Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб малоінвазивного лікування кіст паренхіматозного органу, що включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення склерозуючого розчину і евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції, який відрізняється тим, що після евакуації склерозуючого розчину залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим фібробластним трансплантатом в обсязі евакуйованого вмісту кісти.

Текст

Реферат: Спосіб малоінвазивного лікування кіст паренхіматозного органа включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення склерозуючого розчину і евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції. Після евакуації склерозуючого розчину залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим фібробластним трансплантатом в обсязі евакуйованого вмісту кісти. UA 123086 U (12) UA 123086 U UA 123086 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, а саме хірургії, і може бути використана для малоінвазивного лікування кісти паренхіматозного органу. Відомий спосіб пункції кісти печінки з евакуацією вмісту і проведенням склерозуючої терапії [1], який включає пункцію порожнини кісти, аспірацію її вмісту, введення в залишкову порожнину склерозуючого розчину (96 % етилового спирту) в обсязі 1/3 евакуйованої рідини. Через 5-10 хвилин склерозуючий розчин аспірують. Склерозуюча терапія передбачає спадання стінок порожнини, асептичне запалення ендотеліальної оболонки кісти з подальшим зарощенням її порожнини. Основні недоліки способу: при великих розмірах кісти (діаметром більше 5-7 см), а також при тривалому існуванні кіст з розвитком періфокального склерозу пункційна аспірація не викликає спадання стінок кісти, що може бути причиною рецидиву, з пункційного каналу можлива кровотеча в черевну порожнини або порожнину кісти. Відомий спосіб лікування кісти печінки [2], взято як найближчий аналог, що включає пункцію порожнини кісти, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію через 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти галогенним біоматеріалом "Аллоплант" в обсязі 1/3 евакуйованого вмісту кісти. До істотних недоліків прототипу належить те, що введення 96 % етилового спирту в порожнину кісти призводить до підвищеної транссудації і накопичення рідини, що є причиною рецидиву кісти. Крім цього, галогенний біоматеріал "Аллоплант" може викликати алергічну реакцію. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу заповнення остаточної порожнини печінки при лікуванні її кісти, який би дозволив замістити дефект мезенхімальною тканиною, що дасть можливість максимально прискорити процес регенерації. Поставлена задача вирішується тим, що в способі лікування кісти печінки, який включає черезшкірну пункцію кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення склерозуючого розчину і евакуацію його після 5-10 хвилин експозиції, відповідно до корисної моделі, після евакуації склерозуючого розчину залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим фібробластним трансплантатом з концентрацією клітинної суспензії в 9 колагеновому гелі 1×10 у мл, в обсязі евакуйованого вмісту кісти. Спосіб здійснюють наступним чином. Під час ультразвукового дослідження знаходять кісту паренхіматозного органу і під його контролем виконують черезшкірну пункцію кісти, аспірацію її вмісту, введення через голку склерозуючого розчину, наприклад, 96 % етилового спирту, його евакуацію через 5-10 хвилин, введення колагенового фібробластного трансплантата з 9 концентрацією клітинної суспензії у колагеновому гелі 1×10 у 1 мл, в обсязі евакуйованого вмісту кісти. Фетальні фібробласти людини (ФФЛ) виділяють з абортивного матеріалу, отриманого в процесі планових операцій з переривання вагітності при термінах гестації до 8 тижнів. Первинний матеріал, який підлягає забору з метою подальшого культивування, а також донорська кров проходили обов'язкове тестування. Виділення і культивування фібробластів (ФБ) проводилося за стандартною методикою в умовах лабораторії клітинного і тканинного культивування "ІНВХ ім. В.К. Гусака", яка відповідає вимогам міжнародного стандарту GMP. Кінцева концентрація клітин становила 1,5-2 млн. клітин у 1 мл. Трансплантат готували шляхом впровадження в колагеновий гель суспензії фібробластів. Концентрація клітинної суспензії в 9 колагеновому гелі становила 1×10 в 1 мл [3]. При іншій концентрації клітин у гелі регенерація значно гальмувалась. Приклад використання способу. Хвора А., 46 років, госпіталізована в клініку з діагнозом: "кіста лівої частки печінки". Під сонографічним контролем виконана черезшкірна пункція кісти, видалено 18 мл рідини, введений 96 % етиловий спирт. Після 8 хвилин проведена його евакуація і введено 18 мл колагенового фібробластного трансплантата в порожнину кісти. На 20 день після пункції кісти, після отримання даних сонографічного дослідження про повне відновлення дефекту печінки, пацієнтку в задовільному стані виписано на амбулаторне лікування. Таким чином, заявлений спосіб малоінвазивного лікування кісти паренхіматозного органу забезпечує відновлення дефекту печінки мезензімальною тканиною без алергічної реакції, стимулює процеси репарації, прискорює процес регенерації. Культивовані фібробласти впливають на загоєння в результаті їх здатності виробляти елементи міжклітинного матриксу, секретувати фактори росту та інші мітогени для паракринної регуляції, що в свою чергу, стимулює проліферацію та міграцію в дефект печінки власних клітинних елементів. Контракція дефекту і формування тканини відбувається в основному за рахунок активності фібробластів. Така функціональна їх здатність дозволяє використовувати культуру клітин для стимуляції процесів репарації і заповнення різних дефектів [3, 4]. 1 UA 123086 U 5 10 15 Пропонований спосіб для хворих технічно простий і доступний для виконання в хірургічних відділеннях. Апробація способу в умовах клініки підтвердила його високу ефективність і надійність. Джерела інформації: 1. Новикова М.Н. Чрескожные прицельные диагностические и лечебные пункции очаговых образований печени под контролем эхографии Автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. мед. наук. 14.01.27 - Хирургия / М.Н. Новикова. - Киев, 1986. - 21 с. 2. Патент 2116755 RU, МПК А61В 17/00. Способ пункционного лечения непаразитарной кисты печени / Нартайлаков М.А., Сафин И.А., Бакиров С.Х. и др.; заявитель и патентообладатель Нартайлаков М.А. - 94011821/14; заявл. 05.04.1994; опубл. 10.08.1998, бюл. № 7. 3. К вопросу об обосновании применения культивированных фетальных фибробластов человека в комплексном лечении хронических мезензимальных дефектов / А.Г. Попандопуло, О.М. Корчак, О.А. Трунова [и др.] // Архив клин.и эксперим. медицины. - 2004. - Т. 13, № 1-2. - С. 55-61. 4. Парамонов Б.А. Ожоги. Руководство / Б.А. Парамонов, Я.О. Порембский, В.Г. Яблонский. - С-Пб.: Спец. Лит., 2000. - 480 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб малоінвазивного лікування кіст паренхіматозного органа, що включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення склерозуючого розчину і евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції, який відрізняється тим, що після евакуації склерозуючого розчину залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим фібробластним трансплантатом в обсязі евакуйованого вмісту кісти. Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/34, A61B 8/08

Мітки: органа, лікування, паренхіматозного, спосіб, кисті, малоінвазивного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123086-sposib-maloinvazivnogo-likuvannya-kisti-parenkhimatoznogo-organa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб малоінвазивного лікування кісти паренхіматозного органа</a>

Подібні патенти