Спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт, що включає узяття проби вугільного пилу і апаратурне визначення її вибухонебезпечності, який відрізняється тим, що проби пилу беруть кілька разів у міру віддалення від забою, для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності, а по максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що проби беруть на відстанях від 10 до 100 метрів від забою через 5-10 метрів.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт включає узяття проби вугільного пилу і апаратурне визначення її вибухонебезпечності. При цьому проби пилу беруть кілька разів у міру віддалення від забою, для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності, а по максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу. UA 122296 U (12) UA 122296 U UA 122296 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вугільної промисловості, а саме - до забезпечення безпечних умов праці при розробці вугільних родовищ. В існуючому в теперішній час рівні техніки з опису до [1] є відомим аналог. Цей спосіб включає узяття проби вугільного пилу і апаратне визначення її вибухонебезпечності. Ці ознаки аналога співпадають з суттєвими ознаками корисної моделі. Крім цього, у аналогу вибухонебезпечність вугільного пилу визначають по температурі самозаймання пилу. Недолік цього способу полягає в тому, що при прохідницьких роботах він не дозволяє отримати точного результату, так як на самозаймання пилу вугілля впливає домішок пилу породи. При цьому пил вугілля і пил породи осаджуються по різному і також це залежить від різних фракцій пилу і відстані від джерела пилоутворення. Прототипом корисної моделі є спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу, що відомий з [2]. Цей спосіб також включає узяття проби вугільного пилу і апаратурне визначення її вибухонебезпечності. Ці ознаки прототипу є загальними з суттєвими ознаками корисної моделі. В прототипі вибухонебезпечність вугільного пилу визначають апаратурою по нижній границі вибуховості пилу при мінімальній її концентрації в повітрі. Недолік прототипу полягає у тому, що при прохідницьких роботах він не дозволяє отримати точного результату, так як на нижню границю вибуховості пилу при її мінімальній концентрації впливає домішок пилу породи. Пил вугілля і пил породи осаджується по різному в залежності від різних фракцій пилу і відстані від джерела пилоутворення. Все це може дати велике спотворення при реалізації способу. Це знижує надійність способу. В основу корисної моделі поставлено задачу - підвищити надійність способу оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт за рахунок обліку різноманітних умов змішування пилу вугілля і породи в зоні ведення прохідницьких робіт. Поставлена задача вирішується тим, що в способі оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт, який включає узяття проби вугільного пилу і апаратурне визначення її вибухонебезпечності, згідно з корисною моделлю, проби пилу беруть кілька разів у міру віддалення від забою, для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності, а по максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу. Оптимальним режимом для способу є такий, коли проби беруть на відстанях від 10 до 100 метрів від забою через 5-10 метрів. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак корисної моделі і технічним результатом, якого можна досягти, полягає в наступному. Внаслідок того, що проби беруть кілька разів у міру віддалення від забою, для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності, а по максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу здійснюється можливість підвищити точність оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт незалежно від характеру змішування вугільного пилу і пилу породи і особливостей їх взаємного осадження, що не піддається прогнозу. Це підвищує надійність способу. Спосіб реалізують наступним чином. Поблизу прохідницьких робіт беруть проби вугільного пилу кілька разів у міру віддалення від забою на відстанях від 10 до 10 метрів від забою через 5-10 метрів. Для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності. Апаратурне визначення вибухонебезпечності проб можуть виконувати різними відомими методами на різній відомій апаратурі. По максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу. Якщо вибухонебезпечність вугільного пилу визначають по температурі самозаймання пилу - загальну вибухонебезпечність приймають по мінімальній температурі самозаймання пилу в одній з проб. Якщо вибухонебезпечність вугільного пилу визначають по її концентрації в повітрі - загальну вибухонебезпечність приймають по мінімальній її концентрації в повітрі для одної з проб. На основі прийнятої загальної вибухонебезпечності вугільного пилу розробляють міри безпеки в зоні ведення прохідницьких робіт. Такий спосіб підвищує точність оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу, чим підвищується надійність способу. Джерела інформації: 1. Патент України на винахід № 10572, МПК G 01N 33/22; E21F 5/00, від 07.09.1993 р. 2. П.М. Петрухин и др. Предупреждение взрывов пыли в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра, 1974. - С. 20-22. 60 1 UA 122296 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 1. Спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт, що включає узяття проби вугільного пилу і апаратурне визначення її вибухонебезпечності, який відрізняється тим, що проби пилу беруть кілька разів у міру віддалення від забою, для кожної проби виконують апаратурне визначення її вибухонебезпечності, а по максимальній вибухонебезпечності однієї з проб приймають загальну вибухонебезпечність вугільного пилу. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що проби беруть на відстанях від 10 до 100 метрів від забою через 5-10 метрів. 10 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21F 5/00, G01N 25/50, G01N 33/22

Мітки: вугільного, спосіб, прохідницьких, оцінки, робіт, вибухонебезпечності, пилу, поблизу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122296-sposib-ocinki-vibukhonebezpechnosti-vugilnogo-pilu-poblizu-prokhidnickikh-robit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки вибухонебезпечності вугільного пилу поблизу прохідницьких робіт</a>

Подібні патенти