Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання витрати рідини, що містить проточний корпус з вхідним і вихідним каналами, причому всередині корпусу розміщено підпружинений запірний орган і механізм натягу пружини, а також магнітний вузол зняття сигналу, підпружинений запірний орган складається із штока та тарілки пружини і розташований між пружиною і корпусом, механізм натягу пружини виконано у вигляді регулюючого гвинта з поздовжнім вихідним каналом, який установлено в корпусі, а магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності, яка розміщена на корпусі, і постійного магніту, який закріплений на тарілці пружини за допомогою гайки, причому вхідний і вихідний канали виконано по поздовжній осі корпусу, який відрізняється тим, що як пружину застосовано кільцевий постійний магніт, закріплений до регулюючого гвинта та направлений однойменним полюсом на полюс основного постійного магніту.

Текст

Реферат: Пристрій для вимірювання витрати рідини містить проточний корпус з вхідним і вихідним каналами, причому всередині корпусу розміщено підпружинений запірний орган і механізм натягу пружини, а також магнітний вузол зняття сигналу, підпружинений запірний орган складається із штока та тарілки пружини і розташований між пружиною і корпусом, механізм натягу пружини виконано у вигляді регулюючого гвинта з поздовжнім вихідним каналом, який установлено в корпусі, а магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності, яка розміщена на корпусі, і постійного магніту, який закріплений на тарілці пружини за допомогою гайки, причому вхідний і вихідний канали виконано по поздовжній осі корпусу. Як пружину застосовано кільцевий постійний магніт, закріплений до регулюючого гвинта та направлений однойменним полюсом на полюс основного постійного магніту. UA 121599 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ РІДИНИ UA 121599 U UA 121599 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до вимірювальної техніки та може застосовуватися для вимірювання витрати палива двигунів внутрішнього згоряння. Відомий пристрій для вимірювання витрати рідини, що містить проточний корпус з вхідним і вихідним каналами, причому всередині корпусу розміщено підпружинений запірний орган і механізм натягу пружини, а також магнітний вузол зняття сигналу, підпружинений запірний орган складається із штока та тарілки пружини, і розташований між пружиною і корпусом, механізм натягу пружини виконано у вигляді регулюючого гвинта з поздовжнім вихідним каналом, який установлено в корпусі, а магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності, яка розміщена на корпусі, і постійного магніту, який закріплений на тарілці пружини за допомогою гайки, причому вхідний і вихідний канали виконано по поздовжній осі корпусу [1]. Цей пристрій вибрано за прототип. Недоліком відомого пристрою для вимірювання витрати рідини є те, що наявна пружина не забезпечує високу швидкодію та надійність роботи пристрою. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для вимірювання витрати рідини шляхом того, що як пружину застосовано кільцевий постійний магніт, закріплений до регулюючого гвинта та направлений однойменним полюсом на полюс основного постійного магніту, що забезпечить підвищення швидкодії та надійності пристрою, а також спрощення його конструкції. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для вимірювання витрати рідини, що містить проточний корпус з вхідним і вихідним каналами, причому всередині корпусу розміщено підпружинений запірний орган і механізм натягу пружини, а також магнітний вузол зняття сигналу, підпружинений запірний орган складається із штока та тарілки пружини і розташований між пружиною і корпусом, механізм натягу пружини виконано у вигляді регулюючого гвинта з поздовжнім вихідним каналом, який установлено в корпусі, а магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності, яка розміщена на корпусі, і постійного магніту, який закріплений на тарілці пружини за допомогою гайки, причому вхідний і вихідний канали виконано по поздовжній осі корпусу, згідно з корисною моделлю, як пружину застосовано кільцевий постійний магніт, закріплений до регулюючого гвинта та направлений однойменним полюсом на полюс основного постійного магніту. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено пристрій для вимірювання витрати рідини, що містить проточний корпус 1 з вхідним і вихідним каналами, причому всередині проточного корпусу 1 розташовано регулюючий гвинт 2 з поздовжнім вихідним каналом, до якого закріплений кільцевий постійний магніт 3. Запірний орган, що складається із штока 4, тарілки 5 та постійного магніту 6, який закріплюється на тарілці 5 за допомогою гайки 7 та направлений однойменним полюсом на полюс кільцевого постійного магніту 3. Магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності 8, що розміщена на проточному корпусі 1, та постійного магніту 6. Вхідний і вихідний канали пристрою виконано по поздовжній осі проточного корпусу 1. Пристрій для вимірювання витрати палива працює таким чином. Паливо потрапляє до проточного корпусу 1 через вхідний канал повз штока 4, при цьому на тарілку 5 з одного боку діє натиск палива, а з іншого - сила відштовхування магніту 6 від кільцевого постійного магніту 3. Вхідний канал залишається закритим доти, доки натиск палива не перевищить силу відштовхування магнітів і закривається після урівноваження натисків. Шток 4 разом з тарілкою 5 та постійним магнітом 6 здійснюють поступальні рухи при кожному відкриванні та закриванні вхідного каналу. Коливання постійного магніту 6 наводить ЕРС в котушці індуктивності 8, а далі сигнал надходить у блок обробки сигналу. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення швидкодії та надійності роботи пристрою. Джерело інформації: 1. Патент України № 18903, G01F 3/00, опубл. 15.11.2006, бюл. № 11. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Пристрій для вимірювання витрати рідини, що містить проточний корпус з вхідним і вихідним каналами, причому всередині корпусу розміщено підпружинений запірний орган і механізм натягу пружини, а також магнітний вузол зняття сигналу, підпружинений запірний орган складається із штока та тарілки пружини і розташований між пружиною і корпусом, механізм натягу пружини виконано у вигляді регулюючого гвинта з поздовжнім вихідним каналом, який установлено в корпусі, а магнітний вузол зняття сигналу виконано у вигляді котушки індуктивності, яка розміщена на корпусі, і постійного магніту, який закріплений на тарілці 1 UA 121599 U пружини за допомогою гайки, причому вхідний і вихідний канали виконано по поздовжній осі корпусу, який відрізняється тим, що як пружину застосовано кільцевий постійний магніт, закріплений до регулюючого гвинта та направлений однойменним полюсом на полюс основного постійного магніту. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 3/00

Мітки: витрати, вимірювання, рідини, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121599-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-vitrati-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання витрати рідини</a>

Подібні патенти