виконані з легких матеріалів, що забезпечує безпеку. ПВ висотної дії вистрілюють з спеціальних мортир, що мають вигляд звичайних труб, а з викидом світлового заряду на висоту до 25 м можуть вистрілюватися з картонних товстостінних труб, що мають полімерну стінку. Крім цього, до даної групи відносяться вироби, що мають конусоподібні корпуси і начинені тільки піротехнічними елементами, створюючи ефект "світлового фонтану". Для отримання світлового ефекту, різного вогню можуть використовуватися піротехнічні склади, до складу яких можуть входити, наприклад, летючі сполуки сурми, алюмінієвий і магнієвий порошки, солі натрію, хлорид барію і т. д. Колір полум'я можна поліпшити, якщо компоненти складу містять хлор і сірку. Світлошумове - патрони, комети і інші вироби, що викидають в повітря піротехнічні елементи, що горять. Найбільш поширені вироби з цієї групи це "піротехнічні бураки", "римські свічки" і "комети". При запуску "піротехнічного бурака", наприклад, з мортири вилітає сніп різнокольорових 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 зірочок, що горять, факелів, хлопавок, що залишають за собою велику кількість вогненних іскр і що вибухають в повітрі яскравими спалахами. "Римські свічки", подібно автомату, вистрілюють піротехнічні зірочки різних відтінків, а "комети" злітають в повітря, залишаючи .за собою зслотистий або сріблястий вогненно-іскристий шлейф. Представлений на дослідження предмет демонтують і докладно описують його внутрішню будову. Після демонтажу елементи корпусу, що мають напилення, речовину, що входить до складу ПВ, виділяють на хімічне дослідження. Також відмічають які-небудь специфічні елементи (кріплення, додаткові елементи, корпус), які при використанні ПВ можуть мати уражаючу дію. Дані огляду вносять в протокол огляду, в якому відображають: розмірні дані; вага виробу; ініціюючий елемент; корпус (картонний, полімерний, комбінований). Вказані дані використовують для видачі рекомендацій по проведенню полігонних випробувань, в ході яких встановлюють наступні параметри ПВ: призначення (шумове, світлове, світло-шумове), а також використання, яке включає дистанційне (ракета); метальне (петарда); суміщене ("римська свічка", "фонтан", фейерверки). Хімічне дослідження включає в себе наступне: а) мікроскопічне дослідження; б) метод "спалаху"; в) якісний аналіз; г) тонкошарову хроматографію; д) високоефективну рідинну хроматографію; є) високоефективну газову хроматографію; ж) ІЧспектроскопію;* з) УФ-спектроскопію; и) масс-спектроскопію. Переважно використовують методики по пп. а, б, в. Внаслідок хімічного дослідження встановлюють наступні параметри ПВ: вага піротехнічної суміші; склад піротехнічної суміші. Ці дані також використовують длч вироблення рекомендацій для проведення полігонних досліджень. Полігонні дослідження шляхом прмведення ПВ в дію. Результати полігонного дослідження дозволяють точно встановити: призначення ПВ, використання ПВ, ініціюючий елемент ПВ, а також чи мас корпус і/або Його компоненти даного ПЗ можливість нанесення уражаючої дії. По сукупності даних проведених дослідження і випробувань роблять висновки про: наявність (відсутність) вибухових речовин; вагу, якісний склад представленої на 7 26950 8 дослідження піротехнічної суміші і тротиДалі можуть бути зроблені висновки ловий еквівалент, що застосовується до відносно того, відноситься або не віднонеі; чи може корпус виробу мати уражаюситься дане ПВ до вибухових пристроїв чу дію, а також чи можна дати відповіді на або вибухових пристроїв малої потужносспеціальні литання (призначення, ініціюю- 5 ті, видачі рекомендації відносно можличий елемент, використання). вості використання ПВ взагалі і безпечного його використання зокрема. Упорядник Техред М. Келемеш Коректор О.Обручар Замовлення 541 Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Киів-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for testing pyrotechnical unit

Автори англійською

Babak Serhii Vitaliiovych, Kostakov Andrii Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ исследования пиротехнического изделия

Автори російською

Бабак Сергей Витальевич, Костаков Андрей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: F42B 4/00, F42B 35/00

Мітки: спосіб, піротехнічного, дослідження, виробу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26950-sposib-doslidzhennya-pirotekhnichnogo-virobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дослідження піротехнічного виробу</a>

Подібні патенти