Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вогнепальних ран кінцівок, що включає заповнення ранового каналу та його відгалужень після хірургічної обробки губкою, герметизацію рани та використання вакуумної терапії із створенням негативного тиску для відтоку ранового вмісту дренажною системою вакуумної аспірації, який відрізняється тим, що після хірургічної обробки вогнепальних ран в їх заглибини і відгалуження через рану або додаткові контрапертури підводять промивні дренажні трубки діаметром 5-10 мм з отворами на бокових поверхнях, трубки оснащують клапаном для герметизації і проводять через них постійне або періодичне зрошування антисептичними розчинами ранової поверхні та промивання губчатого фільтра системи вакуумної аспірації.

Текст

Реферат: Спосіб лікування вогнепальних ран кінцівок включає заповнення ранового каналу та його відгалужень після хірургічної обробки губкою, герметизацію рани та використання вакуумної терапії із створенням негативного тиску для відтоку ранового вмісту дренажною системою вакуумної аспірації, причому після хірургічної обробки вогнепальних ран в їх заглибини і відгалуження через рану або додаткові контрапертури підводять промивні дренажні трубки діаметром 5-10 мм з отворами на бокових поверхнях, трубки оснащують клапаном для герметизації і проводять через них постійне або періодичне зрошування антисептичними розчинами ранової поверхні та промивання губчатого фільтра системи вакуумної аспірації. UA 121625 U (12) UA 121625 U UA 121625 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель стосується медицини, зокрема травматології, хірургії, і може бути використана з метою пришвидшення очищення та загоєння вогнепальних ран кінцівок шляхом покращення аспіраційних можливостей традиційної вакуумної терапії. Загоєння вогнепальних ран кінцівок є ключовим моментом для відновлення боєздатності та повернення в стрій поранених військовослужбовців, частка яких в структурі санітарних втрат в ході антитерористичної операції складає 62,5 % [Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. - К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 396 с]. Усі вогнепальні рани є мікробнозабрудненими. Сучасна високоенергетична зброя спричиняє руйнування м'яких тканин, дефекти покривів, м'язів і у 25-35 % зумовлює розвиток ранової інфекції. Очищення вогнепальних ран від детриту та мікроорганізмів в стадіях альтерації та ексудації ранового процесу є першочерговим завданням. Одним із способів дренування та очищення вогнепальних ран є вакуумна терапія (negative pressure wound therapy-NPWT, vacuum-assisted closure-VAC). Суть цього способу, який вибрано прототипом, полягає в заповненні ранового каналу та його відгалужень після хірургічної обробки губкою, герметизації рани та створення негативного тиску для відтоку ранового вмісту дренажною системою [Argenta L.C., Morykwas M.J. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. Ann Plast Surg 1997;38:563-77. Takashi Suzuki, Akihiro Minehara Negative-pressure wound therapy over surgically closed wounds in open fractures. Journal of Orthopaedic Surgery 2014;22(1):30-4]. Окрім активного видалення надлишкового ранового вмісту, продуктів розпаду і прискорення зниження бактеріального обсіменіння тканин рани до менш критичного рівня, вакуумною терапією досягається посилення місцевого лімфотоку та транскапілярного транспорту, стимуляція формування нових судин, що покращує перфузію і живлення тканин, прискорює формування грануляційної тканини. Завдяки використанню цього способу зменшується ризик контамінації рани при транспортуванні або внутрішньогоспітальною інфекцією та посилюється ефект медикаментозного лікування за рахунок покращення перфузії рани. Недоліками способу вакуумної терапії є відсутність активного вимивання детриту з відгалужень рани, які при вакуумній аспірації злипаються, а також недостатня бактерицидна та бактеріостатична дія в глибині рани впродовж лікувальної процедури. В основу корисної моделі поставлено задачу покращення аспіраційних властивостей та створення бактерицидного ефекту при традиційній вакуумній терапії вогнепальних ран. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування вогнепальних ран кінцівок, що включає заповнення ранового каналу та його відгалужень після хірургічної обробки губкою, герметизацію рани та використання вакуумної терапії із створенням негативного тиску для відтоку ранового вмісту дренажною системою вакуумної аспірації, згідно з корисною моделлю, після хірургічної обробки вогнепальних ран в їх заглибини і відгалуження через рану або додаткові контрапертури підводять промивні дренажні трубки діаметром 5-10 мм з отворами на бокових поверхнях, трубки оснащують клапаном для герметизації і проводять через них постійне або періодичне зрошування антисептичними розчинами ранової поверхні та промивання губчатого фільтра системи вакуумної аспірації. Таким чином, активну відтокову дренажну систему перетворюють на активну притокововідтокову. Промивання ран антисептичними розчинами (декасан, октенісепт) патологічно обґрунтовано завдяки прямій бактерицидній та бактеріостатичній дії на патогенні мікроорганізми. Спосіб здійснюють таким чином. Показами до застосування запропонованого інноваційного способу промивної вакуумної аспірації (ПВА) є наявність у пацієнта однієї або декількох вогнепальних ран з викривленим рановим каналом, чисельними його відгалуженнями. Після посіву на стерильність, чутливість мікроорганізмів до антибіотиків та проведення хірургічної обробки рани на її дні визначають відгалуження та запливи, які не можуть бути ефективно дреновані. Ці ділянки дренують промивними трубками з отворами на бокових поверхнях трубки. Діаметр промивних трубок (5-10 мм) є відповідним діаметру аспірованих відгалужень. Зовнішній кінець промивної дренажної трубки виводять з рани по її краю або через отвір у губчатому фільтрі, або через контрапертуру з відповідною герметизацією отвору і закривають клапаном. Порожнину рани заповнюють губчатим фільтром, герметизують плівкою, вмикають вакуумну аспірацію в режимі від 95 до 125 мм рт. ст. Для перевірки функціональності ПВА через промивну дренажну трубку вводять антисептичні розчини. Добова кількість ранового ексудату визначається різницею між кількостями аспіраційної рідини та введеного антисептичного розчину. ПВА може проводитись в режимі постійного або періодичного притоку антисептичних розчинів. В останньому випадку кожні 3-12 годин активну аспірацію відмикають на 10-15 хвилин, 1 UA 121625 U 5 10 15 20 під час яких по промивній дренажній трубці вводять розчин антисептика. Після герметизації промивної дренажної трубки клапаном вмикають вакуумну аспірацію - промивна рідина відтікає в резервуар. Об'єм введеного розчину залежить від величини ранової поверхні та порожнини. Протипокази до застосування ПВА: декомпенсована серцево-судинна, печінкова, ниркова недостатність, коагулопатія, нестійкий гемостаз в рані, алергічні реакції на антисептики. Маніпуляцію проводять після обов'язкового ознайомлення хворого та/або близьких родичів та після підписання інформованої згоди на проведення втручання. Таким способом промивної вакуумної аспірації було проліковано 27 пацієнтів з вогнепальними ранами кінцівок у травматологічних відділеннях Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, м. Львів, та Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", м. Київ. Систему ПВА встановлювали після операції хірургічної обробки вогнепальних ран. Оцінку ефективності заявленого способу проводили на підставі бактеріологічних та клінічних досліджень. У пацієнтів основної групи, що лікувалися за допомогою інноваційного способу, встановлено відсутність росту мікроорганізмів у 9 хворих (33 %), зниження середнього рівня 2 колонієутворюючих одиниць до 110 у 18 пацієнтів (77 %), тоді, як в контрольній групі (вакуумна аспірація без промивання) відсутність росту мікроорганізмів спостерігались у 2 з 28 хворих (7 %), середній рівень колонієутворюючих одиниць залишався на рівні 110 (93 %). Завдяки запропонованому способу клінічно відмічалося пришвидшення на 2-3 доби очищення вогнепальних ран від некрозів, ранового випоту, поява та активний ріст грануляцій, що дозволяло в найближчі 3-8 днів (в середньому 6 днів) провести пластичну операцію і загоєння рани. Загальний термін лікування вогнепальних ран скоротився в середньому на 6 діб. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб лікування вогнепальних ран кінцівок, що включає заповнення ранового каналу та його відгалужень після хірургічної обробки губкою, герметизацію рани та використання вакуумної терапії із створенням негативного тиску для відтоку ранового вмісту дренажною системою вакуумної аспірації, який відрізняється тим, що після хірургічної обробки вогнепальних ран в їх заглибини і відгалуження через рану або додаткові контрапертури підводять промивні дренажні трубки діаметром 5-10 мм з отворами на бокових поверхнях, трубки оснащують клапаном для герметизації і проводять через них постійне або періодичне зрошування антисептичними розчинами ранової поверхні та промивання губчатого фільтра системи вакуумної аспірації. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Trutiak Ihor Romanovych

Автори російською

Трутяк Игорь Романович

МПК / Мітки

МПК: A61M 39/00, A61M 1/00

Мітки: кінцівок, спосіб, вогнепальних, лікування, системою, вакуумної, промивної, ран, аспірації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121625-sposib-likuvannya-vognepalnikh-ran-kincivok-sistemoyu-promivno-vakuumno-aspiraci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вогнепальних ран кінцівок системою промивної вакуумної аспірації</a>

Подібні патенти