Спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів, що включає виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії, який відрізняється тим, що додатково встановлюють наявність доопераційного або інтраопераційного парезу гортані, при його відсутності, під час екстрафасціальної тиреоїдектомії виконують одномоментну передньо-бокову резекцію ділянки верхніх дихальних шляхів, уражених пухлиною, пластику бічного дефекту верхніх дихальних шляхів шкірно-жировим шматком і трахеопексію трахеї з формуванням стійкої стоми, або, при наявності парезу гортані, після формування стійкої стоми додатково здійснюють одномоментну тиреотомію, латерофіксацію голосової складки на боці ураження, з можливістю наступного формування просвіту у верхніх дихальних шляхах.

Текст

Спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів, що включає виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії, який 3 21694 виділенням поворотного нерва на всьому протязі. Після видалення щитовидної залози кінці пересічених м'язів зв'язують та ушивають [4]. Значущість відомого способу зв'язується з деяким посиленням онкологічного підходу, абластичним характером втручання й можливістю профілактики гіпопаратиреозу. Однак, його оперативні можливості та е фективність лікування теж бажають кращого. Це зумовлене відсутністю ідентифікації паращитовидних залоз разом із живильною структурою, виділенням поворотного нерву на всьому протязі, що збільшує шанс їх залучення до рубцевого процесу й розвиток післяопераційного парезу. При уникненні ушкодження поворотного нерва мобілізацію щитовидної залози за цих умов іноді починають з виділення останнього ще до перетинання судин, що порушує абластичність втр учання та утр удняє широкий доступ, а відділи трахеї й гортань, які формують верхні дихальні шляхи, також залишаються за регламентом втручання. Вищезазначені вади можуть сприяти мікрометастазуванню під час втр учання, що погіршує отримання прийнятних результатів лікування. До того ж, використаний характер зшивання рани, зпоза відсутності можливості пошарового закриття дефекту, погіршує косметичний ефект, з наступним дискомфортом у ви гляді зрощень між передньою поверхнею трахеї й підшкірною клітковиною. Поліпшення прогнозу для хворих на рак щитоподібної залози та косметичного ефекту досягають у способі лікування, що включає виділення, мобілізацію, резекцію долі ураженої щитоподібної залози екстрафасціальним шляхом, з відсепаровуванням її протилежної неураженої долі до зв'язки Беррі, надсікання, взяття проби її тканин, ушивання рани, експрес-гістологічне дослідження проби тканин, повторне втручання, за наявністю фолікулярної карциноми по даним дослідження, супроводжуване розтином притиреоїдних м'язів з боку залишеної долі, від середньої лінії шиї у латеральному напрямі, й остаточне видалення [5]. Проте необхідність відбору тканин щитовидної залози для експрес-гістологічного дослідження, планування повторного втручання є не завжди показаними, знижує оперативні властивості методики, а у післяопераційному періоді може провокувати ускладнення у вигляді гіпопаратиреозу або запалень білящитовидних залоз, що інформує про недостатню ефективність екстрафасціального втр учання. При цьому обсяг маніпуляцій зазначеної методики також запобігає можливість ліквідації пухлин щитовидної залози, що проникнули у верхні дихальні шляхи. Найбільш близьким серед об'єктів аналогічного призначення за кількістю істотних ознак до корисної моделі, що заявляється є спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози, що включає виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу та резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії. Тиреоїдектомія включає резекцію ураженої та протилежної часток щитовидної залози, причому перед видаленням протилежної частки враховують особливості перетинання нижньої щитовидної артерії з поворотним нервом і впадання нижньої щитовидної артерії в 4 капсулу щито видної залози, її надсічення, з відступом на 4-5мм. від точки впадання, інтракапсулярне легування нижньої щитовидної артерії або її гілки, екстракапсулярне видалення щитовидної залози та зшивання а капсули, що залишилася, над лігованими судинами [6]. Характерною відзнакою відомого способу є резекція обох часток щитовидної залози (ураженої й протилежної) протягом одного втручання без зайвого експресгістологічного дослідження тканин, що покращує оперативність. Врахування особливостей перетинання нижньої щитовидної артерії з поворотним нервом і впадання нижньої щитовидної артерії в капсулу щитовидної залози стимулюють можливість інтраопераційної профілактики білящитовидних залоз, запобігаючи розвиток післяопераційного гіпопаратиреозу та запалення білящитовидни х залоз, що практично декілька поліпшує ефективність радикального втручання, оскільки, перебування білящитовидної залози на капсулі залози або їх інтракапсулярна локалізація, дозволяє залишити їх для спільного видалення екстракапсулярним шляхом або залишити капсулу для зшивання над лігованими судинами, а по клінічно обумовленому збільшенню лімфатичних вузлів - виділити й вилучити клітковину уздовж стінки трахеї та трахеостравохідної борозни. Виконання екстрафасціальної тиреоїдектомії пропонованим шляхом є корисним у збереженні нижньої щитовидної артерії, від якої кровопостачаються білящитовидні залози, за рахунок нормалізації процесу їх васкуляризації. До причин, які запобігають подальшому покращенню ефективності лікування належать післяопераційні ускладнення, які у 60% випадків залишають можливість утворення післяопераційного парезу та/або стенозу гортані й рецидивування, призводять до повторних oперацій, надмірних термінів реабілітації та відновлення дихальної функції, внаслідок інвазії верхніх ди хальних шляхів через оперативну обмеженість методики. До основи корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу розробити спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів, який шляхом розширення оперативних можливостей сприяє покращенню ефективності радикального втручання при використанні. Вищезазначений технічний результат досягається тим, що при здійсненні у відомому способі лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів, що включає виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії, у відповідності з корисною моделлю, додатково встановлюють наявність доопераційного або інтраопераційного парезу гортані, при його відсутності, під час екстрафасціальної тиреоїдектомії виконують одномоментну передньо-бокову резекцію ділянки верхніх дихальних шляхів, уражених пухлиною, пластику бічного дефекту верхніх дихальних шляхів шкірно-жировим шматком і трахеопексію трахеї з формуванням стійкої стоми, або, при наявності парезу гортані, після формування стійкої стоми 5 21694 додатково здійснюють одномоментну тиреотомію, латерофіксацію голосової складки на боці ураження, з можливістю наступного формування просвіту у верхні х ди хальних шляха х. Причинно-наслідковий зв'язок сукупності відмітних ознак корисної моделі процесу з вищезазначеним технічним результатом полягає у наступному. Основа пропонованого технічного рішення ґрунтується на з'ясуванні наявності доопераційного або інтраопераційного парезу гортані, виходячи з якого надається можливість інтерпретації і вибору найбільш прийнятного варіанту операбельності, щодо попередження рецидиву й стенозу гортані. Супроводження екстрафасціальної тиреоїдектомії одномоментною передньо-боковою резекцією ділянки верхніх дихальних шляхів, уражених пухлиною, з накладанням стійкої стоми, в умовах відсутності парезу гортані, дозволяє радикально й абластично видалити пухлину, а від того, знизити летальність, лонгувати період прогресу прийнятного стану, блокува ти процес рецидивування, що практично надає шанс на видужання, яке за умов найближчого аналога залежить лише від результатів симптоматичного лікування. Пластичне заміщення дефекту вер хніх ди хальних шля хів шкірно-жировими шматками, здійснення трахеопексії трахеї з формуванням стійкої стоми сприяє утворенню широкого просвіту вер хніх ди хальних шляхів, повній реабілітації дихальної функції пацієнта природним шляхом, що знижує частоту післяопераційних ускладнень. Проведення одномоментної тиреотомії й латерофіксації голосової складки на стороні ураження, за наявністю ознак парезу, за рахунок попередження ураження поворотного нерва пухлиною на ділянці його проростання в трахею, виключає необхідність повторних хірур гічних втр учань, майже у 2-3 рази та зменшує період реабілітації. Формування просвіту верхні х дихальних шляхі в після попередження стенозу зумовлює прискорення реабілітації дихальної функції через природні шляхи. На підставі реалізованих переваг над найближчим аналогом можливо дійти висновку про те, що розширення оперативних можливостей за регламентом пропонованого рішення задачі зв'язується з попередженням рецидування й стеноза верхніх дихальних шля хів, а від того, покращує ефективність радикального втручання при використанні. Відомості, що підтверджують можливість здійснення способу лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів з досягненням заявленого технічного результату полягають у наступному. Сутність способу лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів характеризується виділенням, мобілізацією, здійсненням широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії. Для посилення ефективності радикального втр учання при його використанні встановлюють наявність доопераційного або інтраопераційного парезу гортані. При відсутності парезу екстрафасціальну тиреоїдектомію сполучають з одномоментною передньо-боковою резекцією ділянки верхніх 6 дихальних шляхів, уражених пухлиною, пластикою бічного дефекту верхніх ди хальних шля хів шкірножировим шматком і трахеопексією трахеї з формуванням стійкої стоми. За наявністю парезу, після формування стійкої стоми додатково здійснюють одномоментну тиреотомію, латерофіксацію голосової складки на боці ураження, з можливістю наступного формування просвіту у верхніх дихальних шля хах. Наступне формування просвіту у верхні х дихальних шляха х здійснюють після радикального лікування протягом місяця. Про покращення ефективності радикального втручання інформують повна реабілітація голосової й дихальної функцій, зниження показників рецидивування у хворих, скорочення повторних хір ургічних втручань у 2-3 рази і зменшення тривалості реабілітації на 60%. Приклад 1 Хвора С, 53 роки, історія хвороби №12188. Діагноз: рак щитовидної залози ст.ІІа з інвазією в верхній відділ трахеї, T4N0M0. Встановлена відсутність доопераційного або інтраопераційного парезу гортані, шляхом прямий ларингоскопії, або фібробронхоскопії. За допомогою фібробронхоскопії встановлена наявність інвазії пухлини передньобокової стійки верхніх дихальних шляхів на рівні 2, 3 та 4 кільця трахеї. 18.04.05 виконана тиреоїдектомія з передньо-боковою резекцією трахеї Гістологічний діагноз №16971-984 від 19.04.05 - папіллярний рак з інвазією в стінку трахеї. Виконано розріз шкіри шиї по Кохеру, виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії. Одномоментно виконана передньо-бокова резекція ділянки трахеї, ураженої пухлиною, пластикою бічного дефекту трахеї шкірно-жировим клаптем і трахеопексією трахеї з формуванням стійкої трахеостоми. Наступне формування просвіту у верхні х ди хальних шляха х здійснювалось після радикального лікування протягом місяця, шляхом пластичного закриття трахеостоми шкірножировими клаптями. У хворой повністю встановлена дихальна функція, безрецидівний період 19 місяців. Таким чином, виконання операції запропонованим способом дозволяє абластично одномоментно видалити усю пухлину с повною реабілітацією дихальної функції та зниженням показників рецидування. Приклад 2 Хворий І., 65 років, історія хвороби №5009. Діагноз: рак щитовидної залози ст.ІІа с інвазією в верхній відділ трахеї та гортані, T4N0M0. Встановлена наявність доопераційного парезу правой половини гортані, шляхом прямий ларингоскопії та фібробронхоскопії, що свідчить про ураженні пухлиною поворотного нерва та може призвести до післяопераційного стенозу гортані. За допомогою фібробронхоскопії встановлена наявність інвазії пухлини передньо-бокової стінки тра хеї та гортані справа на рівні перстнепо дібно го хря ща , 1, 2 та 3 кільця трахеї. 04.04.06 виконана тиреоїдектомія з передньо-боковою резекцією трахеї та гортані. Гістологічний діагноз №64707-18 від 05.04.06 - папілярний рак с інвазією в стінку трахеї та гор 7 21694 тані. Виконай розріз шкіри шиї по Кохеру, виділення, мобілізацію, здійснення широкого доступу й резекцію щитовидної залози шляхом екстрафасціальної тиреоїдектомії. Одномоментно виконана передньо-бокова резекція ділянки трахеї та гортані, ураженої пухлиною, пластикою бічного дефекту трахеї шкірно-жировим клаптем і трахеопексією трахеї. Також одномоментно виконана тиреотомія, латерофіксація голосової складки справа з формуванням стійкої ларинготрахеостоми. Наступне формування просвіту у верхні х дихальних шля хах здійснювалось після радикального лікування протягом півтора місяців, шляхом пластичного закриття ларинготрахеостоми шкірно-жировими клаптями. У хворого повністю встановлена дихальна та голосова функція, безрецидивний період 8 місяців. Таким чином, виконання операції запропонованим способом дозволяє абластично одномоментно видалити усю пухлину з повною реабілітацією дихальної та голосової функції, попередити парезний стеноз гортані, та знизити показники рецидування. Отже, викладені вище відомості свідчать про те, що засоби, які втілені у заявлене технічне рішення, забезпечують можливість його клінічного використання, наприклад в оториноларингологи чи онкології при лікуванні місцеворозповсюджених Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 8 форм раку, з перевершенням технічного результату. Аналоги: 1. Брейдо И.С. Хірургічне лікування захворювань щитовидної залози. - С. П-б: «Гіпократ», 1998. 2. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. - М.: Медицина, 1983. 3. Романчишен А.Ф. Клиникопатогенетические варианты новообразований щитовидной железы, 1992. 4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. - М.: Медицина, 2000. - 479с. 5. Спосіб хірургічного лікування пухлин щитоподібної залози фолікулярної будови: Пат. u3967 України, МПКА61В17/00 / Комісаренко І.В., Коваленко А.Є., Люткевич О.В. (Україна); Інститут ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Коміса ренка АМНУ (Укра їна). - №u200404 2654; заявл. 08.04 .04 ; оп убл. 15.12.04. 6. Способ тиреоидектомии при опухоля х щитовидной железы: Пат. 2285452 России, МПК А61В17/00 / Савенок Э.В., Огнерубов Н.А., Савенок В.У. (Россия); Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко (Россия). - №2002117840/14; заявл. 02.07.02; опубл. 20.10.06. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating thyroid cancer in setting of upper airways invasion

Автори англійською

Deineko Illia Viacheslavovych, Tymchuk Serhii Mykolaiovych, Berezniuk Volodymyr Vasyliovych, Kovtunenko Oleksandr Vasyliovych Sokolenko Stanislav Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ лечения больных раком щитовидной железы на фоне инвазии верхних дыхательных путей

Автори російською

Дейнеко Илья Вячеславович, Тимчук Сергей Николаевич, Березнюк Владимир Василиевич, Ковтуненко Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/24, A61B 17/00

Мітки: лікування, рак, залози, спосіб, дихальних, шляхів, хворих, фоні, верхніх, щитовидної, інвазії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-21694-sposib-likuvannya-khvorikh-na-rak-shhitovidno-zalozi-na-foni-invazi-verkhnikh-dikhalnikh-shlyakhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на рак щитовидної залози на фоні інвазії верхніх дихальних шляхів</a>

Подібні патенти