Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб закриття післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини, що включає використання під час операції пластини "Тахокомб", який відрізняється тим, що пластину "Тахокомб" накладають після зупинки кровотечі безпосередньо на ранову поверхню для її закриття до повної регенерації.

Текст

Реферат: Спосіб закриття післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини включає використання під час операції пластини "Тахокомб". Пластину "Тахокомб" накладають після зупинки кровотечі безпосередньо на ранову поверхню для її закриття до повної регенерації. UA 122468 U (54) СПОСІБ ЗАКРИТТЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ У ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ UA 122468 U UA 122468 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургії та онкології, і може бути використана при хірургічному лікуванні хворих на місцево-поширений рак ротової порожнини. Хірургічне втручання є основним етапом комплексного лікування хворих на рак ротової порожнини [1]. У хворих на місцевопоширений рак ротової порожнини, які складають переважну більшість, сприятливі результати можуть бути досягненні завдяки проведенню великих за обсягом хірургічних втручань та реконструктивно-відновлювальних пластичних операцій [2]. Однак, закриття післяопераційних дефектів язика, дна ротової порожнини, щоки представляє велику проблему внаслідок складності переміщення трансплантата на васкуляризованій ніжці в зону дефекту. Заміщення дефектів місцевими тканинами малоефективне [3]. Крім цього наявність вологого середовища, інфекції, зниження репаративних можливостей тканин після передопераційної променевої терапії досить часто призводить до повного або часткового розходження швів та вторинному загоєнню рани. При відторгненні некротичних тканин можлива кровотеча [4]. За прототип вибрано спосіб використання "Тахокомбу" при вестибулопластиці мілкого присінка рота (Возможности применения "Тахокомба" при вестибулопластике / Шеремета Е.А., Крамаренко А.В. // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. - 2012. - Т. 2, № 3-4. - С. 67-69), за яким роблять горизонтальний розтин слизової оболонки від ікла до ікла на кордоні слизової нижньої губи та перехідної складки, розсікають слизову та підслизовий шар до окістя, слизовий клапоть відшаровують та зміщують донизу, потім відшаровують і тупо зміщують донизу м'язові волокна підборіддя, що дає можливість формувати глибину присінка. Наступним етапом слизовий клапоть альвеолярної частини фіксують кетгутом до окістя. Між слизовою альвеолярного відростку та рановою поверхнею губи поміщають пластину "Тахокомб". Позитивним у прототипі є те, що пластина "Тахокомб" сприяє ранньому та остаточному знищенню кровотечі, зменшенню больового синдрому та набряку тканин губи та підборіддя. Недоліком у прототипі є те, що пластину "Тахокомб" накладають на слизову в зоні лінії зшивання рани, а не на ранову поверхню, що призводить до раннього (до 4-5 діб) відторгнення пластини. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити спосіб закриття післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини шляхом закриття ділянок ранової поверхні м'яких тканин ротової порожнини після видалення пухлини, які було неможливо закрити місцевими тканинами чи трансплантатом, пластиною "Тахокомб", що дає можливість підвищити ефективність лікування, зменшити кількість ускладнень, уникнути додаткового хірургічного втручання для закриття післяопераційної рани та поліпшити якість життя хворих. Поставлена задача вирішується наступним чином: Пластину "Тахокомб" вирізають відповідно до розмірів ранової поверхні. Бік колагенової пластини, покритий факторами згортання крові (висококонцентрований фібриноген і тромбін) та помічений жовтим кольором накладають на ранову поверхню після її очищення від крові та кров'яних згортків, фіксують шляхом рівномірного притискання пластини на протязі 3-5 хвилин. При контакті з кровоточащою раною фактори згортання, що містяться в покриваючому шарі, вивільнюються і тромбін перетворює фібриноген на фібрин. За рахунок реакції полімеризації фібринового покриття утворюється клейкий фібриновий згорток, який склеює ранову поверхню з колагеновою пластиною. Потім фібрин взаємодіє з ендогенним XIII плазматичним фактором згортання крові (трансглутаміназою) та утворює міцну механічно стабільну сітку з високими адгезивними властивостями. Таким чином, забезпечується найбільше склеювання та герметизація тканин у вигляді еластичного водо- та повітронепроникного каркасу. У всіх спостережуваних хворих Тахокомб сприяв ранній та остаточній зупинці кровотечі, загоєння рани проходило під герметичним прикриттям Тахокомбу, післяопераційний період протікав без ускладнень, больовий синдром був мінімальним. Повне загоєння післяопераційної рани відмічалось у строки до 2 місяців. Дослідження на тваринах показали, що через 2 тижні після накладання пластини Тахокомбу на рану остання інфільтрується фібрино-васкулярною грануляційною тканиною, а через 4 тижні заміщується ендогенним колагеном. В подальшому через 6-8 тижнів рана заміщується сполучною тканиною [6]. Прикладами реалізації заявленого способу є витяги з історій хвороби. 1. Хвора К., 1961 року народження, історія хвороби № 16945/16, госпіталізована у відділення пухлин голови та шиї Національного інституту раку (НІР) з діагнозом "Рак слизової оболонки дна ротової порожнини T2N0M0". В Київському міському клінічному онкологічному центрі (КМКОЦ) отримала курс променевої терапії по розщепленій методиці до СВД 64 Гр, який закінчила 17.02.2016 р. Звернулась до НІР в липні 2016 року з прогресуванням захворювання. Пухлина 1 UA 122468 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 дна ротової порожнини збільшилась в розмірах та розповсюдженням на нижньо-бокову частину язика. В КМКОЦ з липня по жовтень 2016 р. проведено 3 курси поліхіміотерапії паклітакселом та цисплатином. Отримана часткова регресія пухлини. 16 листопада 2016 року у відділенні пухлин голови та шиї НІР під загальним знеболенням виконана операція "Резекція язика та дна ротової порожнини". Рана в ділянці язика частково зашита шляхом зведення країв рани шовковими лігатурами. Після кінцевого гемостазу та очищення ранової поверхні в ділянці дна ротової порожнини розмірами 3,5 × 4 см проведено її закриття пластиною Тахокомб розмірами 4,8 × 4,8 см виробника "Takeda" Austria, що дало можливість перекрити краї рани. Проведено рівномірне притискання пластини Тахокомб зволоженим 0,9 % розчином натрію хлориду протягом 5 хвилин та обережне відокремлення марлевого тампона від пластини. Після виведення з наркозу хвору переведено в палату та на 10 добу (24 листопада 2016 р.) виписана з відділення. Післяопераційний період перебігав без ускладнень в строки спостереження 9 тижнів відмічалось повне загоєння рани та відсутність залишків пластини Тахокомбу. 2. Хвора О., 1956 року народження, історія хвороби №4437/17 госпіталізована у відділення пухлин голови та шиї Національного інституту раку (НІР) з діагнозом "Рак слизової оболонки лівої щоки T2N0M0, ст. II, Prolongatio morbi, кл. гр. II". В 2013 р. в Чернігівському ООД проведений курс променевої терапії до СВД 30 Гр. 31.07.2014 р. проведена кріодеструкція рецидиву пухлини лівої щоки. В липні 2015 р. з приводу другого рецидиву в НІР проведені 2 курси ПХТ (цисплатин, 5-фторурацил), променева терапія до СВД 30 Гр, 2.11.2015 р. виконане видалення рецидиву пухлини лівої щоки. Лікування доповнено 2 ад'ювантними курсами ПХТ. В листопаді 2016 р. з приводу прогресування хвороби в Чернігівському ООД проведені курси в/в ПХТ. 22 березня 2017 р. у відділенні пухлин голови та шиї НІР проведена операція "Видалення пухлини слизової оболонки лівої щоки з резекцією фрагмента лівої половини нижньої щелепи". Після ушивання слизової оболонки лівої ретромоляної ділянки залишився післяопераційний дефект слизової оболонки лівої щоки та дна ротової порожнини, який після ретельного гемостазу був вкритий пластиною Тахокомбу 4,8 × 9,5 см. Післяопераційний період без ускладнень. При контрольному огляді через 4 тижні після операції відмічається повне загоєння рани, незначний післяопераційний набряк, залишків пластини Тахокомб не відмічається. Джерела інформації: 1. Решетов И.В., Чисов В.И. Пластическая и реконструктивная микрохирургия в онкологии. М.: ООО РИФ "Стройматериалы". - 2001. - 200 с. 2. Papel I.D. Facial plastic and reconstructive surgery. New York. - 2010. - 951. P. 3. Phillips J.G., Postlethwaite K., Peckitt N. The pectoralis major muscle flap without skin in intraoral reconstruction // Br J Oral Maxillofac Surg. - 1988. - V. 26. - P. 479-485. 4. Abe S., Ide Y., Lida Т., Kaimoto K., Nakajima K. Vascular consideration in raising the pectoralis major flap // Bull Tokyo Dent Coll. - 1997. - V. 38. - P.5-11. 5. Возможности применения "Тахокомба" при вестибулопластике / Шеремета Е.А., Крамаренко А.В. // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. - 2012. - Т. 2, № 3-4. - С. 67-69 (прототип). 6. Митин С.С., Ануфриева С.С. Особенности течения процесса при имплантации гемостатической губки Тахокомб в ткани лабораторных крыс // Евразийский союз ученых (ЕСУ) Медицинские науки. - 2015. - № 10, Т. 19. - С. 105-106. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Спосіб закриття післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини, що включає використання під час операції пластини "Тахокомб", який відрізняється тим, що пластину "Тахокомб" накладають після зупинки кровотечі безпосередньо на ранову поверхню для її закриття до повної регенерації. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: післяопераційної, ротової, рак, рані, спосіб, закриття, хворих, порожнини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122468-sposib-zakrittya-pislyaoperacijjno-rani-u-khvorikh-na-rak-rotovo-porozhnini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб закриття післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини</a>

Подібні патенти