Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи, що має центральний канал, яка відрізняється тим, що дренажна трубка довжиною 500 мм та діаметром 6 мм з силіконізованого полівінілхлориду порівняно малого діаметра складається з "уловлюючої" частини довжиною 250 мм із центральним каналом і чотирма довгими периферичними каналами із прорізами, які утворюють Т-подібні ребра, та "вивідної" частини, на якій розташована гумова муфта на відстані 70 мм від "уловлюючої" частини та канюля Жане на проксимальному кінці.

Текст

Реферат: Дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи виконана довжиною 500 мм та діаметром 6 мм з силіконізованого полівінілхлориду порівняно малого діаметра та складається з "уловлюючої" частини довжиною 250 мм із центральним каналом і чотирма довгими периферичними каналами із прорізами, які утворюють Т-подібні ребра, та "вивідної" частини, на якій розташована гумова муфта на відстані 70 мм від "уловлюючої" частини та канюля Жане на проксимальному кінці. UA 123149 U (12) UA 123149 U UA 123149 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для лікування неповної післяопераційної евентрації. Післяопераційна евентрація є одним із найбільш небезпечних ускладнень в абдомінальній хірургії, при виникненні якого відзначається досить висока летальність, яка сягає до 20 %. Особливо велика летальність у випадку виникнення евентрації на тлі гнійної рани. Останнім часом значна увага спрямована на сучасний метод лікування гнійних ран із використанням дренажно-вакуумних систем, про ефективність якого свідчить значна частина наукових праць. Досить часто у пацієнтів виникає післяопераційна евентрація І ступеня (підшкірна евентрація), де має місце розходження всіх шарів черевної стінки, крім шкіри. Проте застосувати класичний метод дренажно-вакуумної системи із використанням сорбційної губки неможливо, оскільки патологічне вогнище розташоване під шкірою. Це змушує шукати нові пристрої ефективного дренування патологічного вогнища, не порушуючи цілісності швів шкіри лапаротомної рани. Аналогами корисної моделі є відомі дренажні трубки для дренажно-вакуумної системи, які включають: гумові або поліхлорвінілові трубки з боковими отворами, марлевий дренаж-тампон (В.П. Струкова та співавт., 1975), трубка для градієнтної доставки лікарського засобу (В.А. Монаков и соавт., 2014) тощо. Недоліками аналогів-пристроїв є неефективне дренування патологічного вогнища, технічні труднощі при створенні герметичних умов. Прототипом корисної моделі є дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи (Монаков В.А. Принципиальная схема использования дренажно-вакуумной системы в лечении больных с флегмонами челюстно-лицевой области /В.А. Монаков, А.Л. Савельев //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2014. - Том 16, № 5 (4). - С. 1406-1411), яка складається з центрального каналу у вигляді голки для внутрішньовенних ін'єкцій, зі зрізаним гострим кінцем, по довжині та навколо обгорнутої спіраллю, виготовленою з нікенліду титану, із наступним холодним пресуванням. Недоліком прототипу-пристрою є мала довжина дренажної трубки та відсутність засобу для створення герметичності при застосуванні герметизуючої пов'язки, що не дає можливості адекватно дренувати патологічне вогнище, а також не дозволяє провести останню між швами шкіри лапаротомної рани при виникненні неповної (підшкірної) післяопераційної евентрації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити дренажну трубку для дренажновакуумної системи шляхом того, що дренажна трубка з силіконізованого полівінілхлориду порівняно малого діаметра складається з "уловлюючої" частини із центральним каналом і чотирма довгими периферичними каналами із прорізами та "вивідної" частини, на якій розташована гумова муфта та канюля Жане. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є те, що дренажна трубка має центральний канал. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що дренажна трубка довжиною 500 мм та діаметром 6 мм з силіконізованого полівінілхлориду порівняно малого діаметра складається з "уловлюючої" частини довжиною 250 мм із центральним каналом і чотирма довгими периферичними каналами із прорізами, які утворюють Т-подібні ребра, та "вивідної" частини, на якій розташована гумова муфта на відстані 70 мм від "уловлюючої" частини та канюля Жане на проксимальному кінці. Пристрій здійснюється наступним чином. На кресленнях представлено схему пристрою, що заявляється: фіг. 1 - вигляд збоку, фіг. 2 поперечний розріз, на яких 1 - "уловлююча" частина дренажної трубки; 2 - "вивідна" частина дренажної трубки; 3 - прорізи периферичних каналів, які утворюють Т-подібні ребра; 4 - гумова муфта; 5 - канюля Жане; 6 - центральний канал; 7 - Т-подібні ребра периферичних каналів. Дренажна трубка виготовлена з силіконізованого полівінілхлориду, складається з чотирьох периферичних каналів, які розташовані навколо центрального. Довжина дренажної трубки становить 500 мм, а діаметр - 6 мм. Дренажна трубка має дві частини - "уловлюючу" та "вивідну". "Уловлююча" частина, довжиною 250 мм, відрізняється від "вивідної" тим, що периферичні канали мають поздовжні прорізи, тобто утворюють Т-подібні ребра. Проксимальний кінець "вивідної" частини дренажної трубки містить канюлю Жане та гумову муфту, яка розташована на відстані 70 мм від "уловлюючої" частини, для герметизації патологічного вогнища. Приклад використання корисної моделі. При виникненні неповної (підшкірної) евентрації, при накопичені ексудату під шкірою лапаротомної рани, між швами останньої заводять "уловлюючу" частину дренажної трубки таким чином, щоб муфта для герметизації щільно прилягала до шкіри. Далі дренажну трубку 1 UA 123149 U 5 10 15 фіксують герметизуючою пов'язкою, захоплюючи весь шов лапаротомної рани. За допомогою канюлі Жане дренажну трубку з'єднують з джерелом вакууму. Приклад. Пацієнту К., 1951 р.н., 06.02.2017 було виконано оперативне втручання з приводу злоякісного новоутворення сигмовидної кишки Т3N1М1,IV ст., II кл. гр. гострої кишкової непрохідності. Під загальним в/в знеболенням виконано оперативне втручання - Лапаротомія. Операція Гартмана. Санація та дренування черевної порожнини. На 8-у добу раннього післяопераційного періоду виникла неповна евентрація. Пацієнту впродовж двох тижнів застосовувалася вакуумна терапія з використанням запропонованої дренажної трубки, що дало змогу запобігти розвитку повної евентрації та значно пришвидшити перебіг ранового процесу, тим самим скоротити термін перебування пацієнта у стаціонарі. Таким чином, використання запропонованої дренажної трубки для дренажно-вакуумної системи дозволяє встановити останню у патологічне вогнище при виникненні неповної евентрації та ефективно проводити аспірацію ексудату, завдяки створенню герметичних умов. Технічний результат. Запропонована дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи забезпечує ефективну евакуацію ексудату з патологічного вогнища при виникненні неповної післяопераційної евентрації. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи, що має центральний канал, яка відрізняється тим, що дренажна трубка довжиною 500 мм та діаметром 6 мм з силіконізованого полівінілхлориду порівняно малого діаметра складається з "уловлюючої" частини довжиною 250 мм із центральним каналом і чотирма довгими периферичними каналами із прорізами, які утворюють Т-подібні ребра, та "вивідної" частини, на якій розташована гумова муфта на відстані 70 мм від "уловлюючої" частини та канюля Жане на проксимальному кінці. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 27/00

Мітки: системі, дренажна, трубка, дренажно-вакуумної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123149-drenazhna-trubka-dlya-drenazhno-vakuumno-sistemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи</a>

Подібні патенти