Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків

Номер патенту: 18274

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Павлушин Олександр Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків, що містить змонтовану на основі несучу опору, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер, віброживильник з просіваючою поверхнею, основні стрічкові залізовідділювачі під підрешітний продукт віброживильника, прямолінійний похилий жолоб і транспортні засоби, який відрізняється тим, що містить формувачі потоку під підрешітний і надрешітний продукти віброживильника, додатковий стрічковий залізовідділювач під надрешітний продукт, n лотків і віброгрохотів, при цьому прямолінійний похилий жолоб змонтований в основі комплексу і забезпечений подовжнім роздільником, основні стрічкові залізовідділювачі розміщені своїми входами під формувачем потоку підрешітного продукту віброживильника в одній горизонтальній площині, додатковий стрічковий залізовідділювач розміщений над одним з основних стрічкових залізовідділювачів, що встановлений між крайніми, причому похилий жолоб з подовжнім роздільником, лотки, віброгрохоти, додаткові і основні стрічкові залізовідділювачі встановлені один відносно одного з можливістю роздільної подачі падаючого потоку магнітного і немагнітного продуктів з виходів згаданих стрічкових залізовідділювачів на відповідну від подовжнього роздільника сторону прямолінійного похилого жолоба, як несуча опора під прямолінійний похилий жолоб використовується похилий уступ, сформований з відходів пререроблення шлаку.

2. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за п. 1, який відрізняється тим, що один з лотків своїм входом розміщений під падаючим потоком магнітного продукту з додаткового стрічкового залізовідділювача, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба - під магнітний продукт.

3. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що один з лотків своїм входом розміщений під падаючим потоком немагнітного продукту з одного з крайніх основних залізовідділювачів, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба - під немагнітний продукт.

4. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за пп. 1, 2, 3, який відрізняється тим, що віброгрохоти відповідно розміщені під падаючим потоком магнітного продукту з другого крайнього і суміжного з ним основних залізовідділювачів з можливістю скидання надрешітного магнітного продукту на сторону від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба - під магнітний продукт, а підрешітного магнітного продукту на сторону від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба - під немагнітний продукт.

5. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється тим, що один з проміжних лотків розміщений своїм входом під надрешітний продукт віброгрохота під магнітний продукт основного стрічкового залізовідділювача, розміщеного під додатковим стрічковим залізовідділювачем, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба - під магнітний продукт.

6. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за пп. 1, 2, 3, 4, 5, який відрізняється тим, що кут нахилу прямолінійного похилого жолоба узятий 45-90°.

Текст

1. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків, що містить змонтовану на основі несучу опору, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер, віброживильник з просіваючою поверхнею, основні стрічкові залізовідділювачі під підрешітний продукт віброживильника, прямолінійний похилий жолоб і транспортні засоби, який відрізняється тим, що містить формувачі потоку під підрешітний і надрешітний продукти віброживильника, додатковий стрічковий залізовідділювач під надрешітний продукт, n лотків і віброгрохотів, при цьому прямолінійний похилий жолоб змонтований в основі комплексу і забезпечений подовжнім роздільником, основні стрічкові залізовідділювачі розміщені своїми входами під формувачем потоку підрешітного продукту віброживильника в одній горизонтальній площині, додатковий стрічковий залізовідділювач розміщений над одним з основних стрічкових залізовідділювачів, що встановлений між крайніми, причому похилий жолоб з подовжнім роздільником, лотки, віброгрохоти, додаткові і основні стрічкові залізовідділювачі встановлені один відносно одного з можливістю роздільної подачі падаючого потоку магнітного і немагнітного продуктів з виходів згаданих стрічкових залізовідділювачів на відповідну від подовжнього роздільника сторону прямолінійного похилого жолоба, як несуча опора під прямолінійний похилий жолоб використовується похилий уступ, сформований з відходів пререроблення шлаку. 2. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків за п. 1, який відрізняється тим, що один з лотків своїм входом розмі 2 (19) 1 3 Корисна модель відноситься до області чорної металургії і призначена для збагачення шлакової маси, тобто виділення магнітної і немагнітної фракції в кінцевих продуктах без поділу на фракції. Відомий комплекс агрегатного перероблення металургійного шлаку, [по патенту РФ №2139339, МПК6, С22B1/00, Б.И. №28, 1999г.], який включає в себе змонтовану на основі несучу опору, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер, віброживильник з просіваючою поверхнею, основні стрічкові залізовідділювачі під підрешітний продукт віброживильника і транспортні засоби. Найближчим по сукупності ознак і очікуваному технічному результату є комплекс для перероблення металургійного шлаку [по патенту України на винахід №52057А, МПК7 С22В7/04, С22В1/00, Бюл.№12, 2002г.], який включає в себе змонтовану на основі несучу опору, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер, віброживильник з просіваючою поверхнею, основні стрічкові залізовідділювачі під підрешітний продукт віброживильника, прямолінійний похилий жолоб і транспортні засоби. Загальною причиною перешкоджаючою досягненню технічного результату є складність конструктивного рішення приведених комплексів, які містять велику кількість транспортних засобів, а також накопичувальних ємностей, які роблять комплекс металоємним, непродуктивним і витратним, в частині капіталовкладень. Це негативно відображається на собівартості товарного продукту, одержаного в результаті їх перероблення вищенаведеними комплексами. У основу корисної моделі поставлена задача, удосконалити комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків, шляхом зміни особливостей конструктивного рішення комплексу, виключити ряд транспортно-доставочних засобів, і за рахунок цього спростити комплекс, зменшити капіталовкладення на створення комплексу, підвищити його продуктивність і понизити собівартість товарної продукції. Задача вирішена тим, що комплекс агрегатної переробки відвальних сталеплавильних шлаків, включаючий, змонтовану на основі несучу опору, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер, віброживильник з просіваючою поверхнею, основні стрічкові залізовідділювачі під підрешітний продукт віброживильника, прямолінійний похилий жолоб і транспортні засоби, згідно корисної моделі, він містить формувачі потоку під підрешітний і надрешітний продукт віброживильника, додатковий стрічковий залізовідділювач під надрешітний продукт, n-лотків і віброгрохотів, при цьому прямолінійний похилий жолоб змонтований в основі комплексу і забезпечений подовжнім роздільником, основні стрічкові залізовідділювачі розміщені своїми входами під формувачем потоку підрешітного продукту віброживильника в одній горизонтальній площині, додатковий стрічковий залізовідділювач розміщений над одним з основних стрічкових залізовідділювачів, який розміщений між крайніми, причому похилий жолоб з 18274 4 подовжнім роздільником, лотки, віброгрохоти, додатковий і основні стрічкові залізовідділювачі встановлені один щодо одного з можливістю роздільної подачі падаючого потоку магнітного і немагнітного продуктів з виходів згаданих стрічкових залізовідділювачів на, відповідну від подовжнього роздільника сторону прямолінійного похилого жолоба, при цьому як несуча опора під прямолінійний похилий жолоб використовують похилий уступ, сформований з відходів переробленого шлаку. Один з лотків своїм входом розміщений під падаючим потоком магнітного продукту з додаткового стрічкового залізовідділювача, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба, під магнітний продукт. Один з лотків своїм входом розміщений під падаючим потоком немагнітного продукту з одного з крайніх основних стрічкових залізовідділювачів, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба, під немагнітний продукт. Віброгрохоти відповідно розміщені під падаючим потоком магнітного продукту з другого крайнього і суміжного з ним основних залізовідділювачів, з можливістю скидання надрешітного магнітного продукту на сторону від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба під магнітний продукт. Один з проміжних лотків розміщений своїм входом під надрешітний продукт віброгрохота під магнітний продутий основного стрічкового залізовідділювача, розміщеного під додатковим стрічковим залізовідділювачем, а виходом над стороною від подовжнього роздільника прямолінійного похилого жолоба, під магнітний продукт. Кут нахилу прямолінійного похилого жолоба узятий (45-90)°. Експериментально встановлено, що для сталеплавильного шлаку фракцією 80мм оптимальний кут нахилу прямолінійного похилого жолоба знаходиться в межах (45-90)°. При даних граничних параметрах кута нахилу сталеплавильний шлак вільно переміщається уздовж прямолінійного похилого жолоба до його нижнього кінця, утворюючи при цьому захисний шар з пилоподібної фракції, яка захищає робочу поверхню жолоба від зносу. При куті нахилу прямолінійного жолоба менше 45° швидкість переміщення пилоподібних частинок шлаку в захисному шарі зменшується до нуля, і цим самим утворюється перешкода для переміщення крупних частинок шлаку. При куті нахилу прямолінійного жолоба більше 90° сили опору пилоподібної фракції захисного шару будуть у декілька разів менше сил опору потоку з крупної фракції сталеплавильного шлаку. Внаслідок чого пилоподібна і крупна фракція шлаку переміщатимуться по жолобу в одному загальному потоці без поділу на фракції і створення захисного шару. Виконання прямолінійного похилого жолоба двохсмуговим за допомогою подовжнього роздільника і розміщення згаданого жолоба, лотків, віброгрохотів, додаткового і основних стрічкових залізовідділювачів з можливістю роздільної подачі 5 падаючого потоку магнітного і немагнітного продуктів на відповідну від подовжнього роздільника сторону прямолінійного похилого жолоба, дозволило значно спростити комплекс, зменшити капіталовкладення на створення комплексу, підвищити його продуктивність і за рахунок цього понизити собівартість товарної продукції. Суть комплекса перероблення відвальних сталеплавильних шлаків, пояснюється кресленнями де на: Фіг.1 - представлений загальний вид комплексу агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків (вигляд збоку); Фіг.2 - загальний вид комплексу агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків (вигляд зверху). Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків містить змонтовану на основі несучу опору 1, на якій послідовно розміщені один під другим приймальний бункер 2, віброживильник 3 з просіваючою поверхнею 4, основні стрічкові залізовідділювачі 5, 6, 7 під підрешітний продукт віброживильника 3, прямолінійний похилий жолоб 8, транспортні засоби, формувачі потоку під підрешітний 9, і надрешітний 10 продукти віброживильника 3, додатковий стрічковий залізовідділювач 11 під надрешітний сталеплавильний шлак, 5 лотків і віброгрохотів. Транспортні засоби містять автосамоскиди 12, 13, 14 і вантажно-розвантажувальну машину, тобто екскаватор 15. При цьому прямолінійний похилий жолоб 8 змонтований в основі комплексу і забезпечений подовжнім роздільником 16. Основні стрічкові залізовідділювачі 5, 6, 7 розміщені своїми входами під формувачем потоку підрешітного продукту 9 віброживильника 3 в одній горизонтальній площині. Додатковий стрічковий залізовідділювач 11 розміщений над одним з основних стрічкових залізовідділювачів 6, який розміщений між крайніми стрічковими залізовідділювачами 5, 7. Прямолінійний похилий жолоб 8 з подовжнім роздільником 16, виходи лотків 17, 18, 19 і віброгрохотов 20, 21 додаткового 11 і основних 5, 6, 7 стрічкових залізовідділювачів встановлені один-щодо одного з можливістю роздільної подачі падаючого потоку магнітного і немагнітного продуктів з виходів згаданих стрічкових залізовідділювачів на, відповідну від подовжнього роздільника 16 сторону прямолінійного похилого жолоба 8. Як несуча опора під прямолінійний похилий жолоб 8 використовують похилий уступ 22, сформований з відходів переробленого шлаку. Лоток 18 своїм входом розміщений під падаючим потоком магнітного продукту з додаткового стрічкового залізовідділювача 11, а виходом над стороною 23 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під магнітний продукт. Лоток 19 своїм входом розміщений під падаючим потоком немагнітного продукту з основного залізовідділювача 7, а виходом над стороною 24 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8, під немагнітний продукт. Віброгрохот 20 розміщений під падаючим потоком магнітного продукту з основного стрічкового залізовідділювача 5 з можливістю скидання над 18274 6 решітного магнітного продукту на лоток 17, вихід якого розміщений над стороною 23 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під магнітний продукт і, із можливістю скидання підрешітного магнітного продукту на сторону 24 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під немагнітний продукт. Кут нахилу прямолінійного похилого жолоба узятий (45-90)°. Прямолінійний похилий жолоб утворений двома похилими трубами 25 діаметром 820 мм, сполучених суцільним настилом з металевих щитів 29 посередині яких проходить подовжній роздільник 16 у вигляді стінки. Просіваюча поверхня віброживильника 3 утворена колосниками 26 з робочим зазором 80мм. Приймальний бункер 2 оснащений випускним шибером 27, який приводиться в рух лебідкою 28. Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків працює таким чином. Сталеплавильний шлак із забою автосамоскидами 12 подається в приймальний бункер 2. Шибер 27 приводиться в рух лебідкою 28. Шлак з бункера 2 дозований поступає на просіваючу поверхню у вигляді колосників 26 віброживильника 3. На колосниках 28 сталеплавильний вихідний шлак розділяється на фракції +80мм і -80мм. Шлак фракцією +80мм зсипається на формувач потоку 10 просіяного шлаку, з якого сформований потік просіяного шлаку, поступає на додатковий стрічковий залізовідділювач 11, на виході з котрого шлак розділяється на магнітний і немагнітний продукти. Немагнітний продукт зсипається безпосередньо на сторону 24, тобто праву сторону від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8, під немагнітний продукт. Магнітна частина поступає на лоток 18 і далі зсипається на сторону 23, тобто ліву сторону від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба під магнітний продукт. Шлак фракцією - 80мм зсипається на формувач потоку просіяного шлаку 9 з якого, шлак одночасно поступає на три основні стрічкові залізовідділювачі 5, 6, 7, в місці вивантаження, на яких просіяний шлак розділяється на магнітний і немагнітний продукти. Немагнітний продукт з крайнього, зокрема правого 5 і суміжного з ним 6 основних стрічкових залізовідділювачів зсипається безпосередньо на праву сторону 24 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під немагнітний продукт. Магнітний продукт з крайнього, зокрема правого і суміжного з ним основних стрічкових залізовідділювачів 5, 6 поступає відповідно на віброгрохоти 20, 21. Підрешітний магнітний продукт фракцією (10мм) з віброгрохота 20 зсипається праворуч роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба під магнітний продукт. Надрешітний продукт у вигляді магнітного продукту фракцією (0...80мм) з віброгрохота 20 поступає на проміжний лоток 17, з якого згаданий магнітний продукт зсипається ліворуч від подовжнього роздільника - прямолінійного похилого жолоба - під магнітний продукт. 7 18274 Надрешітний продукт з віброгрохота 21 безпосередньо зсипається на ліву сторону від роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під магнітний продукт. Магнітний продукт із стрічкового основного залізовідділювача 7, тобто лівого зсипається безпосередньо на ліву сторону стінки 23 від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під магнітний продукт. Немагнітний продукт з лівого стрічкового основного залізовідділювача 7 через лоток 19 поступає на праву сторону від подовжнього роздільника 16 прямолінійного похилого жолоба 8 під немагнітний продукт. Таким чином, магнітний і немагнітний продукти роздільно поступають на різні сторони розділової стінки прямолінійного похилого жолоба, де вони Комп’ютерна верстка А. Рябко 8 самоплив переміщаються по прямолінійному похилому жолобу до нижнього його кінця, суміщеного з основою комплексу. В основі прямолінійного похилого жолоба встановлений екскаватор 15, який виробляє вантаження магнітного і немагнітного продуктів на автосамоскиди 13 або 14. Магнітний продукт з лівої сторони від розділової стінки прямолінійного похилого жолоба доставляється автосамоскидами на комплекс агрегатної переробки сталеплавильних шлаків, де після очищення від шлакової кірки і поділу по фракціях крупної відправляється на меткомбінат на повторне використовування. Немагнітна частина повертається автосамоскидами на шлакові відвали перероблених шлаків. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Complex of aggregate processing of waste steel smelting slags

Автори англійською

Pavlushyn Oleksandr Hryhorovych

Назва патенту російською

Комплекс агрегатной переработки отвальных сталеплавильных шлаков

Автори російською

Павлушин Александр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 1/00, C22B 7/04, B03B 4/00

Мітки: відвальних, шлаків, сталеплавильних, агрегатного, перероблення, комплекс

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18274-kompleks-agregatnogo-pereroblennya-vidvalnikh-staleplavilnikh-shlakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплекс агрегатного перероблення відвальних сталеплавильних шлаків</a>

Подібні патенти