Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Щілинний фільтрувальний патрон, що містить порожнистий перфорований корпус, на зовнішній стороні якого розміщений фільтруючий елемент, обмежений зверху і знизу стопорними елементами, який відрізняється тим, що фільтруючий елемент виконаний у вигляді набору кільцеподібних пластин із розміщеними рівномірно по периметру виступами довгастої форми, виконаними на одних пластинах із розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, при цьому пластини в наборі встановлені почергово, а стопорні елементи виконані зверху у вигляді кришки, що виконана з можливістю нагвинчування, а знизу - у вигляді стопорної проточки корпусу.

Текст

Щілинний фільтрувальний патрон, що містить порожнистий перфорований корпус, на зовнішній стороні якого розміщений фільтруючий елемент, 3 20084 та з дроту складного профілю, що має виступи і поглиблення. Одержання такого дроту вимагає додаткових виробничих витрат. У відомому пристрої внаслідок нерівномірності кроків кінцевих ділянок пружини при створенні надійної фіксації стопорними елементами, характеристики навантаження, що стискають пружину до зіткнення витків, може виявитися непрямолінійною, тому що фільтруючий елемент, спіраль, у робочому стані знаходиться в положенні витків, близьких до зіткнення, то непрямолінійна характеристика навантаження пружини спричиняє нерівномірне осьове розташування витків, та як наслідок, утворюються нерівномірні зазори між витками - додаткові щілини, що відрізняється від заданої величини [Довідник металіста під ред. С.А. Чернавського й ін. М., Машинобудування, 1976, т. 1, стор.723-724]. Таким чином, при роботі через фільтруючий елемент відомого пристрою можливий винос твердих часток несанкціонованого розміру, що говорить про низький ступінь фільтрації, що негативно позначається на надійності роботи пристрою і малий термін служби. Крім того, при фільтруванні рідини, що містить нитковидні і волокнисті включення через фільтруючий елемент відомого пристрою, що виконаний у виді спірально навитого дроту, останні обволікають витки пружини, ніби то з'єднуючи їх між собою. Величина осьового зусилля, що виникає від впливу швидкісного напору промивного потоку, виявляється недостатньою для роз'єднання витків пружини і не забезпечує промивання фільтруючого елемента. Внаслідок цього для відновлення продуктивності пристрою потрібно його розбирання і механічне очищення фільтруючого елемента від волокнистих включень, що приводить до збільшення працевитрат на технічне обслуговування і до непродуктивних простоїв фільтрувальної установки. Також при фільтруванні рідини, що містить нитковидні включення підвищеної міцності, наприклад лісочку з капрону, останні обволікають окремі пружини. У цьому випадку відбувається групове замикання витків цих пружин, унаслідок чого, порушуються характеристики їхніх пружних властивостей і при роботі пристрою виникає залишкова деформація пружини, збільшується міжвитковий зазор, що у свою чергу, приводить до погіршення заданої тонкості фільтрації, що негативно позначається на надійності роботи пристрою і зумовлює малий термін служби. Процес регенерації відомого пристрою є складним, так як включає кілька трудомістких операцій: демонтаж пристрою з ємності з рідиною, що очищається, збільшення зазору між витками спирали, струшування всього корпуса, встановлювання необхідного зазору між витками спіралі і монтаж пристрою в ємність для наступної експлуатації. Таким чином, відомий пристрій має відносну складність конструкції фільтруючого елемента, низьку надійність, низьку якість регенерації за рахунок великих працевтрат на технічне обслуговування, малий термін служби. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення щілинного фільтрувального патро 4 на, у якому шляхом нового виконання відомих конструктивних елементів забезпечується незмінність фільтруючих щілин, за рахунок чого, при відносній простоті конструкції, підвищується надійність роботи пристрою і забезпечується самоочищення фільтруючого елемента (без його демонтажу і без спеціальних технологічних операцій очищення) шляхом зворотної промивки патрона, що також призводить до продовження терміну служби пристрою. Задача, що ставиться, вирішується тим, що в щілинному фільтрувальному патроні, що містить порожній перфорований корпус, на зовнішній стороні якого розміщений фільтруючий елемент, обмежений зверху і знизу стопорними елементами, новим, відповідно до корисної моделі, є те, що фільтруючий елемент виконаний у виді набору кільцеподібних пластин із розміщеними рівномірно по периметру виступами довгастої форми, виконаними на одних пластинах із розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, при цьому пластини в наборі встановлені по черзі, а стопорні елементи виконані зверху у виді кришки, що нагвинчується, а знизу у виді стопорної проточки корпусу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, полягає в наступному. Виконання фільтруючого елемента у виді набору кільцеподібних пластин із розміщеними рівномірно по периметру виступами довгастої форми, виконання їх на одних пластинах із розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, встановлення пластини в наборі почергово, виконання стопорних елементів зверху у виді кришки, що нагвинчується, а знизу у виді стопорної проточки корпусу забезпечує при відносній простоті конструкції підвищення надійності роботи пристрою і забезпечує самоочищення фільтруючого елемента без його демонтажу і без спеціальних технологічних операцій очищення, продовжує термін служби пристрою. Це пояснюється наступним. Виконання фільтруючого елемента у виді набору кільцеподібних пластин, рівномірне розміщення по периметру пластин виступів довгастої форми, виконання їх на одних пластинах із розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, встановлення цих пластини в наборі почергово призводить до утворення щілин між пластинами з незмінним, наперед обраним розміром, який відповідає по висоті виступам довгастої форми на пластинах. Таке забезпечується за рахунок розміщення виступів довгастої форми на одних пластинах по периметру з розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, за рахунок чого при довільному позициюванні однієї пластини відносно другій не здійснюється накладення та співпадіння по контуру виступів довгастої форми, що могло би призвести до зміни кута нахилу чи прогину кільцеподібних пластин відносно корпусу пристрою. Таким чином, незмінність розміру щілин між пластинами фільтруючого елементу забезпечує високу надійність роботи пристрою. 5 20084 Те, що яке-небудь розгортання поряд розміщених пластин фільтруючого елемента відносно одна другій (з розміщенням виступів довгастої форми на одних пластинах по периметру з розгорненням управо, а на други х - з розгорненням уліво) не впливає на незмінність розміру щілин між пластинами, що обумовлює простоту конструкції та простоту зборки фільтруючого елементу. Крім цього, конструктивне виконання фільтруючого елемента при його зворотному промиванні забезпечує утворення потоків води, що тангенційно закручуються у каналах щілин між пластинами. За рахунок цього, при примусовому подаванні на фільтруючий елемент зворотного потоку води, ці утворені потоки розширюють простір між пластинами, що забезпечує е фективний винос твердих частин, що застрягли між пластинами. Це поліпшує якість регенерації фільтруючого елементу при низьких працевитратах на технічне обслуговування, збільшує термін його служби. Виконання стопорних елементів зверху в виді кришки, що нагвинчується, а знизу у виді стопорної проточки корпусу, забезпечує жорстку фіксацію пластин у наборі фільтруючого елементу та спрощення збірки конструкції. Це також зумовлює надійність роботи пристрою при відносному спрощенні конструкції та зниження працевитрат на його технічне обслуговування. Таким чином, пристрій, що заявляється, при відносному спрощенні конструкції має високу надійність в роботі, в ньому забезпечується самоочищення фільтруючого елементу без його демонтажу та без спеціальних технологічних операцій очищення, забезпечуються зниження працевитрат на його технічне обслуговування та збільшення терміну служби пристрою. Корисна модель пояснюється кресленнями, де фіг. 1 - схематичне зображення щілинного фільтрувального патрона з частковим розтином; фіг.2 загальний вид пластини з виступами з розгортанням управо; фіг.3 - загальний вид пластини з виступами з розгортанням уліво. Щілинний фільтрувальний патрон містить порожнистий перфорований корпус 1, на зовнішній стороні якого розміщений фільтрувальний елемент 2, що виконаний у виді набору кільцеподібних пластин 3. На пластинах 3 розміщені рівномірно по периметрі виступи 4 довгастої форми. Виступи 4 на одних пластинах 3 виконані з розгортанням управо, а на інших - із розгортанням уліво, при цьому пластини 3 двох видів у наборі встановлені почергово. Висота виступів 4 вибирається відповідно до технологічної необхідності. Мінімальна висота виступів 4 - 0,2мм, що передбачає 6 здійснення пристроєм тонкого очищення. Фільтруючий елемент 2 для жорсткої фіксації пластин 3 обмежений зверху стопорним елементом у виді кришки 5, що нагвинчується, а знизу стопорним елементом у виді стопорної проточки 6 корпуса 1. Зверху та знизу набір пластин 3 може додатково бути обмежений опорними шайбами 7. Корпус 1 має циліндричну форму, у верхній та нижній частині постачений внутрішнім різьбленням: у верхній частині для нагвинчування кришки 5, а у нижній частині - для монтажу пристрою в системах дренажу фільтрувальних установок. Перфорація корпуса 1, виконана у виді наскрізних вертикальних прорізів 7, висота яких відповідає висоті набору пластин 3. Всі деталі устрою виконані з металу. Запропонований пристрій працює таким чином. Здійснюють складання щілинного фільтрувального патрона, встановлюючи на стопорну проточку 6 перфорованого корпуса 1 фільтрувальний елемент 2 (почергово встановлюючи кільцеподібні пластини 3 з виступами 4 довгастої форми з розгортанням їх управо та з розгортанням їх уліво), обмежений опорними шайбами 7. Зверху фільтруючий елемент 2 фіксується кришкою 5, що нагвинчується. Щілинний фільтрувальний патрон, встановлюють у напірних кварцових, іонообміних та сорбційних фільтровальних установках. У цих фільтрувальних установках на щілинний фільтрувальний патрон, подається вода, що вже піддалася основному хімічному і механічному очищенню. За допомогою щілинного фільтрувального патрона здійснюється кінцеве тонке очищення від дрібних твердих часток. Це відбувається таким чином. Вода, потрапляючи на щілинний фільтрувальний патрон, проходить крізь фільтруючий елемент 2, просочуючись через щілини між кільцеподібними пластинами 3 по каналах, що утворені розміщеними на пластинах 3 рівномірно по периметрі виступами 4 довгастої форми, і надходить у перфорований корпус 1, а з нього - у систему дренажу фільтрувальної установки. При цьому вода, проходячи через фільтруючий елемент 2, піддається остаточному очищенню від дрібних механічних домішок. Після визначеного технологічними нормами терміна експлуатації пристрою здійснюють регенерацію фільтруючого елемента 2 тому, що у процесі роботи щілини між пластинами 3 фільтруючого елемента 2 можуть бути засмічені дрібними твердими частками. Для очищення фільтруючого елемента 2 на нього подають під тиском воду через перфорацію корпуса 1. При цьому дрібні тверді частки вимиваються оборотним потоком води з щілин між пластинам 3 фільтруючого елемента 2. 7 Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 20084 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Slotted filter cartridge

Автори англійською

Hospodynov Ihor Petrovych

Назва патенту російською

Щелевой фильтрующий патрон

Автори російською

Господинов Игорь Петрович

МПК / Мітки

МПК: B01D 29/44

Мітки: фільтрувальний, щілинний, патрон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-20084-shhilinnijj-filtruvalnijj-patron.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Щілинний фільтрувальний патрон</a>

Подібні патенти