Спосіб кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною

Номер патенту: 26878

Опубліковано: 10.10.2007

Автори: Дігтяр Валерій Андрійович, Зацепін Олександр Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, що включає резекцію патологічно зміненого відділу трубчастої кістки в межах здорових тканин, введення тутопласту в дефектну порожнину та його фіксацію кетгутовими нитками, який відрізняється тим, що додатково діаметр тутопласту доводять до діаметра кістково-мозкового каналу, в його масиві формують наскрізні поперечні отвори діаметром до 1 мм, пропускають через них кетгутові нитки, а після введення у дефектну порожнину на поверхню тутопласту накладають шари додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів до повного заміщення дефекту, причому, якщо обсяг резекції тканин патологічно зміненої обичайки трубчастої кістки сягає понад 65 %, поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів охоплюють кетгутовими нитками, якщо обсяг їхньої резекції становить менше 65 % - поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів охоплюють кетгутовими нитками разом з поверхнею збереженої кортикальної стінки, при цьому кожний шар кортикальних кісткових біоімплантатів фіксують кінцями кетгутових ниток у вигляді серкляжних швів та ушивають окістя.

Текст

Спосіб кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, що включає резекцію патологічно зміненого відділу трубчастої кістки в межах здорових тканин, введення тутопласту в дефектну порожнину та його фіксацію кетгутовими нитками, який відрізняється тим, що додатково діаметр тутопласту доводять до діаметра кістковомозкового каналу, в його масиві формують 3 Найбільш близьким серед об'єктів аналогічного призначення за сукупністю істотних ознак до дійсної корисної моделі є спосіб кістковопластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, що включає резекцію патологічно зміненого відділу трубчастої кістки в межах здорових тканин, введення тутопласту в дефектну порожнину та його фіксацію кетгутовими нитками [3]. Пластика дефекту метафізу кістки за умов прототипу заснована на використанні біомеханічних властивостей тутопласту, що володіє здатністю до дегідратації та лінійного розширення після ліофілізації пористої структури. Використання тутопласту дозволяє усунути негативний вплив мікропорожнеч на ділянці «біоімплантат материнська кістка» та посилити надійність фіксації без зайвого травмування тканин, що зумовлює повноцінну перебудову біоматеріалу, а відтак і деяке скорочення термінів іммобілізації та лікування при використанні. Але, у разі охоплення 65-75% обичайки трубчастої кістки доброякісною пухлиною і резекції відповідного обсягу кісткових тканин, формування кісткового регенерату на ділянці заміщення дефекту істотно утрудняється зпоза критично обмеженої площі контактування тутопласту з діафізом трубчастої кістки під час лінійного розширення. При цьому застосування додаткових металоконструкцій для зміцнення фіксації негативно впливає на перебудову тутопласту та затримує дозрівання кістки при наявності доброякісної пухлини. В основу дійсної корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, застосування якого дозволило б шляхом збільшення надійності фіксації поверхонь на ділянці «біоімплантат материнська кістка» покращити процес формування кісткового регенерату. Поставлена задача вирішується тим, що при здійсненні у способі кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, що включає резекцію патологічно зміненого відділу трубчастої кістки в межах здорових тканин, введення тутопласту в дефектну порожнину та його фіксацію кетгутовими нитками, відповідно до корисної моделі, додатково діаметр тутопласту доводять до діаметра кістковомозкового каналу, в його масиві формують наскрізні поперечні отвори діаметром до 1мм, пропускають через них кетгутові нитки, а після введення у дефектну порожнину, на поверхню тутопласту накладають шари додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів, до повного заміщення дефекту, причому, якщо обсяг резекції тканин патологічно зміненої обичайки трубчастої кістки сягає понад 65%, поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів охоплюють кетгутовими нитками, якщо обсяг їхньої резекції становить менше 65%, поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів охоплюють кетгутовими нитками разом з поверхнею збереженої кортикальної стінки, при цьому кожний шар кортикальних кісткових біоімплантатів фіксують кінцями кетгутових ниток у вигляді серкляжних швів та 26878 4 ушивають окістя. Причинно-наслідковий зв'язок сукупності істотних ознак дійсної корисної моделі з вищезазначеним технічним результатом полягає в наступному. Додаткове формування наскрізних поперечних отворів в масиві тутопласту діаметром до 1мм, доведення його діаметру до діаметра кістковомозкового каналу, пропускання через утворені отвори кетгутових ниток, накладання шарів додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів на поверхню тутопласту, до повного заміщення дефекту, охоплювання їхніх поверхонь кетгутовими нитками, з урахуванням обсягу резекції патологічно змінених тканин трубчастої кістки (без захоплення або із захопленням поверхні збереженої кортикальної стінки), фіксація кожного шару кортикальних кісткових біоімплантатів кінцями кетгутових ниток у вигляді серкляжних швів (поетажних вузлів) та ушивання окістя цілком зв'язуються з посиленням фіксації контактуючих поверхонь і покращенням процесу формування кісткового регенерату на ділянці «біоімплантат - материнська кістка». Сукупність наданих ознак розкриває характер приймань і умови їх відтворення, відносно кріплення залучених біоімплантатів і посилення щільності їх контактування з діафізом трубчастої кістки під час лінійного розширення тутопласту. Адекватність співвідношення діаметрів заготівки тутопласту і кістково-мозкового каналу ґрунтується на урахуванні динаміки лінійного розширення біоімплантату і запобігає можливість певного зсуву тутопласту після введення в конусну порожнину каналу. Габарити наскрізних поперечних отворів, що виконуються в масиві тутопласту діаметром 1мм, є оптимальними для забезпечення прийнятної фіксації поверхонь на ділянці «біоімплантат - материнська кістка» як при кістковій пластиці відділів трубчастої кістки, так і під час формування кісткового регенерату, оскільки менші діаметри отворів погіршують натяг кетгутових ниток при стягуванні імплантатів серкляжними швами, внаслідок лінійного розширення тутопласту, а більші зумовлюють люфтування ниток в отворах, що запобігає реалізації оптимальної надійності фіксації. Використання додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів та їх фіксування серкляжними швами збільшує щільність заміщення дефектної порожнини після сегментарної або часткової резекції, надійність фіксації та якість пластики, а відтак сприяє повноцінній перебудові донорських матеріалів і скороченню термінів іммобілізації. Оцінка обсягів резекції кортикальних стінок трубчастої кістки допускає відтворення способу в умовах повного або часткового руйнування кортикальних стінок, з оптимізацією умов формування кісткового регенерату на ділянці «біоімплантат - материнська кістка». Це зумовлене тим, що при поширенні пухлини більше чим на 65% обичайки трубчастої кістки, виконують сегментарну резекцію тканин її патологічно зміненого відділу, а кріплення додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів здійснюють 5 безпосередньо до тутопласту, введеного у кістково-мозковий канал. При охопленні пухлиною до 65% відділу обичайки трубчастої кістки проводять часткову резекцію тканин, а кріплення кортикальних кісткових біоімплантатів реалізують одночасно як до тутопласту, що введений у кістково-мозковий канал, так і до частково збережених кортикальних стінок. При цьому, послідовне накладання шарів кортикальних кісткових імплантатів на поверхню тутопласту до повного заміщення дефекту та серкляжне зміцнення кожного з шарів істотно поліпшує формування кісткового регенерату після часткової або сегментарної резекції патологічно змінених кісткових тканин. Отже, сукупність ознак способу кістковопластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, є суттєвою та відповідає критерію «новизна», оскільки має причинно-наслідковий зв'язок з отриманням вищезазначеного технічного результату та не випливає з досліджуваного рівня техніки явним чином, відповідно. На Фіг.1 зображена фіксація імплантатів при повному руйнуванні кортикальних стінок трубчастої кістки, на Фіг.2 - при їх частковому руйнуванні. Відомості, які підтверджують можливість відтворення заявленого способу, з досягненням заявленого технічного результату, полягають в наступному. Для здійснення способу як біоімплантат залучають кортикальні кісткові біомплантати тутопласт фірми «Тутоген медікал» (Німеччина). Сутність способу кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною полягає в наступному. При руйнуванні до 65% кортикальних стінок по обичайці трубчастої кістки здійснюють часткову, а при їх ліквідації понад 65% патологічного зміненого відділу - сегментарну резекцію, в межах здорових тканин. Діаметр заготівки тутопласту 1 доводять до діаметра кістково-мозкового каналу, формують в її масиві наскрізні поперечні отвори 2 діаметром до 1мм і пропускають через них кетгутові нитки 3. Після резекції у кістковомозковий канал вводять тутопласт 1, а на його поверхню поетапно укладають шари додаткових кортикальних кісткових біоімплантатів 4, обсяг і кількість котрих визначають необхідністю повного заповнення утвореного дефекту. Якщо проведена сегментарна резекція, кортикальні кісткові біоімплантати 4 кріплять безпосередньо до тутопласту 1, уведеному в кістково-мозковий канал: поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів 4 послідовно охоплюють кетгутовими нитками 3, а кожний шар кортикальних кісткових біоімплантатів 4 фіксують їхніми кінцями у вигляді серкляжних швів. Якщо здійснена часткова резекція, кортикальні кісткові біоімплантати 4 кріплять як до тутопласту 1, так і до частково збережених кортикальних стінок 5 незміненої стінки материнської кістки: послідовно охоплюють поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів 4 і частково збережених 26878 6 кортикальних стінок 5 кетгутовими нитками 3, а кожний шар кортикальних кісткових біоімплантатів 4 фіксують серкляжними швами. Поетапне накладення серкляжних швів через наскрізні отвори 2 в заготівці тутопласту 1 обмежує зсув кетгутових ниток 3 і кортикальних кісткових біоімплантатів 4 при заміщенні дефектів в області проксимального й дистального відділів трубчастої кістки. В обох випадках операцію закінчують після фіксації біоімплантатів 1, 4 ушиванням окістя, з можливістю покриття покладених біоімплантатів 4, ушиванють наглухо м'які тканини та фіксують сегмент гіпсовою пов'язкою. В результаті клінічних випробувань дійсної корисної моделі на ділянці «біоімплантат материнська кістка» за допомогою рентгеноскопії спостерігали прискорення процесу формування кісткового регенерату на 1,3-1,8 місяці відносно прототипу за рахунок підвищення надійності фіксації. Приклад. Дитина І. віком 9 років надійшла до обласної дитячої клінічної лікарні м.Дніпропетровська з приводу остеобластокластоми в/з правої плечової кістки (медична карта №5831). Проведена її часткова резекція в межах здорових тканин, оскільки руйнування кортикальних стінок по обичайці трубчастої кістки становило менше 65%. Для кістково-пластичного заміщення її дефекту залучали тутопласт. Діаметр його заготівки був доведений до діаметра кістково-мозкового каналу плечової кістки, а в її масиві утворені наскрізні поперечні отвори діаметром до 1мм. Тутопласт вводили у дефектну порожнину плечової кістки, а на його поверхню послідовно, шар за шаром (поверхами), накладали додаткові кортикальні кісткові біоімплантати, у кількості шести, до повного заміщення дефекту. Поверхні кортикальних кісткових біоімплантатів і збереженої кортикальної стінки послідовно охоплювали кетгутовими нитками через отвори в заготівці тутопласту та фіксували їх серкляжними швами. Ушивали окістя й рану. Рентгенологічно контролювали щільність заповнення кісткового дефекту імплантатами у часі. Термін гіпсової іммобілізації становив 8 місяців. Спостерігали скорочення процесу перебудови біоімплантатів у порівнянні з прототипом на 1,6 місяці, що дозволило дійти висновку про те, що запропоновані засоби підвищення надійності фіксації поверхонь на ділянці «біоімплантат материнська кістка» покращували процес формування кісткового регенерату в умовах остеобластокластоми плечової кістки. Тож, наданий приклад клінічного використання способу кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною, доводить можливість його відтворення в дитячій ортопедії, з можливістю перевершення технічного результату, що відповідає умові «промислова придатність». Джерела інформації: 1. М.Л. Дмитрієва, Л.В. Прокопова. Материалы VI съезда травматологов ортопедов Украинской СССР: тез. и докл. Трансплантация костной ткани 7 у детей. К., 1971. - С.150-154. 2. П.Т. Сягайло, С.В. Скляр. Костнопластическая операция в лечении опухолей костей фаланг пальцев кисти у детей // Ортопедия, травматология и протезирование. 1990. - №12. - С.25-27. 3. Спосіб заміщення дефекту трубчастої кістки: Пат. №19564 U України, МПК А61В 17/56, A61L 27/00, A61L 27/56, A61L 27/58, A61F 3/00 / Зацепін О.В., Дігтяр В.А.(Україна). - №u200607570; заявл. 07.07.06; опубл. 15.12.06. 26878 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for bone-plastic defect building of cortical bone, affected by the benign tumour

Автори англійською

Zatsepin Oleksandr Vasyliovych, Dihtiar Valerii Andriovych, Dihtiar Valerii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ костно-пластического замещения дефекта трубчатой кости, пораженной доброкачественной опухолью

Автори російською

Зацепин Александр Василиевич, Дегтяр Валерий Андреевич, Дигтяр Валерий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61L 27/00, A61F 3/00, A61B 17/60

Мітки: трубчастої, заміщення, уражена, пухлиною, спосіб, доброякісною, яка, кістково-пластичного, кістки, дефекту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26878-sposib-kistkovo-plastichnogo-zamishhennya-defektu-trubchasto-kistki-yaka-urazhena-dobroyakisnoyu-pukhlinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кістково-пластичного заміщення дефекту трубчастої кістки, яка уражена доброякісною пухлиною</a>

Подібні патенти