Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для лазерної обробки матеріалів лазерним променем, яка має лазер та багатогранну дзеркальну піраміду із непрозорого матеріалу, що встановлена на шляху лазерного променя співвісно з ним перед оптичною перетворюючою системою, яка відрізняється тим, що перетворююча система виконана у вигляді сферичних або параболічних дзеркальних поверхонь, причому її вісь розташована на осі променя, а піраміді надана можливість поступового переміщення вздовж і впоперек осі лазерного променя та обертання навколо своєї осі.

Текст

Реферат: Установка для лазерної обробки матеріалів лазерним променем, яка має лазер та багатогранну дзеркальну піраміду із непрозорого матеріалу, що встановлена на шляху лазерного променя співвісно з ним перед оптичною перетворюючою системою, крім того перетворююча система виконана у вигляді сферичних або параболічних дзеркальних поверхонь, причому її вісь розташована на осі променя, а піраміді надана можливість поступового переміщення вздовж і впоперек осі лазерного променя та обертання навколо своєї осі. UA 121594 U (12) UA 121594 U UA 121594 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лазерного технологічного устаткування для операцій контурного вирізання, зварювання та поверхневої обробки, які виконуються сфокусованими пучками лазерного променя при їх переміщенні вздовж кільцевих траєкторій, і може знайти застосування в різних обробних галузях промисловості. Відома установка для лазерної обробки [1], яка має лазер та багатогранну піраміду із прозорого матеріалу, що встановлена на шляху лазерного променя перед оптичною перетворюючою системою у вигляді лінзи, та яка має можливість поступового переміщення вздовж і впоперек осі лазерного променя та обертання навколо неї. Недоліком відомої корисної моделі є складність її використання для лазерних променів з довжиною хвилі більшою, ніж 5-6 мкм, тому що вони потребують застосування інфрачервоних оптичних матеріалів (Ge, GaAs, ZnTe, тощо). Цього недоліку немає в установці для лазерної обробки матеріалів лазерним променем [2], яка має лазер та багатогранну дзеркальну піраміду із непрозорого матеріалу, вісь якої паралельна та зміщена відносно осі лазерного променя і яку встановлено перпендикулярно до осі оптичної перетворюючої системи у вигляді лінзи, причому піраміда має можливість обертання навколо своєї осі. Недоліком відомої корисної моделі є послідовне формування бічними гранями піраміди одиничних лазерних променів в сторону лінзи, що викликає сканування перетворених нею променів вздовж відрізків прямих ліній при наявності як у напрямку заготівки, так у бічних напрямках внаслідок перехідного відбиття променя на ребрах піраміди (на стику двох граней). Задачею корисної моделі є розширення технологічних можливостей і підвищення ефективності та якості обробки за рахунок впорядкування та оптимізації форми оброблюваного контуру одночасною подачею кількох променів на перетворюючу систему. Поставлена задача вирішується в установці для лазерної обробки матеріалів лазерним променем, яка має лазер та багатогранну дзеркальну піраміду із непрозорого матеріалу, що встановлена на шляху лазерного променя співвісно з ним перед оптичною перетворюючою системою, яка відрізняється тим, що перетворююча система виконана у вигляді сферичних або параболічних поверхонь, причому її вісь розташована на осі променя, а піраміді надана можливість поступового переміщення вздовж і впоперек осі лазерного променя та обертання навколо своєї осі. На кресленні представлена схема установки для лазерної обробки матеріалів лазерним променем. До складу установки входить лазер 1, на оптичній осі якого встановлено дзеркальний ділильний елемент, виконаний у вигляді багатогранної піраміди 2 з декількома дзеркальними гранями, зверненими до лазера 1, і встановленої з можливістю зсуву вздовж і поперек оптичної осі лазера 1, оптична фокусуюча система 3 виконана у вигляді сферичних або параболічних поверхонь, причому її вісь розташована на осі променя, а призмі 2 надана можливість переміщення уздовж і поперек оптичної осі лазера 1 та обертання навколо своєї осі, 4 - об'єкт опромінення. Установка працює наступним чином. Випромінювання лазера 1 потрапляє на багатогранну дзеркальну піраміду 2, розділяється на кілька лазерних променів, які дзеркальними гранями піраміди 2 відбиваються на сферичні або параболічні дзеркальні поверхні кільцевого дзеркала 3 фокусуючої системи. Дзеркало 3 фокусує пучки лазерного випромінювання на поверхню оброблюваного об'єкта 4. Передбачена можливість конструкції піраміди 2 для її поперечного та повздовжнього (відносно осі лазера) переміщення та обертання навколо своєї осі, що дозволяє: - змінювати пропорції розподілу потужності променя лазера 1 між відбитими пірамідою пучками; - їх кути падіння на поверхню об'єкта 4; - розподіл густини потужності випромінювання при різних варіантах накладення пучків в зоні обробки; - створення різних схем впливу на поверхню об'єкта 4 внаслідок можливої комбінації перетворених пучків і їх переміщення вздовж складного оброблювального контуру, який може бути складений з набору дуг кіл або кіл з різними діаметрами, еліпсів або фігур більш складної форми. Все це розширює технологічні можливості запропонованої установки, і підвищує ефективність обробки внаслідок впорядкування та оптимізації форми оброблюваного контуру одночасною подачею кількох променів на оптичну перетворюючу систему, тобто на поверхню об'єкта. Таким чином, застосування запропонованої корисної моделі дозволяє досягти поставленої задачі. 1 UA 121594 U Джерела інформації: 7 1. А.с. 1541926 СРСР, МКІ В23К 26/00. Установка для лазерної обробки; 2. Ребрин Ю.К., Сидоров В.И. Оптические дефлекторы. - К.: Техніка, 1988. - 136 с. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Установка для лазерної обробки матеріалів лазерним променем, яка має лазер та багатогранну дзеркальну піраміду із непрозорого матеріалу, що встановлена на шляху лазерного променя співвісно з ним перед оптичною перетворюючою системою, яка відрізняється тим, що перетворююча система виконана у вигляді сферичних або параболічних дзеркальних поверхонь, причому її вісь розташована на осі променя, а піраміді надана можливість поступового переміщення вздовж і впоперек осі лазерного променя та обертання навколо своєї осі. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23K 26/00

Мітки: обробки, лазерним, променем, матеріалів, установка, лазерної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121594-ustanovka-dlya-lazerno-obrobki-materialiv-lazernim-promenem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для лазерної обробки матеріалів лазерним променем</a>

Подібні патенти