Технологічна лінія з виробництва начинкових мас для десертів кондитерських

Номер патенту: 16903

Опубліковано: 15.08.2006

Автор: ЛОГВІНОВ Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Технологічна лінія з виробництва начинкових мас для десертів кондитерських, що містить універсальний варильний апарат CARASTAR, проміжні ємності, дозувальні пристрої, трубопровід для подання води, накопичувальну лійку для цукру, вузол приготування жиру, вузол приготування желеутворювального розчину, проміжні резервуари, насоси, який відрізняється тим, що додатково містить другий універсальний варильний апарат CARASTAR 500, перший універсальний варильний апарат CARASTAR 500 для приготування желейної маси та маси типу ірису сполучено з витратною проміжною ємністю з мішалкою, яку з'єднано послідовно з ротаційно-поршневим насосом, фільтрувальними станціями і відливальною машиною поршневого типу KGM 1300P - Duplex, другий універсальний варильний апарат CARASTAR 500 для приготування цукрово-патокового сиропу для збивної маси сполучено з другою витратною проміжною ємністю з мішалкою, яку з'єднано послідовно з другим ротаційно-поршневим насосом, другими фільтрувальними станціями, проміжною ємністю з мішалкою та збивальною машиною TORNADO E1, до першого апарата CARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для дозування води, дозувальний клапан для дозування цукру, дозувальний клапан для дозування патоки, дозувальний клапан для дозування інвертного сиропу, дозувальний клапан для дозування жирового агента, дозувальний клапан для дозування згущеного молока, дозувальний клапан для дозування желеутворюючого агента, до другого апарата CARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для дозування води, дозувальний клапан для дозування цукру, дозувальний клапан для дозування патоки, дозувальний клапан для дозування желеутворюючого агента, причому два дозувальні клапани для дозування води з'єднані з трубопроводом для подання води, два дозувальні клапани для дозування цукру з'єднані з накопичувальною лійкою для цукру, два дозувальні клапани для дозування патоки - з насосом для перекачування патоки, дозувальний клапан для дозування інвертного сиропу з'єднано з насосом для перекачування інвертного сиропу, дозувальний клапан для дозування згущеного молока - з насосом для перекачування згущеного молока, дозувальний клапан для дозування жирового агента з'єднано з роторно-поршневим насосом для перекачування жирового агента, два дозувальні клапани для желеутворюючого агента з'єднані з роторно-поршневим насосом для перекачування желеутворюючого агента, який також з'єднано з змішувальною ємністю з водяною оболонкою і мішалкою для приготування желеутворюючого агента.

2. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що змішувальна ємність з'єднана з витратоміром для води та витратною ємністю желеутворюючого агента.

3. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що до відливальної машини поршневого типу KGM 1300P - Duplex підключено статичний змішувач, який з'єднано з односекційним насосом-дозатором для дозування розчину кислоти, трисекційним поршневим насосом-дозатором для дозування ароматизатора, розчину барвника, алкоголю, ємністю, що обладнано обігрівом, для дозування преміксу.

4. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що збивальна машина TORNADO E1 послідовно з'єднана з фільтром, поршневим насосом-дозатором і змішувальною ємністю з мішалкою для приготування розчину білка, а також збивальна машина TORNADO E1 з'єднана з поршневим односекційним насосом-дозатором для дозування кислоти, поршневим двосекційним насосом для дозування ароматизатора і розчину барвника та зі статичним змішувачем для розподілення смакових і ароматичних домішок у збивальній масі.

Текст

1. Технологічна лінія з виробництва начинкових мас для десертів кондитерських, що містить універсальний варильний апарат CARASTAR, проміжні ємності, дозувальні пристрої, трубопровід для подання води, накопичувальну лійку для цукру, вузол приготування жиру, вузол приготування желеутворювального розчину, проміжні резервуари, насоси, яка відрізняється тим, що додатково містить другий універсальний варильний апарат CARASTAR 500, перший універсальний варильний апарат CARASTAR 500 для приготування желейної маси та маси типу ірису сполучено з витратною проміжною ємністю з мішалкою, яку з'єднано послідовно з ротаційно-поршневим насосом, фільтрувальними станціями і відливальною машиною поршневого типу KGM 1300P - Duplex, другий універсальний варильний апарат CARASTAR 500 для приготування цукрово-патокового сиропу для збивної маси сполучено з другою витратною проміжною ємністю з мішалкою, яку з'єднано послідовно з другим ротаційно-поршневим насосом, другими фільтрувальними станціями, проміжною ємністю з мішалкою та збивальною машиною TORNADO E1, до першого апарата CARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для дозування води, дозувальний клапан для дозування цукру, дозувальний клапан для дозування патоки, дозувальний клапан для дозування інвертного сиропу, дозувальний клапан для дозування жирового агента, дозувальний клапан для дозування згущеного молока, дозувальний клапан для дозування желеутворюючого агента, до другого апарата CARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для дозування води, дозувальний клапан для дозування цукру, дозувальний клапан для дозування патоки, дозувальний клапан для дозування желеутворюючого агента, причому два дозувальні клапани U 2 (19) 1 3 16903 4 Відомо технологічну лінію для виробництва згущеного молока, дозувальний клапан для дозукондитерських виробів, що містить автоматичні вання жирового агента з'єднано з роторнорозважувально-змішувальні ємності AVTOGRAV, поршневим насосом для перекачування жирового насоси для подання жиру, фруктового пюре, патоагента, два дозувальні клапани для желеутворююки, згущеного молока, трубопровід для подання чого агента з'єднані з роторно-поршневим насосом води, накопичувальну лійку для цукру, станцію з для перекачування желеутворюючого агента, який приготування жиру, вузол приготування желеутвотакож з'єднано із змішувальною ємністю з водяною рювального розчину, проміжні резервуари з якіроболонкою і мішалкою для приготування желеутними мішалками, універсальний варильний апарат ворюючого агента. CARASTAR для приготування желейних мас, плівЗмішувальна ємність з'єднана з витратоміром кові варильні установки роторного типу для води та витратною ємністю желеутворюючого SUCROFILM, помадозбивальні машини MICRON, агента. відливальну головку [UA №9493, A23G 3/00, 2005]. До відливальної машини поршневого типу Зазначена технологічна лінія призначена для KGM 1300P-Duplex підключено статичний змішувиготовлення помадних цукерок. вач, який з'єднано з односекційним насосомВ основу корисної моделі поставлено задачу дозатором для дозування розчину кислоти, трисешляхом зміни та додавання нових вузлів створити кційним поршневим насосом-дозатором для дозутехнологічну лінію з виробництва начинкових мас вання ароматизатора, розчину барвника, алкогодля десертів кондитерських, розширюючи тим салю, ємністю, що обладнано обігрівом, для мим асортимент продукції. дозування преміксу. Поставлену задачу вирішують тим, що техноЗбивальна машина TORNADO E1 послідовно логічна лінія з виробництва начинкових мас для з'єднана з фільтром, поршневим насосомдесертів кондитерських, що містить універсальний дозатором і змішувальною ємністю з мішалкою варильний апарат CARASTAR, проміжні ємності, для приготування розчину білка, а також збивальдозувальні пристрої, трубопровід для подання на машина TORNADO E1 з'єднана з поршневим води, накопичувальну лійку для цукру, вузол приодносекційним насосом-дозатором для дозування готування жиру, вузол приготування желеутворюкислоти, поршневим двосекційним насосом для вального розчину, проміжні резервуари, насоси, дозування ароматизатора і розчину барвника та зі згідно з корисною моделлю, містить два універсастатичним змішувачем для розподілення смакових льні варильні апарати CARASTAR 500, перший і ароматичних домішок у збивальній масі. варильний апарат CARASTAR 500 для приготуТехнологічна лінія, яка заявляється, дозволяє вання желейної маси та маси типу ірису сполучено виготовляти желейну начинку, начинку типу ірису з витратною проміжною ємністю з мішалкою, яку та збивну масу, які використовують як начинку для з'єднано послідовно з ротаційно-поршневим насодесерту кондитерського і для його декорування. сом, фільтрувальними станціями і відливальною Така технологічна лінія дозволяє розширити машиною поршневого типу KGM 1300P-Duplex, асортимент продукції. другий універсальний варильний апарат Корисна модель пояснюється схемою, де зоCARASTAR 500 для приготування цукровображена технологічна лінія з виробництва начинпатокового сиропу для збивної маси сполучено з кових мас для десертів кондитерських. другою витратною проміжною ємністю з мішалкою, Технологічна лінія містить перший універсальяку з'єднано послідовно з другим ротаційноний варильний апарат CARASTAR 500 1 для припоршневим насосом, другими фільтрувальними готування желейної маси та маси типу ірису і друстанціями, проміжною ємністю з мішалкою та збигий універсальний варильний апарат CARASTAR вальною машиною TORNADO E1, до першого 500 2 для приготування цукрово-патокового сироCARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для пу для збивальної маси. CARASTAR 500 1 і дозування води, дозувальний клапан для дозуванCARASTAR 500 2 сполучено відповідно з витратня цукру, дозувальний клапан для дозування патоними проміжними ємностями 3, 4 з мішалками. ки, дозувальний клапан для дозування інвертного Витратну проміжну ємність 3 з'єднано послідосиропу, дозувальний клапан для дозування жировно з ротаційно-поршневим насосом 5, фільтрувавого агента, дозувальний клапан для дозування льними станціями 6 і відливальною машиною 7 згущеного молока, дозувальний клапан для дозупоршневого типу KGM 1300Р - Duplex. вання желеутворюючого агента, до другого Витратну проміжну ємність 4 з'єднано послідоCARASTAR 500 підведені дозувальний клапан для вно з ротаційно-поршневим 8 насосом, фільтрувадозування води, дозувальний клапан для дозуванльними станціями 9, проміжною ємністю 10 з міня цукру, дозувальний клапан для дозування патошалкою та збивальною машиною 11 TORNADO El. ки, дозувальний клапан для дозування желеутвоДо CARASTAR 500 1 підведені дозувальні рюючого агента, причому два дозувальні клапани клапани вагового пристрою: дозувальний клапан для дозування води з'єднані з трубопроводом для 12 для дозування води, дозувальний клапан 13 подання води, два дозувальні клапани для дозудля дозування цукру, дозувальний клапан 14 для вання цукру з'єднані з накопичувальною лійкою дозування патоки, дозувальний клапан 15 для додля цукру, два дозувальні клапани для дозування зування інвертного сиропу, дозувальний клапан 16 патоки - з насосом для перекачування патоки, додля дозування жирового агента, дозувальний клазувальний клапан для дозування інвертного сиропан 17 для дозування згущеного молока, дозувапу з'єднано з насосом для перекачування інвертльний клапан 18 для дозування желеутворюючого ного сиропу, дозувальний клапан для дозування агента. згущеного молока - з насосом для перекачування До CARASTAR 500 2 підведені дозувальні 5 16903 6 клапани вагового пристрою: дозувальний клапан машини 7, а з ємності 36 дозують премікс. Смакові 19 для дозування води, дозувальний клапан 20 та ароматичні домішки дозують безпосередньо в для дозування цукру, дозувальний клапан 21 для трубопроводі перед статичним змішувачем 33, дозування патоки, дозувальний клапан 22 для доякий їх рівномірного розподіляє. зування желеутворюючого агента. Для приготування желейної начинки в універДозувальні клапани 13 і 20 з'єднані з накописальний варильний апарат CARASTAR 500 1 в чувальною лійкою 23 для цукру, дозувальні клапаавтоматичному режимі через дозувальний клапан ни 14 і 21 - з насосом 24 для перекачування пато12 від трубопроводу 32 подають воду, через дозуки, дозувальний клапан 15 з'єднано з насосом 25 вальний клапан 13 від накопичувальної лійки 23 для перекачування інвертного сиропу, дозувальподають цукор, через дозувальний клапан 18 за ний клапан 17 - з насосом 26 для перекачування допомогою роторно-поршневого насоса 28 перезгущеного молока. Дозувальний клапан 16 з'єднакачують желеутворюючий агент, який готують у но з роторно-поршневим насосом 27 для переказмішувальній ємності 29 з водяною оболонкою і чування жирового агента. Дозувальні клапани 18 і мішалкою. Воду у змішувальну ємність 29 подають 22 з'єднані з роторно-поршневим насосом 28 для за допомогою витратоміра 30, решту компонентів перекачування желеутворюючого агента, який вносять вручну. Приготований желеутворюючий також з'єднано з змішувальною ємністю 29 з водяагент за допомогою роторно-поршневого насоса ною рубакою і мішалкою для приготування желеу27 перекачують у витратну ємність 31 або до дотворюючого агента. Змішувальна ємність 29 з'єдзуючого клапана 18. нана з витратоміром 30 для води та витратною Приготовану желейну масу з CARASTAR 500 1 ємністю 31 желеутворюючого агента. Дозувальні подають у витратну проміжну ємність 3, звідки за клапани 12 і 19 з'єднані з трубопроводом 32 для допомогою ротаційно-поршневого насоса 5 через подання води. фільтрувальні станції 6 - до відливальної машини До відливальної машини 7 підключено статич7 поршневого типу KGM 1300Р-Duplex. За допомоний змішувач 33, який з'єднано з односекційним 34 гою трисекційного 35 поршневого насоса-дозатора насосом-дозатором, трисекційним 35 поршневим дозують ароматизатор і розчин барвнику до відлинасосом-дозатором для дозування ароматизатора, вальної машини 7, а за допомогою поршневого розчину барвника, алкоголю, ємністю 36, що ободносекційного насоса-дозатора 34 дозують розладнано обігрівом, для дозування преміксу. чин кислоти. Смакові та ароматичні домішки дозуЗбивальна машина 11 TORNADO E1 послідоють безпосередньо в трубопроводі перед статичвно з'єднана з фільтром 37, поршневим насосомним змішувачем 33, який їх рівномірно розподіляє. дозатором 38 і змішувальною ємністю 39 з мішалДля приготування збивної маси в універсалькою для приготування розчину білка. Збивальна ний варильний апарат CARASTAR 500 2 в автомамашина 11 TORNADO E1 також з'єднана з порштичному режимі через дозувальний клапан 19 від невим односекційним насосом-дозатором 40 для трубопроводу 32 подають воду, через дозувальдозування кислоти, поршневим двосекційним наний клапан 20 від накопичувальної лійки 23 дозусосом 41 для дозування ароматизатора і розчину ють цукор, через дозувальний клапан 21 за допобарвника та зі статичним змішувачем 42 для розмогою насоса 24 подають патоку, через поділення смакових і ароматичних домішок у збидозувальний клапан 22 за допомогою роторновальній масі. поршневого насоса 28 подають желеутворюючий Технологічна лінія призначена для приготуагент, який готують у змішувальній ємності 29 з вання начинкових мас: желейної начинки, начинки водяною оболонкою і мішалкою. Воду у змішуватипу ірису і збивальної маси. льну ємність 29 подають за допомогою витратоміТехнологічна лінія працює наступним чином. ра 30, решту компонентів вносять вручну. ПригоДля приготування начинки типу ірису в універтований желеутворюючий агент за допомогою сальний варильний апарат CARASTAR 500 1 в роторно-поршневого насоса 27 перекачують у виавтоматичному режимі через дозувальний клапан тратну ємність 31 або до дозуючого клапана 22. 12 від трубопроводу 32 подають воду, через дозуПриготований цукрово-патоковий сироп з вальний клапан 13 від накопичувальної лійки 23 CARASTAR 500 2 подають у витратну проміжну подають цукор, через дозувальний клапан 14 за ємність 4, звідки за допомогою ротаційнодопомогою насоса 24 подають патоку, через дозупоршневого насоса 8 через фільтрувальні станції вальний клапан 15 за допомогою насоса 25 пода9 - в проміжну ємність з мішалкою 10, а потім по ють інвертний сироп, через дозувальний клапан 17 трубопроводу - до збивальної машини 11 за допомогою насоса 26 подають згущене молоко, TORNADO E1, куди також подають піноутворювачерез дозувальний клапан 16 за допомогою ротольний розчин зі змішувальної ємності 39 з мішалрно-поршневого насоса 27 подають жировий кою за допомогою поршневого насоса-дозатора 38 агент. і через фільтр 37. В CARASTAR 500 1 сироп для отримання маси За допомогою двосекційного 41 поршневого типу ірису уварюють. Уварену масу подають у винасоса-дозатора дозують ароматизатор і розчин тратну проміжну ємність 3, звідки за допомогою барвнику у збивну масу, а за допомогою поршнеротаційно-поршневого насоса 5 через фільтрувавого односекційного насоса-дозатора 40 дозують льні станції 6 - до відливальної машини 7 поршнерозчин кислоти. Смакові та ароматичні домішки вого типу KGM 1300Р - Duplex. За допомогою тридозують безпосередньо в трубопроводі перед стасекційного 35 поршневого насоса-дозатора тичним змішувачем 42, який їх рівномірно розподідозують ароматизатор і алкоголь до відливальної ляє. 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 16903 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Processing line for production of stuffing masses for confectionery desserts

Автори англійською

Lohvinov Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Технологическая линия по производству начиночных масс для десертов кондитерских

Автори російською

Логвинов Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/02

Мітки: лінія, мас, виробництва, начинкових, десертів, технологічна, кондитерських

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-16903-tekhnologichna-liniya-z-virobnictva-nachinkovikh-mas-dlya-desertiv-konditerskikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Технологічна лінія з виробництва начинкових мас для десертів кондитерських</a>

Подібні патенти