Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого в західному лісостепу україни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого, що включає комплексне внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту в нормі N50P25K60, який відрізняється тим, що під основний обробіток додатково вносять гумінове добриво нормою 10 т/га.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого включає комплексне внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту в нормі N50P25K60. Під основний обробіток додатково вносять гумінове добриво нормою 10 т/га. UA 121456 U (12) UA 121456 U UA 121456 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до способів підвищення продуктивності культури тритикале ярого. Відомий спосіб підвищення продуктивності тритикеле ярого передбачає мінеральну систему удобрення (N20P50K50 - в основний обробіток + N30 в підживлення в фазу кущення) та протруєння насіння препаратом Вітавакс 200ФФ нормою 2 л/т. [С.Д.Павлюк. Наукові Доповіді НАУ. - 2007.№ 1(6) - С. 43-47]. Недоліком цього способу є порівняно високі норми мінеральних добрив, та застосування протруйника насіння, що погіршує екологічну ситуацію. Інший відомий спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого передбачає використання позакореневого підживлення препаратами акварином та кристалоном на фоні N60P45K45.Недоліком цього способу є значні витрати матеріальних ресурсів [пат. на кор. модель України № 62670, МПК А 01В 79/ 02, публ. 09. 2011]. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення продуктивності тритикале ярого та підвищення якості зерна на фоні екологізації елементів технології вирощування сортів тритикале ярого в умовах Західного Лісостепу України. Поставлена задача вирішується тим, що в запропонованому способі підвищення продуктивності тритикале ярого, який передбачає комплексне внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту в нормою N50P25K60, згідно з корисною моделлю, додатково під основний обробіток ґрунту вносять гумінове добриво нормою 10 т/га. У корисній моделі спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого досягається за рахунок оптимізації рівня живлення, збільшення довжини і озерненості колоса та вмісту білка в зерні шляхом внесення гумінового добрива нормою 10 т/га на фоні N50P25K60. Спосіб ілюструється проведеними дослідженнями: агротехніка вирощування загальноприйнята для ярих зернових культур у зоні Західного Лісостепу. Попередник картопля. Польові дослідження проводили на сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті впродовж 20122014 рр. Після збирання попередника під основний обробіток ґрунту вносять мінеральні добрива в нормою N50P25K60 Д-Р- і гумінове добриво нормою 10 т/га на 1 га. Обробіток ґрунту - зяблева оранка на глибину 20-22 см. Передпосівна культивація проводиться в день сівби на глибину загортання насіння. - 4см. Норма висіву насіння - 5,0 млн. шт./га схожого насіння. Після сівби провели прикочування посіву. Висівали сорти тритикале ярого - Лосинівське і Оберіг Харківський. В результаті застосування корисної моделі вдалося суттєво підвищити продуктивність тритикале ярого за рахунок поліпшення таких важливих структурних елементів врожайності як довжина колоса, маси зерна головного колосу, маси 1000 насінин та якісних характеристик зерна. Завдяки сумісному застосуванню мінеральних добрив нормою N50P25K30 10 т/га гумінового добрива отримали значне підвищення продуктивності зерна (табл.) Таблиця Врожайність зерна тритикале ярого залежно від удобрення (2012-2014 pp.), т/га Оберіг Харківський Варіанти досліду Контроль (без добрив) Гній, 15 т/га N75P50K90 Гумінове добриво, 10 т/га Гумінове добриво, 10 т/га + N50P25K60 НІР 0,5 Лосинівське Приріст до Середнє, Приріст до контролю Середнє, контролю т/га т/га т/га % т/га % 3,16 3,12 3,51 0,35 11 3,44 0,31 10 3,61 0,45 14 3,44 0,32 10 3,82 0,66 21 3,92 0,8 26 5,04 1,88 59 4,89 1,76 57 0,27 0,26 40 Приріст урожаю зерна сорту Оберіг Харківський становив 1,88т/га або 59 % відносно контролю та 1,43 т/га або 39,6 % відносно самих мінеральних добрив N75P50K90. У сорту Лосинівське за такого рівня удобрення прирости відповідно становили 1,76 т/га або 57 % та 1,45 т/га або 42,1 %. 1 UA 121456 U 5 Відмічено тенденцію до покращення показників якості зерна тритикале за заявленого способу, зокрема вміст білка в зерні збільшився на 1,4-1,0 %, вміст клітковини - 5,7-5,5 % відповідно до сорту. Виходячи з показників продуктивності саме запропонований спосіб удобрення тритикале ярого дозволяє досягати не лише високих показників продуктивності агроценозу, а й значно зменшити техногенне навантаження на сільськогосподарські угіддя Західного Лісостепу України. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого, що включає комплексне внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту в нормі N50P25K60, який відрізняється тим, що під основний обробіток додатково вносять гумінове добриво нормою 10 т/га. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, C05C 13/00, C05F 11/00

Мітки: продуктивності, підвищення, спосіб, лісостепу, тритікале, ярого, західному, україни

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-121456-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-tritikale-yarogo-v-zakhidnomu-lisostepu-ukrani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого в західному лісостепу україни</a>

Подібні патенти