Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини

Номер патенту: 121591

Опубліковано: 11.12.2017

Автори: Віхоть Олексій Миколайович, Лещенко Анна Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини, що містить ланцюг, зірочки, який відрізняється тим, що має пару роликів для обертання циліндричного виробу під час перенесення зображення тампонним циліндром на циліндричний виріб.

Текст

Реферат: Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини містить ланцюг, зірочки. Має пару роликів для обертання циліндричного виробу під час перенесення зображення тампонним циліндром на циліндричний виріб. UA 121591 U (12) UA 121591 U UA 121591 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до поліграфічного машинобудування і призначена для використання у друкарських машинах. Відомий друкарський апарат, призначений для задруковування кришок за допомогою ротаційного тамподруку [1]. Формний циліндр, "купаючись" у фарбовому кориті, забирає частину фарби на свою поверхню. Ракель очищує поверхню формного циліндра від залишків фарби. Фарбу формний циліндр передає на тампонний циліндр. Зображення з тампонного циліндра передається на вироби, що прокочуються по двох напрямних тампонним циліндром за рахунок фрикційного контакту тампонного циліндра і виробу. Недоліком цього пристрою є відсутність автоматичної подачі виробу у зону друку, неточність позиціювання виробу. Найближчим аналогом є тамподрукарський апарат, що містить тампон, який обертає задрукований виріб та два ролики. [2]. Тампон переміщується у горизонтальному напрямку. За допомогою сил тертя тампон обертає навколо своєї осі задруковуваний виріб, котрий обертається, опираючись на ролики, і передає фарбу на поверхню виробу. Недоліком цього пристрою є невисока якість друку та потреба подачі виробів у зону друку вручну. В основу корисної моделі поставлена задача автоматичної подачі виробів у зону друку, підвищення продуктивності друку і підвищення точності позиціонування зображення, шляхом конструктивних змін транспортуючої системи. Поставлена задача вирішується тим, що у ланцюговому транспортері циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини, який містить ланцюг, зірочки, тампонний циліндр новим є те, що ролики ланцюгового транспортера забезпечують обертання циліндричного виробу навколо своєї осі при його фрикційному контакті із тампонним циліндром і задруковуванні його по всій циліндричній поверхні. Пропонована модель друкарського апарата дозволяє декорувати всю поверхню виробу, збільшити продуктивність друку і підвищити точність позиціонування зображень. Корисна модель пояснюється кресленням. Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини складається з: ланцюга 1, зірочок 2, роликів 3, тампонного циліндра 5. Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини працює наступним чином. Ланцюг 1, що закріплений на двох однакових зірочках 2, разом із роликами 3, здійснюють поступове періодичне переміщення. На роликах 3 розміщують циліндричний виріб 4, що утримується на роликах завдяки силам тертя. Зображення з тампонного циліндра 5 передається на вироби 4, що прокочуються по двох роликах 3 тампонним циліндром 5 за рахунок фрикційного контакту тампонного циліндра 5 і виробу 4. Після чого виріб 4 виводиться ланцюговим транспортером із зони друку і переміщується до контейнера із готовими виробами. Джерела інформації: 1. Пат. US 2010/0011977 А1 United States. МПК В4IF 17/08. Device for imprinting the peripheral surface of a cylindrical workpiece [текст] / Wilifried Philipp, Oliver Nitschke.Onyftn. 16.07.2009 2. Апарат для задруковування циліндричних виробів тамподруком [Текст]: патент 85926 МПК (2013.01) B41F 17/00. / Віхоть О. М., Камінська В. В.; власники патенту Віхоть О. М., Камінська В. В. - № 201305859; заяв. 08.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. - 3 с; іл. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини, що містить ланцюг, зірочки, який відрізняється тим, що має пару роликів для обертання циліндричного виробу під час перенесення зображення тампонним циліндром на циліндричний виріб. 1 UA 121591 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B41F 31/00, B41F 17/00, B65G 15/00

Мітки: тамподрукарської, ланцюговий, виробів, циліндричних, машини, транспортер, ротаційної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121591-lancyugovijj-transporter-cilindrichnikh-virobiv-rotacijjno-tampodrukarsko-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланцюговий транспортер циліндричних виробів ротаційної тамподрукарської машини</a>

Подібні патенти