Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа, який включає введення антисептичного розчину в норицевий хід через дренаж з подальшим виконанням ультразвукового сканування, який відрізняється тим, що після введення антисептичного розчину в дренажну трубку його аспірують шприцом, визначають точний об'єм розчину і такий же об'єм озонованого антисептичного розчину з барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л вводять в дренажну трубку, її перетискують затискачем і виконують поліпозиційне ультразвукове сканування в режимі 3D-реконструкції.

Текст

Реферат: Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа включає введення антисептичного розчину в норицевий хід через дренаж з подальшим виконанням ультразвукового сканування. Після введення антисептичного розчину в дренажну трубку його аспірують шприцом, визначають точний об'єм розчину і такий же об'єм озонованого антисептичного розчину з барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л вводять в дренажну трубку, її перетискують затискачем і виконують поліпозиційне ультразвукове сканування в режимі 3D-реконструкції. UA 123168 U (12) UA 123168 U UA 123168 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії та променевої діагностики, і може бути використана для діагностики зовнішніх нориць паренхіматозних і порожнистих органів. Відомі способи фістулографії [1, 2], які включають повільне введення через дренажну трубку жовчного міхура або загального жовчного протоку, під контролем рентгеноскопії, 20-60 мл 1530 % трийодованого рентгеноконтрастного розчину (Триомбраст, урографін та ін.) з подальшим виконанням динамічної рентгенографії у 2 проекціях. Змінюючи положення хворого, домагаються заповнення досліджуваних відділів жовчовивідних шляхів. Основні недоліки цих способів: рентгенівська динамічна фістулографія призводить до підвищеної дози опромінення; неможливо визначити точний об'єм введеного рентгеноконтрастного розчину; неможливо мати уявлення про морфологічну структуру органа, який має норицю, а також диференціювати з іншими захворюваннями; в багатьох випадках не можна оцінити глибину норицевого ходу та його зв'язок з різними органами. Найбільш близьким за технічною суттю до способу, який заявляється, є спосіб ультразвукової фістулографії у абдомінальній хірургії [3], який включає введення антисептичного розчину у норицевий хід через дренаж з подальшим виконанням ультразвукового сканування. Основні недоліки цього способу: неможливість точного визначення об'єму введеного розчину та візуалізації дрібних відгалужень нориці; не завжди можна визначити зв'язок норицевої порожнини з протоками або судинами паренхіматозного органа та черевною або грудною порожниною; недостатня санація норицевого ходу та залишкової порожнини нориці. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозних або порожнистих органів, де будуть виключені зазначені недоліки та підвищена точність діагностики за рахунок застосування точного об'єму контрастного розчину та ультразвукового дослідження у режимі 3Dреконструкції. Поставлена задача вирішується тим, що в способі ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа, який включає введення антисептичного розчину у норицевий хід через дренаж з подальшим виконанням ультразвукового сканування, який відрізняється тим, що після введення антисептичного розчину в дренажну трубку його аспірують шприцом, визначають точний об'єм розчину і такий же об'єм озонованого антисептичного розчину з барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л вводять у дренажну трубку, її перетискають затискачем і виконують поліпозиційне ультразвукове сканування в режимі 3D-реконструкції. Спосіб здійснюють наступним чином. Після клінічного обстеження (скарги, анамнез, об'єктивний огляд) вводять антисептичний розчин у норицевий хід через дренаж, потім його аспірують шприцом, визначають точний об'єм розчину і такий же об'єм озонованого антисептичного розчину з барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л вводять у дренажну трубку, її перетискають затискачем і виконують поліпозиційне ультразвукове сканування в режимі 3D-реконструкції. Така концентрація озону визнана оптимальною для дії на аеробну, анаеробну мікрофлору, синьогнійну паличку. При меншій концентрації патогенна флора висівалася з дренажів у 37 % випадків, при більшій концентрації спостерігалася цитолітична дія на клітини паренхіматозного або порожнистого органа. Приклад Хворий X., 30 років, госпіталізований до клініки з діагнозом "неповна зовнішня внутрішньопечінкова жовчна нориця, стан після лапаротомної ехінококектомії, оментоцістогепатопексіі" 8.04.2015 р. з приводу ехінококової кісти правої частки печінки. 21.04.2015 р. в Діагностичному центрі під контролем УЗД виконано додаткове дренування залишкової порожнини. Був виписаний з зовнішньою неповною жовчною норицею для продовження лікування за місцем проживання. В клініку був прийнятий повторно 15.08.2015 р. для вирішення питання про подальшу тактику лікування, видалення дренажу. Загальний стан хворого був задовільним. AT-130/90 мм рт. ст. Живіт м'який, помірно болючий при пальпації у правому підребер'ї. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення - в нормі. Аналізи крові - без патологічних змін. При комп'ютерній томографії органів черевної порожнини 15.08.2015 р.: печінка помірно збільшена в розмірах, контури рівні, неоднорідної структури за рахунок наявності в S7 ділянки зниженої щільності, розмірами 4,1 × 2,8 см, з наявністю дренажної трубки. У паренхімі лівої частки візуалізуються поодинокі дрібні звапнення до 0,2 см в діаметрі. 17.08.2015 р. виконана комбінована ультразвукова фістулографія в режимі 3D-реконструкції за вище означеною запропонованою методикою. Для озонування антисептичного розчину 1 UA 123168 U 5 10 15 20 25 використовували Декасан - 25 мл. Виявлено зв'язок невеликої залишкової порожнини в печінці з внутрішньопечінковими жовчними протоками. Контрастною речовиною заповнилися жовчний міхур, позапечінкові жовчні протоки, дванадцятипала кишка. При УЗД печінки додаткових утворень не виявлено. У зоні оперативного втручання - ділянки фіброзу. Після консервативного лікування і санації нориці антисептичними розчинами 22.08.2015 р. дренаж видалений. Одужання. 26.08.2015 р. виписаний з клініки в задовільному стані. Насичення розчинів озоном проводили за допомогою апарата "ОЗОН УМ-80" (м. Харків). Застосування озону зумовлене як прямою його бактерицидною дією на мікробну клітину шляхом пошкодження її мембрани в процесі озонолізу, так і порушенням функції органел в процесі дії індукованих окислювачів. Таким чином, заявлений спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа забезпечує підвищення точності діагностики за рахунок вимірювання довжини норицевого каналу, візуалізації розгалужень нориці; визначення напрямку норицевого каналу, конфігурації норицевого ходу, локалізації внутрішнього норицевого отвору; виявлення джерела нориці (секвестр, абсцес, кіста та ін.; виявлення зв'язку нориці з оточуючими органами; уявлення про морфологічну структуру органа, з якого починається нориця; диференціювання з іншими захворюваннями, а також сприяє посиленню бактерицидної, антигіпоксичної, реологічної та детоксикаційної дії розчинів. Запропонований спосіб доступний для виконання в практичній медицині. Апробація способу в умовах клініки підтвердила його високу ефективність і надійність. Джерела інформації: 1. Береснева Э.А. Комплексное рентгенологическое исследование больных с наружными свищами /Э.А. Вереснева, Н.Ю. Пауткина, Л.В. Шрамко //Вестн. рентгенологии и радиологии. 1990. - № 2. - С. 11-18. 2. Гальперин Э.И. Руководство по хирургии желчных путей /Э.И. Гальперин, П.С. Ветшева. М.: Видар, 2009. - 568 с. 3. Андреева И.В. Ультразвуковая фистулография в абдоминальной хирургии /И.В. Андреева, А.А. Виноградов, С.В. Левенец //http://ultrasound.net.ua/materiali-konferencii-tazjizdiv/III-kongres-odesa-2008. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа, який включає введення антисептичного розчину в норицевий хід через дренаж з подальшим виконанням ультразвукового сканування, який відрізняється тим, що після введення антисептичного розчину в дренажну трубку його аспірують шприцом, визначають точний об'єм розчину і такий же об'єм озонованого антисептичного розчину з барботажною концентрацією озону 40-60 мг/л вводять в дренажну трубку, її перетискують затискачем і виконують поліпозиційне ультразвукове сканування в режимі 3D-реконструкції. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: зовнішньою, органа, паренхіматозного, спосіб, ультразвукової, комбінованої, норицею, порожнистого, пацієнтів, фістулографії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123168-sposib-kombinovano-ultrazvukovo-fistulografi-u-paciehntiv-z-zovnishnoyu-noriceyu-parenkhimatoznogo-abo-porozhnistogo-organa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа</a>

Подібні патенти