Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту, що включає математичну обробку результатів клінічних та біохімічних досліджень, який відрізняється тим, що проводять біохімічні аналізи крові та сечі, на основі яких отримують значення ліпази крові та амілази сечі, обчислюють значення виразу 2586´час до госпіталізації-1176´ліпаза крові-1152´амілаза сечі-59136, і при від'ємному значенні прогнозують тяжкий перебіг гострого панкреатиту, а при додатному значенні прогнозують легкий перебіг гострого панкреатиту.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту шляхом математичної обробки результатів клінічних та біохімічних досліджень. Проводять біохімічні аналізи крові та сечі, на основі яких отримують значення ліпази крові та амілази сечі. Обчислюють значення виразу 2586час до госпіталізації-1176ліпаза крові-1152амілаза сечі-59136, і при від'ємному значенні прогнозують тяжкий перебіг гострого панкреатиту, а при додатному значенні прогнозують легкий перебіг гострого панкреатиту. UA 123173 U (12) UA 123173 U UA 123173 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту та його ускладнень. Лікування хворих на гострий панкреатит базується на первинній оцінці тяжкості захворювання. тяжкий перебіг гострого панкреатиту зустрічається у 20-30 % таких хворих і характеризується затяжним розвитком, поліорганною недостатністю та панкреонекрозом. Раннє прогнозування виникнення ускладнень у хворих на гострий панкреатит є запорукою адекватного вибору тактики лікування таких хворих. Як правило, як маркери тяжкості захворювання використовуються прогностичні системи з чутливістю близько 70 %. На даний час не існує єдиної оптимальної методики оцінки тяжкості перебігу гострого панкреатиту. Це робить актуальним пошук нових, інформативних діагностичних параметрів гострого панкреатиту та його ускладнень. Аналогом корисної моделі є спосіб прогнозування тяжкості хворих на гострий панкреатит [Спосіб прогнозування тяжкості хворих на гострий панкреатит: пат. 78641 Україна. № u201211245; заявл. 28.09.2012; опубл. 25.03.2013, бюл. № 6], в якому одночасно визначають кількість балів за шкалою Ranson, шкалою APACHE II і концентрацію С-реактивного білка у плазмі крові і при наявності трьох і більше балів за шкалою Ranson, 8 балів за шкалою APACHE II і підвищенні концентрації С-реактивного білка у плазмі крові >150 мг/мл прогнозують тяжкість перебігу гострого панкреатиту. Недоліком аналога-способу є велика кількість показників, які необхідно визначати, оскільки, як шкала Ranson, так і шкала APACHE II містять оцінку дванадцяти параметрів. Прототипом корисної моделі є спосіб прогнозування летального кінця чи одужання при гострому панкреатиті [Спосіб прогнозування кінця гострого панкреатиту: пат. 53683 Україна. № U201005480; заявл. 05.05.2010; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19], в якому шляхом проведення клінічних та біохімічних досліджень прогнозують тяжкість стану хворого шляхом порівняння значень діагностичних критеріїв: О1=0,127Вік+0,021α-амілаза+0,112ЛII+129,2РУ+64,26Гідроперитонеум+ +23,52Набряк малого сальника+20,04Геморагічний випіт+9,42Глюкоза+ +1,41Креатинін+4,28ЧДР+0,2АТ сист.-0,044Гемоглобін+6,61NRS-432,12; та О2=0,19Вік-0,002хα-амілаза-0,013ЛІІ+115,56РУ+51,24Гідроперитонеум+ +11,48Набряк малого сальника+9,37Геморагічний випіт+6,85Глюкоза+ +1,137Креатинін+3,1ЧДР+0,3хАТ сист.-0,04Гемоглобін+4,98КК8-346,61, при цьому прогнозують летальний кінець при О1>О2 та одужання при О10. Значення виразу додатне - прогнозували легкий перебіг гострого панкреатиту. Хворий А. мав набрякову форму гострого панкреатиту, що відповідає прогнозу. Приклад 2. Хворий Б. з показниками: час до госпіталізації-12 год., ліпаза крові=311 Од/л, амілаза сечі=109 мг/с'л. Обчислили значення виразу: 258612-1176311-1152109-59136=-519408

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, G01N 33/49, G01N 33/493

Мітки: гострого, спосіб, тяжкості, панкреатиту, перебігу, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123173-sposib-prognozuvannya-tyazhkosti-perebigu-gostrogo-pankreatitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту</a>

Подібні патенти