Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механічний диспергатор, який має форму зрізаного конуса з отворами, встановлений з можливістю обертання навколо горизонтальної осі, який відрізняється тим, що диспергатор виконано відкритого типу, отвори мають круглу форму і розташовані з кроком n по всій поверхні, та спрямовані в напрямку обертання валу диспергатора.

Текст

Реферат: Механічний диспергатор має форму зрізаного конуса з отворами, встановлений з можливістю обертання навколо горизонтальної осі. Диспергатор виконано відкритого типу, отвори мають круглу форму і розташовані з кроком n по всій поверхні, та спрямовані в напрямку обертання вала диспергатора. UA 122624 U (12) UA 122624 U UA 122624 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до пристроїв для диспергування композитних гетерогенних розчинів при зневодненні і грануляції у псевдозріджненому шарі при виробництві гуміномінеральних добрив. Відомий диспергатор, що містить вертикальний циліндричний корпус з отворами, встановлений з можливістю обертання навкруг поздовжньої осі, в якому внутрішню поверхню корпусу виконано циліндричною, в нижній частині диспергатора встановлено днище, а отвори мають різні діаметри та положення, (Патент України № 2518, МПК В05В 3/02 Диспергатор/ Корнієнко Я.М., Хоцяноавський І.С, Магазій П.О., Гатілов К.О., опубл. 10.07.2009, бюл. № 3). У такої конструкції часто відбувається закупорення отворів розпилення, що спричиняє зупинку процесу грануляції. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення диспергатора, який би забезпечував рівномірність зрошення гетерогенних систем в широкому діапазоні зміни витрати та концентрації розчину при одночасному збільшенні розмірів зони зрошування. Поставлена задача вирішується тим, що диспергатор має форму зрізаного конуса з отворами, встановлений з можливістю обертання навколо горизонтальної осі, згідно з корисною моделлю, диспергатор виконано відкритого типу, отвори мають круглу форму і розташовані з кроком n по всій поверхні, та спрямовані в напрямку обертання валу диспергатора. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено повздовжній розріз диспергатора. Диспергатор складається з горизонтального конічного корпуса 1, встановленого на валу 2 з можливістю обертання навколо повздовжньої осі. У корпусі є отвори круглої форми 3. Також є пристрій для введення розчину всередину корпуса 4. На робочій поверхні диспергатора наскрізні отвори круглої форми З розташовуються з кроком n, що становить до 5 % бічної поверхні. Це забезпечує рівномірне та інтенсивне зрошення повздовж осі конуса. Кут конуса забезпечить рух рідкої гетерогенної фази у вигляді макроструменів, що запобігає осадженню твердої фази, що міститься в робочому розчині, на внутрішній поверхні диспергатора. У найприйнятнішому випадку лінійна швидкість обертання крайки диспергатора Vл=8…15 м/с, а кут конуса α=24°…30°. Диспергатор працює в такий спосіб. Робочий розчин від регулятора подачі (на кресленні не вказано) поступає в пристрій для введення розчину 4. Диспергатор приводиться в обертовий рух навколо горизонтальної осі. Робочий розчин подається за допомогою пристрою 4 і розтікається у вигляді макроструменів по внутрішній поверхні корпуса, з якого через отвори 3 за рахунок дії відцентрових сил дрібнодисперсно розпилюється в середину апарата. При збільшенні подачі робочого розчину є можливість диспергування його не лише через отвори 3, але і через відкриту частину корпуса, створюючи додаткову зону зрошення. Джерела інформації: 1. Патент UK № 42518, МПК В05ВЗ/02 Диспергатор/ Корнієнко Я.М., Хоцяноавський І.С., Магазій П.О., Гатілов К.О., опубл. 10.07.2009, бюл. № 13. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Механічний диспергатор, який має форму зрізаного конуса з отворами, встановлений з можливістю обертання навколо горизонтальної осі, який відрізняється тим, що диспергатор виконано відкритого типу, отвори мають круглу форму і розташовані з кроком n по всій поверхні, та спрямовані в напрямку обертання вала диспергатора. 1 UA 122624 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B05B 3/00, B01J 8/44

Мітки: механічний, диспергатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122624-mekhanichnijj-dispergator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механічний диспергатор</a>

Подібні патенти