Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пневматичний насос заміщення, що містить робочу камеру з патрубками підведення й відведення рідини зі зворотними клапанами, патрубок підведення стисненого газу, ежектор, що має активне й пасивне сопла, і механізм керування, який відрізняється тим, що механізм керування виконаний у вигляді двох чотирьохлінійних двопозиційних пневморозподільників, які мають по дві керуючі порожнини, і два пневмодроселі зі зворотними клапанами, при цьому один з пневморозподільників з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу, активним і пасивним соплами ежектора і робочою камерою, а інший пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з керуючими порожнинами першого пневморозподільника, патрубком підведення стисненого газу і атмосферою, а керуючими порожнинами - через пневморозподільник і зворотні клапани з активним соплом ежектора і робочою камерою, при цьому зворотні клапани пневмодроселів встановлені з можливістю пропускання стисненого газу у бік керуючих порожнин другого пневморозподільника.

Текст

Пневматичний насос заміщення, що містить робочу камеру з патрубками підведення й відведення рідини зі зворотними клапанами, патрубок підведення стисненого газу, ежектор, що має активне й пасивне сопла, і механізм керування, який відрізняється тим, що механізм керування виконаний у вигляді двох чотирьохлінійних двопозиційних пневморозподільників, які мають по дві керую 3 го, що пневматичний насос заміщення містить робочу камеру з патрубками підведення й відводу рідини зі зворотними клапанами, патрубок підведення стисненого газу, ежектор, що має активне сопло й пасивне сопло, і механізм керування. Відповідно до корисної моделі, механізм керування виконаний у вигляді двох чотирилінійних двопозиційних пневморозподільників, які мають по дві керуючі порожнини, і два пневмодроселя зі зворотними клапанами, при цьому один з пневморозподільників з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу, активним і пасивним соплами ежектора і робочою камерою, а інший пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з керуючими порожнинами першого пневморозподільника, патрубком підведення стисненого газу і атмосферою, а керуючими порожнинами - через пневморозподільник і зворотні клапани з активним соплом ежектора і робочою камерою, при цьому зворотні клапани пневмодроселів встановлені з можливістю пропуску стисненого газу убік керуючих порожнин другого пневморозподільника. Істотними ознаками в пропонованій моделі є: робоча камера; патрубок підведення рідини; патрубок відводу рідини; зворотні клапани; патрубок підведення рідини має зворотний клапан; патрубок відводу рідини має зворотний клапан; робоча камера має патрубки підведення й відводу рідини; патрубок підведення стисненого газу; ежектор; активне сопло; пасивне сопло; ежектор має активне сопло й пасивне сопло; механізм керування; механізм керування виконаний у вигляді двох чотирилінійних двохпозиційних пневморозподільників і двох пневмодроселів зі зворотними клапанами; пневморозподільники мають по дві керуючі порожнини; один пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу, активним і пасивним соплом ежектора й робочою камерою; другий пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з керуючими порожнинами першого пневморозподільника, патрубком підведення стисненого газу й атмосферою; другий пневморозподільник з'єднаний керуючими порожнинами через пневмодроселі з активним соплом ежектора й робочою камерою; зворотні клапани пневмодроселів установлені з можливістю пропуску стисненого газу убік керуючих порожнин другого пневморозподільника. Новими істотними ознаками необхідними й достатніми у всіх випадках правової охорони, є: механізм керування, який виконаний у вигляді двох чотирилінійних двохпозиційних пневморозподільників, що мають по дві керуючі порожнини, і двох пневмодроселів зі зворотними клапанами; один пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу, активним і пасивним соплами ежектора й робочою камерою; другий пневморозподільник з'єднаний зовнішніми пневмолініями з керуючими порожнинами першого пневморозподільника, патрубком підведення стисненого газу й атмосферою; другий пневморозподільник з'єднаний керуючими порожнинами через пневмодроселі з активним соплом 18264 4 ежектора й робочою камерою; зворотні клапани пневмодроселів встановлені з можливістю пропуску стисненого газу убік керуючих порожнин другого пневморозподільника; Завдяки тому, що механізм керування виконаний у вигляді двох чотирилінійних двохпозиційних пневморозподільників, що мають по дві керуючі порожнини, і двох пневмодроселів зі зворотними клапанами, насос є компактним і може працювати в автоматичному режимі з використанням пневматичної енергії, що дозволить підвищити його надійність, продуктивність і зручність при обслуговуванні, внаслідок чого знижуються витрати на його експлуатацію й розширюється область його застосування. Завдяки тому, що один із пневморозподільників з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу, активним і пасивним соплами ежектора й робочою камерою, насос може працювати в автоматичному режимі, з використанням одного виду енергії (пневматичної) і повного використання корисного обсягу робочої камери, що дозволить підвищити його надійність і продуктивність при роботі, а це, у свою чергу, знизить витрати на його експлуатацію. Завдяки тому, що інший пневморозподільник з'єднано зовнішніми пневмолініями з керуючими порожнинами першого пневморозподільника, патрубкам підведення стисненого газу й атмосферою, керування процесом всмоктування й нагнітання здійснюється механізмом без поплавця й чутливих до агресивних умов експлуатації елементів електроустаткування й повного використання корисного обсягу, що позитивно вплинуло на підвищення надійності й продуктивності насоса, безпеки при його експлуатації. Завдяки тому, що керуючі порожнини з'єднані через пневмодроселі з активним соплом ежектора й робочою камерою, дозволило автоматизувати процес перемикання насоса з можливістю разового настроювання пневмодроселів, що безумовно підвищить надійність і безпеку при обслуговуванні насоса. Завдяки тому, що зворотні клапани пневмодроселів встановлені з можливістю пропуску стисненого газу убік керуючих порожнин другого пневморозподільника, дало можливість здійснити перемикання пневморозподільника із затримкою на час, протягом якого відбувається витиснення рідини з камери, при цьому використовується один вид енергії (пневматичний), що дозволило підвищити надійність і безпеку при обслуговуванні, знизити витрати на експлуатацію насоса, і розширити область застосування. Сутність корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображена схема пневматичного насоса заміщення. Пневматичний насос заміщення містить робочу камеру 1 з патрубком підведення рідини 2 і зворотним клапаном 3 та патрубком відводу рідини 4 і зворотним клапаном 5, чотирилінійний двопозиційний пневморозподільник 6 з керуючими порожнинами 7 і 8, який з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу 9, атмосферою й керуючими порожнинами 10 і 11 5 чотирилінійного двопозиційного пневморозподільника 12, який з'єднаний зовнішніми пневмолініями з патрубком підведення стисненого газу 9, активним соплом ежектора 13, пасивним соплом ежектора 13 і робочою камерою 1. Керуючі порожнини 7 і 8 пневморозподільника 6 з'єднані відповідно через пневмодроселі 14 і 15, у яких зворотні клапани 16 і 17 встановлені з можливістю пропуску стисненого газу убік керуючих порожнин 7 і 8, з активним соплом ежектора 13 і робочою камерою 1. Пневматичний насос заміщення працює наступним чином. В момент запуску насоса пневморозподільник 6 переключений у крайнє праве (за схемою) положення. При приєднанні патрубка підведення стисненого газу 9 до джерела стисненого газу, останній через пневморозподільник 6 попадає в керуючу порожнину 10 пневморозподільника 12, керуюча порожнина 11 пневморозподільника 12 через пневморозподільник 6 сполучена з атмосферою. Відбувається перемикання пневморозподільника 12 у крайнє праве (за схемою) положення й, відповідно, через пневморозподільник 12 сполучення патрубка підведення стисненого газу 9 з активним соплом ежектора 13, а пасивного сопла ежектора 13 з робочою камерою 1, тобто ежектор 13 створює в робочій камері 1 розрядження й рідина, під дією різниці тисків, через зворотний клапан 3 і патрубок підведення рідини 2 заповнює робочу камеру 1. У момент перемикання пневморозподільника 12 у крайнє праве (за схемою) положення стиснений газ через пневморозподільник 12 і зворотний клапан 16 попадає в керуючу порожнину 8 пневморозподільника 6, а керуюча порожнина 7 пневморозподільника 6 через пневмодросель 15 і пневморозподільник 12 повідомляється з пасивним соплом ежектора 13, тобто в порожнині 8 пневморозподільника 6 створюється надлишковий тиск, що намагається перемкнути пневморозподільник 6 у крайнє ліве (за схемою) положення, але для перемикання необхідно, щоб повітря, що перебуває в порожнині 7 пневморозподільника 6 вийшло в атмосферу, а в зв'язку з тим, що вихід повітря здійснюється через пневмодросель 15, дроселюючий отвір якого відрегульовано до потрібного перетину, перемикання пневморозподільника 6 відбувається із затримкою на певний час (на час виходу повітря з порожнини 7 в атмосферу), який регулюється пневмодроселем 15 з урахуванням часу наповнення робочої камери 1 рідиною. З наповненням робочої камери 1 рідиною відбува 18264 6 ється перемикання пневморозподільника 6 у крайнє ліве (за схемою) положення. Після цього стиснений газ через пневморозподільник 6 попадає в керуючу порожнину 11 пневморозподільника 12, керуюча порожнина 10 пневморозподільника 12 через пневморозподільник 6 сполучена з атмосферою. Відбувається перемикання пневморозподільника 12 у крайнє ліве (за схемою) положення й, відповідно, через пневморозподільник 12 сполучення патрубка підведення стисненого газу 9 з робочою камерою 1, а ежектор 13 замикається активним і пасивним соплами, отже, у робочій камері 1 створюється надлишковий тиск і рідина через патрубок відводу 4 і зворотний клапан 5 витісняється з робочої камери 1 до споживача. В момомент перемикання пневморозподільника 12 у крайнє ліве (за схемою) положення стиснений газ через пневморозподільник 12 і зворотний клапан 17 попадає в керуючу порожнину 7 пневморозподільника 6, а керуюча порожнина 8 пневморозподільника 6 через пневмодросель 14, пневморозподільник 12 і пасивне сопло ежектора 13 сполучена з атмосферою, тобто в порожнині 7 пневморозподільника 6 створюється надлишковий тиск, що намагається перемкнути пневморозподільник 6 у крайнє ліве (за схемою) положення, але для перемикання необхідно, щоб повітря, що перебуває в порожнині 8 пневморозподільника 6 вийшов в атмосферу, а тому що вихід повітря здійснюється через пневмодросель 14, дроселюючий отвір якого відрегульовано до потрібного перетину, то перемикання пневморозподільника 6 відбувається із затримкою на певний час (на час виходу повітря з порожнини 8 в атмосферу), що регулюється пневмодроселем 14 з урахуванням часу витиснення рідини з робочої камери 1. З витисненням рідини з робочої камери 1 відбувається перемикання пневморозподільника 6 у крайнє ліве (за схемою) положення. Далі цикл повторюється. Застосування корисної моделі, що заявляється, дозволяє підвищити надійність і продуктивність насосу, а також підвищити безпеку й зручність при його обслуговуванні, тому що механізм керування насосом виконаний у вигляді двох чотирилінійних двохпозиційних пневморозподільників, що мають по дві керуючих порожнини, і двох пневморозподільників зі зворотними клапанами, що дозволяє здійснювати керування насосом без використання електричної енергії й, тим самим, знизити витрати на його експлуатацію й розширити область застосування насоса. 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 18264 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pneumatic displacement pump

Автори англійською

Aralkin Anatolii Serhiiovych, Shpak Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Пневматический насос замещения

Автори російською

Аралкин Анатолий Сергеевич, Шпак Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F04F 1/00

Мітки: насос, заміщення, пневматичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18264-pnevmatichnijj-nasos-zamishhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пневматичний насос заміщення</a>

Подібні патенти