Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги, який відрізняється тим, що складається з першого підсилювача, вхід якого є першим входом пристрою, накопичувача, вхід якого з'єднаний з виходом першого підсилювача, а вихід якого з'єднаний з першим входом корелятора, другого підсилювача, вхід якого є другим входом пристрою, накопичувача, вхід якого з'єднаний з виходом другого підсилювача, а вихід з'єднаний з другим входом корелятора, перший вихід якого є першим виходом пристрою, статистичного блока, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом корелятора, другий вхід з'єднаний з другим виходом корелятора, а вихід є другим виходом пристрою.

Текст

Реферат: Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги складається з першого та другого підсилювачів, двох накопичувачів, підсилювача, корелятора, статистичного блока. UA 122466 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО КОЕФІЦІЄНТА ВЗАЄМНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ СТРУМОМ І НАПРУГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ UA 122466 U UA 122466 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі приладобудування і може бути використана в пристроях управління режимами горіння електричної дуги. Найближчим аналогом є рішення, яке використовується в області розмірної обробки деталей електричною дугою [1]. Недоліком найближчого аналога є короткочасні зміни значення вибіркового коефіцієнта кореляції в умовах впливу збурень, що може призвести до порушення роботи автоматичного регулятора і порушення стабільності режиму горіння дуги. Задача корисної моделі - зменшити вплив збурень на результат визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги, згідно з корисною моделлю, складається з першого підсилювача, вхід якого є першим входом пристрою, накопичувача, вхід якого з'єднаний з виходом першого підсилювача, а вихід якого з'єднаний з першим входом корелятора, другого підсилювача, вхід якого є другим входом пристрою, накопичувача, вхід якого з'єднаний з виходом другого підсилювача, а вихід з'єднаний з другим входом корелятора, перший вихід якого є першим виходом пристрою, статистичного блока, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом корелятора, другий вхід з'єднаний з другим виходом корелятора, а вихід є другим виходом пристрою… На схемі зображено корисну модель. Пристрій складається з першого підсилювача 1, вхід якого є першим входом пристрою, накопичувача 2, вхід якого з'єднаний з виходом першого підсилювача 1, а вихід якого з'єднаний з першим входом корелятора 5, другого підсилювача 3, вхід якого є другим входом пристрою, накопичувача 4, вхід якого з'єднаний з виходом другого підсилювача, а вихід з'єднаний з другим входом корелятора 5, перший вихід якого є першим виходом пристрою, статистичного блока 6, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом корелятора 5, другий вхід з'єднаний з другим виходом корелятора 5, а вихід є другим виходом пристрою. Пристрій працює наступним чином. На вхід підсилювача 1 надходить значення напруги електричної дуги, а на вхід підсилювача 3 надходить значення струму електричної дуги. З виходів підсилювачів 1 і 3 значення напруги і струму дуги надходять на входи накопичувачів 2 і 4. Накопичувачі є черги даних типу FIFO. Корелятор 5 визначає вибірковий коефіцієнт взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги на основі вибірок даних з накопичувачів 2 і 4. З першого виходу корелятора 5 максимальне значення вибіркового коефіцієнта кореляції надходить на перший вихід пристрою Rmax. і на перший вхід статистичного блока 6. З другого виходу корелятора 5 поточне значення вибіркового коефіцієнта кореляції надходить на другий вхід статистичного блока 6. Статистичний блок 6 визначає вибірковий коефіцієнт кореляції на підставі його статистичних даних, поточного і максимального значення. При цьому вплив збурень на процес визначення вибіркового коефіцієнта кореляції зменшується. З виходу статистичного блока 6 значення вибіркового коефіцієнта кореляції між струмом і напругою дуги надходить на вихід R. Таким чином, вплив збурень на результат визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги значно знижено, що позитивним чином позначається на якості регулятора міжелектродного проміжку в процесі зварювання. Нові ознаки дозволяють використовувати пристрій в автоматичному регуляторі з метою оптимізації і підтримці постійної величини міжелектродного проміжку в процесі зварювання. Джерела інформації: 1. Смирнова Н.В. Корреляционный метод определения параметров рабочей точки дуги в процессе размерной обработки деталей электрической дугой / Н.В. Смирнова // Отраслевые аспекты технических наук, 2011. - № 3. - М: НПЖ "Отраслевые аспекты технических наук", 2011. - С. 25-28. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги, який відрізняється тим, що складається з першого підсилювача, вхід якого є першим входом пристрою, накопичувача,вхід якого з'єднаний з виходом першого підсилювача, а вихід якого з'єднаний з першим входом корелятора, другого підсилювача, вхід якого є другим входом пристрою, накопичувача, вхід якого з'єднаний з виходом другого підсилювача, а вихід з'єднаний з другим входом корелятора, перший вихід якого є першим виходом пристрою, статистичного блока, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом корелятора, другий вхід з'єднаний з другим виходом корелятора, а вихід є другим виходом пристрою. 1 UA 122466 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23K 9/10, G06F 17/15

Мітки: вибіркового, взаємної, визначення, пристрій, електричної, дуги, струмом, напругою, кореляції, коефіцієнта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122466-pristrijj-dlya-viznachennya-vibirkovogo-koeficiehnta-vzaehmno-korelyaci-mizh-strumom-i-naprugoyu-elektrichno-dugi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення вибіркового коефіцієнта взаємної кореляції між струмом і напругою електричної дуги</a>

Подібні патенти