Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання харчового сиропу із цукрового сорго, що передбачає очищення та подрібнення стебел, вилучення соку, відокремлення мезги, коагуляцію нецукрів, клейстеризацію крохмалю, ферментативний гідроліз, інактивацію ферментів, коагуляцію високомолекулярних сполук, фільтрування та концентрування, який відрізняється тим, що для коагуляції високомолекулярних сполук колоїдної дисперсності використовують флокулянт-антисептик, діючою речовиною якого є сіль полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГХ) в кількості 0,004-0,005 % діючої речовини за температури 60-70 °С та тривалості 20-30 хвилин.

Текст

Спосіб отримання харчового сиропу із цукрового сорго, що передбачає очищення та подріб 3 пропонованому способі отримання харчового сиропу із цукрового сорго, який передбачає очищення та подрібнення стебел, вилучення соку, відокремлення мезги, коагуляцію нецукрів, клейстеризацію крохмалю, ферментативний гідроліз, інактивацію ферментів, коагуляцію високомолекулярних сполук, фільтрування та концентрування. Згідно корисної моделі, для коагуляції високомолекулярних сполук колоїдної дисперсності використовується флокулянт-антисептик, діючою речовиною якого є сіль полігексаметиленгуанідіну гідрохлориду (ПГМГХ) в кількості 0,0040,005% діючої речовини за температури 60-70°С та тривалості 20-30 хвилин. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та технічним результатом полягає в наступному. Діючою речовиною даного препарату є полімерні похідні гуанідіну, а саме солі полігексаметиленгуанідіну гідро хлориду (ПГМГХ), що належить до малонебезпечних речовин (4 клас небезпеки). ПГМГХ є катіоноактивною полімерною сполукою, його макромолекули містять іоногенні групи >С=NН2+ СІ-, які здатні обмінювати аніони. Ця особливість зумовлює коагуляційні та флокуляційні властивості ПГМГХ на високомолекулярні сполуки соку сорго. При взаємодії у водному розчині функціональних груп ПГМГХ з високомолекулярними сполуками і колоїдними речовинами соку сорго відбувається нейтралізація негативного заряду високомолекулярних сполук і колоїдів що приводить до їх осадження з утворенням стійких нерозчинних полімерних комплексів, які легко відокремлюються при фільтруванні. Що дозволяє значно підвищити чистоту та знизити забарвленість соку сорго. ПГМГХ мають бактерицидні властивості до аеробних та анаеробних мікроорганізмів, дія яких виявляється у широкому інтервалі температур, що дасть змогу пригнітити життєдіяльність мікроорганізмів соку і зменшити втрати сахарози та моносахаридів від розкладання і, як наслідок, призупинити утворення забарвлених речовин. Препарат вводиться у сік сорго у кількості 0,001-0,005% діючої речовини, що сприяє швидкому змішуванню його з соком. Спосіб здійснюється таким чином. В сік, вилучений із стебел сорго та відокремлений від мезги, попередньо додають на першій стадії ферментний препарат «Термаміл» (a-амілазу) у кількості 2,53,0 одиниць активності на 1г СР крохмалю, температурі процесу 70-75°С та тривалості 30-60 хвилин для гідролізу крохмалю у соку сорго, а на другій стадії - ферментний препарат «Сан Супер» (глюкоамілазу) у кількості 3,5 одиниць активності на 1г СР крохмалю, температурі процесу 57-58°С та тривалості 30-40 хвилин для оцукрювання декстринів до глюкози. Потім для коагуляції високомолекулярних сполук та колоїдів додають до соку 26940 4 сорго препарат ПГМГХ у кількості 0,001-0,005% діючої речовини разом з перлітом у кількості 1% до маси соку для більш повного очищення соку від колоїдних домішок. Витримують при перемішуванні протягом 20-30 хвилин за температури 60-70°С та відокремлюють осад. Приклади здійснення способу. Приклад. Пробу соку сорго 100мл після гідролізу крохмалю в ньому поміщали в лабораторний термостат для коагуляції високомолекулярних сполук та колоїдів по запропонованому способу із застосуванням препарату солі полігексаметиленгуанідіну гідрохлориду у кількості 0,001-0,005% діючої речовини разом з перлітом у кількості 1% до маси соку (для більш повного очищення соку від колоїдних домішок). Коагуляцію високомолекулярних сполук та колоїдів проводили при температурах 60-70°С, перемішуючи розчин протягом 2030 хвилин. Отриманий осад відокремлювали на центрифузі. Результати всіх прикладів по запропонованому способу наведені в таблиці, з якої видно, що внаслідок коагуляційно-флокуляційних властивостей та бактерицидної дії препарату ПГМГХ, в залежності від витрат його та температури процесу, відмічається зменшення вмісту високомолекулярних сполук і колоїдних речовин соку сорго та його забарвленості. При дозуванні препарату ПГМГХ від 0,001% до 0,003% діючої речовини відмічається недостатній ефект видалення високомолекулярних сполук, колоїдів та барвних речовин. При збільшенні дози препарату ПГМГХ до 0,0040,005% діючої речовини та температурі процесу 60-70°С досягається високий ефект дії препарату ПГМГХ по зменшенню вмісту високомолекулярних сполук, колоїдів та барвних речовин: ефект знебарвлення - 39,54... 45,66%; ефект видалення ВМС і колоїдів - 33,62... 41,94%. Подальше збільшення препарату ПГМГХ - до 0,006% діючої речовини не забезпечує значного покращення результатів по зменшенню вмісту високомолекулярних сполук, колоїдів та барвних речовин і є недоцільним. Ефект знебарвлення соку сорго визначали відносно забарвленості соку після ферментативного гідролізу крохмалю, а ефект видалення ВМС і колоїдів - відносно значень ВМС і колоїдів у вихідному соку сорго. Для оптимальної ефективності запропонованого способу рекомендується застосовувати препарат ПГМГХ у кількості 0,004-0,005% діючої речовини та температурі процесу 60-70°С. Технічний результат полягає в наступному. Спосіб приводить до підвищення чистоти харчового сиропу та зниження його забарвленості за рахунок зменшення вмісту високомолекулярних сполук колоїдної дисперсності у соку сорго та втрат сахарози та моносахаридів при використанні флокулянта-антисептика в запропонованому режимі та послідовності. 5 26940 6 Показники № прикладу Витрати препарату ПГМГХ, % діючої речовини Температуpa процесу, °С Забарвленість фільтрованого соку сого, од. опт. густини (l=560нм) Ефект Вміст Ефект зневидаВМС і барвлення колоїдів, лення соку сорго, ВМС і % до % маси СР колоїдів, % соку 1 0 503,22 2 3 0,001 0,002 395,84 365,91 21,34 27,28 4,34 4,17 23,18 26,19 4 0,003 335,97 33,24 3,83 32,21 5 0,004 304,25 39,54 3,75 33,62 6 0,005 278,52 44,65 3,71 34,34 7 0,006 276,27 45,09 3,68 34,86 8 0 497,03 9 10 0,001 0,002 355,62 327,21 28,45 34,17 3,90 3,50 26,97 34,46 11 0,003 314,80 36,66 3,41 36,14 12 0,004 297,22 40,20 3,16 40,82 13 0,005 270,08 45,66 3,10 41,94 14 0,006 268,89 45,90 3,07 42,51 60 70 5,65 5,34 Висновки Високий вміст ВМС, колоїдів та барвних речовин у соку сорго Недостатній ефект видалення ВМС, колоїдів та барвних речовин у соку сорго Високий ефект дії препарату ПГМГХ по зменшенню вмісту ВМС, колоїдів та барвних речовин Подальші витрати препарату ПГМГХ недоцільні Високий вміст ВМС, колоїдів та барвних речовин у соку сорго Недостатній ефект видалення ВМС, колоїдів та барвних речовин у соку сорго Високий ефект дії препарату ПГМГХ по зменшенню вмісту ВМС, колоїдів та барвних речовин Подальші витрати препарату ПГМГХ недоцільні 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 26940 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A process for preparation of food syrup from sugar sorghum

Автори англійською

Shanheieva Nadiia Ivanivna, Salavor Oksana Муrоslаvіvnа, Shtanheiev Valerii Ostapovych, Hryhorenko Natalia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ получения пищевого сиропа из сахарного сорго

Автори російською

Штангеева Надежда Ивановна, Салавор Оксана Мирославовна, Штангеев Валерий Остапович, Григоренко Наталия Александровна

МПК / Мітки

МПК: C13D 1/00

Мітки: отримання, сиропу, цукрового, спосіб, сорго, харчового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26940-sposib-otrimannya-kharchovogo-siropu-iz-cukrovogo-sorgo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання харчового сиропу із цукрового сорго</a>

Подібні патенти