Спосіб отримання відновлювальної суміші

Номер патенту: 123133

Опубліковано: 12.02.2018

Автор: Александров Андрій Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання відновлювальної суміші, який включає отримання метакаолінового порошку і перемішування його з мастильним середовищем до однорідної маси, який відрізняється тим, що метакаоліновий порошок отримують шляхом дегідратації каолінової глини в муфельній печі при температурі від 350 до 600 °С протягом часу від 60 до 180 хв., після чого витримують в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв. при температурі від 950 до 1000 °С, причому вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильного середовища.

2. Спосіб отримання відновлювальної суміші за п. 1, який відрізняється тим, що як мастильну основу використано поліізобутилен.

Текст

Реферат: Спосіб отримання відновлювальної суміші включає отримання метакаолінового порошку і перемішування його з мастильним середовищем до однорідної маси. Метакаоліновий порошок отримують шляхом дегідратації каолінової глини в муфельній печі при температурі від 350 до 600 °С протягом часу від 60 до 180 хв., після чого витримують в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв. при температурі від 950 до 1000 °С. Причому вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильного середовища. UA 123133 U (12) UA 123133 U UA 123133 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів отримання добавок до антифрикційних мастил, призначених для змащування та обробки вузлів тертя промислового обладнання, що експлуатуються в умовах високих температур, навантажень та інших агресивних середовищ. Близьким за технічною суттю і складом до корисної моделі, що заявляється, є спосіб отримання мастильної композиції, що включає введення в масляну основу алмазовуглеводного порошку детонаційного синтезу, перемішування, диспергування, що відрізняється тим, що після диспергування здійснюють центрифугування композиції в діапазоні відцентрового навантаження від 10 до 30000 g, де g - прискорення вільного падіння (Заявка на винахід РФ № 2009131302 від 17.08.2009 р.). Інший відомий спосіб отримання пластичного мастила, що відрізняється тим, що алкілсаліцилові кислоти з числом вуглецевих атомів в вуглеводневому радикалі 10-18 і гідроксид лужноземельного металу обробляють діоксидом вуглецю при масовому співвідношенні реагентів 1: 1,3-2,2: 0,5-1,0 відповідно, в середовищі мінерального або синтетичного масла і вуглеводневої розчинника в присутності промотора при температурі 3080 °C з наступним відділенням розчинника і промотора і гомогенізацією отриманого продукту (Заявка на винахід РФ № 96120645/04 від 27.10.1996 р.). Найближчим є спосіб отримання композитної суміші для формування покриття на поверхнях, що труться, і пристрій для його здійснення, що включає зміїний, магнієвий концентрат і поверхнево-активні речовини, активація отриманої твердомастильної композиції з в'яжучим, розміщення отриманого складу між поверхнями, що труться, і подальшу його притирку, який відрізняється тим, що для отримання твердомастильної композиції використовують додатково магнієвий концентрат, а для отримання мастильної суміші додатково суміш масла 1-8, нанорозмірних частинок SiO2, FeO, Fe2O3, Nа2О, K2О і первинної сажі при цьому розміщується між поверхнями, що труться, склад містить, мас. %: твердомастильна композиція 1,5, нанорозмірні частинки в сумі 0,825, первинна сажа 0,675, сполучна 97, твердомастильна композиція містить інгредієнти в наступному співвідношенні, мас. %: серпентин 7,5-11,5, магнієвий концентрат 25-35, поверхнево-активні речовини 45-65, а суміш нанорозмірних частинок, активної сажі і масла, мас. %: масло 1-8 100, нанорозмірні частинки в сумі 53, первинна сажа. Основним недоліком вказаного аналога є неефективність отриманого продукту при застосуванні, оскільки вміст різних матеріалів (оксидів) мають різні реакції на зовнішній вплив температур, а отже не можуть забезпечити однорідний і прогнозований шар відновлювального покриття. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу отримання відновлювальної суміші, за допомогою застосування якої відбувається відновлення зношених деталей, зокрема пар тертя та підвищує довговічність використання механізмів без проведення ремонтних робіт та заміни зношених деталей. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб отримання відновлювальної суміші, який включає отримання метакаолінового порошку і перемішування його з мастильним середовищем до однорідної маси, а метакаоліновий порошок отримують шляхом дегідратації каолінової глини в муфельній печі при температурі від 350 до 600 °C протягом часу від 60 до 180 хв. після чого витримують в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв. при температурі від 950 до 1000 °C, причому вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильного середовища. При цьому як мастильна основа може бути використаний поліізобутилен. У запропонованому способі отримання відновлювальної суміші використано такі елементи: Муфельна піч - промислова піч, яка має муфельну камеру, тобто посудину або камеру із ущільненою кришкою, котрі призначені для захисту виробів, які випалюються чи нагріваються, від прямої дії вогню та продуктів горіння. Муфельна піч використовується для нагрівання різноманітних матеріалів до певної температури. Використовується для плавлення, гартування чи іншої термообробки металів, випалювання керамічних, порцелянових, емальованих виробів, спалювання, сушіння. При заповненні робочого простору печі захисним газом, нейтральним до металу можна забезпечити безокисний нагрів. Метакаоліновий порошок - є продуктом дегідратації каолініту (Аl2О3 2SiO2·2H2О), в результаті якого утворюється метакаолін (Аl2О3 2SiO2). Мастильна основа - індустріальна олива для верстатів та механізмів промислового устаткування, яка використовується переважно у вузлах тертя верстатного та енергетичного обладнання, а також як основа при створенні гідравлічних рідин, пластичних та технологічних мастил. Поліізобутилен - С(СН3)2СН2-]n в'язка рідина, яка має свої характерні особливості - це низька газопроникність, високий діелектричний показник, висока стійкість до впливу розчинів солей, лугів, кислот і ін. Поліізобутилен розчиняється в ефірі, вуглеводні і хлорованому вуглеводні. 1 UA 123133 U 5 10 15 20 25 Його виробляють при температурі від -80 до -100 °C методом іонної полімеризації на звичайному обладнанні, яке призначене для гумової промисловості. Поліізобутилен легко поєднується з полівінілхлоридом, поліетиленом, натуральним і синтетичним каучуком, а також з фенолформальдегідними смолами. Застосовується як присадка і згущувач мастил. Відновлювальна суміш отримується наступним способом: Каолінова глина, яка містить каолініт (Аl2О3 2SіО2·2Н2О), завантажується у муфельну піч, де витримується при температурі від 350 до 600 °C протягом часу від 60 до 180 хв. Під час даної процедури із каолінової глини вилучається конституційна вода і отримується метакаоліновий порошок(Аl2О3 2SiO2). Після цього даний порошок витримується в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв при температурі від 950 до 1000 °C для його стабілізації. Після проведення стабілізації метакаоліновий порошок гомогенізують із індустріальною або іншого типу оливою або із поліізобутиленом, отримуючи таким чином відновлювальну суміш. Відновлювальна суміш може додаватись безпосередньо в мастило, яким змащуються вузли тертя, наприклад в моторну оливу. Відновлювальна суміш розчиняється у моторній оливі і потрапляє безпосередньо у пару тертя, де відбувається найбільше зношування деталей. Частинки метакаоліну, потрапляючи у тріщини деталей або зони зносу деталей, під впливом тертя і температур утворюють металокерамічне покриття, відновлюючи таким чином зношену деталь. При цьому в залежності від вузла застосування, важливе значення має співвідношення складу метакаолінового порошку до мастильної основи. Найбільш ефективне використання для бензинових двигунів відбувається при 8 гр. метакаолінового порошку на один літр індустріального масла або поліізобутилену, в той час як для дизельних двигунів найефективнішим є співвідношення 16 гр. метакаолінового порошку на один літр індустріального масла або поліізобутилену. Використання відновлювальної суміші забезпечує відновлення зношених деталей, зокрема пар тертя, що впливає на довговічність використання механізмів без проведення ремонтних робіт та заміни зношених деталей. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Спосіб отримання відновлювальної суміші, який включає отримання метакаолінового порошку і перемішування його з мастильним середовищем до однорідної маси, який відрізняється тим, що метакаоліновий порошок отримують шляхом дегідратації каолінової глини в муфельній печі при температурі від 350 до 600 °С протягом часу від 60 до 180 хв., після чого витримують в муфельній печі протягом часу від 30 до 120 хв. при температурі від 950 до 1000 °С, причому вміст метакаолінового порошку складає від 2 до 30 гр. на літр мастильного середовища. 2. Спосіб отримання відновлювальної суміші за п. 1, який відрізняється тим, що як мастильну основу використано поліізобутилен. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C01F 7/44, C10N 30/00, C01F 7/02, C10M 125/30

Мітки: отримання, відновлювальної, суміші, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123133-sposib-otrimannya-vidnovlyuvalno-sumishi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання відновлювальної суміші</a>

Подібні патенти