Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну, що містить датчик, з’єднаний з процесором, вихід якого з’єднаний з входом радіопередавача, який відрізняється тим, що пристрій містить з’єднані з тілом людини і виконані у вигляді окремого блока процесор, радіопередавач, кнопку для подавання сигналу тривоги, та як датчик - акселерометр (датчик рухальної активності), при цьому вихід радіопередавача по радіолінії зв’язаний з розміщеним окремо приймачем-передавачем, підключеним до загальновживаної мережі телефонного зв’язку.

Текст

Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну, що містить датчик, 3 тів датчику. Також критичний стан може наступити без суттєвої зміни показників розміщення людини по відношенню до зазначеного сидіння крісла. Відомий пристрій для попередження про небезпеку водія механічного транспортного засобу при втраті їм активності [див. патент Росії №2111133, МПК В60К28/06, дата публікації 1998.05.20] який містить датчик, який закріплюється на мочці вуха водія за допомогою причеплення й складається з мініатюрного джерела світла й фотоприймача, розташовуваних по обох сторони мочки. Зміни насиченості крові в кровоносних посудинах мочки перетворяться в електричні сигнали. В електронному блоці за допомогою частотного компаратора виробляється оцінка частоти пульсу, а за допомогою лічильника відображається поточне значення частоти за значенням якої встановлюється втрата активності та здійснюється подача попереджувального сигналу. Недоліком такого пристрою є його низькі експлуатаційні якості, пов’язані з тим, що жорстке приєднання елементів датчика на тілі призводить до незручностей для людини. При тривалому носінні такого пристрою людина буде відчувати дискомфорт. Відома система контролю стану водія [див. патент Росії №2034724, МПК B60Q9/00, дата публікації 1995.05.10]. Пристрій містить датчик положення голови водія, з оптичним відбивачем, установлений на лобовому склі транспортного засобу, і трьома оптронами, установленими в підголівнику таким чином, що крайні оптрони розміщені відповідно напроти лівої й правої мочки вуха, а центральний оптрон - на рівні верхівки голови водія. Відома також аналогічна система контролю стану пілота [див. Кукушкин Ю.А., Сухолитко Β.Α., Усов В.М. и др. Автоматическая система поддержки принятия решений о соответствии средств защиты летчика от воздействия высотного фактора полета // Человек в измерениях XX века. Прогресс Человечества в 20-м веке. Среда обитания человека в авиации. -М., Кировоград: Издательство МАКЧАК. -2002. -том 4, C.101-105] Відома система контролю стану пов’язана з об’єктами навколишнього середовища зокрема з окремими елементами датчиків вертикального положення його голови зокрема трьома оптронами які розміщуються в певних місцях і може виконувати свої функції в умовах обмеженого розміщення людини по відношенню до зазначених елементів датчиків. Недоліком такої системи є те, що її використання для конкретної людини суттєво обмежується в просторі. Система має вузьку зону обслуговування тому, що критичний стан людини може наступати поза межами розміщення елементів датчиків. Також критичний стан може наступити без суттєвої зміни показників вертикального положення голови. Відома система контролю стану людини [див. патент Росії №2197895, МПК А61В5/18, дата публікації 2003.02.10] яка містить випромінювачі тестсигналу, основний і додатковий приймачі тестсигналу, блок обробки інформації, передавач сигналу тривоги й автономне джерело живлення. Ці 15191 4 елементи розміщені на поверхні або усередині офтальміческої контактної лінзи в її периферичній частині. Кількість випромінювачів і приймачів тестсигналу обрано однаковим. Пристрій містить також приймач-передавач сигналу тривоги, розміщений поза оком контрольованої людини. Випромінювані тест-сигнали направляють, наприклад, уздовж внутрішньої поверхні очного віка, при цьому коли очне віко закрите, змінюється коефіцієнт переломлення зовнішнього шару поширення тест-сигналу, наприклад хвилеводу, що приводить до загасання тест-сигналу. Недоліком такого пристрою є його низькі експлуатаційні якості, пов’язані з тим, що розміщення елементів датчика на тілі ока призводить до незручностей для людини. При тривалому носінні такого пристрою людина буде відчувати дискомфорт. Відомий пристрій системи порятунку водія транспорту в екстремальних ситуаціях [див. патент Росії №2264235, МПК А61К33/00, дата публікації 2005.11.20] який включає датчик критичного стану водія транспорту шляхом формування команд з застосуванням безконтактного знімання інформації з показників вертикального положення його голови, з’єднаний з блоком бортового апаратно програмного комплексу зв’язаного з бортовою радіостанцією. Відомий пристрій пов’язаний об’єктами навколишнього середовища водія зокрема з окремими елементами датчиків вертикального положення його голови які розміщуються в певних місцях і може виконувати свої функції в умовах обмеженого розміщення людини по відношенню до зазначених датчиків. Недоліком використання такого пристрою для конкретної людини те, що його використання суттєво обмежується в просторі. Пристрій має вузьку зону обслуговування тому, що критичний стан людини може наступати поза межами розміщення функціональних елементів датчиків. Слід також врахувати що критичний стан може наступити без суттєвої зміни показників вертикального положення голови. В основу розробки пристрою для індикації стану людини та сигналізації про його зміну покладено задачу удосконалення пристрою, в якому шляхом додавання нових елементів та раціонального формування та розміщення його блоків та новому алгоритму їх роботи забезпечується принципово нові функціональні можливості, а саме, забезпечується індикація додаткової ознаки життєдіяльності - рухальної активності та функція сигналізації про погіршення фізіологічного стану людини, у тому числі - не автоматичної, а натисненням на кнопку для подавання сигналу тривоги. При цьому зона використання пристрою суттєво розширюється. Це є дуже актуальним у багатьох випадках, тому, що настання невідповідного умовам виконання роботи стану людини не обмежується межами розміщення стаціонарних елементів датчиків. Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну містить датчик, з’єднаний з процесором, вихід якого з’єднаний з входом радіопередавача. 5 Новим у пристрої є те, що він містить з’єднані з тілом людини і виконані у вигляді окремого блоку процесор, радіопередавач, кнопку для подавання сигналу трвоги, та в якості датчика акселерометр (датчик рухальної активності), при цьому вихід радіопередавача, по радіолінії зв’язаний з розміщеним окремо приймачем-передавачем, підключеним до загальновживаної мережі телефонного зв’язку. Такий пристрій забезпечує індикацію стану людини та сигналізацію на обрані телефони в широкому просторовому діапазоні. Показники рухальної активності це достатньо ємкий показник різних станів людини і в застосованому процесорі ці показники можуть бути запрограмовані для різних певних обставин. Внаслідок використання зазначеної сукупності ознак забезпечується принципово нові функціональні можливості, а саме, забезпечується індикація додаткової ознаки життєдіяльності - рухальної активності та вводиться функція сигналізації про погіршення фізіологічного стану людини, у тому числі - не автоматичної, а натисненням на кнопку для подавання сигналу трвоги. Це є важливою особливістю пристрою, що дозволяє використовувати його як для автоматичної, так і для ручної сигналізації про погіршення фізіологічного стану людини. В зв’язку з викладеним, сфера використання запропонованого пристрою є досить широкою. Це є суттєвою перевагою такого пристрою тому, що до нього практично не існувало надійних та компактних пристроїв для сигналізації про погіршення фізіологічного стану людини. Суть корисної моделі, що заявлено, ілюструється прикладом виконання, зображеним на кресленні. На Фіг.1 зображено функціональну схему пристрою. Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну містить корпус, в якому розміщені всі елементи „блоку на людині”: Датчик акселерометр (датчик рухальної активності) 1, кнопка для подавання сигналу тривоги 2, процесор 3, радіопередавач 4, джерело живлення 5, а також розміщений окремо приймач-передавач 6, що підключений до загальновживаної мережі телефонного зв’язку. Електричні виходи датчика акселерометру (датчик рухальної активності) 1 та кнопки для подавання сигналу тривоги 2 з’єднані з процесором 3, вихід якого з’єднаний з входом радіопередавача 4, що по радіолінії зв’язаний з приймачемпередавачем 6, при цьому датчик 1, процесор 3, радіопередавач 4 отримують живлення від джерела 5. Процесор 3 в прикладі запрограмований таким чином, що видає команду про погіршення фізіологічного стану людини у випадках: - натиснення на кнопку для подавання сигналу трвоги; - падіння людини; - відсутності рухальної активності людини протягом визначеного тривалого часу (наприклад - 1-х години). „Блок на людині” виконують у герметичному 15191 6 щодо проникнення води корпусі і розміщують на тулубі людини, наприклад, на ремінці на шиї. Конструктивне виконання зазначених вище складових частин пристрою загальновідоме в приладобудуванні та машинобудуванні. Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну працює наступним чином. „Блок на людині” розміщують на тулубі людини, наприклад, на ремінці на шиї і вмикають. Датчик акселерометр (датчик рухальної активності) 1 має два електричних виход, на яких, за умови відповідних рухів людини, присутні сигнали, що відповідають рухальній активності (на виході „А”) та падінню (на виході „Б”). Оскільки за умови нормального фізіологічного стану людина періодично рухається, навіть уві сні, процесор не видає на виході ніякої команди. Функціонування „Блоку на людині” продовжується доти, доки вистачає заряду у джерелі живлення. Тому його періодично замінюють. Таким чином, завдяки малим розмірам і вазі, а також герметичності, „блок на людині” знаходиться на ній постійно і практично не заважає їй у повсякденному житті. У випадку падіння людини, на виході датчика 1 з’являється сигнал, що сприймається процесором 3, який видає відповідну команду радіопередавачу 4 на посилку в ефір сигналу про погіршення фізіологічного стану людини. Цей сигнал сприймається приймальною частиною приймача-передавача 6, і забезпечує передачу передавальною частиною 6 в ефір сигналу дозвону на раніше визначені номери телефонів, з можливістю дозвону по дротовим лініям зв’язку. У випадку поступового погіршення стану людини, вона натискає кнопку для подавання сигналу трвоги 2, сигнал про це сприймається процесором 3. Подальша робота пристрою відбувається таким же чином, як і у випадку спрацювання датчика 1. У випадку знедвиження людини протягом визначеного тривалого часу, відповідний вхід процесора не активується, і, завдяки відповідному його програмуванню, він видає відповідну команду радіопередавачу 4 на посилку в ефір сигналу про зміну стану людини. Подальша робота пристрою відбувається таким же чином, як і у випадку спрацювання датчика 1 або натиснення кнопки для подавання сигналу тривоги. Функції датчика акселерометра 1 можуть виконуватися блоком, що описаний у [патенті України №5068 „Пристрій для запобігання травмування голови людини при падінні”, дата публікації: 15.02.2005р.] або акселерометром типу Micromachined. У якості процесора 3 може бути використаний цифровий сигнальний процесор для систем управління TEXAS INSTRUMENTS серії С2000. Функції радіопередавача 4 можуть виконуватися модульним передавачем RTFQ1 або RTFQ2, що працює з частотною модуляцією у фіксованих частотних діапазонах 315, 433,92 або 868,35МГц. Функції приймача-передавача 6 може бути використаний GSM/GPRS-модуль WISMO QUIK Q2406-C, що підтримує передачу даних в режимах GSM і GPRS. Конструктивне та схемотехнічне виконання 7 15191 елементів „блоку на людині” та приймачапередавача 6 загальновідоме в сучасній електроніці. Таким чином, пропонований пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну, за рахунок нових ознак його конструкції та можли Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 8 востей програмування параметрів і умов формування вихідного сигналу має досить широку сферу застосування у повсякденному житті, і може бути застосований в різних системах безпосереднього впливу на надійність роботи технічних систем та на якість життя та здоров’я людей. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for indicating the state and warning about the state of a human being

Автори англійською

Kanevskyi Valerii Oleksandrovych, Kanevskyi Valerii Оlекsаndrоvусh, Kapustyn Volodymyr Oleksandovych, Solodovnykov Volodymyr Illich

Назва патенту російською

Устройство для индикации состояния и сигнализации о состоянии человека

Автори російською

Каневский Валерий Александрович, Капустин Владимир Александрович, Солодовников Владимир Ильич

МПК / Мітки

МПК: B64D 45/00, H04M 11/00, B60K 28/00, A62B 33/00, B63J 3/00

Мітки: людини, зміну, пристрій, сигналізації, індикації, стану

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-15191-pristrijj-dlya-indikaci-stanu-lyudini-ta-signalizaci-pro-jjogo-zminu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для індикації стану людини та сигналізації про його зміну</a>

Подібні патенти