Живильне середовище для одержання спорової маси peniophora gigantea (fr.) mass.

Номер патенту: 23943

Опубліковано: 31.08.1998

Автори: Негруцький Сергій Федорович, Фільчаков Леонід Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Живильне середовище для одержання спорової маси Penlophora glgantea (Fr.) Mass., яке містить насіння соняшника, відходи бавовняного виробництва і воду, яке відрізняється тим, що додатково містить здрібнені суцвіття махорки Nikotlana rustika при такому співвідношенні компонентів, мас.%:

Лузга насіння соняшника        9-27

Відходи бавовняного виробництва (горішок, стандарт №5)                                  1,8-15

Суцвіття махорки                     0,02 - 0,5

Вода водопровідна                   Решта

Текст

УКРАЇНА (19) (5і)б UA,,,, 23943 (ІЗ) С 12 N 1 / 1 4 ОПИС ДО ПАТЕНТУ ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО НА ВИНАХІД без проведення експертизи по суті на підставі Постанови Верховної Ради України N* 3769-ХІІ від 23 XII 1993 р Публікується в редакції заявника (54) ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СПОРОВОЇ МАСИ PENIOPHORA GIGANTEA(Fr.)MASS. 1 (21)95042058 (22) 26.04.95 (24)31.08.98 (46)31.08.98. Бюл. № 4 (56) 1. Негруцкий С.Ф. Корневая губка. - 2-е изд., переработ, и доп. - М.: Агропромиздат, 1986.-196 с. 2. Фильчаков Л.П., Савченко Т.М. Оптимизация получения спорового материала пениофоры гигантской для биологической борьбы с корневой губкой // Устойчивость растений к стрессовым условиям. Деп. в УкрНИИНТИ, № 128-Ук91 от 16.01.91, С. 99-107. 3. Авторское свидетельство СССР N 1490954, кл. А01N 63/02,01.03.89 (прототип). ? 4. Технічні культури (Льон-довгунець, коноплі, кенаф, джут, канатник, тютюн, махорка, хміль). - Київ: Урожай, 1969. - 351 с Винахід відноситься до біотехнології і захисту рослин і може бути використаний при виготовленні спорового препарату гриба PENiOPHORA GIGANTEA (пеніофора гігантська), який застосовується в лісовому господарстві для зниження ступеня всихання хвойних насаджень від кореневої губки. Споровий матеріал пеніофори гігантської здобувають в результаті кулыивування гриба на поживних середовищах, які містять відходи переробки деревини, соняшника, гарбуза, буряка, картоплі, виробництва антибіотиків з додаванням або без додавання Інших (72) Негруцький Сергій Федорович, Фільчаков Леонід Павлович (73) Донецький державний університет (57) Живильне середовище для одержання спорової маси Peniophora glgantea (Fr.) Mass., яке містить насіння соняшника, відходи бавовняного виробництва і воду, яке в і д р і з н я є т ь с я тим, що додатково містить здрібнені суцвіття махорки Nlkotlana rustika при такому співвідношенні компонентів, мас.%: Лузга насіння соняшника Відходи бавовняного виробництва (горішок, стандарт № 5) Суцвіття махорки Вода водопровідна 9-27 1,8-15 0,02 - 0.5 Решта компонентів, наприклад, пивного сусла, сахарози, білково-вітамінного комплексу, пептону [1 Я 2]. Наведені середовища не дають достатньо високого виходу спорової маси або дорого коштують. Найбільш близьким до пропонованого є середовище, складене із лузги насіння соняшника - 9-27%; відходів бавовняного виробництва (горішок, стандарт № 5) 1,8-15%; водопровідної води - решта [3]. Однак і це середовище не забезпечує достатньо високого рівня репродуктивної діяльності гриба. ю со о со 23943 В основу винаходу покладена задача вдосконалення вказаного середовища шляхом введення до його складу нового компонента, що дає змогу підвищити активність споруляцІТ пеніофори гігантської і, в наслідок цього, продуктивності виготовлення спорового препарату гриба. Поставлена задача вирішується тим, що живильне середовище, яке містить насіння соняшника, відходи бавовняного виробництва І воду, відповідно винаходу, додатково включає здрібнені суцвіття махорки Nlcotlana rustica при такому співвідношенні складових частин, мас.%: Лузга насіння соняшника 9-27 Відходи бавовняного виробництва (горішок, стандарт №5) 1,8-15 Суцвіття махорки 0,02-0,5 Вода водопровідна Решта Суцвіття махорки обламують при вершкуванні рослин [4] І далі у господарських цілях не використовуються. П р и к л а д 1. В три колби Ерленмейєра на 250 см 3 вносять по 16,2% лузги насіння соняшника; 1,8% відходів бавовняного виробництва; 0,02% висушених і здрібнених суцвіть махорки. Висушування проводять до повітряно-сухого стану без доступу прямого сонячного світла. Розміри здрібнених частинок не повинні перевищують 1 мм. Компоненти середовища в колбах перемішують І доливають воду до 100%. Співвідношення між кількостями лузги, бавовняних відходів І води вибрані відповідно до найкращого варіанту прототипу [3]. Колби з середови№ експерименту 1 0 0,003 0,03 3 10 15 20 30 35 Концентрація суцвіть Вихід оідій пеніофори гігантської махорки у середочисло оідій у велико% до контролю вищі, мас. % му квадраті камери Горяєва o,ot 2 5 щем автоклавують 1 годину при 1,2-1,4 атм І інокулюють міцелієм пеніофори гігантської. Гриб вирощують на протязі 10 діб при 24°С. Після цього утворені спори (оїдії) змивають з поверхні культури за допомогою 100 см води І ведуть їх підрахунок в камері Горяєва. За репродуктивну активність приймають кількість оідій у великому квадраті камери, усереднену із ЗО квадратів на одну колбу. П р и к л а д 2. Те ж, що в прикладі 1, але концентрацію суцвіть махорки у середовищі доводять до 0,2%. П р и к л а д 3. Те ж, що в прикладі 1, але концентрацію суцвіть махорки у середовищі доводять до 0 5%. Дані про репродуктивну активність пеніофори гігантської на середовищах, які містять різні концентрації суцвіть махорки, наведені в таблиці. із таблиці видно, що введення до середовища суцвіть махорки в концентраціях від 0,02 до 0,5% викликає достовірне підвищення виходу О І Д І Й пеніофори гігантської на 8,4-28,3%, по відношенню до контролю (прототипу), причому найбільший ефект спостерігається в інтервалі концентрацій додатка від 0,03 до 0,4%, в якому зростання репродуктивної активності гриба становить 21,1-28,3% порівняно з контролем. Між величинами показника спороутворення усередині цього інтервалу значущі відмінності відсутні. Якщо вміст додатка нижчий, ніж 0,02% або вищий 0,5%, репродуктивна активність гриба не відрізняється від контролю. 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,02 0,06 0,5 0,7 4,55 ±0,14 4,36±0,17 4,57±0,23 5,51 ±0.16 5,78±0,15 4,73±0,12 6,03 ±0,10 6,07±0,10 5,89 ±0,15 5,83 ±0,10 4,30±0,009 4,70±0,007 5,27±0,04 4,66±0,09 4,42 ±0,12 — 95,8 100,4 121,1 127,0 127,5 128,3 124,5 123,3 109,3 122,6 108,4 102,8 23943 Упорядник Замовлення 4566 Техред М.Келемеш Коректор М. Керецман Тираж Підписне Державне патентне відомство УкраТни, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A nutrient medium for preparation of peniophora gigantea (fr.) mass. pustule

Автори англійською

Nehrutskyi Serhii Phedorovych, Philchakov Leonid Pavlovych

Назва патенту російською

Питательная среда для получения споровой массы peniophora gigantea (fr.) mass.

Автори російською

Негруцкий Сергей Федорович, Фильчаков Леонид Павлович

МПК / Мітки

МПК: A01H 15/00, C12N 1/14

Мітки: середовище, fr, одержання, mass, маси, gigantea, живильне, спорової, peniophora

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-23943-zhivilne-seredovishhe-dlya-oderzhannya-sporovo-masi-peniophora-gigantea-fr-mass.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Живильне середовище для одержання спорової маси peniophora gigantea (fr.) mass.</a>

Подібні патенти