Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кабель електричний підвищеної пожежної безпеки, що містить одну або більше струмопровідних ізольованих жил, скручених у сердечник, із заповнювачем, екраном, бронею або без них, із зовнішньою оболонкою, який відрізняється тим, що кожна жила виконана однодротовою або багатодротовою, ізоляція жил та оболонка виконані з полімерних матеріалів з низькою корозійною активністю та оптичною густиною газів, які утворюються при згорянні, причому оболонка виконана з полімерного матеріалу, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, накладеного методом екструзії без обтиснення.

2. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана з безгалогенної гуми, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції й оболонки, не більше 0,5 %.

3. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана з гуми, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції, не більше 0,5 %.

4. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана зі зшитої безгалогенної композиції, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 35 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції та оболонки, не більше 0,5 %.

5. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція жил виконана зі зшитої безгалогенної композиції, а оболонка виконана зі зшитої безгалогенної композиції, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 35%, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції та оболонки, не більше 0,5 %.

6. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція і оболонка виконані з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки з кисневим індексом не менше 32 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції та оболонки, не більше 15 %.

7. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з поліетилену, а оболонка виконана з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки з кисневим індексом не менше 35 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалу ізоляції, не більше 0,5 %, а оболонки - не більше 15 %.

8. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки, а оболонка виконана з безгалогенної композиції, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 35 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалу ізоляції, не більше 15 %, а оболонки - не більше 0,5 %.

9. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що заповнювач виконаний з полімерного матеріалу з низькою корозійною активністю та оптичною густиною газів, що утворюються при згорянні, з кисневим індексом не менше 32 %, накладеного методом екструзії з обтисненням.

10. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що між жилою та ізоляцією додатково уведений вогнестійкий бар'єр.

11. Кабель за п.10, який відрізняється тим, що вогнестійкий бар'єр виконаний принаймні з однієї склослюдяної стрічки, накладеної у вигляді обмотки з перекриттям не менше 30 %.

12. Кабель за п.10, який відрізняється тим, що вогнестійкий бар'єр виконаний у вигляді покриття з безгалогенної композиції, стійкої до впливу полум'я, накладеної методом екструзії.

13. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що поверх ізоляції кожної струмопровідної жили виконаний екран у вигляді обплетення або повивки з мідних дротів, або у вигляді обмотки із пластмасової стрічки, фольгованої алюмінієм.

14. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що поверх сердечника або заповнювача виконаний загальний екран у вигляді обплетення або повивки з мідних дротів, або у вигляді обмотки з мідної або алюмінієвої стрічки, або із пластмасової стрічки, фольгованої алюмінієм, причому під екраном внутрішня оболонка виконана з полімерного матеріалу, аналогічного матеріалу зовнішньої оболонки.

15. Кабель за пп.1-14, який відрізняється тим, що броня виконана зі сталевих оцинкованих стрічок, накладених у вигляді обмотки із зазором, або зі сталевих оцинкованих дротів, накладених у вигляді обплетення або двошарової обмотки, причому під бронею виконана внутрішня оболонка з полімерного матеріалу, аналогічного матеріалу зовнішньої оболонки.

Текст

1. Кабель електричний підвищеної пожежної безпеки, що містить одну або більше струмопровідних ізольованих жил, скручених у сердечник, із заповнювачем, екраном, бронею або без них, із зовнішньою оболонкою, який відрізняється тим, що кожна жила виконана однодротовою або багатодротовою, ізоляція жил та оболонка виконані з полімерних матеріалів з низькою корозійною активністю та оптичною густиною газів, які утворюються при згорянні, причому оболонка виконана з полімерного матеріалу, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, накладеного методом екструзії без обтиснення. 2. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана з безгалогенної гуми, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції й оболонки, не більше 0,5 %. 3. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана з гуми, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 32 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції, не більше 0,5 %. 4. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція виконана з безгалогенної гуми, а оболонка виконана зі зшитої безгалогенної композиції, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 35 %, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції та оболонки, не більше 0,5 %. 5. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що ізоляція жил виконана зі зшитої безгалогенної композиції, а оболонка виконана зі зшитої безгалогенної композиції, що не поширює горіння, з кисневим індексом не менше 35%, причому вміст газів кислот, що містять галогени, які виділяються при зго 2 (19) 1 3 19763 4 14. Кабель за п.1, який відрізняється тим, що 15. Кабель за пп.1-14, який відрізняється тим, що поверх сердечника або заповнювача виконаний броня виконана зі сталевих оцинкованих стрічок, загальний екран у вигляді обплетення або повивки накладених у вигляді обмотки із зазором, або зі з мідних дротів, або у вигляді обмотки з мідної або сталевих оцинкованих дротів, накладених у вигляалюмінієвої стрічки, або із пластмасової стрічки, ді обплетення або двошарової обмотки, причому фольгованої алюмінієм, причому під екраном внупід бронею виконана внутрішня оболонка з політрішня оболонка виконана з полімерного матеріамерного матеріалу, аналогічного матеріалу зовнілу, аналогічного матеріалу зовнішньої оболонки. шньої оболонки. Корисна модель відноситься до області електротехніки, а саме до конструкції кабелів електричних підвищеної пожежної безпеки, призначених для експлуатації в силових ланцюгах, а також у ланцюгах керування, контролю, сигналізації, зв'язку й міжприборних з'єднань. Сучасні пожежобезпечні кабелі повинні запобігати поширенню полум'я від вогнища загоряння як при поодинокій, так і при пучковій прокладці (для мінімізації масштабів пожежі), мати низьке виділення корозійно-активних продуктів, диму й токсичних продуктів горіння (для забезпечення умов гасіння пожежі й евакуації людей, а також для виключення ушкодження електронних приладів, апаратури й устаткування газоподібними продуктами горіння) і, в окремих випадках, зберігати працездатність в умовах впливу вогню (для забезпечення функціонування електроустаткування, що призначене для евакуації людей і ліквідації пожежі). Пожежна безпека кабельно-проводникових виробів характеризується наступними основними показниками: - стійкість до поширення полум'я поодиноко прокладеного кабелю; - стійкість до поширення полум'я кабелів, прокладених у пучку; - корозійна активність продуктів згоряння матеріалів кабелю; - оптична густина диму, що утворюється під час згоряння й тління кабелю; - збереження працездатності кабелю в умовах впливу вогню (вогнестійкість). Аналогами кабелю електричного підвищеної пожежної безпеки є серійні кабелі силові із пластмасовою ізоляцією по ["ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия"], кабелі силові з гумовою ізоляцією по [ГОСТ 443-73 "Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия"], кабелі контрольні з гумовою й пластмасовою ізоляцією по [ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия"] і кабелі малогабаритні із пластмасовою ізоляцією й оболонкою по [ТУ У 31.3-00217099-014 "Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой"]. До недоліків зазначених кабелів відноситься те, що вони не відповідають сучасним вимогам промислового й цивільного будівництва по пожежній безпеці, оскільки поширюють полум'я при пучковій прокладці, при пожежі виділяють велику кількість корозійно-активних газів, токсичних речовин, диму, а також не можуть зберігати працездатність при знаходженні в умовах впливу вогню. Прототипом є електричний кабель з низьким газодимовиділенням, який складається з осердя у вигляді принаймні однієї ізольованої струмопровідної жили та захисного покриття. Кабель додатково містить нанесений методом екструзії з обтисненням, поверх захисного покриття, суцільний шар полімерного матеріалу низького газодимовиділення, який забезпечує достатню теплопровідність в умовах застосування кабелю, причому суцільний шар полімерного матеріалу виготовлений з можливістю його відокремлення від захисного покриття. [Корисна модель України №2882 від 08.07.2004р. Мкл.7 Н01В7/09]. Однак, зазначена корисна модель не вирішує питання пожежобезпеки кабелю комплексно, як єдиного виробу, оскільки мова йде про низьке газодимовиділення тільки додаткового шару матеріалу, а основні елементи кабелю: сердечник з ізольованих струмопровідних жил і захисне покриття залишені без змін пожежонебезпечними. Крім того, кабель виділяє корозійно-активні продукти при горінні й не забезпечує збереження працездатності в умовах пожежі. Накладення додаткового шару з обтисненням приводить до підвищення жорсткості кабелю підчас монтажу й експлуатації, а також до необґрунтованого збільшення маси кабелю й витрат полімерного матеріалу. Завданням дійсної корисної моделі є створення такої конструкції кабелю електричного підвищеної пожежної безпеки, у якій за рахунок введення нових конструктивних елементів, застосування нових пожежобезпечних матеріалів із заданими властивостями й новою їх сукупністю, була б забезпечена його необхідна пожежобезпека за усіма перерахованими вище показниками. Поставлене завдання вирішується таким чином, що в електричному кабелі підвищеної пожежної безпеки, що включає одну або більше струмопровідних ізольованих жил, скручених у сердечник, із заповнювачем, екраном, бронею або без них, із зовнішньою оболонкою, відповідно до дійсної корисної моделі кожна жила виконана однодротовою або багатодротовою, ізоляція жил й оболонка виконані з полімерних матеріалів з низькою корозійною активністю й низькою оптичною густиною диму, що утворяться при згорянні, причому оболонка виконана з полімерного матеріалу, не розповсюджуючого горіння з кисневим індексом не менш 32%, накладеного методом екструзії без обтиснення. Виконання оболонки кабелю з матеріалів з кисневим індексом більше 32% забезпечує виконання показників пожежної безпеки в частині його стійкості до поширення полум'я як при поодинокій прокладці, так і при прокладці у пучку. Накладення 5 19763 6 оболонки без обтиснення (трубкою) дозволяє підній активності продуктів згоряння матеріалів ізолявищити експлуатаційну гнучкість кабелю, забезпеції й оболонки. Кабель має довгостроково припусчити її високу центричність, виключити технічно не тиму робочу температуру на струмопровідній жилі обґрунтованих перевитрат матеріалу оболонки, за до 85°С, стійкий до струмів короткого замикання й рахунок чого знизити масу кабелю. короткочасних перегрівів при температурі до Застосування для ізоляції й оболонки матері250°С. алів з низькою оптичною густиною диму й низкою Крім того, зшита безгалогенна композиція закорозійною активністю газів кислот, що містять безпечує високу маслостійкість кабелів, яка необгалогени, які утворюються при згорянні (не більше хідна при експлуатації у таких галузях як судобуді0,5% для безгалогенних кабелів і не більше 15% у вніцтво, транспорт. Кабель має мінімальні кабелів з помірним змістом галогенів), забезпечує габарити й масу, а також дозволяє витримувати виконання показників пожежної безпеки в частині високі струмові навантаження. корозійної активності продуктів згоряння матеріаКабель може бути виконаний з ізоляцією жил з лів кабелю й оптичної густини диму, що утворюбезгалогенної гуми й оболонкою зі зшитої безгалоється під час згоряння й тління кабелю. генної композиції, що не поширює горіння, з киснеКабель може бути виконаний з ізоляцією жил й вим індексом не менше 35%, з вмістом газів кисоболонкою з полівінілхлоридного пластикату знилот, що містять галогени, які виділяються при женої пожежної небезпеки з кисневим індексом не згорянні матеріалів ізоляції й оболонки, не більше менше 32%, з вмістом газів кислот, що містять 0,5% (виконання 5). Дане виконання кабелю загалогени, які виділяються при згорянні матеріалів безпечує підвищену пожежну безпеку та інші паізоляції й оболонки не більше 15% (виконання 1), раметри кабелю на рівні кабелю виконання 4, при що забезпечує його достатню пожежну безпеку. цьому має більше високу експлуатаційну надійКабель має довгостроково припустиму робочу теність при монтажі з малими радіусами вигину. мпературу на струмопровідній жилі до 70°С, а таКабель може бути виконаний з ізоляцією жил з кож є стійким до струмів короткого замикання й безгалогенної гуми й оболонкою з гуми, що не покороткочасних перегрівів при температурі до ширює горіння, з кисневим індексом не менше 160°С. 32%, з вмістом газів кислот, що містить галогени, Кабель може бути виконаний з ізоляцією жил з які виділяються при згорянні матеріалів ізоляції не поліетилену, а оболонкою з полівінілхлоридного більше 0,5% (виконання 6). Застосування для ізопластикату зниженої пожежної небезпеки з киснеляції й оболонки гум із заданими параметрами вим індексом не менше 35%, з вмістом газів кисзабезпечує достатню пожежобезпеку кабелю. Крім лот, що містять галогени, які виділяються при зготого, кабель у гумовому виконанні (у сукупності із рянні матеріалу ізоляції, не більше 0,5%, а багатодротовими струмопровідними жилами) має оболонки - не більше 15% (виконання 2). Дане високу еластичність, що дозволяє його монтувати виконання кабелю має достатню пожежобезпеку й й експлуатувати з малими радіусами вигину, висоперевершує кабель виконання 1 за показниками ку стійкість до струмів короткого замикання й перекорозійної активності продуктів згоряння матеріалу грівам. Оболонка з гуми забезпечує високі показізоляції. Кабель має довгостроково припустиму ники стійкісті до впливу зовнішніх факторів, робочу температуру на струмопровідній жилі до теплостійкість (робоча температура 85°С) та мас70°С, стійкий до струмів короткого замикання й лостійкість. короткочасних перегрівів при температурі до Кабель може бути виконаний з ізоляцією жил з 130°С. безгалогенної гуми й оболонкою з безгалогенної Кабель може бути виконаний з ізоляцією жил з гуми, що не поширює горіння з кисневим індексом полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної не менше 32%, з вмістом газів кислот, що містять небезпеки й оболонкою з безгалогенної композигалогени, які виділяються при згорянні матеріалів ції, що не поширює горіння, з кисневим індексом ізоляції й оболонки не більше 0,5% (виконання 7). не менше 35%, з вмістом газів кислот, що містять Дане виконання кабелю забезпечує підвищену галогени, які виділяються при згорянні матеріалу пожежобезпеку та інші параметри на рівні кабелю ізоляції, не більше 15%, а оболонки - не більше виконання 6, при цьому перевершує його за показ0,5% (виконання 3). Дане виконання кабелю має ником корозійної активності продуктів згоряння достатню пожежобезпеку і перевершує кабель матеріалу оболонки. виконання 1 по корозійній активності продуктів Заповнювач, розташований між скрученими згоряння матеріалу оболонки. Кабель має довгожилами й оболонкою, може бути виконаний з построково припустиму робочу температуру на лімерного матеріалу з низькою корозійною активструмопровідній жилі до 70°С, стійкий до струмів ністю й оптичною густиною газів, що утворюються короткого замикання й короткочасних перегрівів при згорянні з кисневим індексом не менше 32%, при температурі до 130°С. накладеного методом екструзії з обтисненням. Кабель може бути виконаний з ізоляцією жил Заповнювач у сукупності з негорючою оболонкою зі зшитої безгалогенної композиції й оболонкою зі забезпечує гарантовану стійкість до поширення зшитої безгалогенної композиції, що не поширює полум'я для кабелів, прокладених у пучку, у тому горіння з кисневим індексом не менше 35%, з вмісчислі у яких ізоляція жил (з метою забезпечення том газів кислот, що містять галогени, які виділяелектричних та інших спеціальних параметрів) ються при згорянні матеріалів ізоляції й оболонки, виконана з полімерних матеріалів (наприклад, поне більше 0,5% (виконання 4). Дане виконання ліетилен, етиленпропіленова гума). Крім того, закабелю має підвищену пожежобезпеку і переверповнювач створює круглу форму перетину кабелю, шує кабелі виконання 1-3 за показниками корозійщо в ряді випадків надто важливо для споживача, 7 19763 8 наприклад, для герметичного введення кабелю в пожежної безпеки, що складається із ізольованих пристрої. трьох жил. На фігурах: 1 - струмопровідна жила; 2 Між струмопровідною жилою й ізоляцією може - ізоляція; 3 - заповнювач; 4 - зовнішня оболонка; 5 бути додатково уведений вогнестійкий бар'єр з - вогнестійкий бар'єр; 6 - екран. однієї або більше склослюдяних стрічок, накладеКабель електричний підвищеної пожежної них обмоткою з перекриттям не менше 30%, або у безпеки, містить одну або більше струмопровідних вигляді покриття з безгалогенної композиції, стійжил 1 з ізоляцією 2 кожної жили, скручених у серкої до впливу полум'я, накладеної методом екстдечник, із заповнювачем 3, екраном 6, бронею (на рузії. Зазначене виконання кабелю дозволяє заФіг. не показана) або без них, із зовнішньою обобезпечити його працездатність в умовах пожежі лонкою 4. У кабелі кожна жила 1 виконана однод(вогнестійкість) протягом необхідного часу, зі зберотовою або багатодротовою, ізоляція 2 жил 1 й реженням всіх інших показників пожежної безпеки. оболонка 4 виконані з полімерних матеріалів з Поверх ізоляції кожної струмопровідної жили низькою корозійною активністю й оптичною густиможе бути екран у вигляді обплетення або повивки ною газів, які утворюються при згорянні, причому з мідних дротів, або у вигляді обмотки із пластмаоболонка 4 виконана з полімерного матеріалу, що сової стрічки, фольгованої алюмінієм. не поширює горіння з кисневим індексом не менше Поверх сердечника зі скручених ізольованих 32%, накладеного методом екструзії без обтисабо екранованих жил (груп) або заповнювача канення. белю може бути виконаний загальний екран у виУ кабелі ізольовані жили можуть бути скручені гляді обплетення або повивки з мідних дротів, або в групи (пари, трійки, четвірки). у вигляді обмотки з мідної або алюмінієвої стрічки, Приклад 1. Наведений на Фіг.1 кабель містить або із пластмасової стрічки, фольгованої алюмінісім струмопровідних жил 1 з мідних дротів, ізоляєм, причому під екраном може бути виконана внуцію 2 з безгалогенної гуми, заповнювач 3 з політрішня оболонка з полімерного матеріалу аналомерного матеріалу з кисневим індексом не менше гійного матеріалу зовнішньої оболонки. Наявність 49%, накладеного методом екструзії з обтисненекранів по струмопровідних ізольованих жилах ням, оболонку 4 з безгалогенної гуми, що не пой/або загального екрана забезпечує виконання ширює горіння з кисневим індексом не менше вимог по електромагнітній сумісності кабелю. 32%, накладеної методом екструзії без обтисненКабель може мати броню зі сталевих оцинконя, з вмістом газів кислот, що містять галогени, які ваних стрічок, накладених у вигляді обмотки із виділяються при згорянні матеріалів ізоляції 2 й зазором, або зі сталевих оцинкованих дротів, наоболонки 4, не більше 0,5%. Ізоляція 2 й оболонка кладених у вигляді обплетення або двошарової 4 зшиті в паровому середовищі. обмотки, причому під бронею може бути виконана Приклад 2. Наведений на Фіг.2 кабель містить внутрішня оболонка з полімерного матеріалу анатри струмопровідних жили 1 з мідних дротів, воглогійного матеріалу зовнішньої оболонки. Наявнестійкий бар'єр 5 кожної жили 1, що складається ність броні створює необхідний захист від можлиіз двох скло-слюдяних стрічок, накладених в одну вих механічних ушкоджень залежно від умов сторону з перекриттям не менше 30% на швидкісзастосування кабелю. них обмотувальних машинах, ізоляцію 2 з полівіКабель по дійсній корисній моделі має практинілхлоридного пластикату зниженої пожежної нечне застосування, заявлені показники пожежної безпеки, заповнювач 3 з полімерного матеріалу з безпеки підтверджені фактично, шляхом виготовкисневим індексом не менш 32%, накладеного лення й випробування зразків кабелю, а також методом екструзії з обтисненням, екран 6 у вигляді зафіксовані в технічних умовах. обплетення з мідних дротів із щільністю не менш Запропонована корисна модель схематично 80% й зовнішню оболонку 6 з безгалогенної комзображена на Фіг.1 й 2. позиції, що не поширює горіння з кисневим індекНа Фіг.1 зображений поперечний переріз касом не менше 35%, накладеної методом екструзії белю підвищеної пожежної безпеки, що складабез обтиснення, з вмістом газів кислот, що містять ється із семи ізольованих жил. На Фіг.2 зображегалогени, які виділяються при згорянні матеріалу ний поперечний переріз кабелю підвищеної оболонки, не більше 15%. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric cable with enhanced fire safety

Автори англійською

Korovin Mykhailo Havrylovych, Korovin Mykola Havrylovych, Savushkin Ihor Vasyliovych

Назва патенту російською

Электрический кабель с повышенной пожарной безопасностью

Автори російською

Коровин Михаил Гаврилович, Коровин Николай Гаврилович, Савушкин Игорь Васильевич

МПК / Мітки

МПК: H01B 7/02

Мітки: електричний, безпеки, кабель, пожежної, підвищеної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19763-kabel-elektrichnijj-pidvishheno-pozhezhno-bezpeki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кабель електричний підвищеної пожежної безпеки</a>

Подібні патенти