Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб проведення штучної вентиляції легень у хворого на морбідне ожиріння, що включає проведення штучної вентиляції легень в режимі за об'ємом від початку лапаротомного розрізу до його ушивання, який відрізняється тим що, від моменту інтубації і до лапаратомного розрізу та після його ушивання і до екстубації хворого штучну вентиляцію легень проводять в режимі за тиском.

Текст

Реферат: Спосіб проведення штучної вентиляції легень у хворого на морбідне ожиріння включає проведення штучної вентиляції легень в режимі за об'ємом від початку лапаротомного розрізу до його ушивання. Від моменту інтубації і до лапаратомного розрізу та після його ушивання і до екстубації хворого штучну вентиляцію легень проводять в режимі за тиском. UA 122488 U (12) UA 122488 U UA 122488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до анестезіології та інтенсивної терапії і може бути використана для проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ) у хворих на морбідне ожиріння при лапаротомних операціях. Відомий спосіб проведення ШВЛ у хворих па морбідне ожиріння включає проведення всієї операції в режимі ШВЛ за об'ємом (1. Ventilation strategics in obese patients undergoing surgery: a quantitative systematic review and meta-analysis/ M.Aldenkortt, C. Lysokowski, N. Elia/ Br. J. Anaesthesia-Vol.109, N4 -- p.493-502; 2. Pulmonary atelectasis: a pathogenic perioperative entity/ M. Duygon, B.P. Kavanogh/ Anestesthesiology-2005. - Vol. 102-p. 858-854). Недоліком цього способу є збільшення кількості ускладнень, таких як зріст рівню гіпооксемії, тромбоемболічні ускладнення, розвиток дихальної недостатності та збільшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії. Задачею корисної моделі є розробка такого способу проведення ШВЛ у хворих на морбідне ожиріння, який за рахунок проведення ШВЛ в режимі за тиском до лапаротомного розрізу, в режимі за об'ємом від початку розрізу і до ушивання, та в режимі за тиском після ушивання забезпечував би зниження кількості ускладнень та зменшення терміну перебування хворих у відділенні інтенсивної терапії. Поставлена задача вирішується тим, що у способі проведення штучної вентиляції легень у хворого на морбідне ожиріння, який включає проведення штучної вентиляціїх легень в режимі за об'ємом від початку лапаротомного розрізу до його ушивання, згідно з корисною моделлю, від моменту інтубації і до лапаратомного розрізу та після його ушивания і до екстубації хворого штучну вентиляцію легень проводячії в режимі за тиском. Зміна шгучної вентиляції легень з режиму за тиском на режим за об'ємом від початку лапаротомного розрізу і до його ушивання, а після перехід знов на режим за тиском, забезпечує зниження кількості ускладнень за рахунок зменшення рівню гіпооксемії, яка, в свою чергу, спричиняє розвиток дихальних та тромбоемболічних ускладепь і збільшує термін перебування хворого у відділенні інтенсивної терапії. Спосіб виконують наступним чином. Після інтубації хворого виставляють параметри апарата ШВЛ в режимі за тиском, від початку лапаратомного розрізу режим змінюють на режим за об'ємом, що продовжується під час всієї операції до моменту ушивання лапаротомного розрізу. Після чого режим ШВЛ змінюють за тиском і так продовжують до екстубації хворого. Приклад. Хвора X., історія хвороби № 3758. Госпіталізована з діагнозом: Морбідне ожиріння. 2 Маса тіла: 148 кг, зріст: 163 см. Індекс маси тіла: 56,39 кг/м . Хворій проведена операція: рукавна гастроектомія. Ведення інтраопераційного періоду: після проведення преоксигенації протягом 3 хв. та інтубації па апараті ШВЛ виставлено параметри в режимі за тиском (Р=18, ЧД=12, РЕЕР=10). Від початку лапоротомиого розрізу та до його ушивання ШВЛ змінили па режим за об'ємом з параметрами (ДО=500 мл, ЧД=12, РЕЕР=10), одразу після ушивання режим ШВЛ змінено за тиском з параметрами (Р=18, ЧД=12, РЕЕР=10). Хвору екстубовано через 4 хв. після закінчення операції. Хвора знаходилась у відділенні інтенсивної терапії протягом 12 годин. Після чого переведена у хірургічне відділення у компенсованому стані, без наявності явищ гіпооксемії, дихальної недостатності та тромбоемболічних ускладнень. Запропонованим способом було проведено ШВЛ під час лапаротомних операцій у 15 хворих на морбідне ожиріння. У всіх випадках було встановлено скорочення термінів перебування у відділенні інтенсивної терапії, в середньому 16-20 годин, та відсутність ускладнень, таких як гіпооксемія, дихальна недостатність та тромбоемболічні ускладнення. У 15 хворих, котрим проводилась ШВЛ під час операції способом-аналогом, у 4 були наявні ускладнення, які проявлялись збільшенням рівня гіпооксемії, розвитком дихальних та тромбоемболічних ускладнень. Термін перебування у відділенні інтенсивної терапії в середньому складав 26-48 годин. Таким чином, порівняння з аналогом засвідчить, що запропонований спосіб дозволяє знизити кількість ускладнень, які виникають при проведенні ШВЛ у хворих на морбідне ожиріння при лапаротомних операціях, і, в свою чергу, знизити термін перебування хворих у відділенні інтенсивної терапії. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб проведення штучної вентиляції легень у хворого на морбідне ожиріння, що включає проведення штучної вентиляції легень в режимі за об'ємом від початку лапаротомного розрізу до його ушивання, який відрізняється тим, що від моменту інтубації і до лапаратомного розрізу 1 UA 122488 U та після його ушивання і до екстубації хворого штучну вентиляцію легень проводять в режимі за тиском. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mazur Andrii Petrovych, Bubalo Oleksandr Fedorovych, Popov Oleh Mykolaiovych

Автори російською

Мазур Андрей Петрович, Бубало Александр Федорович, Попов Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61M 19/00

Мітки: спосіб, хворих, проведення, штучної, легень, ожиріння, морбідне, вентиляції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122488-sposib-provedennya-shtuchno-ventilyaci-legen-u-khvorikh-na-morbidne-ozhirinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб проведення штучної вентиляції легень у хворих на морбідне ожиріння</a>

Подібні патенти