Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи, яка містить основу у вигляді підковоподібної пластини, ручку, прикріплену до основи, зовнішній та внутрішній борти, прикріплені до зовнішнього та внутрішнього торців основи перпендикулярно їй та принаймні один вставний елемент, яка відрізняється тим, що принаймні одна ділянка внутрішнього або зовнішнього борта виконана двошаровою, причому фрагмент цієї ділянки з боку міжбортового простору виконаний із еластичного матеріалу, а між еластичною та жорсткою ділянками розташований вставний елемент.

2. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи за п. 1, яка відрізняється тим, що вставний елемент виготовлений у вигляді прямокутної пластини, форма якої відповідає формі двошарової ділянки борта.

3. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи за п. 2, яка відрізняється тим, що торці вставного елемента, перпендикулярні основі, виконані стоншеними.

Текст

Реферат: Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи містить основу у вигляді підковоподібної пластини, ручку, прикріплену до основи, зовнішній та внутрішній борти, прикріплені до зовнішнього та внутрішнього торців основи перпендикулярно їй та принаймні один вставний елемент. При цьому принаймні одна ділянка внутрішнього або зовнішнього борта виконана двошаровою, причому фрагмент цієї ділянки з боку міжбортового простору виконаний із еластичного матеріалу, а між еластичною та жорсткою ділянками розташований вставний елемент. UA 123191 U (12) UA 123191 U UA 123191 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ортопедичної стоматології і може бути застосована для зняття відбитків зубних рядів нижніх щелеп. Відома ложка для зняття відбитків зубних рядів нижніх щелеп, яка містить лоток, який складається із жорсткої основи у вигляді підковоподібної пластини, зовнішній та внутрішній борти, приєднані до основи з утворенням жолоба, в якому розташовують відбиткову масу, ручку, прикріплену до лотка. Вздовж нижнього краю ручки виконано периферичний виступ, ложка містить також додаткові ребра жорсткості, одне з яких виконане у вигляді припливу по верхньому краю внутрішнього борта, а інше розташоване між ручкою та корпусом ложки [1]. Конструкція ложки забезпечує підвищення жорсткості, що зменшує ризик деформації відбитку. Недоліком описаної ложки є недостатньо раціональне використання відбиткового матеріалу. Відомий також пристрій для зняття відбитків нижньої щелепи, який містить основу у вигляді підковоподібної пластини, ручку, прикріплену до основи, зовнішній та внутрішній борти, прикріплені до зовнішнього та внутрішнього торців основи перпендикулярно їй, вставні елементи, кожен з яких має форму частини міжбортового простору, а висота менша висоти бортів, одна з поверхонь кожного із вставних елементів є плоскою і в робочому стані контактує з внутрішньою поверхнею основи, на внутрішньому та зовнішньому бортах виконано групу отворів, які розташовані у верхніх частинах бортів на однаковій віддалі від основи, кожен отвір у внутрішньому борту розташований навпроти відповідного отвору зовнішнього борта, а на бокових сторонах вставних елементів виготовлені виступи, розміри яких аналогічні розмірам отворів у бортах. Виступи на вставних елементах розташовані на віддалі, яка становить 0,2-0,5 діаметра отворів. На внутрішньому та зовнішньому бортах виконані вертикальні прорізи [2]. Конструкція описаного пристрою забезпечує підвищення якості відбитків та зменшення витрат відбиткового матеріалу. Недоліком описаної відбиткової ложки є недостатньо раціональне використання відбиткового матеріалу при наявності значного простору між зубним рядом та бортами ложки. Задачею корисної моделі є зменшення витрат відбиткового матеріалу при отриманні відбитків зубних рядів нижніх щелеп. Поставлена задача вирішується таким чином, що у ложці для зняття відбитків нижньої щелепи, яка містить основу у вигляді підковоподібної пластини, ручку, прикріплену до основи, зовнішній та внутрішній борти, прикріплені до зовнішнього та внутрішнього торців основи перпендикулярно їй та принаймні один вставний елемент, згідно з корисною моделлю, принаймні одна ділянка внутрішнього або зовнішнього борта виконана двошаровою, причому фрагмент цієї ділянки з боку міжбортового простору виконаний із еластичного матеріалу, а між еластичною та жорсткою ділянками розташований вставний елемент. У варіанті корисної моделі вставний елемент виготовлений у вигляді прямокутної пластини, форма якої відповідає формі двошарової ділянки борта, а торці вставного елемента, розташовані перпендикулярно площині основи, виконані стоншеними. У багатьох випадках ширина зубного ряду значно менша ширини міжбортового простору, що обумовлює перевитрату відбиткового матеріалу. Розміщення вставних елементів вздовж бортів зменшує об'єм міжбортового простору, а вибір місця їх розташування дає змогу врахувати особливості будови щелепи пацієнта, що розширяє функціональні можливості відбиткової ложки. На креслені представлено конструкцію запропонованої ложки для зняття відбитків нижньої щелепи. Ложка включає основу 1 з прикріпленими до неї внутрішнім 2 та зовнішнім 3 бортами та ручку 4. На окремих ділянках частини бортів виконані двошаровими, причому внутрішні шари 5 виготовлені із еластичного матеріалу і здатні прогинатись, утворюючи порожнини, в яких розташовують вставні елементи 6. У конкретному виконанні експериментальний зразок запропонованої ложки виготовлено із металічного сплаву, а еластичні фрагменти двошарових ділянок бортів виготовлені із гуми з гофрованою поверхнею для утримання відбиткової маси та вставних елементів. Випробування експериментального зразка показали, що застосування запропонованої ложки дає змогу більш раціонально використовувати відбитковий матеріал, а також розширяє функціональні можливості ложки шляхом коригування форми та розмірів міжбортового простору. Джерела інформації: 1. Патент РФ № 2449762, МПК А61С 9/00, опубл. 10.05.2012, бюл. № 9. 2. Патент України на корисну модель № 119179, МПК А61С 9/00, опубл. 11.09.2017, бюл. № 17. 1 UA 123191 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи, яка містить основу у вигляді підковоподібної пластини, ручку, прикріплену до основи, зовнішній та внутрішній борти, прикріплені до зовнішнього та внутрішнього торців основи перпендикулярно їй та принаймні один вставний елемент, яка відрізняється тим, що принаймні одна ділянка внутрішнього або зовнішнього борта виконана двошаровою, причому фрагмент цієї ділянки з боку міжбортового простору виконаний із еластичного матеріалу, а між еластичною та жорсткою ділянками розташований вставний елемент. 2. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи за п. 1, яка відрізняється тим, що вставний елемент виготовлений у вигляді прямокутної пластини, форма якої відповідає формі двошарової ділянки борта. 3. Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи за п. 2, яка відрізняється тим, що торці вставного елемента, перпендикулярні основі, виконані стоншеними. Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 9/00

Мітки: нижньої, відбитків, щелепи, ложка, зняття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123191-lozhka-dlya-znyattya-vidbitkiv-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ложка для зняття відбитків нижньої щелепи</a>

Подібні патенти