Спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі у хворих з ожирінням

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі, що включає проведення загальноклінічних обстежень, здійснення первинної хірургічної обробки ран з їх ревізією, який відрізняється тим, що у хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня проводять загальноклінічні обстеження, первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією, потім послідовно виконують рентгенографію органів грудної клітки та черевної порожнини, торако- і лапароцентез, діагностичну лапароскопію та за результатами виконаних діагностичних процедур здійснюють необхідні лікувальні заходи.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі включає проведення загальноклінічних обстежень, здійснення первинної хірургічної обробки ран з їх ревізією. У хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня проводять загальноклінічні обстеження, первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією, потім послідовно виконують рентгенографію органів грудної клітки та черевної порожнини, торако- і лапароцентез, діагностичну лапароскопію. За результатами виконаних діагностичних процедур здійснюють необхідні лікувальні заходи. UA 122214 U (12) UA 122214 U UA 122214 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема хірургії, і може бути використана для діагностики ушкодження органів черевної порожнини внаслідок травми у хворих з ожирінням. За даними ВООЗ щоденно внаслідок травм гине близько 16 тис. осіб, щорічно - 300 тис. працездатних людей, а 6-7 млн. стають інвалідами. В економічно розвинутих країнах світу травматизм займає 3 місце серед причин смертності після серцево-судинних і онкологічних захворювань [Політравма: метод, вказ. зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" для підготовки лікарів-інтернів, слухачів передатестаційних циклів / упор. А.А. Хижняк, С.С. Дубівська, І.А. Веклич. - Харків: ХНМУ, 2014. - 28 с.]. У кожного п'ятого травмованого хворого, госпіталізованого у стаціонар, індекс маси тіла 2 (ІМТ) є більшим 30 кг/м , що відповідає II ступеню ожиріння [The epidemiology of traumatic death: a population-based analysis / SR. Shackford, RC. Mackersie, TL. Holbrook [et al.] // Arch Surg. 1993. - V.128. - P. 1285]. Для застосування адекватної лікувальної тактики необхідним є попереднє повноцінне обстеження пацієнтів та встановлення правильного діагнозу. Рутинні конвенційні об'єктивні методи обстеження у потерпілих з політравмою та нормальною масою тіла (ІМТ більше 24,9 2 кг/м ) мають достатньо високу інформативність для встановлення тяжкості пошкоджень з наступним визначенням лікувальної тактики. Однак у пацієнтів з ожирінням надмірне відкладання жирової клітковини не дозволяє адекватно виконати діагностичні прийоми. Значне погіршення діагностичної цінності також можна трактувати зниженням рецепторної і больової чутливості в огрядних людей, причому ця залежність прямо корелює із ступенем ожиріння. Окрім того, застосування неінформативних чи низько інформативних методів обстеження, збільшуючи цим час доопераційного періоду, може мати негативні наслідки для життя та здоров'я пацієнта. Загальновідомий спосіб здійснення діагностичної програми у хворих з політравмою, за яким проводять загальноклінічні обстеження, здійснюють первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією та ультразвукова діагностика (УЗД) [Політравма: метод, вказ. зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" для підготовки лікарів-інтернів, слухачів передатестаційних циклів / упор. А.А. Хижняк, С.С. Дубівська, І.А. Веклич. - Харків: ХНМУ, 2014. - 28 с.]. Попри це спосіб-прототип не є адаптованим для хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступенів, оскільки не враховано особливість огрядних пацієнтів, а саме те, що внаслідок значного шару підшкірної жирової клітковини хворих інформативність УЗД є незначною, а часові затрати при цьому зростають, що негативно впливатиме на клінічний прогноз пацієнта. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі у критичних хворих з ожирінням, який поліпшить отримання достовірних даних про стан пацієнта і зменшить затрати часу на проведення обстежень в ургентних хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у способі діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі, що включає проведення загальноклінічних обстежень, здійснення первинної хірургічної обробки ран з їх ревізією, згідно з корисною моделлю, у хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня проводять загальноклінічні обстеження, первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією, потім послідовно виконують рентгенографію органів грудної клітки та черевної порожнини, торако- і лапароцентез, діагностичну лапароскопію та за результатами виконаних діагностичних процедур здійснюють необхідні лікувальні заходи. Запропоновані діагностичні заходи та їхня послідовність дозволяє встановити правильний діагноз, затративши при цьому якомога менше часу для пацієнтів, госпіталізованих з діагнозом "Політравма. Ожиріння ІІ-ІІІ ст." Спосіб здійснюють таким чином. Хворому, який поступив в ургентному стані, спершу проводять загальноклінічні обстеження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, група крові та Rh-фактор, коагулограма. Також здійснюють первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією. Наступним етапом виконують рентгенографію органів грудної клітки та черевної порожнини. Потім проводять торако- і лапароцентез, діагностичну лапароскопію. За результатами виконаних діагностичних процедур здійснюють необхідні лікувальні заходи. Клінічний приклад № 1. Хвора З., 52 p., госпіталізована в ургентному порядку в важкому стані з попереднім діагнозом "ВПТТ. Травма грудної клітки зліва та травма передньої черевної стінки зліва" З анамнезу травма внаслідок ДТП, автонаїзд. За даними первинного огляду стан хворої важкий: ЧД - 22, ЧСС - 86/хв., AT-100/60 мм рт. ст. Грудна клітка при пальпації болюча зліва. Дихання зліва не вислуховується. Живіт піддутий, 1 UA 122214 U 5 10 15 20 напружений. При пальпації різко болючий зліва. При огляді маса тіла 126 кг, зріст 1,71 м, ІМТ 2 43,4 кг/м . Обстеження пацієнта проведено згідно із запропонованим способом. За даними рентгенографії органів грудної клітки та в подальшому - пункції лівої плевральної порожнини діагностовано "Закритий пневмоторакс зліва", встановлено плевральний дренаж за Бюлау. За допомогою лапароцентезу встановлено попередній діагноз "Внутрішньочеревна кровотеча". Хворій проведено верхньо-серединну лапаротомію, інтраопераційно встановлено діагноз "Розрив селезінки. Внутрішньочеревна кровотеча". Хворій проведено необхідні лікувальні заходи по відношенню до встановленого діагнозу "ВПТТ. Забій-розрив лівої легені. Лівобічний пневмоторакс. Розрив селезінки. Внутрішньочеревна кровотеча. Анемія І ст. Травматичний шок І ст. Ожиріння III ст.". Стан хворої покращився, на 16-ий післяопераційний день хвора виписана з стаціонару для продовження лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі, що включає проведення загальноклінічних обстежень, здійснення первинної хірургічної обробки ран з їх ревізією, який відрізняється тим, що у хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня проводять загальноклінічні обстеження, первинну хірургічну обробку ран з їх ревізією, потім послідовно виконують рентгенографію органів грудної клітки та черевної порожнини, торако- і лапароцентез, діагностичну лапароскопію та за результатами виконаних діагностичних процедур здійснюють необхідні лікувальні заходи. 25 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, A61B 6/00, A61B 1/313

Мітки: ожирінням, ушкодження, органів, хворих, порожнини, черевної, діагностики, травматичного, спосіб, політравмі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-122214-sposib-diagnostiki-travmatichnogo-ushkodzhennya-organiv-cherevno-porozhnini-pri-politravmi-u-khvorikh-z-ozhirinnyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики травматичного ушкодження органів черевної порожнини при політравмі у хворих з ожирінням</a>

Подібні патенти