Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Антигістамінний лікарський препарат, що містить діазолін, який відрізняється тим, що він додатково містить сульфат або аспартат цинку, при масовому співвідношенні 20 - 25 : 1 діазолін : сульфат або аспартат цинку.

2. Препарат за п.1, який відрізняється тим, що він додатково містить домоміжні речовини і представлений у вигляді таблетки, яка містить, г:

Діазолін

0,2 - 0,4

Цинку сульфат

0,01 - 0,02

Допоміжні речовини до маси

0,25 - 0,5

Текст

1. Антигістамінний лікарський препарат, що містить діазолін, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що він додатково містить сульфат або аспартат цинку, при масовому співвідношенні 20-25:1 діазолінхульфат або аспартат цинку. 2. Препарат за п. 1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що він додатково містить домоміжні речовини і представлений у вигляді таблетки, яка містить, г: Діазолін 0,2-0,4 Цинку сульфат 0,01-0,02 Допоміжні речовини до маси 0,25-0,5 С > O SO ON Винахід відноситься до антигістамінних лікарських засобів, які широко застосовуються в сучасній медичній практиці, а саме: до сполук, які дозволяють зменшити їх побічні дії, а також покращити якість. Відоме застосування як антигістамінного препарату 3-метил-9-бензил-1,2,3,4тетрагідрокарболіна нафталін-1,5-дисульфоната: - міжнародне найменування mebhydrolin (див. VIDAL, 1996, Лікарські препарати в Росії: Довідник. М.: АОЗТ "Астра ФармСервіс", 1996, 1-18). Препарат пройшов випробування в Німеччині в середині 50-х pp. в дерматології під назвою omeril (БМЄ, вид. 2-е, т. 9, М., 1959, с. 203) і був дозволений до застосування в СРСР під найменуванням діазолін, як антигістамінний засіб тривалої дії (див. Машковській М.Д- Лікарські засоби. В 2-х томах. Т. 1. - Вид. 9-е. М., 1984, с. •315): випуск в порошку і драже по 0,05 і 0,1 г при вищих разовий 0,3 г і добовій 0,6 г дозах для дорослих. и* О 26946 Дозволений до застосування в РФ препарат омеріл фірми Байср (див. VIDAL, 1995, Лікарські препарати в Росії: Довідник. М.: АОЗТ "Астра ФармСервіс", 1995, сс. 33, 695) також випускається в драже по 0,05 в дозі для дорослих 2-6 драже на день. Недоліком діазоліну є подразлива дія на слизову оболонку шлунка і кишкового тракту, внаслідок чого він протипоказаний при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, при запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Діазолін рекомендують застосовувати в капсулах або у вигляді таблеток-драже після їжі. Матою цього винаходу є зменшення побічної дії діазоліну у відношенні шлунково-кишкового тракту з можливістю збільшення разової дози. Ця мета досягається тим, що до складу препарату додатково вводять офіцинальні солі цинку - цинку сульфат, цинку аспартат в кількості по масі від 1:20 до 1:25, які вже використовувались в медичній практиці. Зокрема, до складу таблетки препарату вводят цинк сульфата при співвідношенні інгредієнтів, в/ч.: діазоліна 0,40,2, цинка сульфата 0,02-0,01. П р и к л а д 1: На моделях пошкодження виразкою слизистої оболонки шлунка у щурів досліджена здатність заявленого лікарського препарату впливати на ефекти ульцерогенних речовин (етанол, індометацин). t Дослід проведено на моделях пошкодження слизистої оболонки шлунка, викликаних абсолютним етанолом і індометацином в сполученні з 0,6 н. соляної кислоти. Такі моделі застосовують для відбору речовин з противиразковою активністю. Дослідження проводили на щурах самцях вагою 160-180 г, яким перед дослідом не*давали їжі протягом 24 годин, воду не обмежували. Заявлений препарат - 0,2 г діазоліна, 0,01 г цинка сульфата (1:20 по вазі), 0,25 г допоміжних речовин і контрольний офіцинальний діазолін в перерахунку на рівні дози 200 мг/кг по діазоліну вводили зондом в шлунок за 1 год. до пошкоджуючих речовин (етанол - 1 мл на тварину). В досліді з пошкоджуючою дією на слизисту оболонку: індометацина 20 мг/кг і 0,6 н. соляної кислоти 5 мл/кг - заявлений препарат мав склад: 0,2 г діазоліна' 10,008 г цинку аспартата (1:25 по вазі). Контрольний офіцинальний діазолін в перерахунку на рівні дози - 200 мг/кг по діазоліну. Препарати вводили зондом в шлунок 5 10 15 20 25 ЗО 35 40 45 50 55 за 1 год. до пошкоджуючих речовин (етанол - 1 мл на тварину). Через годину після введення етанолу і через 4 год. після введення індометацину в поєднанні з кислотою тварин вбивали, виймали шлунки і визначали довжину смугоподібних геморагічних пошкоджень слизистої оболонки шлунка. Результати досліду наведені в табл. 1 і 2. Як видно з табл. 1 і 2 заявлений препарат в згаданому припису на відміну від діазоліну не тільки не підсилює, а навіть послаблює пошкоджуючу дію етанолу на слизисту оболонку шлунка у щурів. Важливо відмітити, що заявлений препарат послаблював пошкоджуючу дію ульцерогенних речовин при дозі 200 мг/кг, тобто при тій же дозі, при якій препарат чинить сильну і довгу протигістамінну дію. Одержані дані дозволяють вважати можливим призначати заявлений препарат в більш високих дозах в порівнянні з офіцинальним драже діазоліну, що вигідно відрізняє заявлений препарат, який не сприяє розвитку запальних або виразкових пошкоджень слизистої оболонки шлунка. П р и к л а д 2. В дослідах на мишах проведено визначення токсичності при одноразовому введенні лікарського препарату на основі діазоліну з додаванням цинку сульфата у співвідношенні по вазі 1:20 і офіцинальнрго драже діазоліну. Таблеткові маси досліджуваних препаратів у вигляді водних суспензій вводили усередину в дозах до 2000 мг/кг. Кожну дозу досліджували на 6-8 мишах, враховуючи протягом 5 діб загальний стан, поведінку і смерть тварин в групах. Було встановлено, що заявлений препарат і офіцинальний діазолін при введенні усередину в дозах 200 мг/кг не викликав смерті тварин і зміни в їх поведінці. У відповідності з прийнятою класифікацією в цьому випадку заявлений препарат (так як і діазолін) відноситься до категорії малотоксичних речовин. П р и к л а д 3. Визначали клінічний ефект і переносимість таблеток заявленого препарату, який містить в кожній 0,4 г діазоліну, 0,02 г цинку сульфата при що* денному прийомі 2 рази в день у ЗО хворих, з яких: 17 хворих з сезонним алергійним ринітом (1 група), і 13 - з хронічною нецидивуючою кропивницею в період клінічних проявів (2 група). Вік хворих 18-59 років, середній вік 36 років, 14 жінок і 16 чоловіків. Тривалість захворювання від 2 до 13 років, середня протяжність 6,2 роки. 26946 Із супутніх захворювань 6 хворих страждали хронічним гіпоацидним гастритом, 5 - дисбактеріозом кишечника, 3 - гіпертонічною хворобою. Всі хворі добровільно приймали заявлений препарат у вказаному складі таблетки протягом курсу в 21 день. Результати: у 9 хворих 1-ої групи, які отримували заявлений препарат в період сезону опилення, на третій день прийому клінічні прояви повністю зникли, а у 8-ми змінились. Крім заявленого препарату, хворі користувались інтраназально судинозвужуючими краплями, необхідність в яких зникла, або змінилась з 8 доз до 1-2 доз на добу. Хворі працездатні. Відмічено достовірне зниження еозинофілії в крові і в мазку слизистої носа. Суб'єктивний ефект від лікування оцінений як відмінний у 6 (35,3%) пацієнтів, хороший у 8 (47%), задовільний - у 3 (17,7%). У всіх хворих були відсутні симптоми сонливості, диспептичні або які-небудь інші побічні ефекти. У 2-ої групи хворих на 4-5-й день прийому у 7 (54%) помічалось значне зниження шкіряної сверблячки, зниження розповсюдженості і інтенсивності уртикарних висипок. У 6 пацієнтів шкіряна сверблячка збереглась, але додаткових висипок не виявилось. У жодного з групи не помічалось наростання або виникнення диспептичних явищ. Всі хворі з 1-ої і 2-ої груп раніше приймали офіцинальний препарат діазолін і всі вони відзначили (100%) більш високу ефективність і кращу переносимість заявленого препарату. П р и к л а д 4. Клінічні дослідження заявленого препарату (діазолін 0,4 г цинку сульфата 0,02 г допоміжних речовин до 0,5 г) були проведені на ЗО хворих (17 жінок і 13 чоловіків) у віці від 17 до 72 років. З них 1 3 - з загостренням хронічної екземи, 7 - з атопічним дерматитом, 6 3 ексудативною формою псоріазу, 3 - з алергійним дерматитом і 1 - з червоним плоским лишаєм. Пацієнти отримували препарат протягом 3-4 тижнів 1 таблетку в день. Одночасно проводили зовнішню симптоматичну терапію (примочки, креми, мазі). При лікуванні екземи дія" препарату виявилась на 2-у добу - зменшилась сверблячка. До кінця першого тижня лікування у 8 з 13 хворих сверблячка припинилась повністю, в останніх - на 10-14 добу. Припинення елементів висипання у 4 пацієнтів спостерігали в кінці першого тижня, у 7 ~ в кінці другого і у двох через три тижні. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 При атопічному дерматиті в 3-х випадках ефект отримали на 3-4-у добу: зменшення сверблячки, побліднення висипання. У 4 пацієнтів - ремісія в кінці 3-го тижня. При ексудативній формі псоріазу сверблячка зменшилась на 3-ю добу у всіх, а через 7-9 дн. - повністю припинилась. При алергійному дерматиті сверблячка зменшилась на 2-3 добу зі стабілізацією кожного процесу. Повне припинення сверблячки - через 2 тижні. У пацієнта з червоним плоским лишаєм сверблячка припинилась на 7-у добу, повне припинення елементів висипання з залишковою пігментацією - до кінця 3-го тижня. Отримані результати порівняли з результатами в групі контролю (28 хворих) з аналогічними нозологіями, приймавшими офіцинальний препарат діазолін в дозі 0,1 по 3 таблетки в день після їжі. Відзначений виражений більш сильний терапевтичний ефект у заявленого препарату в перші 10 днів, а в насгупні дні також спостерігали перевагу в протисверблячній і протизапальній дії. Побічних ефектів не було. Перевага заявленого препарату виявлена в зручності використання (1 раз на добу), відсутності подразнюючої дії на шлунково-кишковий тракт, гальмуючий вплив на центральну нервову систему. Таким чином, додавання до діазоліну солей цинку в кількості від 1:20 до 1:25 суттєво змінює перенесення препарату, дозволяючи застосувати таблетки з вмістом більшої кількості діазолину і скоротити кількість прийомів препарату до одного разу на добу, тобто отримати несподіваний для спеціалістів з клінічної фармакології ефект. Як відомо, цинку сульфат подразнює слизисту оболонку шлунка і навіть використовується в медицині як засіб, який викликає блювання, але при додаванні до діазоліну у вказаній пропорції, він не тільки не збільшує подразнюючої дії діазоліну на слизисту, але дає несподіваний і прямопротилежний результат, даючи тим самим істотну різницю заявленому лікарському препарату від раніше відомих препаратів діазоліну. • Здавалось би дуже просте рішенні, 55 яке стало результатом багатолітньої роботи, дозволило одержати антигістамінний препарат з дуже важливими якостями: зберігати позитивні якості діазоліну у вигляді відсутності вираженої седативної дії на центральну нервову систему і усувати 8 2694a Заявлений лікарський препарат пройшов повний об'єм доклінічних і клінічних досліджень і повністю готовий до використання. 5 Та б л и ця 1 Вплив заявленого лікарського препарату і діазоліну в дозах 200 мг/кг на пошкодження слизистої оболонки шлунка у щурів, викликане етанолом абсолютним негативні, пов'язані з дією на шлунковокишковий тракт. Такий препарат вельми потрібен і знайде якнайширше застосування в медичній практиці. Препарати Кількість тварин Контроль (етанол абс.) 12 Діазолін + цинку сульфат Дідзолін Середня довжина ділянки пошкодження, мм, І довірчий інтервал при Р=0,05 12 12 69 (76,7-61,3) 4,2 (4,8-3,6) 87,8 (99,8-75,8) Табл'иця2 Вплив заявленого лікарського препарату і діазоліну в дозах 200 мг/кг на пошкодження слизистої оболонки шлунку у щурів, викликаний індометацином в поєднанні з соляною кислотою Препарати Кількість тварин Середня довжина ділянки пошкодження, мм, 1 довірчий інтервал 12 78,6 Контроль (Індометацин + соляна кислота) Діазолін + цинку аспартат Діазолін Упорядник Замовлення 540 12 12 Техред М. Келемеш (94,0-63,2) 42,0 . (49,2-34,8) 84,4 (100,2-69,4) Коректор М.Куль Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8 Тираж Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Antihistamine drug

Автори англійською

Serhieiev Pavlo Vasyliovych, Shimanovskii Nikolai Lvovich

Назва патенту російською

Антигистаминный лекарственный препарат

Автори російською

Сергеев Павел Васильевич, Шимановский Николай Львович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/30, A61K 31/315, A61K 31/435

Мітки: препарат, антигістамінний, лікарський

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26946-antigistaminnijj-likarskijj-preparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Антигістамінний лікарський препарат</a>

Подібні патенти