Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Більярдний стіл, що включає стільницю з бортами, гумовими амортизаторами, вирізами і розташованими в них лузами, кожна з яких включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими ділянками для кріплення до суміжних бортів більярдного столу і з середньою дугоподібною ділянкою для прийому куль, що має верхню, зовнішню та внутрішню стінки, а також шкіряну накладку, що охоплює середню ділянку скоби, та уловлювач куль, який відрізняється тим, що внутрішня стінка середньої дугоподібної ділянки виконана під кутом α=35°-89° до її верхньої стінки, а висота середньої ділянки складає не менше 4 мм, крім того внутрішня частина накладки утворює відбійник, а зовнішня частина накладки утворює фартух, при цьому довжина відбійника і довжина фартуха складає не менше 15 мм.

Текст

Дивитися

Більярдний стіл, що включає стільницю з бортами, гумовими амортизаторами, вирізами і розташованими в них лузами, кожна з яких включає металеву скобу, виконану з двома кінцевими діля 3 19689 4 фіг.1 - конструкція більярдного столу, вигляд кутом =35°-89° до її верхньої стінки, а висота сезверху; редньої ділянки складає не менше 4мм, крім того, фіг.2 - луза більярдного столу, вид спереду, внутрішня частина накладки утворює відбійник, а аксонометрія; зовнішня частина накладки утворює фартух, при фіг.З - луза більярдного столу, вид ззаду, акцьому довжина відбійника і довжина фартуха сонометрія; складає не менше 15мм. фіг.4 - металева скоба лузи більярдного столу, Виконання внутрішньої стінки середньої ділянвид ззаду, аксонометрія; ки під гострим кутом до її верхньої стінки дозволяє фіг.5 - металева скоба лузи більярдного столу, скоригувати траєкторію руху більярдної кулі після вид спереду, аксонометрія; зіткнення з внутрішньою стінкою, що підвищує імофіг.6 - переріз АА на фіг.5. вірність її попадання в уловлювач. Більярдний стіл включає стільницю 1 (фіг.1) Пояснюється це тим, що сила пружної реакції, прямокутної форми з бортами 2, гумовими аморщо виникає при ударі більярдної кулі о внутрішню тизаторами 3, вирізами 4 і розташованими в них стінку середньої ділянки скоби, завжди направлелузами 5, кожна з яких включає металеву скобу 6 на перпендикулярно поверхні відбиття, тобто пер(фіг.2), шкіряну накладку 7 і уловлювач 8 куль. пендикулярно поверхні внутрішньої стінки середСтільниця 1, що горизонтально розташована ньої ділянки. А оскільки внутрішня стінка середньої на рамі (на кресленнях не показано), виконана у ділянки виконана під кутом а до її верхньої стінки, вигляді набору декількох плит, і може бути виготото виникаюча вертикальна складова сили пружної влена з природного каменя або композиційного реакції направляє більярдну кулю в уловлювач, матеріалу. куди вона потрапляє під дією гравітаційної сили. Борти 2 виготовляють з дерева твердих порід, Вказаний діапазон значень кута =35°-89° наприклад дуба, буку, ясена або різних порід черодержано експериментальним шляхом і є оптимавоного дерева. льним для конструкції більярдного столу. Гумові амортизатори 3 виготовляють із спеціВиготовлення металевої скоби, в якій внутрішальної гуми для більярдних столів. ня стінка середньої ділянки виконана під кутом Металева скоба б, що складається з двох кінбільше =89°, є недоцільним, оскільки збільшуєтьцевих ділянок 9 для кріплення до суміжних бортів ся імовірність відскоку більярдної кулі на ігрове 2 стільниці 7 і середньої дугоподібної ділянки 10 поле. Пояснюється це тим, що значення величини (фіг.3) для прийому куль, може бути виготовлена вертикальної складової сили пружної реакції, що переважно з латуні або з алюмінієвих сплавів із виникає при зіткненні більярдної кулі з внутрішзастосуванням технології лиття, штампування або ньою стінкою середньої ділянки скоби, недостатпресування. ньо для напряму більярдної кулі в уловлювач луСередня дугоподібна ділянка 10 має верхню зи. стінку 11 (фіг.4-6), зовнішню стінку 72 і внутрішню Виготовлення металевої скоби, в якій внутрішстінку 13 (фіг.5), виконану під гострим кутом =35°ня стінка середньої ділянки виконана під кутом 89° до верхньої стінки 77. менше =35°, також є недоцільним, оскільки це У переважному варіанті виконання кут =60°, а призведе до зменшення контактної поверхні більвисота середньої дугоподібної ділянки 10 складає ярдної кулі з внутрішньою стінкою, а у процесі гри 23мм. збільшить імовірність руйнування та деформації Шкіряна накладка 7, що охоплює середню діметалевої скоби, що в значній мірі вплине на ігрові лянку 10 металевої скоби 6, зсередини лузи утвовластивості столу. рює відбійник 14 (фіг.2), а зовні утворює фартух 15 Висота середньої дугоподібної ділянки скоби (фіг.3), причому їх краї виступають за нижню кромтакож визначена експериментальним шляхом і ку внутрішньої стінки 13, і в переважному варіанті складає не менше 4мм. Висоту вибирають залежїх довжина складає 50мм. но від типу більярдного столу і технології виготовВикористання шкіряної накладки 7 забезпечує лення металевої скоби лузи. пружне демпфування ударних навантажень на Виготовлення металевої скоби з висотою семеталеву скобу 6 лузи, захищаючи від руйнування, редньої дугоподібної ділянки менше 4мм є недоціяк більярдну кулю, так і металеву скобу, а, отже, льним, оскільки це також призведе до зменшення збільшуючи термін їх служби. контактної поверхні більярдної кулі з внутрішньою Форма відбійника 14, що повторює дугоподібстінкою середньої ділянки, а, отже, до збільшення ну середню ділянку 10, додатково дозволяє підімовірності руйнування та деформації металевої вищити жорсткість для ще більш пружної взаємодії скоби. більярдної кулі і металевої скоби 6, що додатково Наявність відбійника, довжина якого складає підвищує ігрові властивості більярдного столу. не менше 75мм, утвореного внутрішньою частиКрім того, наявність відбійника 14 шкіряної наною шкіряної накладки, покращує видимість ствокладки 7 дозволяє знизити рівень шуму при ударі ру лузи при прицілюванні і ударі, а наявність фарбільярдної кулі о внутрішню стінку 13 середньої туха, довжина якого також складає не менше ділянки 10 скоби 6, а також зменшити вібрацію 15мм, утвореного зовнішньою частиною шкіряної більярдного столу. накладки, запобігає "засліпленню" гравця сторонУловлювач 8 куль є сіткою, яка може бути винім світлом, що проникає під скобою лузи. готовлена шляхом просічення листової шкіри або Надалі корисна модель пояснюється докладпереплетенням ниток. Додатково уловлювач 8 ним описом її виконання з посиланнями на кресможе бути забезпечений скатом для забитих куль. лення, на яких зображено: 5 19689 6 Корисна модель поширюється і на кутову лузу, мки внутрішньої стінки 13 металевими заклепками конструкція якої аналогічна конструкції середньої та/або прошиті текстильним шнуром, а можуть лузи, і відрізняється розташуванням кінцевих ділякожен окремо кріпитися до внутрішньої і зовнішнок. У середньої лузи кінцеві ділянки розташовані ньої стінок 13, 12 відповідно. під кутом 180° один до одного, а у кутовій лузі під Лицьова сторона уловлювача 8 куль може букутом 90°. ти закріплена як до відбійника 14, так і до фартуха Зборку більярдного столу, що заявляється, 15 шкіряної накладки 7 за допомогою заклепок, а витворюють наступним чином. тильна сторона уловлювача аналогічним чином По периметру стільниці 1 за допомогою елеможе бути закріплена до стільниці 1 більярдного ментів кріплення (на кресленнях не показано) застолу. кріплюють борти 2 з гумовими амортизаторами 3, Більярдний стіл, що заявляється, може бути а в місцях вирізів 4 розміщують заздалегідь зібрані багато разів виготовлений на будь-якому підприлузи 5. ємстві по виготовленню більярдних столів з викоЗборка луз 5 полягає в наступному. ристанням стандартних вузлів і комплектуючих на На цілісну металеву скобу 6 закріплюють шкістандартному обладнанні із застосуванням сучасряну накладку 7, відбійник 14 і фартух 15 якої моних матеріалів і технологій. жуть бути скріплені між собою нижче нижньої кро 7 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 19689 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table

Автори англійською

Holoskevych Hennadii Semenovych, Liashenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол

Автори російською

Голоскевич Геннадий Семенович, Ляшенко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: стіл, більярдний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19689-bilyardnijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл</a>

Подібні патенти