Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів висотних житлових будівель

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів (ПКК) висотних житлових будівель, який включає визначення витрати води з ПКК діаметром 19, 25 та 33 мм з розпорошувачем діаметром випускного отвору 4-12 мм для напівжорсткого рукава довжиною 30 м та тиску в мережі 0,2, 0,4 та 0,6 МПа, який відрізняється тим, що визначають фактичні витрати з ПКК для довільної довжини плоскоскладаних і напівжорстких рукавів для різних значень ступеня їх розгортання та довільних значень тиску в мережі, для виконання умови успішного гасіння пожежі:

qн£qф (1),

де qн - необхідні витрати води, які залежать від характеристик пожежного навантаження будівлі (нижча теплота згоряння, приведена масова швидкість вигоряння, лінійна швидкість розповсюдження полум'я), характеристик вогнегасної речовини (кількість теплоти, що відводять водою), часових показників (часу вільного розвитку пожежі та часу подачі вогнегасної речовини) та конструктивних характеристик будівлі; qф - фактичні витрати води з ПКК, які визначають шляхом регресійного аналізу та залежать від тиску в водопровідній мережі, діаметра ПКК, довжини та типу рукава, ступеня його розгортання, діаметра розпорошувача.

Текст

Реферат: Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів (ПКК) висотних житлових будівель включає визначення витрати води з ПКК діаметром 19, 25 та 33 мм з розпорошувачем діаметром випускного отвору 4-12 мм для напівжорсткого рукава довжиною 30 м та тиску в мережі 0,2, 0,4 та 0,6 МПа. Додатково визначають фактичні витрати з ПКК для довільної довжини плоскоскладаних і напівжорстких рукавів для різних значень ступеня їх розгортання та довільних значень тиску в мережі, для виконання умови успішного гасіння пожежі: (1), qнqф де qн - необхідні витрати води, які залежать від характеристик пожежного навантаження будівлі (нижча теплота згоряння, приведена масова швидкість вигоряння, лінійна швидкість розповсюдження полум'я), характеристик вогнегасної речовини (кількість теплоти, що відводять водою), часових показників (часу вільного розвитку пожежі та часу подачі вогнегасної речовини) та конструктивних характеристик будівлі; qф - фактичні витрати води з ПКК, які визначають шляхом регресійного аналізу та залежать від тиску в водопровідній мережі, діаметра ПКК, довжини та типу рукава, ступеня його розгортання, діаметра розпорошувача. UA 121788 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ВОДИ З ПОЖЕЖНИХ КРАН-КОМПЛЕКТІВ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ UA 121788 U UA 121788 U 5 10 15 20 Корисна модель стосується галузі пожежної безпеки, може бути використана при визначенні витрат води з пожежних кран-комплектів (ППК), якими комплектуються будівлі будь-якого призначення, зокрема висотні житлові будівлі. Відомий спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів полягає в тому, що витрати води приймаються рівними 0,5 л/с лише при встановленні ГЖК в квартирах висотних житлових будівель [1]. Недоліком цього способу є те, що він не враховує жодні характеристики ГЖК, а для варіанта встановлення ГЖК на сходових клітинах витрати води взагалі не регламентуються. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів (ГЖК), який полягає в тому, що визначаються витрати води з ПКК діаметром 19, 25 та 33 мм з розпорошувачем діаметром випускного отвору 4-12 мм для напівжорсткого рукава довжиною 30 м та тиску в мережі 0,2, 0,4 та 0,6 МПа [2]. Недоліком цього способу є те, що він не визначає фактичні витрати з ПКК для довільних значень тиску в мережі, не враховує можливість використання плоскоскладаних рукавів, не враховує ступінь розгортання рукавів, що в свою чергу не дозволяє гарантувати успішне гасіння пожежі цим комплектом. В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення подачі необхідних витрат води для успішного гасіння пожежі. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що визначаються фактичні витрати з ПКК, встановленого в квартирі та на сходовій клітині висотної житлової будівлі, для довільної довжини плоскоскладаних і напівжорстких рукавів для різних значень ступеня їх розгортання та довільних значень тиску в мережі, що забезпечує виконання умови успішного гасіння пожежі. Умовою успішного гасіння пожежі в будівлі за допомогою ПКК є здатність ПКК забезпечити подачу необхідних витрат води на пожежогасіння: 25 qнqф 30 (1), де qH - необхідні витрати води, які залежать від характеристик пожежного навантаження будівлі (нижча теплота згоряння, приведена масова швидкість вигоряння, лінійна швидкість розповсюдження полум'я), характеристик вогнегасної речовини (кількість теплоти, що відводиться водою), часових показників (часу вільного розвитку пожежі та часу подачі вогнегасної речовини) та конструктивних характеристик будівлі; qф - фактичні витрати води з ПКК, які визначаються шляхом регресійного аналізу та залежать від тиску в водопровідній мережі, діаметра ПКК, довжини та типу рукава, ступеня його розгортання, діаметра розпорошувача 35 qф=f (H, S, d, ℓ), 40 45 50 55 (2) де Н - величина фактичного тиску в водопровідній мережі (залежить від встановлення ПКК в квартирі або на сходовій клітині, змінюється від 0,02 до 0,9 МПа); S - ступінь розгортання рукава (визначається виходячи з місця встановлення ПКК в квартирі або на сходовій клітині, та його віддаленості від можливого місця виникнення пожежі, або найвіддаленішій точки захисту); d діаметр випускного отвору розпорошувача; ℓ - довжина рукава. Порівняння необхідних витрат води з фактичними для ПКК з різними характеристиками дає можливість прийняти рішення щодо можливих значень характеристик складових ПКК. Можливі значення приймаються за умови, що фактичні витрати води, що одержуються з ПКК, укомплектованого складовими з визначеними характеристиками, не менші, ніж необхідні витрати води для заданої будівлі. За умови, що всі розраховані варіанти комплектування ПКК не забезпечують можливість подачі необхідної кількості води на пожежогасіння (або мінімальні нормативні витрати) приймається рішення щодо комплектування ПКК обладнанням, що забезпечує мінімальні втрати тиску (найбільші діаметри випускного отвору розпорошувача та рукава, найменша довжина рукава) та надаються пропозиції щодо умов використання ПКК (наприклад: при спрацюванні ПКК включати насоси-підвищувачі та забезпечувати тиск в мережі не менш ніж визначений; якщо час початку використання ПКК перебільшує зазначений час, використовувати ПКК, що приєднані до внутрішнього протипожежного водопроводу, та ін.). Запропонований спосіб визначення витрат води з пожежних кранів-комплектів висотних житлових будівель здійснюється наступним чином. В першу чергу, визначаються необхідні витрати води для успішного гасіння пожежі, які залежать від значень характеристик пожежного навантаження, що складаються з нижчої теплоти згорання та приведеної масової швидкості вигорання, які дають можливість розрахувати параметр, який характеризує пожежне 1 UA 121788 U 5 10 15 20 25 навантаження; задається час вільного розвитку пожежі та час гасіння пожежі; розраховуються необхідні витрати води для гасіння пожежі. Наступним, визначаються фактичні витрати води з пожежного кран-комплекту, для цього задаються характеристики водопровідної мережі, а саме її тип - господарчо-питна, або внутрішній протипожежний водопровід, чим обумовлюється фактичний тиск в мережі; а також задаються характеристики пожежного кран-комплекту, а саме характеристики рукава та характеристики розпорошувача; до характеристик рукава належать його тип (плоскоскладений або напівжорсткий), діаметр, довжина та ступінь розгортання; до характеристик розпорошувача належить його діаметр; розраховуються фактичні витрати води. В третіх, визначається виконання умови успішного гасіння пожежі в будівлі за допомогою ПКК порівнянням необхідних та фактичних витрат води та приймається остаточне рішення про характеристики обладнання ПКК та (або) формулюються рекомендації щодо умов (доцільності) використання пожежного кран-комплекту. Таким чином, запропонований спосіб визначення витрат води з ПКК дозволяє забезпечити успішне гасіння пожежі шляхом забезпечення подачі необхідних витрат з ПКК, з урахуванням довільної довжини плоскоскладаних і напівжорстких рукавів, ступенів їх розгортання та довільних значень тиску в мережі. Практична цінність запропонованого способу полягає в підвищенні ефективності гасіння пожежі за допомогою ПКК в висотних житлових будівлях за рахунок зменшення витрат води на гасіння пожежі та зниження матеріальних прямих та побічних втрат від пожеж. Джерела інформації: 1. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. ДБН В.2.5-64:2012. - [Чинний від 01-03-13]. - К.: Держбуд України, 2013. - 135 с (Державні будівельні норми України). 2. Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD): ДСТУ 4401-1-2005. [Чинний від 25-05-05]. К.: Держспоживстандарту України, 2005. - 22 с (Національний стандарт України). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів (ПКК) висотних житлових будівель, який включає визначення витрати води з ПКК діаметром 19, 25 та 33 мм з розпорошувачем діаметром випускного отвору 4-12 мм для напівжорсткого рукава довжиною 30 м та тиску в мережі 0,2, 0,4 та 0,6 МПа, який відрізняється тим, що визначають фактичні витрати з ПКК для довільної довжини плоскоскладаних і напівжорстких рукавів для різних значень ступеня їх розгортання та довільних значень тиску в мережі, для виконання умови успішного гасіння пожежі: (1), qнqф де qн - необхідні витрати води, які залежать від характеристик пожежного навантаження будівлі (нижча теплота згоряння, приведена масова швидкість вигоряння, лінійна швидкість розповсюдження полум'я), характеристик вогнегасної речовини (кількість теплоти, що відводять водою), часових показників (часу вільного розвитку пожежі та часу подачі вогнегасної речовини) та конструктивних характеристик будівлі; qф - фактичні витрати води з ПКК, які визначають шляхом регресійного аналізу та залежать від тиску в водопровідній мережі, діаметра ПКК, довжини та типу рукава, ступеня його розгортання, діаметра розпорошувача. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Petukhova Olena Anatoliivna, Hornostal Stella Anatoliivna

Автори російською

Петухова Елена Анатольевна, Горносталь Стелла Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A62C 35/20

Мітки: висотних, кран-комплектів, пожежних, житлових, спосіб, витрат, будівель, води, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121788-sposib-viznachennya-vitrat-vodi-z-pozhezhnikh-kran-komplektiv-visotnikh-zhitlovikh-budivel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів висотних житлових будівель</a>

Подібні патенти