Механізм кріплення кришок карусельного транспортера ротаційної тамподрукарської машини

Номер патенту: 122382

Опубліковано: 10.01.2018

Автори: Віхоть Олексій Миколайович, Гаваза Ольга Юріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм кріплення кришки карусельного транспортера ротаційного тамподрукарського апарата, який відрізняється тим, що містить нерухомо закріплений кулачок на корпусі ротаційної тамподрукарської машини, який за допомогою підпружиненого штовхача перемішує кришку із стакана карусельного транспортера до контейнера із задрукованими виробами.

Текст

Реферат: Механізм кріплення кришки карусельного транспортера ротаційного тамподрукарського апарата. Він містить нерухомо закріплений кулачок на корпусі ротаційної тамподрукарської машини, який за допомогою підпружиненого штовхача перемішує кришку із стакана карусельного транспортера до контейнера із задрукованими виробами. UA 122382 U (12) UA 122382 U UA 122382 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до поліграфічного машинобудування і призначена для використання у друкарських машинах. Відома конструкція механізму кріплення виробу друкарського циліндра ротаційного тамподрукарського апарата [1], де циліндричний виріб утримується на поверхні друкарського циліндра за допомогою сили вакууму пневматичної системи друкарського циліндра. Повітря, що всмоктується пневматичною системою друкарського циліндра, утримує виріб і сприяє закріпленню фарби на поверхні виробу. Недоліком цієї конструкції є ускладнена конструкція механізму кріплення виробу друкарського циліндра і ненадійне утримання виробу на поверхні друкарського циліндра. Найближчим аналогом є механізм кріплення виробу лінійного транспортера ротаційного тамподрукарського апарата [2], де циліндричний виріб утримується на пальці лінійного транспортера за допомогою сил тертя. У кінці вибігу підпружинений штовхач, контактуючи із поверхнею нерухомого кулачка, виштовхує виріб із пальця транспортера і він потрапляє у контейнер для готових виробів. Недоліком цієї конструкції є висока громіздкість конструкції і неточне фіксування виробу на поверхні лінійного транспортера для нанесення зображення. В основу корисної моделі поставлена задача надійного кріплення кришки на поверхні карусельного транспортера ротаційної тамподрукарської секції шляхом конструктивних змін механізму кріплення виробу карусельного транспортера ротаційної тамподрукарської секції. Поставлена задача вирішується тим, що у механізмі кріплення кришки карусельного транспортера ротаційного тамподрукарського апарата новим є те, що у пальці, на якому нерухомо закріплена кришка, всередині міститься штовхач, що може переміщатись вздовж пальця і утримується у вихідному положенні пружиною. Пропонована модель механізму кріплення виробу на карусельному транспортері дозволяє надійно закріпити задруковувану кришку на карусельному транспортері у зоні друкарського контакту, задруковувати кришку по всій його бічній поверхні, підвищити якість друку і автоматично передавати кришку у приймальний пристрій для надрукованих виробів. Корисна модель пояснюється кресленнями на фіг. 1 та 2. До складу механізму кріплення кришки, що міститься на карусельному транспортері 2 ротаційного тамподрукарського апарата, входять: нерухомий кулачок 7, палець 3 і штовхач 5, що підпружинений пружиною 6 і контейнер для виробів. Механізм кріплення кришки карусельного транспортера ротаційного тамподрукарського виробу працює наступним чином. Кришка 4 утримується нерухомо на пальці 3 карусельного транспортера 2 ротаційної тамподрукарської машини завдяки силам натягу між стінками кришки 4 і поверхнею пальця 3. Кришка 4 нерухомо закріплена на карусельному транспортері 2 і проводиться через зону друкарського контакту ротаційного друкарського апарата. Після виведення кришки 4 із зони друкарського контакту, під час обертання карусельного транспортера 2 штовхач 5, контактує з профілем нерухомого кулачка 7, що закріплений на корпусі ротаційної друкарської машини 1. Внаслідок цього штовхач 5 виштовхує кришку 4 з пальця 3 і кришка потрапляє у контейнер для готових виробів. А штовхач 5 після закінчення контакту з поверхнею кулачка 7 під дією пружини 6 займає вихідне положення. Джерела інформації: 1. Пат. US 3850096 A USA МПК B41F17/18 Apparatus for printing and drying rotatable objects [текст] / Taniguchi S; заявник і патентоутримувач Takeda Chemical Industries Ltd; заяв. 12.02.1972; опуб. 26.11.1974. 2. Механізм кріплення виробу лінійного транспортеру ротаційного тамподрукарського апарату [Текст]: патент 111589 МПК (2015.01) B41F 13/00 B41F 13/08./ Віхоть О.М., Міщенко Р.О.: власники патенту Віхоть О.М., Міщенко Р.О - № 201606349; заяв. 10.06.2016; опуб. 10.11.2016. бюл. № 21.-4 с; 1 іл. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Механізм кріплення кришки карусельного транспортера ротаційного тамподрукарського апарата, який відрізняється тим, що містить нерухомо закріплений кулачок на корпусі ротаційної тамподрукарської машини, який за допомогою підпружиненого штовхача перемішує кришку із стакана карусельного транспортера до контейнера із задрукованими виробами. 1 UA 122382 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B41F 13/00

Мітки: ротаційної, карусельного, тамподрукарської, транспортера, кришок, кріплення, механізм, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122382-mekhanizm-kriplennya-krishok-karuselnogo-transportera-rotacijjno-tampodrukarsko-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм кріплення кришок карусельного транспортера ротаційної тамподрукарської машини</a>

Подібні патенти