Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб для знезараження тваринницьких приміщень і вуликів, що включає аерозольну обробку протимікробним засобом, який відрізняється тим, що як протимікробний засіб використовують речовину такого складу при співвідношенні компонентів, мас.%:

Титан чотирихлористий

30 - 33

Кремній чотирихлористий

28 - 30

Залізо трихлористе

0,5 - 1,0

Гексан

Решта

в кількості 5 - 20мл на 1м тваринницьких приміщень чи вуликів за відсутністю тварин і бджіл, при цьому аерозольна обробка триває 2год, а в присутності тварин чи бджіл використовують цей протимікробний засіб в кількості 2мл на 1м3 тваринницьких приміщень чи вуликів, при цьому аерозольна обробка триває 40хв.

Текст

Спосіб для знезараження тваринницьких приміщень і вуликів, що вклю чає аерозольну обробку протимікробним засобом, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що як протимікробний засіб використовують речовину такого складу при співвідношенні компонентів, мас.%: Титан чотирихлористий 30-33 Кремній чотирихлористий 28-30 Залізо трихлористе 0,5-1,0 Гексан Решта в кількості 5-20 мл на 1 м тваринницьких приміщень чи вуликів за відсутністю тварин і бджіл, при цьому аерозольна обробка триває 2 год, а в присутності тварин чи бджіл використовують цей протимікробний засіб в кількості 2 мл на 1 м 3 тваринницьких приміщень чи вуликів, при цьому аерозольна обробка триває 40 хв. Os Винахід належить до сільського господарства, а саме до ветеринарної медицини. Найбільш близьким способом знезараження тваринницьких приміщень і вуликів від мікроорганізмів та грибків є спосіб використання при аерозольній обробці поверхнево-активної речовини - етонію, який застосовують в аерозолі як 0,25%-ний розчин і готують шляхом розчинення 2,5 г етонію та 9 г натрію хлориду в 1 л дистильованої чи кип'яченої води, підігрітої до 50-55'С. Паралельно готують розчин сульфаніламідів в 10%-ній концентрації. При цьому вказаними речовинами заправляють два різні генератори і розпилюють препарати із розрахунку по 5 мл на 1 м3 приміщення. Таку обробку проводять один раз на добу протягом 3-4 днів. Недоліком вибраного прототипу є відносна дефіцитність етонія, його дорогоцінність, невисока знезаражуюча активність препарату, складності застосування, яке потребує спеціального обладнання, а також значної витрати електроенергії. В основу винаходу поставлено задачу в способі для знезараження тваринницьких приміщень і вуликів шляхом заміни препарата забезпечити більш високу ефективність знезараження проти патогенних спороутворюючих та неспороутворюючих мікроорганізмів, вірусів та грибів, а також кліщів варса. о 26533 Поставлена задача досягається тим, що в способі для знезараження тваринницьких приміщень і вуликів, що включає аерозольну обробку протимікробним засобом, згідно з винаходом, як протимікробний засіб використовують речовину такого складу при співвідношенні компонентів, мас, %: Титан чотирихлористий 30-33 Кремній чотирихлористий 28-30 Залізо трихлористе 0,5-1,0 Гексан Решта в кількості 5-20 мл на 1 м 3 тваринницьких приміщень чи вуликів за відсутністю тварин і бджіл, при цьому аерозольна обробка триває 2 год, а в присутності тварин чи бджш використовують цей протимікробний засіб в кількості 2 мл на 1 м 3 тваринницьких приміщень чи вуликів, при цьому аерозольна обробка триває 40 хв. Протимікробний засіб являє собою прозору рідину з незначним жовтуватим відтінком. Розчиняється в органічних розчинниках. З кислотами, перекисами та ацетоном реагує бурхливо з виділенням тепла. Після відкриття ампули з засобом швидко переходить в газо-аерозольний стан (тобто «парує на повітрі»). Цю особливість засобу використано у винаході для утворення аерозолей з дисперсною структурою 0,3-1,0 мкг без використання доповнюючого обладнання. Зберігається і транспортується у відповідності з вимогами до речовин списку Б. Вказаний протимікробний засіб має високу ефективність по відношенню до патогенних спороутворюючих та неспороутворюючих мікроорганізмів, вірусів та грибів, а також кліщів варса. Фармакологічні та токсикологічні властивості протимікробного засобу при оральному введенні пацюкам складає 141,5 мг/ кг, інгаляційне 924 мг/кг, нашкірно 3021,4 мг/кг. В нативному стані протимікробний засіб має дезінфікуючі та індикаторні відносно БАР властивості, а також у зазначених дозах має імуностимулюючі та протиінфекційні властивості. Приготування протимікробного засобу ведуть слідуючим чином. У реактор завантажують 32 г титану чотирихлористого, 0,7 г заліза трихлористого і перемішують при кімнатній температурі протягом години. Після витримки довантажують 29 г кремнія чотирихлористого і через 0,5 год додають 38,3 г гексану. Отримана речовина біло-жовтуватого кольору використовувалась як протимікробний засіб. 5 10 15 20 25 ЗО 35 40 45 50 55 Антимікробна дія препарату перевірялась в умовах експериметальних камер для затруєння та у виробничих умовах. В камеру об'ємом 100,0 л без застосування додаткової вентиляції були внесені тесткультури, які розміщувались в трьох пло-' щинах (див. табл.1 та 3). Потім розбивається ампула з вмістом 1,0 мл проти : мікробного засобу. Обробка тест-культур триває ЗО хв. Після цього примусово камера заповнюється свіжим повітрям, в якому робляться заміри на значення масової та лічильної концентрації. Вони дорівнюють відповідно 0,9 г/м3 та 9673 мікробних клітин на 1 л. За дисперсним складом частинки різнились від 0,3 до 2,0 мкм. Тестоб'єкти знімались і переносились у термостат на 3 доби при дії температури 37,2'С. Після цього враховувалась наявність росту мікроорганізмів у порівнянні з контрольними дослідами без обробки протимікробним засобом. Аналіз досліду переконує у високих дезінфікуючих властивостях препарату незалежно від місця знаходження тест-об'єктів. П р и к л а д і . З урахування властивостей протимікробного засобу самостійно на повітрі переходити в газоаерозольну суміш з дисперсною величиною протимікробної дії препарату різної концентрації в умовах телятника радгоспу "Жердівський" та пташника Яготинської фабрики. Проведено ряд дослідів з визначенням контамінації мікробами повітря приміщень після розсіювання аерозолю. Для проведення досліджень випробувався препарат такого складу, г: Титан чотирихлористий 32,0 Кремній чотирихлористий 29,0 Залізо трихлористе 0,75 Гексан 38,25 Підрахунок кількості мікроорганізмів в 1 м 3 повітря приміщень ми проводили у відповідності ДЕСТ 11232-65 методом їх осідання на чашки Петрі з м'ясопептонним агаром, середовищем Ендо, суслоагаром, поживними середовищами на стрептококи і стафілококи, з розрахунку 12 мл на 1 м 3 повітря приміщень без присутності тварин, яка триває 2 год. Дезінфікуючий ефект протимікробного засобу визначався шляхом змивів з різних площин приміщення та висіву на поживні середовища в Броварській районній лабораторії ветеринарної медицини. Результати досліжень показують повну відсутність мікроорганізмів в поживних середовищах, тобто має місце виражений дезінфікуючий ефект. 26533 П р и к л а д 2. Аерозольну обробку протимікробним засобом того ж складу, що і в прикладі 1 проводили у присутності тварин із розрахунку 2 мл на 1 м 3 повітря приміщень протягом 40 хв. Сануючий ефект протимікробного засобу визначався шляхом змивів з різних площин приміщення телятника і пташника та висіву на поживні середовища, а також методом їх осідання на чашки Петрі з м'ясопептонним агаром (МПА), середовищем Ендо і сусло-агаром. Результати підрахунків мікрофлори приведені в табл. 2. Дані табл. 2 про дослідження 20 проб змивів (10 проб до і 10 після обробки телятника) в Броварській лабораторії ветеринарної медицини підтвердили, що доза препарату 2 мл на 1 м 3 повітря приміщень в присутності тварин є сануючою, при цьому кількість мікроорганізмів зменшується в 5-10 разів, покращується загальний санітарний стан приміщення, різко зменшується концентрація в повітрі аміака, за рахунок нейтралізації його вказаним протимікробним засобом. П р и к л а д З . Антимікробна властивість та нешкідливість засобу вивчена у виробничних умовах в присутності бджіл і по відношенню до польових штамів мікроорганізмів. Досліди проведені на пасіці колгоспу їм. Т. Г. Шевченка Корсунь 5 10 15 20 25 ЗО Шевченківського району Черкаської області. Згідно відпрацьованої методики для санації і дезінфекції вуликів в присутності бджіл рамки вуликів внесено по 2 мл препарату, що миттєво перетворювався в дрібнодисперсний аерозоль. Обробку вуликів проводили протягом 40 хв. До обробки вуликів та по її завершенні у відповідності з "Методичною вказівкою" нами відібрані проби на поживні середовища, середовище Ендо і м'ясопєптонний агар (МПА). Вказані проби поміщали на 18 год в термостат при температурі 37,0*С. Після цього враховувалась наявність росту мікроорганізмів, а саме ріст колоній ешерихій в середовищі Ендо і стафілококів в м'ясопептонному агарі. Результати досліджень приведені в табл. 3. Результати дослідів показали, що протимікробний засіб в присутності бджіл, який застосований у вказаній дозі, не є токсичним, при цьому кількість мікроорганізмів під його впливом зменшується в 15-20 разів. Вказана доза має чітко виражену специфічну дію на патогенні мікроорганізми, при цьому вона не викликає загибелі бджіл. Істотним є те, що при обробці вулика протимікробним засобом не змінюються смакові та поживні властивості меду. Т а б л и ц я 1 Характеристика антимікробних властивостей протимікробного засобу для знезараження (санація, дезінфекція) Розташування об'єктів, % площі забруднення Тестоб'єкт Горизонтально Згори Вертикально 3 доби Культура В 1-Ю6 7 діб 14 діб Здоби 7 діб 14 діб Здоби 7 діб 14 діб 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 Колонії 8 26533 Т а б л и ц я 2 Антимікробна і фунгіцидна активність препарату в дозі 2 мл на 1 м 3 повітря приміщень Поживні середовища Кількість колоній мікроорганізмів до обробки через 2 год Телятник МПА Ендо Сусло-агар 85 8 35 7 1 2 Пташник 159 39,8 18 МПА Ендо Сусло-агар 16 8 2 Т а б л и ц я Поживне середовище Вид мікроорганізмів Ендо МПА Кількість колоній мікроорганізмів Ешерихії Стафілококи до обробки вуликів після обробки вуликів 43 54 2 4 Упорядник Техред М. Келемеш Коректор О. Обручар Замовлення 514 Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Киів-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 З

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ovrutskyi Vladyslav Matviiovych, SHUMEIKO VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH, Lytvyn Volodymyr Petrovych, Motsyk Mykola Petrovych, Bisiuk Ivan Yurievych, Holubov Mykhailo Ivanovych, OVRUTSKYI OLEKSII VLADYSLAVOVYCH, Shumeiko Olena Volodymyrivna

Автори російською

Овруцкий Владислав Матвеевич, Шумейко Владимир Николаевич, Литвин Владимир Петрович, Моцик Николай Петрович, Бисюк Иван Юрьевич, Голубов Михаил Иванович, Овруцкий Алексей Владиславович, Шумейко Елена Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61D 7/00, A61K 33/14

Мітки: знезараження, вуликів, спосіб, приміщень, тваринницьких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26533-sposib-dlya-znezarazhennya-tvarinnickikh-primishhen-i-vulikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб для знезараження тваринницьких приміщень і вуликів</a>

Подібні патенти