Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пункційного лікування кісти паренхіматозного органу, що включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення через голку 96 % етилового спирту, евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції, який відрізняється тим, що після евакуації спирту залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим розчином Фібро-Вейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1: 3, у обсязі 1/2 евакуйованого вмісту кісти.

Текст

Реферат: Спосіб пункційного лікування кісти паренхіматозного органа включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення через голку 96 % етилового спирту, евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції. Після евакуації спирту залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим розчином Фібро-Вейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1: 3, у обсязі 1/2 евакуйованого вмісту кісти. UA 123085 U (12) UA 123085 U UA 123085 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Спосіб належить до області медицини, а саме - хірургії, і може бути використаний для пункційного лікування кісти паренхіматозного органа. Відомий спосіб пункції кісти печінки з евакуацією вмісту і проведенням склерозуючої терапії [1], який включає пункцію порожнини кісти, аспірацію вмісту, введення в залишкову порожнину склерозуючого розчину (96 %) етилового спирту в обсязі 1/3 евакуйованої рідини. Після 5-10 хвилин склерозуючий розчин аспірують. Склерозуюча терапія передбачає спадання стінок порожнини, асептичне запалення ендотеліальної оболонки кісти з подальшим зарощенням її порожнини. Основи і недоліки способу: при великих розмірах кісти (діаметром більше 5-7 см), а також при тривалому існуванні кіст з розвитком перифокального склерозу пункційна аспірація не викликає спадання стінок кісти, що може бути причиною рецидиву, з пункційного каналу можлива кровотеча в черевну порожнину або порожнину кісти. Відомий спосіб лікування кісти печінки [2], взято як найближчий аналог, що включає пункцію порожнини кісти, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту, евакуацію через 5-10 хвилин склерозуючого розчину, заповнення залишкової порожнини кісти алогенним біоматеріалом "Аллоплант" в обсязі 1/3 евакуйованого вмісту кісти. До істотних недоліків прототипу належить те, що введення 96 % етилового спирту в порожнину кісти призводить до підвищеної транссудації і накопичення рідини, що є причиною рецидиву кісти. Крім того, алогенний біоматеріал "Аллоплант" може викликати алергічну реакцію. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу заповнення залишкової порожнини паренхіматозного органа, при лікуванні його кісти, який би дозволив замістити дефект мезенхімальною тканиною, що дасть можливість максимально прискорити процес регенерації. Поставлена задача вирішується тим, що в способі лікування кісти печінки, який включає черезшкірну пункцію кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення 96 % етилового спирту і евакуацію його після 5-10 хвилин експозиції, згідно з корисною моделлю, після евакуації спирту залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим розчином ФіброВейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1:3, у обсязі 1/2 евакуйованого вмісту кісти. Спосіб здійснюють наступним чином. Під час ультразвукового дослідження знаходять кісту паренхіматозного органа і під його контролем виконують черезшкірну пункцію кісти, аспірацію її вмісту, введення через голку 96 % етилового спирту, його евакуацію після 5-10 хвилин, введення колагенового розчину Фібро-Вейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1: 3, в обсязі 1/2 евакуйованого вмісту кісти. Трансплантат готують шляхом впровадження в колагеновий гель розчину Фібро-Вейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1: 3. За нашими даними, застосування розчині в інших співвідношеннях різко уповільнювало регенерацію. Застосування Фібро-Вейна або Етоксісклеролу викликає коагуляцію білків і роздратування клітинних елементів внутрішнього шару кісти. Потім починається трансформація сполучної тканини (фіброз), порожнина повністю закривається [3]. Приклад використання способу. Хвора К., 40 років, госпіталізована в клініку з діагнозом: "кіста правої частки печінки". Діагноз був уточнений за допомогою сонографії і комп'ютерної томографії. Під ультразвуковим контролем виконана черезшкірна пункція кісти, видалено 22 мл рідини, введений через голку 96 % етиловий спирт. Через 8 хвилин проведена його евакуація і введено 11 мл колагенового розчину Фібро-Вейна в співвідношенні 1: 3. На 22-й день після пункції кісти, після отримання даних сонографічного дослідження про повне відновлення дефекту печінки, пацієнтку в задовільному стані виписано на амбулаторне лікування. Заявлений спосіб пункційного лікування кісти паренхіматозного органа забезпечує відновлення дефекту печінки мезенхімальною тканиною без алергічної реакції, стимулює процеси репарації, прискорює процес регенерації. Пропонований спосіб технічно простий і доступний для виконання в хірургічних відділеннях. Апробація способу в умовах клініки підтвердила його високу ефективність і надійність. Джерела інформації: 1. Новикова М.М. Чрескожные прицельные диагностические и лечебные пункции очаговых образований печени под контролем эхографии: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. мед.наук 14.01.27 - хирургия /М.Н. Новикова. - Киев, 1986.-21 с. 2. Патент 2116755 RU, МПК А61В 17 / 00. Способ пункционного лечения непаразитарной кисты печени / Нартайлаков М.А., Сафин И.А., Баки ров С.Х. и др.; заявитель и 1 UA 123085 U патентообладатель Нартайлаков М.А.-94011821/14; заявл. 05.04.1994; опубл. 10.08.1998. Бюл. № 7. 3. Фибро-Вейн описание препарата, инструкция по применению: www. eurolab.ua/medicin/drugs/6243 / 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб пункційного лікування кісти паренхіматозного органа, що включає виконання черезшкірної пункції кісти під ультразвуковим контролем, аспірацію її вмісту, введення через голку 96 % етилового спирту, евакуацію його через 5-10 хвилин експозиції, який відрізняється тим, що після евакуації спирту залишкову порожнину кісти заповнюють колагеновим розчином Фібро-Вейна або Етоксісклеролу в співвідношенні 1: 3, у обсязі 1/2 евакуйованого вмісту кісти. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/08, A61B 17/34

Мітки: пункційного, органа, паренхіматозного, лікування, кисті, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123085-sposib-punkcijjnogo-likuvannya-kisti-parenkhimatoznogo-organa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пункційного лікування кісти паренхіматозного органа</a>

Подібні патенти