Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені, що включає променеву терапію в режимі традиційного фракціонування на первинний осередок і зони регіонарного метастазування та коректування режиму опромінення залежно від вмісту онкомаркера в крові хворого, який відрізняється тим, що використовують комбінацію онкомаркерів із енолази та церамідів додатково визначають вміст церамідів у крові хворого до лікування та у процесі опромінення, потім визначають коефіцієнт співвідношення вмісту енолаза/цераміди до лікування і у процесі опромінення та коректують за значенням коефіцієнта режим опромінення.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при значенні коефіцієнта співвідношення вмісту енолаза/цераміди <10 променеву терапію продовжують проводити в режимі традиційного фракціонування.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при значенні коефіцієнта співвідношення вмісту енолаза/церміди >10 застосовують прискорений режим променевої терапії: 2 фракції по 1,8 Гр з інтервалом 6 годин до сумарної осередкової дози 76 Гр на фоні хемомодифікації.

Текст

1. Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені, що включає променеву терапію в режимі традиційного фракціонування на первинний осередок і зони регіонарного метастазування та коректування режиму опромінення залежно від вмісту онкомаркера в крові хворого, який відрізняється тим, що використовують комбінацію онкомаркерів із енолази та церамідів додатково визначають вміст церамідів у крові хворо 3 21270 4 рецидивів і метастазів. Дослідження останніх років В основу корисної моделі поставлене завданпоказали, що найбільш специфічним онкомаркеня створення способу моніторингу ефективності ром для раку легені є енолаза. Зміна її концентрарадіохемотерапії раку легені, в якому моніторинг ції в плазмі крові хворих може свідчити про ефекзначення коефіцієнта співвідношення вмісту енотивність або неефективність протипухлинної лаза/цераміди під час проведення променевої терапії. терапії дозволяє точніше оцінювати індивідуальНайближчим до способу, що заявляється, за ний перебіг захворювання і коректувати режими технічною суттю та ефектом, який досягається, є опромінення з урахуванням радіочутливості пухспосіб моніторингу е фективності радіохемотерапії лини та молекулярних механізмів апоптичної загираку легені в режимі традиційного фракціонування белі клітин пухлини, забезпечуючи високу діагносна первинний осередок і зони регіонарного метатичну е фективність способу. стазування. Суть способу полягає у зміні режиму Поставлене завдання досягається тим, що у проведення променевої терапії залежно від різниці відомому способі моніторингу ефективності радіовмісту енолази в крові хворого перед опроміненхемотерапії раку легені, який включає променеву ням і через 2 тижні після початку курсу опромінентерапію в режимі традиційного фракціонування на ня. При зниженні рівня енолази в крові хворого на первинний осередок і зони регіонарного метаста50%, променеву терапію пропонують проводити в зування та коректування режиму опромінення зарежимі традиційного фракціонування. При знилежно від вмісту онкомаркера в крові хворого, відженні рівня енолази в крові хворого не більше ніж повідно до корисної моделі, використовують на 15%, застосовують прискорений режим опромікомбінацію онкомаркерів із енолази та церамідів, нення: 2 фракції по 1,6Гр з інтервалом 6 годин до додатково визначають вміст церамідів у крові хвосумарної осередкової дози (СОД) 72Гр. При порого до лікування і у процесі опромінення, потім стійному рівні енолази в крові хворого за добу до визначають коефіцієнт співвідношення вмісту енопроведення прискореного режиму опромінення лаза/цераміди і, в залежності від значення коефіодноразово внутрівеннo вводять таксотер у дозі цієнта, коректують режим проведення променевої 20-40мг [Пат. №5748 UA, МПК A61N5/10. Спосіб терапії; при значенні коефіцієнта співвідношення моніторингу ефективності радіо хемотерапії раку вмісту енолаза/цераміди

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for monitoring efficacy of radiochemotherapy of lung cancer

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Mitriaieva Nataliia Andriivna, Bakai Tetiana Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ мониторинга эффективности радиохимиотерапии рака легкого

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Митряева Наталья Андреевна, Бакай Татьяна Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: моніторингу, легень, раку, спосіб, ефективності, радіохемотерапії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-21270-sposib-monitoringu-efektivnosti-radiokhemoterapi-raku-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легень</a>

Подібні патенти