Номер патенту: 123134

Опубліковано: 12.02.2018

Автор: Александров Андрій Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Відновлювальна суміш, що являє собою композицію яка має однорідну консистенцію та складається з метакаолінового порошку та мастильної основи, яка відрізняється тим, що розмір зерна метакаолінового порошку знаходиться в діапазоні від 2 до 200 нм, а вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр на літр мастильної основи.

2. Відновлювальна суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як мастильну основу використано поліізобутилен.

Текст

Реферат: Відновлювальна суміш являє собою композицію, яка має однорідну консистенцію та складається з метакаолінового порошку та мастильної основи. При цьому розмір зерна метакаолінового порошку знаходиться в діапазоні від 2 до 200 нм, а вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильної основи. UA 123134 U (12) UA 123134 U UA 123134 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до добавок до антифрикційних мастил, призначених для змащування та обробки вузлів тертя промислового обладнання, що експлуатуються в умовах високих температур, навантажень та інших агресивних середовищ. Близьким за технічною суттю і складом до корисної моделі, що заявляється, є мастило, яке базується на нафтовій оливі (80-95 %) і включає як загусник бентонітовий глинопорошок (520 %), присадки антикорозійні (1-4 %) та антиокислювальні (1-4 %), а також трибологічно активні похідні фосфорних кислот (1-3 %). Мастило вирізняється термічною і колоїдною стабільністю, мало змінює показник пенетрацї при підвищенні температури, проте за навантаженням зварювання, захисними властивостями недостатньо ефективне в умовах високих навантажень та агресивних середовищ, а через незадовільну біорозщеплюваність є екологічно небезпечним для навколишнього природного середовища, (патент КНР CN 101240208 від 13.08.2008 р.). Інше технічне рішення "Суспензія органіко-неорганічних наноструктур, що містить наночастки благородних металів" (патент РФ № 2364472 від 11.10.2007), згідно з яким, наноструктура виконана у вигляді полікомплексу в двофазній реакційній системі, що складається з двох об'ємних контактуючих рідин, що не змішуються, при цьому полікомплекси включають органічні молекули, що містять аміногрупи в кількості 2 або більше, і наночастки благородних металів. Найближче технічне рішення "Присадки для додавання в паливо механізмів, застосування присадки і процеси обробки робочих частин механізмів (патент Німеччини DE102004058276 (WO2006058768), згідно з яким "присадки" додаються в мастило або паливо двигуна внутрішнього згоряння. Надалі вони (присадки) вживаються у складі мастильного речовини і палива, призначеного для двигуна внутрішнього згоряння. Пропоноване за патентом технічне рішення включає силікатно-залізо-магнієвий гідроксид. Крім цього в ній містяться такі особливо активні компоненти як полімери силікатів та/або гідросилікати металів (солі кремнієвої кислоти) штучного або природного походження, що складаються з одного або декількох силікатів кремнекисневої кристалічної решітки, у волокнистих, смугастих, багатошарових або трубчастих структурах, зокрема відображених у формулі {(Mg, Fe)3k[Si2kO5k](OH)4}n, де k=1 до 5, n=1 до 10000000. Основним недоліком вказаного аналога є його неефективність при застосуванні, оскільки вміст різних матеріалів (оксидів) має різні реакції на зовнішній вплив температур, а отже не може забезпечити однорідний і прогнозований шар відновлювального покриття. В основу корисної моделі поставлена задача створення композиції відновлювальної суміші, за допомогою застосування якої відбувається відновлення зношених деталей, зокрема пар тертя, та підвищує довговічність використання механізмів без проведення ремонтних робіт та заміни зношених деталей. Поставлена задача вирішується тим, що відновлювальна суміш, що являє собою композицію яка має однорідну консистенцію та складається з метакаолінового порошку та мастильної основи, розмір зерна метакаолінового порошку знаходиться в діапазоні від 2 до 200 нм, вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильної основи. При цьому як мастильну основу може використовуватись поліізобутилен або індустріальна олива. Запропонована відновлювальна суміш складається з таких елементів: Метакаоліновий порошок - є продуктом дегідратації каолініту (Аl2О32SiO2·2H2О), в результаті якого утворюється метакаолін (Аl2О32SiO2). Мастильна основа - індустріальна олива для верстатів та механізмів промислового устаткування, яка використовується переважно у вузлах тертя верстатного та енергетичного обладнання, а також як основа при створенні гідравлічних рідин, пластичних та технологічних мастил. Поліізобутилен - С(СН3)2СН2-]n в'язка рідина, яка має свої характерні особливості - це низька газопроникність, високий діелектричний показник, висока стійкість до впливу розчинів солей, лугів, кислот і ін. Поліізобутилен розчиняється в ефірі, вуглеводні і хлорованому вуглеводні. Його виробляють при температурі від -80 до -100 °C методом іонної полімеризації на звичайному обладнанні, яке призначене для гумової промисловості. Поліізобутилен легко поєднується з полівінілхлоридом, поліетиленом, натуральним і синтетичним каучуком, а також з фенолформальдегідними смолами. Застосовується як присадка і згущувач мастил. Відновлювальна суміш отримується наступним способом: Метакаоліновий порошок отримується шляхом дегідратації каолінової глини в муфельній печі при температурі від 350 до 600 °C протягом часу від 60 до 180 хв., після чого витримується в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв. при температурі від 950 до 1000 °C, після чого перемішується з індустріальним маслом або поліізобутиленом при наступному співвідношенні 2…30 гр. метакаолінового порошку на один літр індустріального масла або поліізобутилену. 1 UA 123134 U 5 10 Відновлювальна суміш додається безпосередньо в мастило, яким змащуються вузли тертя, наприклад в моторну оливу. Відновлювальна суміш розчиняється у моторній оливі і потрапляє безпосередньо у пару тертя, де відбувається найбільше зношування деталей. Частинки метакаоліну, потрапляючи у тріщини деталей або зони зносу деталей, під впливом тертя і температур утворюють металокерамічне покриття, відновлюючи таким чином зношену деталь. При цьому в залежності від вузла застосування важливе значення має співвідношення складу метакаолінового порошку до мастильної основи. Найбільш ефективне використання для бензинових двигунів відбувається при 8 гр метакаолінового порошку на один літр індустріального масла або поліізобутилену, в той час як для дизельних двигунів найефективнішим є співвідношення 16 гр метакаолінового порошку на один літр індустріального масла або поліізобутилену. Використання відновлювальної суміші забезпечує відновлення зношених деталей, зокрема пар тертя, що впливає на довговічність використання механізмів без проведення ремонтних робіт та заміни зношених деталей. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 1. Відновлювальна суміш, що являє собою композицію, яка має однорідну консистенцію та складається з метакаолінового порошку та мастильної основи, яка відрізняється тим, що розмір зерна метакаолінового порошку знаходиться в діапазоні від 2 до 200 нм, а вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр на літр мастильної основи. 2. Відновлювальна суміш за п. 1, яка відрізняється тим, що як мастильну основу використано поліізобутилен. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C01F 7/44, C10M 125/30, C10N 30/00, C01F 7/02

Мітки: відновлювальна, суміш

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123134-vidnovlyuvalna-sumish.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відновлювальна суміш</a>

Подібні патенти