Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комплексний препарат, який містить олію розторопші, глутамінову кислоту, цистеїн, аргінін, вітамін Е, сквален, лецитин, твій, дистильовану воду, який відрізняється тим, що додатково містить карнозин за такого співвідношення компонентів на 10 мл препарату:

олія розторопші, мл

1,4-1,6

вітамін Е, мг

160-180

глутамінова кислота, мг

60-80

карнозин, мг

40-60

цистеїн, мг

30-50

аргінін, мг

18-20

сквален, мл

0,04-0,06

лецитин, мг

20-40

твін, мл

0,04-0,06

вода дистильована, мл

до 10,0.

Текст

Реферат: UA 121633 U UA 121633 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі біології та ветеринарної медицини, зокрема до фармакології, а саме до створення комплексних препаратів, що мають пролонговану, імуномодулюючу та антиоксидантну дію. Винахід (корисна модель) може бути застосований у тваринницьких господарствах різних організаційних і правових форм для більш швидкої адаптації організму в стресових умовах, для лікування тварин з пониженим антиоксидантним та імунним статусом, а також при порушенні функції печінки. Відомі препарати, що містять глутамінову кислоту та глутамінову кислоту у комплексі з іншими амінокислотами і застосовуються при гострих та хронічних гепатитах різної етіології, цирозі печінки, отруєнні гепатотропними отрутами, стресах різної етіології, для знешкодження та попередження нейротоксичних явищ: глутаргін - водний розчин аргініну глутамату; глутамінова кислота - порошкоподібна глутамінова кислота. Недоліком існуючих аналогів є відсутність пролонгованої дії, відсутність збалансованого складу та допоміжних речовин, що сприяють кращому їх всмоктуванню та використанню тільки для лікування людей. Найближчим по суті до препарату, що заявляється, є препарат "Глуцисаргін" (Патент на корисну модель "Комплексний препарат "Глуцисаргін" № 93238 від 25.09.2014. Бюл.18). Цей препарат має антиоксидантні та антитоксичні властивості, має антистресовий і мембраностабілізуючий ефекти, позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в клітинах. Недоліком прототипу є відсутність у ньому карнозину, який має антиоксидантні властивості, що напрямлені на пригнічення вільнорадикальних реакцій через взаємодію з активними формами Оксигену. Також карнозин є регулятором фосфорилази а і б, утворює хелатні комплекси з іонами двовалентних металів Сu, Со, Zn, Mn, Fe, інгібує окислення аскорбінової кислоти, має мембранопротекторну дію. Карнозин підвищує стійкість тварин до впливу іонізуючої радіації, гіпобаричної гіпоксії і переохолодженню. Карнозин є ефективним імуномодулятором і протизапальним агентом, нетоксичний і зручний для використання в клінічній практиці. Заявлений нами препарат "Амінокс" усуває недоліки прототипу та забезпечує організм тварин, окрім жиророзчинного вітаміну Е, амінокислот та силімарину, який є головним діючим компонентом розторопші плямистої, також карнозином, який є природним антиоксидантом та пасткою для вільних радикалів. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення складу препарату пролонгованої дії, який би забезпечував посилення метаболізму, підвищення резистентності та стресостійкості організму, мав би антиоксидантні та антистресові властивості, був доступний і придатний до застосування у фермерських господарствах різних організаційних і правових форм. Технічний результат досягається тим, що до складу препарату входять олія розторопші, глутамінова кислота, цистеїн, аргінін, вітамін Е, карнозин, сквален, лецитин, твін, дистильована вода. Сумісність складників та пролонгованість дії препарату забезпечується створенням стійкої емульсії за допомогою лецитину, твіну при такому співвідношенні компонентів на 10 мл препарату: олія розторопші, мл 1,4-1,6 вітамін Е, мг 160-180 карнозин, мг 40-60 глутамінова кислота, мг 60-80 цистеїн, мг 30-50 аргінін, мг 18-20 сквален, мл 0,04-0,06 лецитин, мг 20-40 твін, мл 0,04-0,06 вода дистильована, мл до 10,0. Компоненти, утвореного таким чином складу забезпечують: Олія розторопші плямистої - розчинність гідрофобних інгредієнтів, має гепатопротекторну та мембрано-стабілізуючу дію. Вітамін Е - регуляцію вуглеводного і жирового обміну в організмі, антиоксидантний захист. Карнозин дипептид, який має антиоксидантні, мембраностабілізуючі та рН-буферні властивості. Глутамінова кислота - амінокислота, що бере участь у процесах переамінування, білковому обміні, стимулює окислювальні процеси, перешкоджає зниженню окисно-відновного потенціалу, нормалізує обмін речовин, проявляє гепатопротекторну дію. 1 UA 121633 U 5 10 15 20 25 30 Цистеїн - амінокислота, що має антиоксидантну дію, сприяє знешкодженню деяких токсичних речовин і захищає організм від шкідливої дії радіації. Аргінін - амінокислота, що є одним з ключових метаболітів у процесах азотистого обміну, сприяє дезінтоксикаційним процесам у печінці. Сквален - проміжна сполука в біологічному синтезі стероїдів, у тому числі і холестерину (через ланостерол), і бере участь в обміні речовин. Лецитин - утворення стійкої емульсії. Твін - стабілізує емульсію. Комплексний препарат пролонгованої дії "Амінокс" у вигляді тонкої ліпосомальної емульсії вводять тваринам внутрішньом'язово у дозі 0,1 мл/кг маси тіла. Винахід (корисна модель) пояснюється прикладом: Приклад 1. (з мінімальним значенням інгредієнтів для виготовлення 10 мл препарату). У хімічний посуд з поділками вносять: 1,4 мл олії розторопші, 160 мг вітаміну Е, 40 мг карнозину, 60 мг глутамінової кислоти, 30 мг цистеїну, 18 мг аргініну, 0,04 мл сквалену, 20 мг лецитину, 0,04 мл твіну і дистильованою водою доводять до мітки 10,0 мл. Суміш перемішують і диспергують на ультразвуковому диспергаторі УЗДН-1 за частоти 22 кГц впродовж 2-3 хв до утворення тонкої емульсії (без крапель жиру). Приклад 2 (з середнім значенням інгредієнтів для виготовлення 10 мл препарату). У хімічний посуд з поділками вносять: 1,5 мл олії розторопші, 170 мг вітаміну Е, 50 мг карнозину, 70 мг глутамінової кислоти, 40 мг цистеїну, 19 мг аргініну, 0,05 мл сквалену, 30 мг лецитину, 0,05 мл твіну, і дистильованою водою доводять до мітки 10,0 мл. Суміш перемішують і диспергують на ультразвуковому диспергаторі УЗДН-1 при частоті 22 кГц впродовж 2-3 хв до утворення тонкої емульсії (без крапель жиру). Приклад 3 (з максимальним значенням інгредієнтів для виготовлення 10 мл препарату). У хімічний посуд з поділками вносять: 1,6 мл олії розторопші, 180 мг вітаміну Е, 60 мг карнозину, 80 мг глутамінової кислоти, 50 мг цистеїну, 20 мг аргініну, 0,06 мл сквалену, 40 мг лецитину, 0,06 мл твіну і дистильованою водою доводять до мітки 10,0 мл. Суміш перемішують і диспергують на ультразвуковому диспергаторі УЗДН-1 за частоти 22 кГц впродовж 2-3 хв до утворення тонкої емульсії (без крапель жиру). Термін придатності препарату становить дванадцять місяців з дня виготовлення. Зберігати у захищеному від світла місці за температури (2-4) С. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Комплексний препарат, який містить олію розторопші, глутамінову кислоту, цистеїн, аргінін, вітамін Е, сквален, лецитин, твій, дистильовану воду, який відрізняється тим, що додатково містить карнозин, за такого співвідношення компонентів на 10 мл препарату: олія розторопші, мл 1,4-1,6 вітамін Е, мг 160-180 глутамінова кислота, мг 60-80 карнозин, мг 40-60 цистеїн, мг 30-50 аргінін, мг 18-20 сквален, мл 0,04-0,06 лецитин, мг 20-40 твін, мл 0,04-0,06 вода дистильована, мл до 10,0. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61D 99/00, A61K 31/00

Мітки: препарат, амінокс, комплексний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121633-kompleksnijj-preparat-aminoks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплексний препарат – “амінокс”</a>

Подібні патенти