Спосіб діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта шляхом інструментального дослідження, який відрізняється тим, що проводять пряме черезшкірне сканування міжхребцевих дисків із передньобокового доступу на шиї, з одночасною візуалізацією структур хребетного каналу, рукавів корінцевих нервів, а також хребетної артерії в її каналі, отримують посегментне зображення, фіксують на екрані монітора і визначають параметри хребетного каналу (ХК) і фіброзного диска, і при зменшенні передньо-заднього розміру ХК, незмінених симетричності і розмірах корінцевих рукавів діагностують центральну грижу, яка відповідає правій і лівій внутрішній третині заднього контуру диска, при асиметрії корінцевих рукавів, візуалізації бічної деформації ХК діагностують парамедіанну грижу, яка відповідає правій і лівій середній третині заднього контуру диска, задньобокову грижу, яка відповідає правій і лівій зовнішній третині заднього контуру диска, діагностують при асиметрії корінцевих рукавів, викликаній деформацією одного з них на стороні грижового випинання, при практично незмінених розмірах ХК, а величину грижового випинання вимірюють від найбільш дистальної точки грижі до умовної лінії, проведеної по незміненому контуру диска.

Текст

Спосіб діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта шляхом інструментального дослідження, який відрізняється тим, що проводять пряме черезшкірне сканування міжхребцевих дисків із передньобокового доступ у на шиї, з одночасною візуалізацією структур хребетного каналу, рукавів корінцевих нервів, а також хребетної артерії в її каналі, отримують посегментне зображення, фіксують на ек 3 25126 частоту її застосування. Тому і в даний час залишається актуальним пошук методів безконтрастного дослідження хребців, міжхребцевих дисків (МХД) і хребетного каналу (ХК). В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, в якому за рахунок зміни характеру проведеного дослідження, досягається визначення величини і виду грижового випинання диска, кількісної і якісної оцінки структури шийних міжхребцевих дисків, характеристик кровотока по хребетних артеріях. Поставлена задача вирішується в способі діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта шляхом інструментального дослідження, згідно з корисною моделлю, проводять пряме черезшкірне сканування міжхребцевих дисків із передньо-бокового доступу на шиї, з одночасною візуалізацією структур хребетного каналу, рукавів корінцевих нервів, а також хребетної артерії в її каналі, отримують посегментне зображення, фіксують на екрані монітора і визначають параметри ХК і фіброзного диска і при зменшенні передньо-заднього розміру ХК, незмінених симетричності і розмірах корінцевих рукавів діагностують центральну грижу, яка відповідає правій і лівій внутрішній третині заднього контуру диска, при асиметрії корінцевих рукавів, візуалізації бічної деформації ПК діагностують парамедіанну грижу, яка відповідає правій і лівій середній третині заднього контуру диска, задньо-бокову грижу, яка відповідає правій і лівій зовнішній третині заднього контур у диска, діагностують при асиметрії корінцевих рукавів, викликаних деформацією одного з них на стороні грижового випинання, при практично не змінених розмірах ХК, а величину грижового випинання вимірюють від найбільш дистальної точки грижі до умовної лінії, проведеної по незміненому контурі диска. Спосіб цілком виключає променеве навантаження на пацієнта, не інвазивний, простий у застосуванні, не вимагає великих витрат часу і засобів, має високу відтворюваність. Чутливість УЗД при виявленні дегенеративних змін у МХД перевищує 95%. Перевага також УЗД перед МРТ полягає в можливості функціонального дослідження (при цьому по черзі підкладається валик підлопаткову область - для посилення лордозу і під голову - з метою кіфозування шийного відділу) у положенні згинання і розгинання. Показанням до ультразвукового дослідження є наявність болючого синдрому в шийному відділі хребта. Види грижі диска по локалізації при УЗД зображені на Фіг.1-3. Спосіб здійснюють таким чином. Дослідження роблять на ультразвуковому сканері, що працює у В-режимі в реальному масштабі часу, що дозволяє визначати розміри, площу (планіметричним шляхом) з використанням лінійного чи мікроконвексних датчиків з робочою частотою 5-9Мгц. Документування дослідження виробляється записом на CD-диск (дискету). Спеціальної під 4 готовки для проведення дослідження не потрібно. Методика містить у собі пряме черезшкірне сканування МХД із переднє-бічного доступ у на шиї, з одночасною візуалізацією структур хребетного каналу, рукавів корінцевих нервів, а також хребетної артерії в її каналі, що дозволяє провести рівнобіжне допплеровське ультразвукове сканування з визначенням характеристик кровотока по хребетних артеріях як на ураженій, так і на інтактній стороні. Доступні для сканування диски від С2-С3 до С6-С7, диск С1-С2 візуалізувати не вдається, тому що кут нижньої щелепи і сосцевидний відросток скроневої кісти не дозволяють просувати датчик вище. Найбільше низько розташованим і доступним огляду сегментом є МХД С6-С7, тому що подальше просування датчика вниз обмежується вирізкою рукоятки грудини і ключицею. Природним орієнтиром є біфуркація загальної сонної артерії, розташована над тілом 4-го шийного хребця. При УЗД в дисках ідентифікується пульпозне ядро (ПЯ) і фіброзне кільце (ФК). За диском визначається хребетний канал (ХК) у виді гіпо- (ан-) ехогенної структури овально-округлої форми з чітким гіперехогенним контуром. У центрі ХК розташований дуральний мішок, округлої форми, анехогенної структури з тонким гіперехогенним обідком. У корінцевих каналах візуалізують корінці нервів у виді рівнобіжних лінійних структур. У задньому відділі хребетного каналу, латеральніше дурального мішка, візуалізують жовті зв'язування - лінійні структури середньої ехогенності. Отримане посегментне зображення, фіксують на екрані монітора і визначають наступні параметри ХК і фіброзного диска: 1) товщину міжхребцевого диска, вимірювану між найбільш виступаючими контурами замикальних пластинок тіл хребців у сагі тальній площині; 2) розміри фіброзного диска і його форму; 3) структур у ФК і ПЯ (оцінюють однорідність, порівнюють ехогенність дисків на різних рівнях); 4) розміри ХК, в аксіальному перетині: передньо-задній - від середини заднього краю міжхребцевого диска до підстави остистого відростка, поперечний - між кістковими стінками каналу, площа обчислюється планіметричним шляхом (при вимірі враховується гіпертрофія жовтих зв'язувань, грижове випинання диска й ін.); 5) ширину корінцевих каналів, вимірювану праворуч і ліворуч; 6) наявність, розміри, розташування грижового випинання, при цьому задній контур диска умовно поділяють навпіл, а потім кожна з частин ще на три частини (схема №1 і №2). Незмінений диск візуалізується як гіпоехогенне утворення округлої форми з правильними контурами і чіткою зовнішньою границею, у його центрі визначається гіпоехогенна зона однорідної структури, що відповідає ПЯ. При протрузії диска, що формується, пульпозне ядро зміщається убік патологічно змінених ділянок ФК. При нестабільності в руховому сегменті визначається стовщення і двоконтурність ФК. Витончення і розрив ФК (локальні гіперехогенні сигнали в його товщі) свідчать про наявність грижі. 5 25126 Протрузія ультрасонографічно характеризується деформацією фіброзного кільця з одночасним випинанням пульпозного ядра в просвіт хребетного каналу - підстава грижового мішка значно ширше дистальної його частини, екструзія - грижовий матеріал залишається з'єднаним з основною частиною диска відносно тонким перешийком чи перетворюється в секвестр (повне відділення грижового матеріалу). При УЗД точно локалізують рівень і вимірюють величину протрузії. У більшості випадків при протрузії і грижі міжхребетного диска зменшується сагітальний розмір ХК, виникає його деформація і звуження просвіту, що супроводжується клінічною картиною стенозу. 1 - Центральна (медіанна) грижа відповідає правій і лівій внутрішній третині заднього контуру диска. При цьому зменшується переднє-задній розмір ХК, симетричність і розміри корінцевих рукавів не змінені (Фіг.1). 2 - Парамедіанна, відповідає правій і лівій середній третині заднього контуру диска. Визначається асиметрія корінцевих рукавів (розмір на стороні поразки зменшений більш ніж на 3мм), візуалізується бічна деформація ХК (Фіг.2). 3 - Задньо-бокова (форамінальна), відповідає правій і лівій зовнішній третині заднього контуру диска. При цьому спостерігається асиметрія корінцевих рукавів, викликана деформацією одного з них на стороні грижового випинання, але розміри 6 ХК залишаються практично не змінені. Величину грижового випинання вимірюють від найбільш дистальної точки грижі до умовної лінії, проведеної по незміненому контурі диска (сагітальний розмір) - а, і b -(фронтальний розмір) - відстань між зовнішніми контурами грижового випинання (Фіг.2). Таким чином, літературні дані свідчать про великі можливості УЗД, а нова методика дозволяє застосувати просту техніку візуалізації, величину і вид грижового випинання диска, кількісну і якісну оцінку структури шийних міжхребцевих дисків, характеристик кровотока по хребетних артеріях з оптимальними результатами в якості скринінгового методу в діагностиці дегенеративних змін хребта. Не менш важливим є те, що ультрасонографія дозволяє не тільки оцінювати наявність і ступінь виразності дегенеративних змін у пульпозному ядрі і фіброзному кільці диска, але і дає можливість динамічного спостереження, з огляду на приступність і безпеку методу для пацієнта. Приклад 1. Пацієнт Б., 1962p. народження звернувся до невропатолога зі скаргами на болі в шийному відділі хребта віддають в обидві руки, часті головні болі, що підсилюються при фізичному навантаженні. Хворому запропоновано УЗД шийного відділу хребта, рентгенографія шийного відділу хребта. Протокол УЗД шийного відділу хребта. Диск С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С7 С7-Th1 Висота МХД, мм Розмір диска Розмір ХК площа мм, мм. см 2 4,8 21,9х21,6 16,5х20,7S=3,12 5,8 19,3х26,2 15,9х21,9S=2,67 4,9 19,2х28,6 17,0х22,5S=2,77 6,3 20,3х27,3 17,4х22,2S=2,82 5,9 19,0х22,7 18,0х22,8S=3,3 4,7 17,4х30,8 17,3х26,1S=3,44 С7-Th1 - циркулярна протрузія диска до переду, п ульпозне ядро зміщене убік правого рукава. Визначається форамінальна грижа з латералізацією уліво розмірами 3,2-7,6мм, грижові ворота розміром 4,2мм. Фіброзне кільце розшароване, стоншено, контур порушений. С6-С7 - протрузія диска до переду. Парамедіанні грижі розмірами 8,5-5,6мм із латералізацією вправо і вліво, грижові ворота розміром 3,9мм. Фіброзне кільце розшароване, стоншено, контур порушений. С5-С6 - апофізіт, остеофити 1,1-1,3мм, антелістез 1,6мм. Циркулярна протрузія диска, більше до переду. П ульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і, підвищеної ехогенності, що чергуються, зміщене до заду. Фіброзне кільце розшароване. С4-С5 - апофізит, остеофіти 0,4-0,5мм, антелістез 1,7мм, протрузія диска більше до переду, пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються. Фіброзне кільце стоншене. С3-С4 - тип 3 - апофізит, остеофіти 0,2-0,8мм, антелістез 1,8мм, циркулярна протрузія диска бі Розмір правого корін. рукава мм 7,1 7,5 9,2 8,2 8,3 8,3 Розмір лівого корін. рукава мм 5,6 8,0 18,3 9,1 9,8 7,7 льше до переду, подовжнє зв'язування стовщене до 1,1мм, набрякла. Пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і, що чергуються, підвищеної ехогенності. Фіброзне кільце стоншене. С2-С3 - циркулярна протрузія диски, парамедіанна грижа розмірами 8,2-3,0мм із латералізацією уліво, апофізит, пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються зміщене до заду і вліво. Фіброзне кільце фрагментовано, розшаровано, стоншено, контур порушений. Висновок: розповсюджений остеохондроз шийного відділу хребта. Грижі в сегментах С2-С3, С6-С7, С7-Th1. Антелістез у сегментах С5-С6, С4С5, С3-С4. Унковертебральний артроз. При рентгенологічному дослідженні виявлений антелістез тіл хребців на рівні С6-С7, С5-С6, С4С5, С3-С4, зниження висоти МПД на цьому рівні, унковертебральний артроз. Приклад 2. На прийом до невропатолога звернулася пацієнтка М., 1952р.н. зі скаргами на болі в шийно-грудному відділі хребта з іррадіацією в обидві руки, приступи головного болю. Травму 7 25126 заперечує. З метою уточнення діагнозу хворий призначений УЗД ш/в хребта і рентгенографію ш/в 8 хребта. Протокол УЗД шийного відділу хребта Диск С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С7 С7-Тh1 Висота МХД, мм 2,9 3,7 3,8 4,0 4,3 2,8 Товщина фіброзного кільця 1,6 1,7 1,9 2,0 1,4 1,3 Переднє-задній розмір хребетного каналу, мм 12.8 13,5 11,2 15,1 15,7 15,3 С7-Тh1 - циркулярна протрузія диска. Пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються. Фіброзне кільце стоншене, розшароване. С6-С7- апофізит, остеофіти, циркулярна протрузія диска до переду на 3,2мм, переднє подовжнє зв'язування стовщене. Пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються. Фіброзне кільце стоншене, розшароване. С5-С6 - апофізит, остеофіти, циркулярна протрузія диска до переду, переднє подовжнє зв'язування стовщене, набрякле. Пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються. Фіброзне кільце стоншене. С4-С5 - медіанна грижа 3,2х2,1мм, грижові ворота 1,7мм, апофізит, остеофіти, циркулярна протрузія диска до переду, переднє подовжнє зв'язування стовщене, пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і підвищеної ехогенності, що чергуються, зміщене до заду і вправо. Фіброзне кільце стоншене. С3-С4 - медіанна грижа розмірами 5,7х1,6мм, апофізит, остеофіти, циркулярна протрузія диска до переду, антелістез 1,1мм, переднє подовжнє Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко Правий корінцевий рукав, мм 8,0 7,2 7,4 7,2 8,8 8,6 Лівий корінцівний рукав, мм 7,9 7,1 6,0 5,1 8,7 8,4 зв'язування стовщене пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і, що чергуються, підвищеної ехогенності. Фіброзне кільце стоншене. С2-С3 - Пульпозне ядро неоднорідної структури за рахунок ділянок нормальної і, що чергуються, підвищеної ехогенності. Фіброзне кільце трохи ущільнене. Висновок: Розповсюджений остеохондроз шийного відділу хребта. Ан телістез С3-С4. Медіанні грижі МХД на рівні С4-С5, С3-С4, спонділоартроз. За допомогою пропонованого способу УЗД проведено 24 хворим із грижею МХД ШВХ, відібраних з числа 117 пацієнтів з остеохондрозом, у наступному усім проведена рентгенографія, комп'ютерна томографія чи МРТ. Вік хворих коливався в межах 29-46 років (19 чоловіків і 5 жінок), у середньому складав 37±5 років. УЗ діагноз повністю підтверджений рентгенологічне та томографічно. Таким чином, запропонований спосіб діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу при ультразвуковому дослідженні може бути рекомендований для широкого впровадження в лікарську практику. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics of cervical spine discal hernia localization and size

Автори англійською

Abdullaiev Rizvan Yakub-ogly

Назва патенту російською

Способ диагностики локализации и размеров грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника

Автори російською

Абдуллаев Ризван Ягуб-оглы

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/08

Мітки: міжхребцевих, дисків, спосіб, шийного, діагностики, відділу, гриж, хребта, локалізації, розмірів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-25126-sposib-diagnostiki-lokalizaci-i-rozmiriv-grizh-mizhkhrebcevikh-diskiv-shijjnogo-viddilu-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики локалізації і розмірів гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта</a>

Подібні патенти