Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ковпак для пляшки, який містить корпус 1 у вигляді відкритого знизу циліндра з відривним елементом 7 у центральній частині торцевої поверхні 6 і опорними виступами 9, 10 на внутрішній циліндричній поверхні і пристрій зливу рідини, який містить зливальну 2 і запірну 3 втулки, запірна втулка 3 містить патрубок 20, а також внутрішній циліндр 21 і зовнішній циліндр 22, на внутрішній поверхні якого виконана різь, а на зовнішній - шліци 23, зливальна втулка 2 містить нижній патрубок 4 і верхній патрубок 11, верхня частина якого закрита перегородкою 12, а в бічній виконані вікна 13, зливальна втулка 2 містить також циліндричну нарізну частину 19, яка оперізує верхній патрубок 11 і на яку нагвинчена зовнішнім циліндром 22 запірна втулка 3, і юбку 14 з конічною верхньою частиною і опорною поверхнею 16 для взаємодії з опорним виступом 8 корпуса 1, причому корпус має на внутрішній циліндричній поверхні ребра 8, що виконані з можливістю взаємодії зі шліцами 23 запірної втулки 2, який відрізняється тим, що пристрій зливу рідини містить також ущільнювальну втулку 5, яка містить нижню частину 24 з отвором 25 і яка надіта з натягом на патрубок 4 зливальної втулки, і верхню кільцеву частину, що утворює опорну поверхню 26, причому на зовнішній поверхні нижньої частини 24 виконані ущільнювальні ребра 27.

2. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що корпус 1 виконаний прозорим.

3. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що на нижній стороні опорної поверхні 26 по периметру виконані ущільнювальні ребра 28.

4. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що у верхній частині юбки 14 виконані у вигляді відбортовок опорні пелюстки 18.

5. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що на внутрішній поверхні юбки виконані ребра жорсткості 17.

6. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що в порожнині, утвореній зливальною 2 і ущільнювальною втулками, розміщена кулька 29.

7. Ковпак за п. 1, який відрізняється тим, що відривний елемент містить циліндричну частину, виконану з можливістю входження в патрубок 20 запірної втулки 3.

Текст

1. Ковпак для пляшки, який містить корпус 1 у вигляді відкритого знизу циліндра з відривним елементом 7 у центральній частині торцевої поверхні 6 і опорними виступами 9, 10 на внутрішній циліндричній поверхні і пристрій зливу рідини, який містить зливальну 2 і запірну 3 втулки, запірна втулка 3 містить патрубок 20, а також внутрішній циліндр 21 і зовнішній циліндр 22, на внутрішній поверхні якого виконана різь, а на зовнішній шліци 23, зливальна втулка 2 містить нижній патрубок 4 і верхній патрубок 11, верхня частина якого закрита перегородкою 12, а в бічній виконані вікна 13, зливальна втулка 2 містить також циліндричну різьбову частину 19, яка оперізує верхній патрубок 11 і на яку нагвинчена зовнішнім циліндром 22 запірна втулка 3, і юбку 14 з конічною верхньою частиною і опорною поверхнею 16 для взаємодії з опорним виступом 8 корпуса 1, причому корпус має на внутрішній циліндричній поверхні ребра 8, що виконані з можливістю взаємодії зі U 2 (19) 1 3 19560 4 нею конічної частини юбки розміщений кільцевий опорні виступи зі скосами. ущільнювальний елемент із пружного матеріалу, Зливальна втулка 2 містить нижній 4 і верхній до якого під час установки ковпака притискується 11 патрубки. Верхня частина патрубка 11 закрита торець горлечка пляшки і завдяки якому досягаперегородкою 12, а в бічній поверхні патрубка 11 ється необхідна герметичність пробки. виконані вікна 13 для проходу рідини. Нижня часУсі деталі пристрою зливу цього ковпака виготина зливальної втулки 2 виконана у вигляді цилітовляються з пластмаси. Але якщо зливальна і ндричної юбки 14 з конічною верхньою частиною запірна втулки можуть бути виконані із звичайної 15 для утворення опорної поверхні 16. На внутрінедорогої пластмаси, яку використовують для вишній поверхні юбки 14 виконані ребра жорсткості готовлення ковпаків, то кільцевий ущільнювальний 17. У верхній частині юбки 14 виконані у вигляді елемент необхідно виготовляти із спеціальної відбортовок опорні пелюстки 18, які упираються в пластмаси і тому його вартість складає біля полобуртик горлечка пляшки знизу. У верхній частині вини вартості всього ковпака. зливальної втулки 2 виконана циліндрична різьова В основу корисної моделі поставлена задача частина 19, що оперізує верхній патрубок 11. розробити ковпак, герметичність якого при устаноЗапірна втулка 3 містить патрубок 20, внутрішвці на горлечку пляшки досягалася б без застосуній 21 і зовнішній 22 циліндри. На внутрішній часвання в ньому ущільнювального елемента із спетині циліндра 22 виконана різь, а на зовнішній його ціальної пластмаси, а також підвищення надійності частині шліци 23. від підробки шляхом виготовлення прозорого корУщільнювальна втулка 5 включає нижню часпусу, та зниження за рахунок цього вартості ковтину 24 з отвором 25, яку надівають з натягом на пака. нижній патрубок 4 зливальної втулки 2, і верхню Відповідно до корисної моделі ця задача вирікільцеву частину, що утворює опорну поверхню шується тим, що пристрій зливу рідини ковпака 26. На зовнішній поверхні нижньої частини 24 по її крім зливальної і запірної втулки містить також периметру виконані ущільнювальні ребра 27, які ущільнювальну втулку, яка включає нижню частивзаємодіють з внутрішньою поверхнею горлечка ну з отвором, і яка надіта з натягом на патрубок пляшки. Ребер 27 може бути одне або декілька. На зливальної втулки, і верхню кільцеву частину, що нижній стороні опорної поверхні 26 по периметру утворює опорну поверхню, причому на зовнішній виконані ущільнювальні ребра 28, які щільно охоповерхні нижньої частини виконані ущільнювальні плюють верхній торець горлечка пляшки. Усереребра. Корпус ковпака виготовляється із твердої дині порожнини, утвореної зливальною 2 і ущільпластмаси без застосування додаткового покритнювальною 5 втулками може бути поміщена тя, тобто корпус є прозорим. Завдяки цьому видно кулька 29, що закриває отвір 25 і тим самим виковсі внутрішні частини ковпака, що вказує на те, що нує функцію клапана при перебуванні пляшки у виріб не підроблено. Також знижується собіварвертикальному положенні. тість при виготовленні цього ковпака за рахунок У кращому варіанті виконання (Фіг.1) відривтого, що не застосовується ніяке покриття фарбою ний елемент 7 може мати циліндричну частину, що корпусу. входить у патрубок 20 запірної втулки 3. Краще, щоб ущільнювальні ребра були викоКовпак збирається в такий спосіб. нані також на нижній стороні опорної поверхні ущіНа зливальну втулку 2 нагвинчують запірну льнювальної втулки. втулку 3. При цьому верхня частина патрубка 11 Ущільнювальна втулка може бути виготовлена зливальної втулки 2 заходить у патрубок 20 запірз тієї ж пластмаси, що і зливальна і запірна втулки, ної втулки 3, а циліндрична різьова частина 19 а її ущільнювальні ребра забезпечують надійне щільно охоплюється внутрішнім 21 і зовнішнім 22 ущільнення горлечка пляшки. Завдяки цьому собіциліндрами запірної втулки 3. вартість ковпака також значно знижується. На нижній патрубок 4 зливальної втулки 2 наКорисна модель пояснюється кресленнями, де дівають ущільнювальну втулку 5 (при необхідності на Фіг.1 зображено загальний вигляд ковпака в в неї вкладають кульку 29). зборі в поздовжньому розрізі; на Фіг.2 - вигляд коЗібрані разом втулки 2, 3 і 5 вставляють далі в рпуса ковпака знизу; на Фіг.3 - перетин А-А на прозорий корпус 1 до установки опорної поверхні Фіг.2 (у площину перетину умовно включені висту16 і нижнього торця циліндричної юбки 14 зливапи 9 і 10; на Фіг.4 - вигляд зливальної втулки знизу; льної втулки 2 відповідно на верхні 9 і нижні 10 на Фіг.5 - розріз Б-Б на Фіг.4; на Фіг.6 - вигляд запіопорні виступи прозорого корпуса 1. рної втулки зверху; на Фіг.7 - розріз В-В на Фіг.6; Після збирання ковпак за допомогою зусилля на Фіг.8 - поздовжній розріз ущільнювальної преса щільно надівають на горлечко заповненою втулки. рідиною пляшки. Ковпак для пляшки містить прозорий корпус 1, Ковпак надійно закріплюється на горлечку усередині якого встановлений пристрій зливу ріпляшки за рахунок сили тертя між ущільнювальдини. Пристрій зливу рідини включає зливальну ними ребрами 27 втулки 5 і упору пелюстків 18 втулку 2 і з’єднану з нею за допомогою різі запірну втулки 2 у буртик горлечка пляшки знизу, однак втулку 3. На нижній патрубок 4 зливальної втулки при цьому забезпечується можливість обертання 2 з натягом надіта ущільнювальна втулка 5. корпуса 1. Прозорий корпус 1 являє собою порожнистий У закритому положенні (як це показано на відкритий знизу циліндр. Верхній торець 6 прозоФіг.1) патрубок 20 запірної втулки 3 надітий на рого корпуса 1 закритий і містить відривний елеверхній патрубок 11 зливальної втулки, в резульмент 7. На внутрішній поверхні стінки прозорого таті чого ковпак разом із пляшкою утворюють закорпуса 1 виконані ребра 8 і верхні 9 і нижні 10 мкнуту порожнину. 5 19560 6 Для відкривання пляшки повертають прозорий ртають у зворотному напрямку, в результаті чого корпус 1 на відвертання різьового з’єднання злизазор між патрубком 20 втулки 3 і патрубком 11 вальної 2 і запірної 3 втулок (як правило, проти втулки 2 перекривається, злив рідини стає неможгодинникової стрілки). В результаті ребра 8 корпуливим. са 1 взаємодіють зі шліцами 23 запірної втулки 3, Герметичність ковпака досягається за рахунок яка, піднімаючись по різі вгору, утворює зазор між наявності ущільнювальної втулки, ребра 27 і 28 нижнім зрізом патрубка 20 запірної втулки 3 і верякої за рахунок деформації забезпечують щільне хнім зрізом патрубка 11 зливальної втулки 2. В прилягання втулки 5 у місцях її контакту з горлечзазор, що утворився, через отвір 25 втулки 5, патком. Це обумовлено тим, що зазначені ребра 27 і рубок 4 втулки 2 і вікна 13 втулки 2 при переки28 контактують з поверхнею горлечка по лініях, данні пляшки здійснюється злив рідини. При пертобто легше деформуються і приймають у місцях шому відкриванні пляшки торцем патрубка 20 контакту форму, що робить неможливим утворенвтулки 3 виламується відривний елемент 7, для ня зазору. чого по його периметру в торці 6 прозорого корпуВтулки 2, 3 і 5 ковпака для пляшки виготовляса 1 ковпака передбачені місця ослабленої міцються з пластмаси. Корпус 1 виготовляється з ності. пластмаси без додаткового нанесення покриття та Для закриття ковпака прозорий корпус 1 повеє прозорим. 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 19560 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cap for the bottle

Автори англійською

Kondratiuk Tetiana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Колпак для бутылки

Автори російською

Кондратюк Татьяна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B65D 39/00, B65D 47/00

Мітки: пляшки, ковпак

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19560-kovpak-dlya-plyashki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ковпак для пляшки</a>

Подібні патенти