Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування кісти печінки, при якому виконують черезшкірну пункцію порожнини кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію за 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти трансплантатом, який відрізняється тим, що як трансплантат використовують колагеновий гепатобластний трансплантат в обсязі 2/3 евакуйованого вмісту кісти.

Текст

Реферат: Спосіб лікування кісти печінки, при якому виконують черезшкірну пункцію порожнини кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію за 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти трансплантатом. Як трансплантат використовують колагеновий гепатобластний трансплантат в обсязі 2/3 евакуйованого вмісту кісти. UA 123096 U (12) UA 123096 U UA 123096 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Спосіб належить до області медицини, а саме хірургії і може бути використаний для лікування кісти паренхіматозного органу. Відомий спосіб пункції кісти печінки з евакуацією її вмісту і проведенням склерозуючої терапії [1], який включає пункцію порожнини кісти, аспірацію її вмісту, введення в залишкову порожнину склерозуючого розчину (96 % етиловий спирт) в об'ємі 1/3 евакуйованої рідини. За 510 хвилин склерозуючий розчин аспірують. Склерозуюча терапія передбачає спадання стінок порожнини, асептичне запалення ендотеліальної оболонки кісти з подальшим зарощуванням її порожнини. Основні недоліки цього способу: при великих розмірах кісти (діаметром більше 5-7 см), а також при тривалому існуванні кіст з розвитком періфокального склерозу пункційна аспірація не викликає спадання стінок кісти, що може бути причиною її рецидиву, з каналу пункції можлива кровотеча в черевну порожнину або порожнину кісти. Відомий спосіб лікування кісти печінки [2], взятий як прототип, включаючий черезшкірну пункцію порожнини кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію за 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти трансплантатом. До істотного недоліку прототипу належить те, що алогенний трансплантат "Алоплант" може викликати алергічну реакцію. У основу корисної моделі поставлено задачу - створення такого способу заповнення залишкової порожнини паренхіматозного органу при лікуванні її кисти, який би дозволив замістити дефект сполучною тканиною. Поставлена задача вирішується тим, що в способі пункції кісти печінки, який включає черезшкірну пункцію кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію його за 5-10 хвилин, відповідно до корисної моделі, після евакуації склерозуючого розчину залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим гепатобластним 9 трансплантатом з концентрацією клітинної суспензії у колагеновому гелі 1×10 в 1 мл, в об'ємі 2/3 евакуйованого вмісту кісти. Спосіб здійснюють таким чином. Під час ультразвукового дослідження виявляють кісту печінки і під його контролем проводять пункцію кісти, аспірацію її вмісту, введення через голку склерозуючого розчину, наприклад 96 % етилового спирту, його евакуацію за 5-10 хвилин, введення як трансплантата колагенового гепатобластного трасплантата в об'ємі 2/3 евакуйованого вмісту кісти. Фетальні гепатобласти (ФГБ) - ембріональні клітини печінки - роблять з абортивного матеріалу, отриманого в ході планових операцій по перериванню вагітності при термінах гестації з 4 до 8 тижнів. Первинний матеріал, а також донорська кров проходять обов'язкове мікробіологічне і вірусологічне тестування. Виділення і культивування ФГБ проводять за стандартною методикою в умовах лабораторії клітинного і тканинного культивування "ІНВХ ім. В.К. Гусака", котра відповідає вимогам міжнародного стандарту GMP. Кінцева концентрація клітин складає 1,5-2 млн в 1 мл. Трансплантат готують шляхом впровадження в колагеновий гель суспензії гепатобластів. Концентрація клітинної суспензії в колагеновому гелі складає 9 1×10 в 1 мл. При іншій концентрації клітин в гелі регенерація значно гальмувалася. Приклад використання методу. Хвора Д., 48 років, госпіталізована в клініку з діагнозом: «непаразитарна кіста печінки». Під сонографічним контролем виконана черезшкірна пункція кісти, видалено 34 мл рідини, введений 96 % етиловий спирт. За 8 хвилин проведена його евакуація і введений колагеновий гепатобластний трансплантат в порожнину кісти з 9 концентрацією клітинної суспензії у гелі 1×10 в 1 мл, в обсязі 2/3 евакуйованого її вмісту. На 20й день після пункції кісти і отримання даних сонографічногоо дослідження про відновлення дефекту печінки пацієнтка в задовільному стані виписана на амбулаторне лікування. Таким чином, заявлений спосіб лікування кісти печінки забезпечує відновлення дефекту печінки повноцінною тканиною без алергічної реакції, стимулює процеси репарації, прискорює процес регенерації. У печінці гепатобласти є основними претендентами на роль стовбурових клітин, тому що здатні диференціюватися у гепатоцити і холангіоцити [3]. Пропонований спосіб технічно простий і доступний для виконання в хірургічних відділеннях. Апробація способу в умовах клініки підтвердила його високу ефективність і надійність. Джерела інформації: 1. Новикова М.Н. Чрескожные прицельные диагностические и лечебные пункции очаговых образований печени под контролем эхографии: Автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. мед.наук.14.01.27 - Хирургия / М.Н. Новикова. - Киев, 1986. - 21 с. 1 UA 123096 U 5 2. Патент 2116755 RU, МПК А61Б 17/00. Способ пункционного лечения непаразитарной кисты печени / Нартайлаков М.А., Сафин И.А., Бакиров С.Х. [и др.]; заявитель и патентообладатель Нартайлаков М.А. - опубл. 10.08.1998. Бюл. № 7. 3. Shiofiri N. Cell lineage and obal cell progenitors in rat liver development / N. Shiofiri et al. Cans. Res. - 1991. - Vol. 51. - P. 2611-2620. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікування кісти печінки, при якому виконують черезшкірну пункцію порожнини кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію за 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти трансплантатом, який відрізняється тим, що як трансплантат використовують колагеновий гепатобластний трансплантат в обсязі 2/3 евакуйованого вмісту кісти. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/34

Мітки: спосіб, лікування, кисті, печінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123096-sposib-likuvannya-kisti-pechinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування кісти печінки</a>

Подібні патенти