Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Торкрет-фурма для ремонту футерівки конвертера, яка містить пересувну привідну платформу з вертикальною напрямною, каретку торкрет-фурми, механізм обертання, який забезпечує зміну напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі, стовбур торкрет-фурми, який виконано із двох колекторів і двох концентрично розташованих труб, що утворюють тракти підведення нейтрального газу і торкрет-маси в потоці окислювального газу, головку з групою бокових циліндричних сопел для подачі торкрет-маси в окислювальних струменях на бокову поверхню футерівки конвертера і з торцевим наконечником з групою сопел Лаваля для роздування шлакової ванни зверху нейтральними газовими струменями, яка відрізняється тим, що торцевий наконечник головки виконаний у вигляді тарілки з соплами Лаваля, корпуси яких виступають за торець тарілки і розташовані в ряд похило і симетрично відносно поздовжньої осі торкрет-фурми в вертикальній площині, перпендикулярній площині розташування бокових циліндричних сопел, які розміщені в ряд по висоті фурми двома ярусами, симетричними відносно поздовжньої осі фурми.

Текст

Торкрет-фурма для ремонту футерівки конвертера, яка містить пересувну привідну платформу з вертикальною напрямною, каретку торкретфурми, механізм обертання, який забезпечує зміну напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі, стовбур торкрет-фурми, який виконано із двох колекторів і двох концентрично розташованих 3 льного газу на днище конвертера дозволяє забезпечити підвищену стійкість фурми та здійснити нанесення шлакового гарнісажу на футерівку конвертера незалежно від подачі торкрет-маси і кисню у регламентованому режимі при необхідній інтенсивності подачі нейтрального газу на роздувку кінцевого шлаку попередньої плавки. Дана фурма для ремонту футерівки конвертера має підвищену вагу і складну конструкцію із-за додаткового тракту підведення нейтрального газу та розміщення торцевих сопел Лаваля і бокових торкрет-сопел в масивних металевих блоках, що призводить до зниження стійкості останньої, збільшення собівартості виробу, підвищення витрат на виготовлення, монтаж та обслуговування фурми. Фурма не дозволяє здійснити якісне нанесення однакового по товщині шлакового гарнісажу на футерівку конвертера внаслідок нераціонального і фіксованого розташування відносно один до одного торкрет-сопел і сопел Лаваля. В місцях безпосередньої направленої дії окремого торкретфакела на бокову футерівку конвертера утворюється гарнісаж більшої товщини. Крім того, в процесі одночасного роздування шлаку і факельного торкретування верхніх горизонтів футерівки конвертера відбувається руйнування і сповзання нанесеного гарнісажу по стінкам агрегату внаслідок підвищення температури у порожнині конвертера. Відома конструкція вертикальної торкретфурми [Факельное торкретирование футеровки кислородных конвертеров / Е.Д. Штепа, А.А. Ярмаль, В.М. Червоненко и др.. - К.: Техніка, 1984. 143с], що містить пересувну привідну платформу із вертикальною направляючою, каретку торкретфурми, механізм обертання, стовбур торкретфурми, який виконано із колекторів і концентрично розташованих труб, які утворюють тракти підведення торкрет-маси і кисню, підведення та відведення охолоджуючої води, і головку з одностороннім і однорядним розташуванням торкрет-сопел типу „труба в трубі". Повсюдне торкретування футерівки за допомогою даної фурми розпочинають з нижньої зони конвертера при розташуванні фурми в крайній нижній позиції. Рухом її уверх і обертанням навколо вертикальної осі торкрет-покриття наносять на всю футерівку конвертера, включаючи горловину. Вадами фурми є: складність конструкції і збільшення роботи по обслуговуванню обертової чотирьохтрубної фурми внаслідок частого ушкодження сальникових вкладишів у чотирьох колекторах, що призводить до течі води в конвертер та виділення торкрет-маси і газів в атмосферу цеху; неможливість організації одночасного нанесення шлакового гарнісажу шляхом роздувки шлаку нейтральними газовими струменями; підвищені витрати магнезіальної торкрет-маси, яка дорого коштує. Відома також, вибрана як прототип, торкретфурма для нанесення шлакового гарнісажу на футерівку конвертера [Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №7. - С.153157], яка містить пересувну привідну платформу з вертикальною направляючою, каретку торкрет 26280 4 фурми, механізм обертання, який забезпечує зміну напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180 град, навколо вертикальної осі, стовбур торкрет-фурми, який виконано із двох колекторів і двох концентрично розташованих труб, які утворюють тракти підведення нейтрального газу і торкрет-маси в потоці окислювального газу, головку з групою бокових циліндричних сопел для подачі торкрет-маси в окислювальних струменях на бокову поверхню футерівки конвертера і з торцевим наконечником з групою сопел Лаваля для роздувки шлакової ванни зверху нейтральними газовими струменями. Вадами прототипу є: зменшення далекобійності і гальмування бризків шлаку боковими потоками окислювального газо-порошкового дуття, що знижує ефективність нанесення шлакового гарнісажу на стінки конвертера, особливо в його верхній половині циліндричної частини і верхнього конуса; підвищенні витрати торкрет-маси за рахунок виносу у газовому потоці, що відходить із порожнини конвертера; складність виготовлення торцевого багатосоплового наконечника шляхом виточування із суцільної металевої поковки, що призводить до збільшення собівартості виробу. В основу корисної моделі покладено задачу удосконалення конструкції торкрет-фурми для ремонту футерівки конвертера шляхом зміни конструкції торцевого наконечника головки і розташування груп сопел Лаваля і бокових циліндричних сопел відносно один до одного, що дозволить забезпечити: вдування частинок порошкоподібного магнезіального матеріалу услід нанесеному шлаковому шару на футерівку конвертера та, тим самим, зменшити витрати торкрет-маси і підвищити стійкість шлакового гарнісажу; спрощення конструкції і зниження собівартості виготовлення головки торкрет-фурми, а також скорочення витрат людино-годин при обслуговуванні обертової торкретфурми. Поставлена задача вирішується тим, що в торкрет-фурмі для ремонту футерівки конвертера, яка містить пересувну привідну платформу з вертикальною направляючою, каретку торкрет-фурми, механізм обертання, який забезпечує зміну напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі, стовбур торкрет-фурми, який виконано із двох колекторів і двох концентрично розташованих труб, що утворюють тракти підведення нейтрального газу і торкрет-маси в потоці окислювального газу, головку з групою бокових циліндричних сопел для подачі торкрет-маси в окислювальних струменях на бокову поверхню футерівки конвертера і з торцевим наконечником з групою сопел Лаваля для роздувки шлакової ванни зверху нейтральними газовими струменями, торцевий наконечник головки виконаний у вигляді тарілки з соплами Лаваля, корпуси яких виступають за торець тарілки і розташовані в ряд похило і симетрично відносно поздовжньої осі торкрет-фурми в вертикальній площині, перпендикулярній площині розташування бокових циліндричних сопел, які розміщені в ряд по висоті фурми двома ярусами, симетричними відносно поздовжньої осі фурми. 5 Таке розміщення в головці обертової торкретфурми двох окремих груп торцевих сопел Лаваля для роздувки шлаку і бокових циліндричних сопел для факельного торкретування дозволяє здійснювати при обертанні торкрет-фурми спрямоване забризкування крапель шлаку по всій висоті футерівки робочого простору конвертера з формуванням шлакового шару слідом в який вдуваються („впресовуються") частинки вогнетривкої торкретмаси. Це призводить до утворення міцного і товстого захисного шлакового гарнісажу на всій робочій поверхні футерівки конвертера, що збільшує стійкість футерівки і термін роботи агрегату в режимі виплавки сталі. Крім того, завдяки відсутності об'єднання напрямів руху нейтральних і окислювальних струменів при одночасному роздуві шлаку і факельному торкретуванні зменшуються витрати торкрет-маси за рахунок виносу зворотнім потоком газів, що відходять із горловини конвертера. Виготовлення торцевого наконечника головки у вигляді тарілки, в якій закріплено шляхом зварювання групу корпусів сопел Лаваля, корпуси яких виступають за торець тарілки, призводить до зниження собівартості виробу в результаті спрощення самої конструкції торцевого наконечника і зменшення його матеріалоємності. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких представлено: - на Фіг.1 - торкрет-фурма, загальний вигляд; - на Фіг.2 - поздовжній переріз головки фурми; - на Фіг.3 - переріз по площині А-А згідно Фіг.2; - на Фіг.4 - переріз по площині Б-Б згідно Фіг.3. Як показано на Фіг.1 торкрет-фурма для ремонту футерівки конвертера містить патрубки 1 для підведення нейтрального газу і патрубок 2 для торкрет-маси в потоці окислювального газу, колектори 3 і 4 відповідно на патрубках 2 і 1, механізм обертання 5, якій закріплено на платформі 6, яка з'єднана з кареткою 7, стовбур 8 торкрет-фурми і головку 9 з групою ярусів бокових циліндричних сопел 10 для подачі окислювальних газових струменів або торкрет-маси в окислювальних струменях на бокову поверхню футерівки конвертера і з торцевим наконечником 11 з групою сопел Лаваля 12 для роздувки шлакової ванни зверху нейтральними газовими струменями. Стовбур 8 торкрет-фурми виконано із двох концентрично розташованих сталевих труб, внутрішньої 13 для подачі торкрет-маси в потоці окислювального газу та зовнішньої 14 для подачі нейтрального газу до головки 9. Головка 9 містить внутрішню трубу 15, яка з'єднується з внутрішньою трубою 13 стовбура 8 торкрет-фурми за допомогою сальникового компенсатора 16. Сальниковий компенсатор 16 виконує функцію компенсації в 26280 6 процесі роботи подовження зовнішньої труби 17 головки і зовнішньої труби 14 стовбура торкретфурми, які з'єднуються за допомогою зварювання при заміні головки. Головка 9 торкрет-фурми містить торцевий наконечник 11, який виконано із сталевої тарілки 18, в якій закріплено шляхом зварювання групу сталевих корпусів 19 сопел Лаваля 12. Два корпуси 19 сопел Лаваля 12 виступають за торець тарілки 18 і розміщені в один ряд в вертикальній площині симетрично відносно вертикальної осі торкрет-фурми під кутом до неї. Група десяти корпусів 20 бокових циліндричних сопел, що з'єднані під кутом 90° з внутрішньою 15 та зовнішньою 17 трубами головки за допомогою зварювання, розміщена в ряд по висоті фурми двома ярусами симетричними відносно вертикальної осі торкрет-фурми у вертикальній площині, що розташована під кутом 90° до площини розміщення корпусів сопел Лаваля. Торкрет-фурма для ремонту футерівки конвертера працює таким чином. Нейтральний газ (азот) через патрубок 1 і колектор 4 в кільцевому зазорі між внутрішніми 13, 15 та зовнішніми 14, 17 трубами відповідно стовбура 8 та головки 9 поступає до торцевого наконечника 11 і через два корпуси 19 із соплами Лаваля 12 вдувається у вигляді двох азотних струменів в робочій простір конвертера. При цьому забезпечується обертання торкрет-фурми навколо вертикальної осі завдяки включенню механізму обертання 5 і відбувається розбризкування шлаку від взаємодії азотних струменів із шлаковою ванною з направленим виносом бризків шлаку на футерівку конвертера із створенням шлакового гарнісажу. Торкрет-маса в потоці окислювального газу (повітря) подається через патрубок 2 і колектор 3 по внутрішнім трубам 13 і 15 до корпусів 20 бокових циліндричних сопел, що призводить до створення обертових торкрет-факелів, в яких відбувається підігрівання вогнетривкої складової торкрет-маси з подальшим її вдуванням („впресовуванням") в шлаковий шар, попередньо нанесений на стіни конвертера. Коли не відбувається подача торкретмаси, то через яруси бокових циліндричних сопел торкрет-фурми подається тільки повітря з мінімальною витратою для попередження запечатування сопел бризками шлаку. Таким чином, внаслідок незалежної дії на шлакову ванну і стіни конвертера відповідно азотних струменів і торкрет-факелів, які розповсюджуються в двох різних вертикальних площинах з кутом 90° між ними, відбувається більш ефективне нанесення товстого шару вогнетривкого шлакового гарнісажу по всій висоті футерівки, що дозволяє подовжити термін експлуатації конвертерів і зменшити витрати торкрет-маси. 7 Комп’ютерна верстка М. Мацело 26280 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gun-tuyere for vessel reline

Автори англійською

Cherniatevych Anatolii Hryhorovych, Sihariov Yevhen Mykolaiovych, Chubin Konstantyn Ivanovych, Chubina Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Торкрет-фурма для ремонта футеровки конвертера

Автори російською

Чернятевич Анатолий Григорьевич, Сигарев Евгений Николаевич, Чубин Константин Иванович, Чубина Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: F27D 1/16, C21C 5/48

Мітки: торкрет-фурма, конвертера, ремонту, футерівки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26280-torkret-furma-dlya-remontu-futerivki-konvertera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Торкрет-фурма для ремонту футерівки конвертера</a>

Подібні патенти