Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів, згідно з яким спеціальним пристроєм на знятій з двигуна форсунці вимірюють величину зазору між внутрішньою стінкою форсунки і корпусом розпилювача, який відрізняється тим, що комбінують прямі вимірювання та реєстрацію по штатних приладах системи поточного контролю значень параметрів двигуна на певному діагностичному режимі його роботи - приведеної годинної витрати палива, щільність сорту палива, тиску палива перед форсунками, які потім шляхом непрямого вимірювання (розрахунку) порівнюють із заздалегідь виміряними та зареєстрованими на початку експлуатації у формулярі цього двигуна на тому ж діагностичному режимі роботи приведені початкові значення тих же параметрів, для розрахунку величини узагальненого діагностичного показника без знімання форсунок з двигуна за наступним співвідношенням:

де ,  - відповідно початкова та поточна приведені до стандартних атмосферних умов годинні витрати палива двигуна;  - відповідно початкове та поточне значення добутків щільності сорту палива і тиску палива перед форсунками двигуна;

якщо величина узагальненого діагностичного показника становитиме δФ=1,0±δr.вим, де δr.вим - систематична похибка вимірювання, то технічний стан форсунок вважають задовільним, тобто їх закоксування відсутнє;

якщо величина δФ<1,0±δr.вим, то технічний стан паливних форсунок вважають незадовільним, тобто існує їх закоксування, і призначають проведення профілактичних робіт.

Текст

Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів, згідно з яким спеціальним пристроєм на знятій з двигуна форсунці вимірюють величину зазору між внутрішньою стінкою форсунки і корпусом розпилювача, який відрізняється тим, що комбінують прямі вимірювання та реєстрацію по штатних приладах системи поточного контролю значень параметрів двигуна на певному діагностичному режимі його роботи - приведеної годинної витрати палива, щільність сорту палива, тиску палива перед форсунками, які потім шляхом непрямого вимірювання (розрахунку) порівнюють із заздалегідь виміряними та зареєстрованими на початку експлуатації у формулярі цього двигуна на тому ж діагностичному режимі роботи приведені початкові значення тих же параметрів, для розрахунку величини узагальненого діагностичного показника без знімання форсунок з двигуна за наступним співвідношенням: Корисна модель належить до технології контролю та оцінки ступеня несправності конструктивних елементів механізмів та машин і може бути застосована для оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок без їх знімання з газотурбінних двигунів в умовах експлуатації. Відомий спосіб оцінки ступеня справності паливних форсунок [1] згідно з яким проводиться оцінка рівномірності теплового поля після напрацювання двигуном заданого ресурсу. Для цього визначається середня температура вихідних газів по всіх (наприклад, чотирьох) термопарах, а потім одну з термопар послідовно відключають і вимірюють та розраховують різницю середніх температур, яка визначає ступінь нерівномірності теплового поля, що має бути у заданих припустимих межах. Цей спосіб застосовується для деяких типів двигунів відповідно до регламенту технічного обслуговування, як правило, після проведення капітального ремонту двигунів або зміни комплекту робочих паливних форсунок. Він відзначається значною працеємністю та необхідністю застосування спеціального стендового обладнання для вимірювання температури газів окремими термопарами. Тобто, цей спосіб непридатний для оперативної оцінки технічного стану робочих паливних форсунок в умовах регулярної експлуатації двигунів. Також відомий спосіб оцінки ступеня закоксування паливних форсунок [2], який включає послідовне знімання форсунок з двигуна та вимірювання величини зазору між внутрішньою стінкою корпусу форсунки і корпусом розпилювача, що зменшується при нарощуванні нагару і на мініма (Gпал.год.пр. )пот. ( пал.P .пал. )поч. (Gпал.годпр )поч. ( пал.P .пал. )пот. , (13) 18263 (11) UA (19) ва та поточна приведені до стандартних атмосферних умов годинні витрати палива двигуна; ( палPФ.пал. )поч., ( пал.PФ.пал. )пот. - відповідно початкове та поточне значення добутків щільності сорту палива і тиску палива перед форсунками двигуна; якщо величина узагальненого діагностичного показника становитиме δФ=1,0±δr.вим, де δr.вим - систематична похибка вимірювання, то технічний стан форсунок вважають задовільним, тобто їх закоксування відсутнє; якщо величина δФ

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Combined method for operative measurement of the level of coking of fuel jets of gas-turbine engines

Автори англійською

Chokha Yurii Mykolaiovych, Ihnatov Volodymyr Oleksiiovych, Kulyk Mykola Serhiiovych, Fedorchuk Oleksii Petrovych

Назва патенту російською

Комбинированный способ оперативного измерения степени закоксованности топливных форсунок газотурбинных двигателей

Автори російською

Чоха Юрий Николаевич, Игнатов Владимир Алексеевич, Кулик Николай Сергеевич, Федорчук Алексей Петрович

МПК / Мітки

МПК: F02M 61/00

Мітки: комбінований, закоксування, вимірювання, спосіб, оперативного, двигунів, форсунок, газотурбінних, паливних, ступеня

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18263-kombinovanijj-sposib-operativnogo-vimiryuvannya-stupenya-zakoksuvannya-palivnikh-forsunok-gazoturbinnikh-dviguniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів</a>

Подібні патенти