Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з круговими опорними елементами, який відрізняється тим, що містить кругові порожнини пірамідальної форми.

Текст

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з круговими опорними елементами, який відрізняється тим, що містить кругові порожнини пірамідальної форми. (19) (21) u200510215 (22) 31.10.2005 (24) 17.04.2006 (46) 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. (72) Тімченко Радомир Олексійович, Крішко Дмитро Анатолійович, Васильченко Володимир Воло 3 плиту з круговими опорними елементами. Відповідно до корисної моделі кругові порожнини, пірамідальної форми забезпечують утворення ущільненого ядра визначеної величини і здійснюють перерозподіл тиску на основу. Заявлена корисна модель ілюструється малюнками, де: на Фіг.1 зображений фундаменту будинку, споруди; на Фіг.2 - вид А з Фіг.1; на Фіг.3 - вузол А з Фіг.1; на Фіг.4 - перетин А-А на Фіг.3. Запропонований фундамент будинку, споруди складається з плити 1, що включає в себе кругові опорні елементи 2. Ґрунт 3 впроваджений у пірамідальні порожнини 4 на глибину h і контактує з опорними призматичними ділянками 5 бічних граней 6 пірамідальних порожнин 4. Кругові опорні елементи 2 містять порожнини 4, що мають повну глибину Н і виконані у виді пірамід з бічними гранями 6 і основами 7. Грані 6 утворять ребра 8 у площині основ 7, що і складають поверхню огинаючих кругових опорних елементів 2. Заявлена корисна модель реалізує себе в такий спосіб. Робота даної конструкції полягає в обмеженні (запобіганні) абсолютних і (чи) відносних переміщень фундаменту і надфундаментної конструкції такими межами, при яких гарантується нормальна експлуатація споруди і не знижується його довговічність. Впливу від нерівномірних осідань фундаменту, викликаних природною неоднорідністю ґрунту, не сумуются з впливами від скривлення основи, викликаного підробітком, унаслідок того, що підробітка відбувається під час експлуатації будинків після стабілізації будівельних осідань. На площадках, складених просадними ґрунтами, конструкції будівель і споруд повинні проектуватися з врахуванням можливого спільного впливу на них деформацій від підробітки й осідань. Задача розрахунку круглих фундаментних плит з урахуванням особливостей деформації залізобетону і ґрунту в зусиллях нерівномірних деформацій основи є геометрично і фізично нелінійною. Вона не лінійна геометрично, оскільки наперед невідомо геометричне місце контакту основи з підошвою фундаменту і фізично через нелінійні пластичні деформації матеріалів. При розрахунку круглих фундаментів (ширини і зовнішнього діаметра кільця) спільна робота їх з основами внутрішньокільцевого простору звичайно в облік не береться. Це можливо тоді, коли діаметрально протилежні ділянки круглого фундаменту видалені настільки, що не викликають взаємного впливу через ґрунт основи. Якщо ж внутрішній діаметр круглого фундаменту менше ніж півтори його ширини, то ці долі впливають один на одного настільки, що в проміжку між ними в основах виникає арочний ефект у вигляді розвантажуючого ґрунтового купола і його обов'язково потрібно враховувати не тільки при підрахунку ширини і внутрішнього діаметра круглого фундаменту, але і визначенні граничного навантаження. Розрахунок круглого фундаменту обчислюють, спираючись на введені геометричні параметри (Н, d1 ) конструктивного рішення, по формулам: - площу фундаменту F: 13795 4 F m 1 2 H2 tg2 d1 H tg 1 H tg 2 2 (2m 1) H d1 tg - діаметр фундаменту D: 1 D 2 d1 m H tg 2 m 1 , де Н - глибина порожнини опорного елементу; d1 - ширина опорного елементу; d1+2.H.tg - ширина порожнини опорного елементу; m.d1 - кількість опорних елементів; (m-1).(d1+2.H.tg ) - кількість порожнин між опорними елементами. У процесі прояву нерівномірних вертикальних переміщень над будинком, спорудою, на його окремих кругових опорних елементах 2 навантаження зростає, але контактний тиск вище граничного вирости не може і внаслідок цього на цих ділянках йде інтенсивне врізання кругових опорних елементів 2 у грунт 3 основи 7. При цьому силове навантаження знову перерозподіляється: на ділянках з великими значеннями і підвищеними переміщеннями кругових опорних елементів 2 зменшується; на ділянках з меншими значеннями і незначними переміщеннями кругових опорних елементів 2 збільшується. Таким чином, здійснюється процес саморегулювання контактних тисків по ребрах 8 кругових опорних елементів 2. Усе це дозволяє: згладити на конструкціях нерівномірності деформацій ґрунтів 3 основи, згладжувати піки концентрацій зусиль у підземних конструкціях і знизити величини зусиль у надземних конструкціях. В остаточному підсумку, коли дія нерівномірних вертикальних переміщень закінчується, усі кругові опорні елементи 2 фундаменти займають по висотних оцінках новий стійкий стан статичної рівноваги, а розподіл силового навантаження по будинку, споруді і контактним тискам на опорних призматичних ділянках 5 бічних граней 6 тяжіє до початкового стану з урахуванням виправлень на ущільнення ґрунту і зміна фактичних площ опорних призматичних ділянок 5. При повторному прояві нерівномірних вертикальних переміщень під будинком, спорудою, картина роботи окремих кругових опорних елементів 2 повторюється відповідно до конкретної нової схеми перерозподілу навантажень. При цьому з кожним процесом у порожнині 4 процеси саморегулювання, що вирівнює, можливі доти, поки в порожнинах 4 мається вільні від ґрунту 3 об'єми. У зв'язку з постійним збільшенням навантажень на фундаменти внаслідок росту поверховості, прольотів будинків і навантажень від устаткування, висоти споруд баштового типу, упровадження напружено розтягнутих конструкцій і інших принципово нових рішень, а також у зв'язку з освоєнням територій, складених слабкими ґрунтами, що вважалися раніш непридатними для будівництва, запропонований фундамент максимально знижує витрати матеріалів, трудовитрат і вартості при належній надійності і довговічності. 5 13795 6 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 13795 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basement of building, construction

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych, Krishko Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Фундамент здания, сооружения

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич, Кришко Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 27/00

Мітки: будівлі, фундамент, споруди

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-13795-fundament-budivli-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фундамент будівлі, споруди</a>

Подібні патенти