Спосіб визначення рівнів та порогів шкідливості грунтових фітофагів

Номер патенту: 18786

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Фокін Андрій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення рівнів та порогів шкідливості ґрунтових фітофагів, який ґрунтується на встановлені потреби комах у живленні за рівнем енергообміну при 20°С, який відрізняється тим, що визначення сумарної потреби у живленні (ПЖр) сукупності особин виду на різних етапах онтогенезу з урахуванням частинки рослинного живлення шкідника, яке змінюється у часі (Крч), визначають за формулою:

ПЖр=(Rim+RL+Rnim) Крч (t), мг/м2,

де Rim - пасивний енергообмін імаго (капустянка);

RL - пасивний енергообмін личинок (капустянка, пластинчатовусі, дротяники та несправжні дротяники);

Rnim - німф (капустянка);

Крч (t) - коефіцієнт рослинної частинки у живленні в момент часу t.

Текст

Спосіб визначення рівнів та порогів шкідливості ґрунтових фітофагів, який ґрунтується на встановлені потреби комах у живленні за рівнем енергообміну при 20°С, який відрізняється тим, що визначення сумарної потреби у живленні (ПЖр) 3 18786 4 ратурі. ПЖр=(Rim+RL+Rnim) Крч (t), мг/м2 при 20°С, Проте найближчий аналог має ряд недоліків, а де R - пасивний енергообмін імаго (іm - капуссаме: не враховуються стадія онтогенезу шкіднитянка), личинок (L -капустянка, пластинчатовусі, ка, частка рослинного живлення шкідника залежно дротяники та несправжні дротяники), німф (nіm від стадії онтогенезу. капустянка), при масі їх у грамах; В основу корисної моделі поставлене завданКрч (t) - коефіцієнт рослинної частинки у живня створити спосіб визначення рівнів та порогів ленні в момент часу t. шкідливості ґрунтових фітофагів, який буде ефекПоріг шкідливості встановлюють за рівнем тивним, простим та технологічним. втрат та визначенням площі втрат в агроценозі з Поставлене завдання досягається тим, що у урахуванням чисельності шкідника. Для оцінки способі визначення рівнів та порогів шкідливості впливу ґрунтового шкідника на урожай культури, є ґрунтових фітофагів, який ґрунтується на встановвизначення залишкового урожаю (У), тобто уролені потреби комах у живленні за рівнем енергоожаю, який ще можна отримати від пошкоджених бміну при 20°С, згідно корисної моделі, визначенним рослин. Він визначається з урахуванням біоня сумарної потреби у живленні (ПЖр) сукупності маси підземної частини рослини на різних фазах її особин виду на різних етапах онтогенезу з урахурозвитку і кількість цієї біомаси на 1м при загальванням частинки рослинного живлення шкідника, ноприйнятих технологіях вирощування, а також яке змінюється у часі (Крч), визначається за форзапланованого урожаю за формулою: мулою: У= (Б(t) - ПЖр T) 100/Б(t) , % ПЖр=(Rim+RL+Rnim) Крч (t), мг/м2 де Б(t) - біомаса підземної частини рослини, де Rim – пасивний енергообмін імаго (капусгр/м2; тянка); T - коефіцієнт, що враховує факт загибелі розRL - пасивний енергообмін личинок (капустянсади при живленні шкідника її підземною частиною ка, пластинчатовусі, дротяники та несправжні дро(наприклад, для капустянки - 10%). тяники); Одержані значення урожаю порівнюють з сеRnim - німф (капустянка); реднім залишковим урожаєм і оцінюють таким чиКрч (t) - коефіцієнт рослинної частинки у живном шкоду, завдану шкідником на момент обліку. ленні в момент часу t. Втрати у відсотках визначаються шляхом відніОсновна складова запропонованого способу мання значення У від 100. Рівні шкідливості вивовизначення сумарної потреби у живленні сукупнодять з втрат урожаю за наступними градаціями: до сті особин виду на різних стадіях онтогенезу, на 10% - слабка, 11-20 - помірна, 21-30 - середня, 31даній площі, в певний період часу, з урахуванням 50 - сильна і більш 50% - загрозлива (табл. 1-2). 2 частинки рослинного живлення шкідника (мг/м доба), яке змінюється у часі (Крч). Таблиця 1 Рівні шкідливості різних фаз капустянки звичайної для Лісостепу Період Культура Томати Перець 15.04-15.05 Капуста Огірки Картопля Рівень втрат урожаю, % до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 L3 35 22 6 14 600 L4 23 14 5 5,4 400 Чисельність, особин/га L5 12,5 5,5 0,5 0,5-2 1,5-2 2-2,5 >2,5 4,5 250 Nim 10 5,2 2,5 4,5 >30 30-60 60-100 100-170 >170 Im 7,5 4 1,6 2,5 >20 20-60 60-80 80-120 >120 5 18786 6 Таблиця 2 Рівні шкідливості личинок травневих хрущів для Лісостепу Період Культура Рівень втрат урожаю, % до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 до 10 11-20 21-30 31-50 >50 суниці 1-го року плодоношення 1.04-1.10 суниці 2-го року плодоношення суниці 3-го року плодоношення 15.04-15.05 картопля 16.08-15.09 картопля Чисельність личинок, особ/га L1 L2 160 1300 2100 850 < 50000 250000 >91000 L3 28 230 355 1550 16400 Поріг шкідливості визначається за 10% рівнем втрат (табл. 3-4). Таблиця 3 Пороги шкідливості для капустянки звичайної у Лісостепу Період 15.04-15.05 16.08-15.09 Культура L3 6-15 5 1,5 2 125 150 Томати Перець Капуста Огірки Картопля Картопля L4 5-6 1,3 1 1,5 70 50 Чисельність, особин/га L5 3 1,5 0,5 1 50 9 Nim 2 1,3 0,55-0,6 0,8-1 30 14 Im 1 1 0,1-0,13 0,5 20 12 Таблиця 4 Пороги шкідливості для личинок травневих хрущів у Лісостепу Період 1.04-1.10 15.04-15.05 16.08-15.09 Чисельність, особин/га L1 L2 L3 85 30 5 700 260 50 1150 420 80 475 170 31 50000 18000 3200 Культура суниці 1-го року плодоношення суниці 2-го року плодоношення суниці 3-го року плодоношення картопля картопля Таблиця 5 Площі втрат від різних стадій капустянки звичайної, м2 Чисельність,особин/м2 0,0001 0,0005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 L3 0,0006 0,003 0,005 0,010 0,016 0,021 0,027 0,033 0,038 0,044 0,049 L4 0,027 0,138 0,276 0,551 0,827 1,103 1,378 1,654 1,930 2,205 2,481 Стадія онтогенезу L5 0,018 0,090 0,181 0,362 0,543 0,724 0,904 1,085 1,266 1,447 1,628 Nim 0,017 0,087 0,174 0,348 0,521 0,695 0,869 1,043 1,217 1,390 1,564 Im 0,037 0,187 0,374 0,748 1,121 1,495 1,869 2,243 2,616 2,19 2,464 7 18786 8 Продовження таблиці 5 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,055 0,109 0,164 0,219 0,274 0,328 0,383 0,438 0,492 0,547 2,757 5,514 8,27 11,027 13,784 16,541 19,298 22,054 24,811 27,568 1,809 3,618 5,427 7,236 9,045 10,853 12,662 14,471 16,28 18,089 1,0738 3,476 5,214 6,954 8,691 10,429 12,167 13,905 15,643 17,381 3,738 7,475 11,213 14,95 18,688 22,425 26,163 21,9 24,638 37,375 Втрати поширюються не на всю площу культури, так як для різних стадій кожного ґрунтового шкідника існують певні максимальні значення добового переміщення. Втрати урожаю стосуються лише площі максимальної шкідливості (Sш), яка розраховується за формулою: Sш= r2, м2 0,007 0,008 0,009 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,038 0,044 0,049 0,055 0,109 0,164 0,219 0,274 0,328 0,383 0,438 0,492 0,547 1,930 2,205 2,481 2,757 5,514 8,27 11,027 13,784 16,541 19,298 22,054 24,811 27,568 1,266 1,447 1,628 1,809 3,618 5,427 7,236 9,045 10,853 12,662 14,471 16,28 18,089 1,217 1,390 1,564 1,0738 3,476 5,214 6,954 8,691 10,429 12,167 13,905 15,643 17,381 2,616 2,19 2,464 3,738 7,475 11,213 14,95 18,688 22,425 26,163 21,9 24,638 37,375 Таблиця 6 2 Площі втрат від личинок травневих хрущів різного віку, м Чисельність, особин/м2 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Стадія онтогенезу личинки 2-го віку 0,0055 0,0275 0,055 0,275 0,55 2,75 5,5 8,25 11,0 13,75 16,5 19,25 22,0 24,75 личинки 1-го віку 0,0011 0,0055 0,011 0,055 0,11 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 4,95 личинки 3-го віку 0,025 0,127 0,254 1,27 2,54 12,7 25,4 38,1 50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 114,3 Дослідження щодо обґрунтування способу проводили в Лісостеповій і Степовій зонах України. Результати цієї роботи підтверджують високу ефективність запропонованого способу (див. табл. 7). Спосіб реалізується при вирощуванні овочевих та ягідних культур у приватних, фермерських та колективних господарствах. Таблиця 7 Характеристика суттєвих ознак прототипу та корисної моделі Спосіб визначення Прототип Спосіб, що пропонується Комп’ютерна верстка Н. Лисенко точність, раз 1 7 Суттєві ознаки ефективність проведення захисних заходів, раз 1 2 Підписне об'єктивність, раз 1 5 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to determine levels and thresholds of hazard of soil phytophages

Автори англійською

Fokin Andrii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ определения уровней и порогов вредности почвенных фитофагов

Автори російською

Фокин Андрей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/24, A01M 99/00

Мітки: спосіб, порогів, шкідливості, грунтових, визначення, фітофагів, рівнів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18786-sposib-viznachennya-rivniv-ta-porogiv-shkidlivosti-gruntovikh-fitofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення рівнів та порогів шкідливості грунтових фітофагів</a>

Подібні патенти